Kiểm tra 15 phút văn 7 kì 2 năm 2024

STTTên đềTình trạngĐối tượngMônNgười ra đềThời gian làm bàiSố lần xemKết quả1 Bài kiểm tra đầu kì 2_Năm học 2019-2020_Ngữ Văn 7 Đã hết giờ Lớp 7Ngữ vănAdminTừ 19 giờ 30 phút ngày 25/03/2020 đến 19 giờ 30 phút ngày 26/03/2020109

Kiểm tra 15 phút văn 7 kì 2 năm 2024
2 Bài kiểm tra đầu kì 2_Năm học 2019-2020_Ngữ Văn 8 Đã hết giờ Lớp 8Ngữ vănAdminTừ 20 giờ 30 phút ngày 25/03/2020 đến 20 giờ 30 phút ngày 26/03/2020153
Kiểm tra 15 phút văn 7 kì 2 năm 2024
3 Bài trắc nghiệm môn Tiếng Anh học kì 2 lớp 6 Đã hết giờ Lớp 6Tiếng AnhTrần Thị LữngTừ 7 giờ 30 phút ngày 26/03/2020 đến 8 giờ 0 phút ngày 27/03/2020165
Kiểm tra 15 phút văn 7 kì 2 năm 2024
4 Bài trắc nghiệm môn Tiếng Anh học kì 2 lớp 7 Đã hết giờ Lớp 7Tiếng AnhTrần Thị LữngTừ 6 giờ 30 phút ngày 26/03/2020 đến 8 giờ 0 phút ngày 27/03/2020175
Kiểm tra 15 phút văn 7 kì 2 năm 2024
5 Bài trắc nghiệm môn Tiếng Anh học kì 2 lớp 8 Đã hết giờ Lớp 8Tiếng AnhTrần Thị LữngTừ 7 giờ 30 phút ngày 26/03/2020 đến 8 giờ 0 phút ngày 27/03/2020121
Kiểm tra 15 phút văn 7 kì 2 năm 2024
6 Bài kiểm tra đầu kì 2_Năm học 2019-2020_Ngữ Văn 6 Đã hết giờ Lớp 6Ngữ vănAdminTừ 8 giờ 30 phút ngày 26/03/2020 đến 8 giờ 30 phút ngày 27/03/202073
Kiểm tra 15 phút văn 7 kì 2 năm 2024
7 Bài kiểm tra đầu kì 2_Năm học 2019-2020_Toán 6 Đã hết giờ Lớp 6ToánAdminTừ 10 giờ 0 phút ngày 26/02/2020 đến 11 giờ 0 phút ngày 27/03/2020111
Kiểm tra 15 phút văn 7 kì 2 năm 2024
8 Bài kiểm tra đầu kì 2_Năm học 2019-2020_Toán 7 Đã hết giờ Lớp 7ToánAdminTừ 13 giờ 0 phút ngày 26/03/2020 đến 13 giờ 0 phút ngày 27/03/202096
Kiểm tra 15 phút văn 7 kì 2 năm 2024
9 Bài kiểm tra đầu kì 2_Năm học 2019-2020_Toán 8 Đã hết giờ Lớp 8ToánAdminTừ 13 giờ 0 phút ngày 26/03/2020 đến 14 giờ 0 phút ngày 27/03/2020120
Kiểm tra 15 phút văn 7 kì 2 năm 2024
10 Bài trắc nghiệm môn Tiếng Anh học kì 2 lớp 6 Đã hết giờ Lớp 6Tiếng AnhTrần Thị LữngTừ 7 giờ 30 phút ngày 27/03/2020 đến 8 giờ 0 phút ngày 28/03/2020194
Kiểm tra 15 phút văn 7 kì 2 năm 2024
11 Bài kiểm tra tiếng anh 6 Đã hết giờ Lớp 6Tiếng AnhHà Thị Minh ThúyTừ 7 giờ 30 phút ngày 27/03/2020 đến 8 giờ 0 phút ngày 28/03/202043
Kiểm tra 15 phút văn 7 kì 2 năm 2024
12 Bài trắc nghiệm môn Tiếng Anh học kì 2 lớp 7 Đã hết giờ Lớp 7Tiếng AnhTrần Thị LữngTừ 6 giờ 30 phút ngày 27/03/2020 đến 8 giờ 0 phút ngày 28/03/2020176
Kiểm tra 15 phút văn 7 kì 2 năm 2024
13 Bài trắc nghiệm môn Tiếng Anh học kì 2 lớp 7 Đã hết giờ Lớp 7Tiếng AnhTrần Thị LữngTừ 6 giờ 30 phút ngày 27/03/2020 đến 8 giờ 0 phút ngày 28/03/2020176
Kiểm tra 15 phút văn 7 kì 2 năm 2024
14 Bài kiểm tra tiếng anh 7 Đã hết giờ Lớp 7Tiếng AnhHà Thị Minh ThúyTừ 6 giờ 30 phút ngày 27/03/2020 đến 8 giờ 0 phút ngày 28/03/2020139
Kiểm tra 15 phút văn 7 kì 2 năm 2024
15 Bài kiểm tra tiếng anh 8 Đã hết giờ Lớp 8Tiếng AnhHà Thị Minh ThúyTừ 7 giờ 30 phút ngày 27/03/2020 đến 8 giờ 0 phút ngày 28/03/202046
