Bài tập tiếng anh lớp 3 unit 16 sách mới năm 2024

Hi. My name's Mary. I have (1) ______ pets in my house. I (2) ______ twenty goldfish, four parrots (3) ______ some cats. How many pets (4) ______ you have?

Show

Lời giải chi tiết:

Hi. My name’s Mary. I have (1) many pets in my house. I (2) have twenty goldfish, four parrots (3) and some cats. How many pets (4) do you have?

Tạm dịch

Xin chào. Tôi là Mary. Nhà tôi có nhiều thú cưng. Tôi có 20 con cá vàng, 4 con vẹt và một vài con mèo. Bạn có mấy con thú cưng?

Câu 5

5. Let’s write.

(Hãy viết.)

My name is ______. I love pets. I have a cat. It is big. I have _______. It is _______. Do you have any ______?

Lời giải chi tiết:

My name is Khanh. I love pets. I have a cat.

It is big. I have a rabbit. It is small.

Do you have any pets?

Tạm dịch

Tôi là Khanh. Tôi yêu mến thú cưng. Tôi có 1 con mèo.

Nó to lắm. Tôi có 1 con thỏ. Nó nhỏ xíu.

Bạn có thú cưng nào không?

Câu 6

6. Project.

(Dự án.)

Phương pháp giải:

Đưa ra những bức tranh có hình thú cưng của bạn, làm 1 cuộc triển lãm về thú cưng. Nói cho nhau nghe về thú cưng của mỗi người.

Lời giải chi tiết:

- Hello. My name is Rosy. I love my pet. I have some cats. They are big. Do you have any pets?

(Xin chào. Tôi là Rosy. Tôi rất yêu thú cưng của mình. Tôi có vài bé mèo. Chúng to lắm. Bạn có thú cưng nào không?)

- Hi. My name is John. I love my pet, too. I have two parrots. They are small and colorful.

(Xin chào. Tôi là John. Tôi cũng yêu thú cưng của mình. Tôi có 2 em vẹt. Chúng nhỏ và sặc sỡ.)

Tất Cả300 Đề Thi Thử Tốt Nghiệp Toán 2024Toán 12Giải Toán 12 Kết Nối Tri ThứcGiải Toán 12 Chân Trời Sáng TạoGiải Toán 12 Cánh Diều100 Đề Kiểm Tra Cuối Học Kỳ 1 Toán 12 Năm 2024-2025Toán 11100 Đề Kiểm Tra Học Kỳ 2 Toán 1150 Đề Kiểm Tra Giữa Học Kỳ 2 Toán 11Toán 10Toán 9100 Đề Kiểm Tra Cuối Học Kỳ 1 Toán 9 Kết Nối Tri THứcĐề Kiểm Tra Cuối Học Kỳ 2 Toán 9Toán 8Toán 7Toán 6Toán 6-Kết Nối Tri ThứcToán 6 Chân Trời Sáng TạoToán 6 Cánh Diều

Bài tập tiếng anh lớp 3 unit 16 sách mới năm 2024

Toán 12

Phương Pháp Xét Tính Đơn Điệu Của Hàm Số Cho Bởi…

Bài tập tiếng anh lớp 3 unit 16 sách mới năm 2024

Toán 9

Phân Phối Chương Trình Toán 9 Chân Trời Sáng Tạo 2024-2025

Bài tập tiếng anh lớp 3 unit 16 sách mới năm 2024

Toán 7

Tài Liệu Ôn Hè Toán 7 Lên 8 Theo Từng Buổi…

Bài tập tiếng anh lớp 3 unit 16 sách mới năm 2024

Toán 6-Kết Nối Tri Thức

Tài Liệu Ôn Hè Toán 6 Lên 7 Theo Từng Buổi…

 • Vật lí
 • Tất Cả200 Đề Thi Thử Tốt Nghiệp Vật Lí 2024Vật Lí 12Vật Lí 11Vật Lí 10Vật Lí Lớp 9Vật Lí Lớp 8Vật Lí Lớp 7Vật Lí Lớp 6

