Giải sách bài tập lịch sử lớp 10 năm 2024

Giải bài tập sách bài tập (SBT) lịch sử lớp 10: Cơ sở hình thành văn minh Đông Nam Á thời cổ - trung đại

Trong hướng dẫn giải Bài 13: Cơ sở hình thành văn minh Đông Nam Á thời cổ - trung đại trang 78 của sách bài tập (SBT) lịch sử lớp 10 có nội dung rõ ràng và cụ thể. Bài tập này nằm trong bộ sách "Chân trời sáng tạo" được biên soạn theo chương trình đổi mới của Bộ giáo dục. Đây là cơ hội tốt để học sinh nắm vững kiến thức lịch sử về văn minh Đông Nam Á thời cổ - trung đại.

Hi vọng rằng, thông qua cách hướng dẫn chi tiết và giải thích rõ ràng trong bài tập, học sinh sẽ hiểu rõ hơn về quá trình hình thành và phát triển văn minh ở khu vực Đông Nam Á. Các thông tin được trình bày một cách dễ hiểu, giúp học sinh nắm bắt nội dung một cách chính xác và đầy đủ.

Bài tập và hướng dẫn giải

Câu 1: Chọn các từ hoặc cụm từ dưới đây và điền vào chỗ trống (...) cho phù hợp để hoàn thành đoạn thông tin về những đặc trưng cơ bản của văn minh Đông Nam Á.

làng xã mẫu hệ và vai trò quan trọng của phụ nữ

thạo nghề biển mai táng trong chum

trồng lúa nước thờ cúng tổ tiên

Những đặc trưng cơ bản của nền văn minh này chính là: .......................................... thuần dưỡng gia súc, gia cầm; sử dụng công cụ kim khí; ................................................. chế độ ...........................; tổ chức xã hội theo mô hình .................................... trồng lúa nước; bái vật giáo; ............................................ và thổ thần; tục .................................................... gốm hoặc đá); ngôn ngữ linh động, sáng tạo; dệt vải in hoa bằng sáp ong; dàn nhạc có nhiều bộ gõ.

Trả lời: Cách làm:1. Xác định các từ/cụm từ cần điền vào chỗ trống từ đoạn thông tin đã cho.2. Xác định các...

Xem hướng dẫn giải chi tiết

CÂU 2. Hãy tìm hiểu và cho biết các thành tựu dưới đây chịu ảnh hưởng của văn hoá Ấn Độ hay Trung Quốc. Từ đó, hãy giải thích vì sao người phương Tây trước đây gọi khu vực Đông Nam Á là “Đông Ấn”. Các thành tựu đó vẫn giữ được những yếu tố văn hoá bản địa nào?

Giải sách bài tập lịch sử lớp 10 năm 2024

Giải sách bài tập lịch sử lớp 10 năm 2024

Giải sách bài tập lịch sử lớp 10 năm 2024

Trả lời: Cách làm:1. Xác định các thành tựu chịu ảnh hưởng của văn hóa Ấn Độ và Trung Quốc.2. Phân tích các...

Xem hướng dẫn giải chi tiết

CÂU 3. Hãy cho biết các món ăn truyền thống của cư dân Đông Nam Á trong hình được làm từ nguyên liệu chính gì và đã thể hiện tính thống nhất trong đa dạng như thể nào. Từ nguyên liệu chính đó, nêu đặc trưng quan trọng nhất chi phối văn minh Đông Nam Á cổ - trung đại.

Giải sách bài tập lịch sử lớp 10 năm 2024

Giải sách bài tập lịch sử lớp 10 năm 2024

Trả lời: Cách làm:1. Xác định nguyên liệu chính: Gạo là nguyên liệu chính được sử dụng để tạo ra các món ăn...

Xem hướng dẫn giải chi tiết

CÂU 4. Hình ảnh dưới đây là biểu tượng gì? Vì sao tổ chức ASEAN chọn bó lúa làm biểu tượng chung của khối? Nghề trồng lúa đã ảnh hưởng như thế nào đến văn minh Đông Nam Á?

Giải sách bài tập lịch sử lớp 10 năm 2024

Giải sách bài tập lịch sử lớp 10 năm 2024

Trả lời: Cách làm:- Đầu tiên, xác định biểu tượng trên hình là biểu tượng của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam...