Kiểm tra 15 phút văn 7 kì 2 năm 2024
16 Bài trắc nghiệm môn Tiếng Anh học kì 2 lớp 8 Đã hết giờ Lớp 8Tiếng AnhTrần Thị LữngTừ 7 giờ 30 phút ngày 27/03/2020 đến 8 giờ 0 phút ngày 28/03/202045
Kiểm tra 15 phút văn 7 kì 2 năm 2024
17 Đề thi thử lớp 10- THPT- năm học 2020-2021 Đã hết giờ Lớp 9Địa líPhạm Thị ChuyềnTừ 15 giờ 10 phút ngày 26/03/2020 đến 15 giờ 10 phút ngày 28/03/202024
Kiểm tra 15 phút văn 7 kì 2 năm 2024
18 đề kiểm tra 15 phút môn lí 8 Đã hết giờ Lớp 8Vật líPhạm Thị HàTừ 6 giờ 0 phút ngày 27/03/2020 đến 21 giờ 0 phút ngày 28/03/202056
Kiểm tra 15 phút văn 7 kì 2 năm 2024
19 Bài kiểm tra đầu học kì 2 môn toán 8 Đã hết giờ Lớp 8ToánHà Thị Minh ThúyTừ 6 giờ 0 phút ngày 28/03/2020 đến 8 giờ 0 phút ngày 31/03/202058
Kiểm tra 15 phút văn 7 kì 2 năm 2024
20 Đề kiểm tra 15 phút môn Ngữ văn 9 Đã hết giờ Lớp 9Ngữ vănNguyễn Thị Kim OanhTừ 19 giờ 0 phút ngày 02/04/2020 đến 23 giờ 0 phút ngày 02/04/202086
Kiểm tra 15 phút văn 7 kì 2 năm 2024
21 Đề trắc nghiệp địa 9- Bài 35 Đã hết giờ Lớp 9Địa líPhạm Thị ChuyềnTừ 22 giờ 0 phút ngày 30/03/2020 đến 22 giờ 0 phút ngày 03/04/202044
Kiểm tra 15 phút văn 7 kì 2 năm 2024
22 Bài kiểm tra 15 phút hóa 9 - lần 1 Đã hết giờ Lớp 9Hóa họcNguyễn Thị TươngTừ 10 giờ 30 phút ngày 04/04/2020 đến 11 giờ 0 phút ngày 04/04/202090
Kiểm tra 15 phút văn 7 kì 2 năm 2024
23 Bài kiểm tra đầu học kì 2 môn toán 8 lần 2 Đã hết giờ Lớp 8ToánHà Thị Minh ThúyTừ 7 giờ 30 phút ngày 05/04/2020 đến 6 giờ 0 phút ngày 05/04/2020126
Kiểm tra 15 phút văn 7 kì 2 năm 2024
24 Câu hỏi trắc nghiệm môn Ngữ văn lớp 8 đầu học kì 2. BTN2 Đã hết giờ Lớp 6ToánTrần Thị LữngTừ 8 giờ 30 phút ngày 05/04/2020 đến 9 giờ 15 phút ngày 05/04/202076
Kiểm tra 15 phút văn 7 kì 2 năm 2024
25 Câu hỏi trắc nghiệm môn Ngữ văn lớp 7 đầu học kì 2. BTN2 Đã hết giờ Lớp 7Ngữ vănTrần Thị LữngTừ 8 giờ 30 phút ngày 05/04/2020 đến 9 giờ 15 phút ngày 05/04/202046
Kiểm tra 15 phút văn 7 kì 2 năm 2024
26 BÀI THI TRẮC NGHIỆM HÓA 9 - LẦN 1 Đã hết giờ Lớp 9Hóa họcNguyễn Thị TươngTừ 10 giờ 30 phút ngày 05/04/2020 đến 11 giờ 15 phút ngày 05/04/202029
Kiểm tra 15 phút văn 7 kì 2 năm 2024
27 Bài kiểm tra tiếng anh 8 (đã sửa) Đã hết giờ Lớp 8Tiếng AnhHà Thị Minh ThúyTừ 10 giờ 0 phút ngày 05/04/2020 đến 11 giờ 30 phút ngày 05/04/2020113
Kiểm tra 15 phút văn 7 kì 2 năm 2024
28 Bài kiểm tra vật lý lần 1 Đã hết giờ Lớp 9Vật líHà Thị Minh ThúyTừ 6 giờ 0 phút ngày 04/04/2020 đến 11 giờ 30 phút ngày 05/04/2020100
Kiểm tra 15 phút văn 7 kì 2 năm 2024
29 Đề kiểm tra 15 phút đầu kì 2 ( Hình học)- Lớp 8 Đã hết giờ Lớp 8ToánPhạm Thị HàTừ 13 giờ 0 phút ngày 26/03/2020 đến 12 giờ 0 phút ngày 05/04/2020259
Kiểm tra 15 phút văn 7 kì 2 năm 2024
30 Đề kiểm tra 15 phút đầu kì 2 ( Đại Số )- Lớp 8 Đã hết giờ Lớp 8ToánPhạm Thị HàTừ 11 giờ 52 phút ngày 26/03/2020 đến 12 giờ 0 phút ngày 05/04/2020202
Kiểm tra 15 phút văn 7 kì 2 năm 2024
1234