  Bài tập tiếng anh lớp 3 unit 16 sách mới năm 2024
  Vật Lí Lớp 9

  Đề Tuyển Sinh 10 Môn Vật Lí Chuyên Sở GD Quảng…

  Bài tập tiếng anh lớp 3 unit 16 sách mới năm 2024
  200 Đề Thi Thử Tốt Nghiệp Vật Lí 2024

  Đề Ôn Thi Tốt Nghiệp Môn Lý 2024 Bám Sát Đề…

  Bài tập tiếng anh lớp 3 unit 16 sách mới năm 2024
  200 Đề Thi Thử Tốt Nghiệp Vật Lí 2024

  Đề Ôn Thi Tốt Nghiệp Môn Lý THPT 2024 Bám Sát…

  Bài tập tiếng anh lớp 3 unit 16 sách mới năm 2024
  200 Đề Thi Thử Tốt Nghiệp Vật Lí 2024

  Đề Ôn Thi Tốt Nghiệp Vật Lý THPT 2024 Bám Sát…Hóa Tất Cả200 Đề Thi Thử Tốt Nghiệp Hóa 2024Hóa 12Hóa 11Hóa 10Hóa Học Lớp 9Hóa Học Lớp 8

  Bài tập tiếng anh lớp 3 unit 16 sách mới năm 2024
  Hóa Học Lớp 9

  Đề Tuyển Sinh 10 Môn Hóa Chuyên Sở GD Quảng Nam…

  Bài tập tiếng anh lớp 3 unit 16 sách mới năm 2024
  200 Đề Thi Thử Tốt Nghiệp Hóa 2024

  Đề Hóa Ôn Thi Tốt Nghiệp 2024 Bám Sát Đề Minh…

  Bài tập tiếng anh lớp 3 unit 16 sách mới năm 2024
  200 Đề Thi Thử Tốt Nghiệp Hóa 2024

  Đề Hóa Ôn Thi Tốt Nghiệp THPT 2024 Bám Sát Đề…

  Bài tập tiếng anh lớp 3 unit 16 sách mới năm 2024
  200 Đề Thi Thử Tốt Nghiệp Hóa 2024

  Đề Hóa Ôn Thi Tốt Nghiệp THPT 2024 Bám Sát Đề…Tiếng Anh Tất Cả200 Đề Thi Thử Tốt Nghiệp Tiếng Anh 2024Tiếng Anh 12Tiếng Anh 11Tiếng Anh Lớp 10Tiếng Anh Lớp 9Tiếng Anh Lớp 8Tiếng Anh Lớp 7Tiếng Anh Lớp 6Tiếng Anh 6 KNTT

  Bài tập tiếng anh lớp 3 unit 16 sách mới năm 2024
  200 Đề Thi Thử Tốt Nghiệp Tiếng Anh 2024

  Đề Môn Anh Ôn Thi Tốt Nghiệp Năm 2024 Bám Sát…

  Bài tập tiếng anh lớp 3 unit 16 sách mới năm 2024
  200 Đề Thi Thử Tốt Nghiệp Tiếng Anh 2024

  Đề Tiếng Anh Ôn Thi Tốt Nghiệp Năm 2024 Bám Sát…

  Bài tập tiếng anh lớp 3 unit 16 sách mới năm 2024
  200 Đề Thi Thử Tốt Nghiệp Tiếng Anh 2024

  Đề Tiếng Anh Luyện Thi Tốt Nghiệp Năm 2024 Bám Sát…

  Bài tập tiếng anh lớp 3 unit 16 sách mới năm 2024
  Tiếng Anh Lớp 9

  Đề Tuyển Sinh 10 Môn Anh Chuyên Quảng Nam 2024-2025 Có…Sinh Học Tất Cả200 Đề Thi Thử Môn Sinh 2024Sinh Học Lớp 12Sinh Học Lớp 11Sinh Học Lớp 10Sinh Học 9Sinh Học 8Sinh Học 7Sinh Học 6

