Bài toán đồ thị cho đ hcl vào baoh năm 2024

Uploaded by

Ngoc Diep Ngocdiep

0% found this document useful (1 vote)

230 views

24 pages

Original Title

Chuyên đề đồ thị hay lạ.pdf

Copyright

© © All Rights Reserved

Available Formats

PDF, TXT or read online from Scribd

Share this document

Did you find this document useful?

Is this content inappropriate?

0% found this document useful (1 vote)

230 views24 pages

Chuyên đề đồ thị hay lạ PDF

Uploaded by

Ngoc Diep Ngocdiep

Jump to Page

You are on page 1of 24

Search inside document

Reward Your Curiosity

Everything you want to read.

Anytime. Anywhere. Any device.

No Commitment. Cancel anytime.

Bài toán đồ thị cho đ hcl vào baoh năm 2024

Bài toán đồ thị cho từ từ H+ vào {OH-, AlO2-}

Thứ tự phản ứng khi cho từ từ H+ vào OH-; AlO2- là:

(1) H+ + OH- → H2O

(2) H+ + AlO2- + H2O → Al(OH)3

(3) 3H+ + Al(OH)3 → Al3+ + 3H2O

Bài toán đồ thị cho đ hcl vào baoh năm 2024

* Đoạn OA ứng với phản ứng (1)

* Đoạn AB ứng với phản ứng (2)

* Đoạn BC ứng với phản ứng (3)

Xét 2 điểm sau:

1. Điểm thuộc đoạn AB: kết tủa chưa đạt cực đại

nH+ = nH+(1) + nH+(2) hay nH+ = nOH- + nAl(OH)3

2. Điểm thuộc đoạn BC: kết tủa tan một phần

nH+ = nH+(1) + nH+(2) max + nH+(3) = nOH- + nAlO2-(bđ) + 3nAl(OH)3 bị tan (*)

Mà bảo toàn Al → nAl(OH)3 bị tan = nAlO2-(bđ) - nAl(OH)3

Thay vào (*) → nH+ = nOH- + 4nAlO2-(bđ) - 3nAl(OH)3

Moon.vn

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN ALADANH Tầng 3 No - 25 Tân Lập, Phường Quỳnh Lôi, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam Mã số thuế: 0103326250. Giấy phép thiết lập mạng xã hội số: 304360/GP-BTTT Bộ thông tin và Truyền thông cấp ngày 26/7/2017 Chịu trách nhiệm nội dung: Đồng Hữu Thành.

Chính sách quyền riêng tư

Bài toán đồ thị cho đ hcl vào baoh năm 2024

HÓA HỌC 12 GV: TRẦN NGUYÊN GIÁP

Facebook: www.facebook.com/thaygiaphoa 1

1. CO2 tác dụng với dung dịch Ca(OH)2 hoặc Ba(OH)2

Câu 1: Cho từ từ chất X vào dung dịch Y, sự biến thiên lượng kết tủa Z tạo thành trong thí nghiệm được

biểu diễn trên đồ thị sau:

Thí nghiệm nào sau đây ứng với thí nghiệm trên?

  1. Cho từ từ đến dư dung dịch NaOH vào dung dịch AlCl3.
  1. Cho từ từ đến dư khí CO2 vào dung dịch Ba(OH)2.
  1. Cho từ từ đến dư khí CO2 vào dung dịch hỗn hợp gồm Ba(OH)2 và NaOH.
  1. Cho từ từ đến dư dung dịch NaOH vào dung dịch Zn(NO3)2.

Câu 2: Hòa tan hoàn toàn 11,2 gam CaO và H2O, thu được dung dịch X. Sục khí CO2 vào dung dịch X,

qua quá trình khảo sát người ta lập đồ thị của phản ứng như sau:

Giá trị của x là

  1. 0,025. B. 0,020. C. 0,050. D. 0,040.

(Đề thi thử THPT Quốc Gia lần 1 – THPT Long Phu – Vĩnh Long, năm 2016)

Câu 3: Hấp thụ hết 1,6V lít khí CO2 (đktc) vào dung dịch chứa 0,42 mol Ca(OH)2. Kết quả thí nghiệm được

biểu diễn bằng đồ thị sau:

Giá trị của V là

  1. 7,84. B. 5,60. C. 6,72. D. 8,40.

Câu 4: Thổi khí CO2 vào dung dịch chứa 0,02 mol Ba(OH)2, thu được m gam kết tủa. Biết số

Giá trị của m là

. B.

. C.

. D.