Xem hướng dẫn giải chi tiết

Câu 5. Vì sao văn minh Đông Nam Á chịu ảnh hưởng của văn hoá Ấn Độ một cách sâu sắc và lâu dài?

Giải sách bài tập lịch sử lớp 10 năm 2024

Trả lời: Cách làm:1. Xác định những yếu tố đã góp phần đưa văn hoá Ấn Độ vào Đông Nam Á, như tín ngưỡng - tôn...

Xem hướng dẫn giải chi tiết

Câu 6. Hãy chọn đáp án đúng trong các câu hỏi sau:

1. Tại Đông Nam Á, người ta đã tìm thấy dấu vết cư trú của con người từ

 • A. thời đồ đồng.
 • B. đầu Công nguyên.
 • C. thời đồ đá.
 • D. thời đồ sắt.

2. Dựa vào yếu tố tự nhiên nào, cư dân Đông Nam Á từ xa xưa đã biết trồng lúa và nhiều loại cây ăn quả, ăn củ khác?

 • A. Mùa khô tương đối lạnh, mát.
 • B. Mùa mưa tương đối nóng.
 • C. Gió mùa kèm theo mưa.
 • D. Khí hậu mát, ẩm.

3. Các nước Đông Nam Á chịu ảnh hưởng nhiều nhất của văn hóa nước nào?

 • A. Ấn Độ.
 • B. Triều Tiên.
 • C. Nhật Bản.
 • D. Trung Quốc.

4. Các quốc gia Đông Nam Á có một nét chung về điều kiện tự nhiên, đó là chịu sự ảnh hưởng của khí hậu

 • A. gió mùa.
 • B. nhiệt đới.
 • C. ôn đới.
 • D. hàn đới.

5. Đánh giá nào dưới đây đúng nhất về nền văn hóa Đông Nam Á thời phong kiến?

 • A. Tiếp thu, chọn lọc văn hóa bên ngoài và xây dựng được nền văn hóa riêng với những giá trị tinh thần độc đáo.
 • B. Tiếp thu phần lớn những giá trị văn hóa bên ngoài, nhất là văn hóa Trung Quốc và Ấn Độ.
 • C. Chịu ảnh hưởng sâu sắc của văn hóa một số nước phương Tây được du nhập bởi những thương nhân châu Âu.
 • D. Mang đậm bản sắc văn hóa truyền thống, không chịu ảnh hưởng của các yếu tố văn hóa bên ngoài.

6. Đông Nam Á chịu ảnh hưởng chủ yếu của gió mùa, tạo nên hai mùa tương đối rõ rệt, đó là

 • A. mùa khô và mùa hanh.
 • B. mùa khô và mùa mưa.
 • C. mùa đông và mùa xuân.
 • D. mùa thu và mùa hạ.

7. Ngành sản xuất chính của cư dân các nước Đông Nam Á là

 • A. buôn bán đường biển.
 • B. thủ công nghiệp.
 • C. nông nghiệp.
 • D. chăn nuôi gia súc lớn.

8. Loại cây lương thực được trồng chủ yếu ở Đông Nam Á là

 • A. lúa nước.
 • B. lúa mì.
 • C. ngô.
 • D. đậu nành.

9. Ý nào không phản ánh đúng cơ sở ra đời của các quốc gia cổ ở Đông Nam Á?

 • A. Địa hình bị chia cắt, lại tiếp giáp biển đã tạo điều kiện cho sự ra đời của các thị quốc chuyên làm nghề buôn bán đường biển.
 • B. Công cụ bằng kim loại xuất hiện.
 • C. Sự phát triển của nền kinh tế bản địa.
 • D. Sự tác động về mặt kinh tế của các thương nhân Ấn và sự ảnh hưởng của văn hóa Ấn Độ, Trung Quốc.

10. Ý nào không phải là đặc điểm nổi bật của các vương quốc cổ ở Đông Nam Á?

 • A. Các quốc gia nhỏ, phân tán trên địa bàn hẹp.
 • B. Hình thành nhà nước tương đối sớm.
 • C. Sống riêng rẽ, nhiều khi xảy ra tranh chấp với nhau.
 • D. Sớm đương đầu với làn sóng thiên di từ phương Bắc xuống.

Trả lời: Để làm bài này, ta cần đọc kỹ câu hỏi và chọn đáp án phù hợp nhất dựa trên kiến thức về lịch sử Đông...