  Bài tập tiếng anh lớp 3 unit 16 sách mới năm 2024
  Sinh Học 9

  Đề Tuyển Sinh 10 Môn Sinh Chuyên Sở GD Quảng Nam…

  Bài tập tiếng anh lớp 3 unit 16 sách mới năm 2024
  200 Đề Thi Thử Môn Sinh 2024

  Đề Sinh Luyện Thi Tốt Nghiệp 2024 Bám Sát Đề Minh…

  Bài tập tiếng anh lớp 3 unit 16 sách mới năm 2024
  200 Đề Thi Thử Môn Sinh 2024

  Đề Sinh Ôn Thi Tốt Nghiệp 2024 Bám Sát Đề Minh…

  Bài tập tiếng anh lớp 3 unit 16 sách mới năm 2024
  200 Đề Thi Thử Môn Sinh 2024

  Đề Sinh Ôn Thi Tốt Nghiệp THPT 2024 Bám Sát Đề…Lịch Sử Tất Cả200 Đề Thi Thử Tốt Nghiệp THPT 2024 Lịch SửLịch Sử Lớp 12Lịch Sử Lớp 11Lịch Sử Lớp 10Lịch Sử 9Lịch Sử 8Lịch Sử 7Lịch Sử 6

  Bài tập tiếng anh lớp 3 unit 16 sách mới năm 2024
  Lịch Sử 9

  Kế Hoạch Giáo Dục Địa Lí 9 Kết Nối Tri Thức…

  Bài tập tiếng anh lớp 3 unit 16 sách mới năm 2024
  Lịch Sử 9

  Phân Phối Chương Trình Địa Lí 9 Kết Nối Tri Thức

  Bài tập tiếng anh lớp 3 unit 16 sách mới năm 2024
  Lịch Sử 9

  Kế Hoạch Bài Dạy Lịch Sử 9 Chân Trời Sáng Tạo…

  Bài tập tiếng anh lớp 3 unit 16 sách mới năm 2024
  Lịch Sử 9

  Đề Kiểm Tra Giữa Học Kỳ 2 Lịch Sử 9 Cánh…Địa Lí Tất Cả200 Đề Thi Thử Tốt Nghiệp THPT 2024 Môn Địa LíĐịa Lí Lớp 12Địa Lí Lớp 11Địa Lí Lớp 10Địa Lí 9Địa Lí 8Địa Lí 7Địa Lí 6

  Bài tập tiếng anh lớp 3 unit 16 sách mới năm 2024
  Địa Lí 9

  Kế Hoạch Bài Dạy Địa Lí 9 Kết Nối Tri Thức…

  Bài tập tiếng anh lớp 3 unit 16 sách mới năm 2024
  Địa Lí 9

  Kế Hoạch Bài Dạy Địa Lí 9 Chân Trời Sáng Tạo…

  Bài tập tiếng anh lớp 3 unit 16 sách mới năm 2024
  Địa Lí 9

  Đề Kiểm Tra Học Kỳ 1 Địa Lí 9 Cánh Diều…

  Bài tập tiếng anh lớp 3 unit 16 sách mới năm 2024
  Địa Lí 9

  Ma Trận Đặc Tả Đề Kiểm Tra Học Kỳ 1 Địa…GDCD Tất CảĐề Thi Thử Tốt Nghiệp THPT GDCD 2023Công Dân Lớp 12Công Dân Lớp 11Công Dân Lớp 10Công Dân Lớp 9Công Dân Lớp 8Công Dân Lớp 7Công Dân Lớp 6GDCD 6 Sách Chân Trời Sáng TạoGDCD 6 Sách Kết Nối Tri ThứcGDCD 6 Sách Cánh Diều

  Bài tập tiếng anh lớp 3 unit 16 sách mới năm 2024
  Công Dân Lớp 9

  Kế Hoạch Dạy Học Môn GDCD 9 Cánh Diều Tham Khảo

  Bài tập tiếng anh lớp 3 unit 16 sách mới năm 2024
  Công Dân Lớp 8

  Đề Cương Ôn Tập HK2 GDCD 8 Cánh Diều Năm Học…

  Bài tập tiếng anh lớp 3 unit 16 sách mới năm 2024
  Công Dân Lớp 7

  Đề Cương Ôn Tập HK2 GDCD 7 Cánh Diều Năm Học…

  Bài tập tiếng anh lớp 3 unit 16 sách mới năm 2024
  Đề Thi Thử Tốt Nghiệp THPT GDCD 2023

  Bộ 10 Đề Ôn Thi Tốt Nghiệp THPT 2024 GDCD Phát…Ngữ Văn Tất Cả200 Đề Thi Thử 2024 Môn VănNgữ Văn Lớp 12Ngữ Văn Lớp 11Ngữ Văn Lớp 10Ngữ Văn Lớp 9Ngữ Văn Lớp 8Ngữ Văn Lớp 7Ngữ Văn Lớp 6Ngữ Văn 6 Sách Chân Trời Sáng TạoNgữ Văn 6 Sách Kết Nối Tri ThứcNgữ Văn 6 Sách Cánh Diều

  Bài tập tiếng anh lớp 3 unit 16 sách mới năm 2024
  Ngữ Văn Lớp 9

  Đề Thi HSG Ngữ Văn 9 Theo Sách Mới Tham Khảo…

  Bài tập tiếng anh lớp 3 unit 16 sách mới năm 2024
  Ngữ Văn Lớp 8

  Giáo Án Bồi Dưỡng Học Sinh Giỏi Ngữ Văn 8 Cả…

  Bài tập tiếng anh lớp 3 unit 16 sách mới năm 2024
  Ngữ Văn Lớp 8

  Giáo Án Dạy Thêm Môn Văn 8 Cánh Diều Cả Năm

  Bài tập tiếng anh lớp 3 unit 16 sách mới năm 2024
  Ngữ Văn Lớp 9

  Đề Tuyển Sinh 10 Môn Văn Chuyên Quảng Nam 2024-2025 Có…Tin Tất CảTin Học Lớp 6Tin Học Lớp 7Tin Học Lớp 8Tin Học Lớp 9Tin Học Lớp 10Tin Học Lớp 11Tin Học Lớp 12

  Bài tập tiếng anh lớp 3 unit 16 sách mới năm 2024
  Tài Liệu Tin Học

  Đề Kiểm Tra Học Kỳ 1 Môn Tin 9 Cánh Diều…

  Bài tập tiếng anh lớp 3 unit 16 sách mới năm 2024
  Tài Liệu Tin Học

  Ma Trận Đặc Tả Đề Kiểm Tra Học Kỳ 1 Môn…

  Bài tập tiếng anh lớp 3 unit 16 sách mới năm 2024
  Tài Liệu Tin Học

  Đề Tuyển Sinh 10 Môn Tin Chuyên Sở GD Quảng Nam…

  Bài tập tiếng anh lớp 3 unit 16 sách mới năm 2024
  Tài Liệu Tin Học

  Đề Thi HSG Tin 11 Sở GD Quảng Nam 2023-2024 Có…Thể Dục Tất CảThể Dục Lớp 10Thể Dục Lớp 11Thể Dục Lớp 12Thể Dục Lớp 6Thể Dục Lớp 7Thể Dục Lớp 8Thể Dục Lớp 9

  Bài tập tiếng anh lớp 3 unit 16 sách mới năm 2024
  Thể Dục Lớp 12

  PPCT Giáo Dục Thể Chất Cầu Lông 12 Chân Trời Sáng…

  Bài tập tiếng anh lớp 3 unit 16 sách mới năm 2024
  Thể Dục Lớp 12

  PPCT Giáo Dục Thể Chất Bóng Rổ 12 Chân Trời Sáng…

  Bài tập tiếng anh lớp 3 unit 16 sách mới năm 2024
  Thể Dục Lớp 12

  PPCT Giáo Dục Thể Chất Bóng Chuyền 12 Chân Trời Sáng…

  Bài tập tiếng anh lớp 3 unit 16 sách mới năm 2024
  Thể Dục

  Kế Hoạch Dạy Học Môn Giáo Dục Thể Chất 8 Kết…GDQP Tất CảGD Quốc Phòng Lớp 10GD Quốc Phòng Lớp 11GD Quốc Phòng Lớp 12

  Bài tập tiếng anh lớp 3 unit 16 sách mới năm 2024
  GD Quốc Phòng Lớp 12

  Đề Thi Giữa Học Kỳ 2 GDQP 12 Năm 2023-2024 Có…

  Bài tập tiếng anh lớp 3 unit 16 sách mới năm 2024
  GD Quốc Phòng Lớp 11

  Đề Cương Ôn Tập Giữa Học Kỳ 1 Giáo Dục Quốc…

  Bài tập tiếng anh lớp 3 unit 16 sách mới năm 2024
  GD Quốc Phòng Lớp 12

  Đề Cương Ôn Tập Giữa Học Kỳ 1 Giáo Dục Quốc…

  Bài tập tiếng anh lớp 3 unit 16 sách mới năm 2024
  GD Quốc Phòng Lớp 10

  Giáo Án Giáo Dục Quốc Phòng 10 Kết Nối Tri Thức…Công Nghệ Tất CảCông Nghệ Lớp 12Công Nghệ Lớp 11Công Nghệ Lớp 10Công Nghệ Lớp 9Công Nghệ Lớp 8Công Nghệ Lớp 7Công Nghệ Lớp 6

  Bài tập tiếng anh lớp 3 unit 16 sách mới năm 2024
  Tài Liệu Công Nghệ

  Đề Thi Giữa Học Kỳ 2 Công Nghệ 10 Kết Nối…

  Bài tập tiếng anh lớp 3 unit 16 sách mới năm 2024
  Tài Liệu Công Nghệ

  Đề Cương Ôn Tập Giữa HK2 Công Nghệ 12 Năm Học…

  Bài tập tiếng anh lớp 3 unit 16 sách mới năm 2024
  Tài Liệu Công Nghệ

  Đề Cương Ôn Tập Giữa Học Kỳ 2 Công Nghệ 10…

  Bài tập tiếng anh lớp 3 unit 16 sách mới năm 2024
  Tài Liệu Công Nghệ

  Đề Cương Ôn Tập Giữa Học Kỳ 2 Công Nghệ Nông…KHTN Tất CảKHTN Lớp 8KHTN Lớp 9KHTN Lớp 7KHTN 7 KNTTKHTN 7 Cánh DiềuKHTN 7 CTSTKHTN Lớp 6KHTN Lớp 6 Kết Nối Tri ThứcKHTN Lớp 6 Chân Trời Sáng TạoKHTN Lớp 6 Cánh Diều

  Bài tập tiếng anh lớp 3 unit 16 sách mới năm 2024
  KHTN Lớp 9

  Kế Hoạch Dạy Học Khoa Học Tự Nhiên 9 Chân Trời…

  Bài tập tiếng anh lớp 3 unit 16 sách mới năm 2024
  KHTN Lớp 9

  Phân Phối Chương Trình KHTN 6 7 8 9 Kết Nối…

  Bài tập tiếng anh lớp 3 unit 16 sách mới năm 2024
  KHTN Lớp 9

  Kế Hoạch Bài Dạy Khoa Học Tự Nhiên 9 Kết Nối…

  Bài tập tiếng anh lớp 3 unit 16 sách mới năm 2024
  KHTN Lớp 9

  Kế Hoạch Dạy Học Khoa Học Tự Nhiên 9 Kết Nối…Âm Nhạc Tất CảÂm Nhạc 8Âm Nhạc 11Âm Nhạc 7Âm Nhạc 9

  Bài tập tiếng anh lớp 3 unit 16 sách mới năm 2024
  Tài Liệu Âm Nhạc

  Phân Phối Chương Trình Âm Nhạc Lớp 9 Cánh Diều

  Bài tập tiếng anh lớp 3 unit 16 sách mới năm 2024
  Âm Nhạc 11

  Đề Thi Giữa HK2 Tiếng Anh 10 I Learn Smart World…

  Bài tập tiếng anh lớp 3 unit 16 sách mới năm 2024
  Tài Liệu Âm Nhạc

  Giáo Án Âm Nhạc 8 Kết Nối Tri Thức Cả Năm…

  Bài tập tiếng anh lớp 3 unit 16 sách mới năm 2024
  Tài Liệu Âm Nhạc

  Bản Đặc Tả Đề Kiểm Tra Giữa Học Kỳ 1 Âm…Mĩ Thuật Tất CảMĩ Thuật 8Mĩ Thuật 7Mĩ Thuật 9Tài Liệu Mĩ Thuật Lớp 6

  Bài tập tiếng anh lớp 3 unit 16 sách mới năm 2024
  Mĩ Thuật 9

  Phân Phối Chương Trình Mĩ Thuật Lớp 9 Cánh Diều

  Bài tập tiếng anh lớp 3 unit 16 sách mới năm 2024
  Mĩ Thuật 8

  Bộ Phiếu Góp Ý SGK Mĩ Thuật 8 Cánh Diều

  Bài tập tiếng anh lớp 3 unit 16 sách mới năm 2024
  Mĩ Thuật 8

  Bộ Phiếu Góp Ý SGK Mĩ Thuật 8 Chân Trời Sáng…

  Bài tập tiếng anh lớp 3 unit 16 sách mới năm 2024
  Mĩ Thuật 8

  Bộ Phiếu Góp Ý SGK Mĩ Thuật 8 Kết Nối Tri…HĐTN Tất CảHoạt Động Trải Nghiệm 7Hoạt Động Trải Nghiệm 10Hoạt Động Trải Nghiệm 8Hoạt Động Trải Nghiệm 11Hoạt Động Trải Nghiệm 9Hoạt Động Trải Nghiệm 6

  Bài tập tiếng anh lớp 3 unit 16 sách mới năm 2024
  Hoạt Động Trải Nghiệm 9

  Kế Hoạch Bài Dạy Hoạt Động Trải Nghiệm 9 Kết Nối…

  Bài tập tiếng anh lớp 3 unit 16 sách mới năm 2024
  Hoạt Động Trải Nghiệm 8

  Đề Kiểm Tra Học Kỳ 2 Hoạt Động Trải Nghiệm Lớp…

  Bài tập tiếng anh lớp 3 unit 16 sách mới năm 2024
  Hoạt Động Trải Nghiệm 11

  Giáo Án Hoạt Động Trải Nghiệm 11 Kết Nối Tri Thức…

  Bài tập tiếng anh lớp 3 unit 16 sách mới năm 2024
  Hoạt Động Trải Nghiệm 6

  Giáo Án HĐTN 6 Kết Nối Tri Thức Trọn Bộ Cả…PowerPoint

  PowerPoint Game Show

  PowerPoint Trò Chơi Vượt Chướng Ngại Vật

  Bài tập tiếng anh lớp 3 unit 16 sách mới năm 2024
  PowerPoint Game Show

  PowerPoint Trò Chơi Vòng Quay Năm Mới

  Bài tập tiếng anh lớp 3 unit 16 sách mới năm 2024
  PowerPoint Game Show

  PowerPoint Trò Chơi Vòng Quay May Mắn

  Bài tập tiếng anh lớp 3 unit 16 sách mới năm 2024
  PowerPoint Game Show

  PowerPoint Trò Chơi Ô Chữ

  Bài tập tiếng anh lớp 3 unit 16 sách mới năm 2024
  PowerPoint Game Show

  PowerPoint Trò Chơi Ai Là Triệu Phú Có Hướng DẫnChủ Nhiệm

  Tài Liệu Chủ Nhiệm

  SKKN Một Số Biện Pháp Duy Trì Sĩ Số Học Sinh…

  Bài tập tiếng anh lớp 3 unit 16 sách mới năm 2024
  Tài Liệu Chủ Nhiệm

  SKKN Tạo Hứng Thú Học Tập Cho Học Sinh Qua Việc…

  Bài tập tiếng anh lớp 3 unit 16 sách mới năm 2024
  Tài Liệu Chủ Nhiệm

  SKKN Một Số Biện Pháp Chỉ Đạo Xây Dựng Môi Trường…

  Bài tập tiếng anh lớp 3 unit 16 sách mới năm 2024
  Tài Liệu Chủ Nhiệm

  SKKN Một Số Biện Pháp Hình Thành Năng Lực Phẩm Chất…

  Bài tập tiếng anh lớp 3 unit 16 sách mới năm 2024
  Tài Liệu Chủ Nhiệm

  Kế Hoạch Xây Dựng Lớp Học An Toàn Và Phòng Chống…Lớp 1 Tất CảTài Liệu Toán Lớp 1Toán 1 Kết Nối Tri ThứcToán 1 Cánh DiềuToán 1 Chân Trời Sáng TạoTài Liệu Tiếng Việt Lớp 1Tài Liệu Âm Nhạc Lớp 1Tài Liệu Tự Nhiên Và Xã Hội Lớp 1Tài Liệu Mỹ Thuật Lớp 1Tài Liệu Giáo Dục Thể Chất Lớp 1Tài Liệu Hoạt Động Trải Nghiệm Lớp 1Tài Liệu Đạo Đức Lớp 1

  Bài tập tiếng anh lớp 3 unit 16 sách mới năm 2024
  Toán 1 Cánh Diều

  Bộ 5 Đề Ôn Tập Giữa Học Kỳ 2 Toán 1…

  Bài tập tiếng anh lớp 3 unit 16 sách mới năm 2024
  Tài Liệu Lớp 1

  SKKN Một Số Biện Pháp Giúp Học Sinh Học Tốt Phân…

  Bài tập tiếng anh lớp 3 unit 16 sách mới năm 2024
  Tài Liệu Lớp 1

  Giáo Án Chuẩn Bị Cho Bé Vào Lớp 1

  Bài tập tiếng anh lớp 3 unit 16 sách mới năm 2024
  Toán 1 Kết Nối Tri Thức

  Bài Tập Ôn Hè Tiếng Việt 1 Lên 2 Theo Từng…Lớp 2 Tất CảLớp 2 Chân Trời Sáng TạoLớp 2 Kết Nối Tri ThứcLớp 2 Cánh DiềuTài liệu Toán lớp 2Tài liệu Tự Nhiên Và Xã Hội Lớp 2

  Bài tập tiếng anh lớp 3 unit 16 sách mới năm 2024
  Lớp 2 Chân Trời Sáng Tạo

  Phiếu Bài Tập Toán 2 Học Kỳ 2 Năm 2024

  Bài tập tiếng anh lớp 3 unit 16 sách mới năm 2024
  Lớp 2 Chân Trời Sáng Tạo

  Đề Kiểm Tra HK1 Toán 2 Năm 2023-2024 Có Đáp Án…

  Bài tập tiếng anh lớp 3 unit 16 sách mới năm 2024
  Lớp 2 Chân Trời Sáng Tạo

  10 Đề Kiểm Tra Học Kỳ 1 Tiếng Việt 2 Năm…

  Bài tập tiếng anh lớp 3 unit 16 sách mới năm 2024
  Lớp 2 Chân Trời Sáng Tạo

  10 Đề Kiểm Tra Học Kỳ 1 Toán 2 Năm 2023-2024…Lớp 3 Tất CảLớp 3 Kết Nối Tri ThứcTiếng Anh 3 KNTTToán 3 KNTTTiếng Việt 3 KNTTCông Nghệ 3 KNTTTin 3 KNTTĐạo Đức 3 KNTTHĐTN 3 KNTTLớp 3 Chân Trời Sáng TạoCông Nghệ 3 CTSTTin 3 CTSTToán 3 CTSTTiếng Việt 3 CTSTHĐTN 3 CTSTĐạo Đức 3 CTSTTNXH 3 CTSTLớp 3 Cánh DiềuTin 3 Cánh DiềuToán 3 Cánh DiềuTiếng Việt 3 Cánh DiềuTNXH 3 Cánh DiềuHĐTN 3 Cánh DiềuĐạo Đức 3 Cánh DiềuCông Nghệ 3 Cánh Diều

  Bài tập tiếng anh lớp 3 unit 16 sách mới năm 2024
  Tài Liệu Lớp 3

  10 Đề Ôn Tập Cuối Học Kỳ 2 Toán 3 Năm…

  Bài tập tiếng anh lớp 3 unit 16 sách mới năm 2024
  Tài Liệu Lớp 3

  Bộ Đề Ôn Tập Giữa Học Kỳ 1 Tiếng Việt 3…

  Bài tập tiếng anh lớp 3 unit 16 sách mới năm 2024
  Tài Liệu Lớp 3

  Bộ Đề Ôn Tập Giữa Học Kỳ 1 Toán 3 Kết…

  Bài tập tiếng anh lớp 3 unit 16 sách mới năm 2024
  Tài Liệu Lớp 3

  Giáo Án Toán 3 Kết Nối Tri Thức 2 Buổi Học…Lớp 4 Tất CảTiếng Anh 4Tin Học 4Toán 4Tiếng Việt 4Âm Nhạc 4Công Nghệ 4Đạo Đức 4Giáo Dục Thể Chất 4Hoạt Động Trải Nghiệm 4Khoa Học 4Mĩ Thuật 4Lịch Sử Và Địa Lí 4

  Bài tập tiếng anh lớp 3 unit 16 sách mới năm 2024
  Tài Liệu Lớp 4

  Đề Kiểm Tra Học Kỳ 2 Toán 4 Cánh Diều 2023-2024…

  Bài tập tiếng anh lớp 3 unit 16 sách mới năm 2024
  Tài Liệu Lớp 4

  Đề Kiểm Tra Học Kỳ 2 Tiếng Việt 4 Cánh Diều…

  Bài tập tiếng anh lớp 3 unit 16 sách mới năm 2024
  Tài Liệu Lớp 4

  Đề Thi Học Kỳ 1 Khoa Học 4 Năm 2023-2024 Có…

  Bài tập tiếng anh lớp 3 unit 16 sách mới năm 2024
  Tài Liệu Lớp 4

  Đề Kiểm Tra Học Kỳ 1 Tin 4 Năm 2023-2024 Có…Lớp 5 Tất CảÂm Nhạc 5Mĩ Thuật 5Hoạt Động Trải Nghiệm 5Khoa Học 5Lịch Sử Và Địa Lí 5Toán 5Tiếng Việt 5Tiếng Anh 5Đạo Đức 5Công Nghệ 5Tin Học 5Giáo Dục Thể Chất 5

  Bài tập tiếng anh lớp 3 unit 16 sách mới năm 2024
  Tài Liệu Lớp 5

  Phân Phối Chương Trình Môn Tin Lớp 5 Cánh Diều 2024-2025

  Bài tập tiếng anh lớp 3 unit 16 sách mới năm 2024
  Tài Liệu Lớp 5

  Phân Phối Chương Trình Âm Nhạc 5 Cánh Diều 2024-2025

  Bài tập tiếng anh lớp 3 unit 16 sách mới năm 2024
  Tài Liệu Lớp 5

  Phân Phối Chương Trình Mĩ Thuật Lớp 5 Cánh Diều

  Bài tập tiếng anh lớp 3 unit 16 sách mới năm 2024
  Tài Liệu Lớp 5

  Kế Hoạch Dạy Học Môn Tiếng Việt Lớp 5 Cánh DiềuTrắc Nghiệm Online

  Tất CảTrắc Nghiệm Online Địa LíTrắc Nghiệm Online Địa Lí Ôn Thi TN THPTTrắc Nghiệm Online Địa Lí 12Trắc Nghiệm Online Môn HóaTrắc Nghiệm Online Môn Hóa Ôn Thi TNTHPTTrắc Nghiệm Online Hóa 12Trắc Nghiệm Online Môn SinhTrắc Nghiệm Online Môn Sinh Ôn Thi TN THPTTrắc Nghiệm Online Tiếng AnhTrắc Nghiệm Online Tiếng Anh Ôn Thi TN THPTTrắc Nghiệm Online Tiếng Anh 12Trắc Nghiệm Online KHTNTrắc Nghiệm Online KHTN 7Trắc Nghiệm Online GDCDTrắc Nghiệm Online GDCD Ôn Thi TN THPTTrắc Nghiệm Online GDCD 12Trắc Nghiệm Online Lịch SửTrắc Nghiệm Online Lịch Sử 12Trắc Nghiệm Online Luyện Thi Tốt Nghiệp THPT Lịch SửTrắc Nghiệm Online Vật LýVật Lí 12Trắc nghiệm Vật Lý Thi THPT Quốc GiaTrắc Nghiệm ToánTrắc Nghiệm Online Toán 10Trắc Nghiệm Toán Luyện Thi Quốc GiaLớp 12Lớp 11Trắc Nghiệm HóaLuyện Thi Quốc Gia