Hộ kinh doanh xuất hóa đơn bán hàng năm 2024

Hiện nay, hộ kinh doanh là một trong những đối tượng bắt buộc phải sử dụng hóa đơn điện tử theo quy định của pháp luật. Do đó, việc nắm được các thông tin quan trọng về hóa đơn điện tử cho hộ kinh doanh cá thể là điều cần thiết để có thể tiến hành kinh doanh hợp pháp và thuận lợi. Vậy hóa đơn điện tử cho hộ kinh doanh cá thể là gì, đăng ký hóa đơn điện tử cho hộ kinh doanh cá thể, xuất hóa đơn điện tử cho hộ kinh doanh cá thể như thế nào, tất cả sẽ được Hóa đơn điện tử VIN-HOADON giải đáp trong bài viết này!

Hóa đơn điện tử cho hộ kinh doanh cá thể là gì?

Theo quy định tại Điều 89 Luật quản lý thuế số 38/2019/QH14 ngày 13/6/2019;

“Điều 89. Hóa đơn điện tử

1. Hóa đơn điện tử là hóa đơn có mã hoặc không có mã của cơ quan thuế được thể hiện ở dạng dữ liệu điện tử do tổ chức, cá nhân bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ lập, ghi nhận thông tin bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ theo quy định của pháp luật về kế toán, pháp luật về thuế bằng phương tiện điện tử, bao gồm cả trường hợp hóa đơn được khởi tạo từ máy tính tiền có kết nối chuyển dữ liệu điện tử với cơ quan thuế”.

Quy định về hóa đơn điện tử cho hộ kinh doanh cá thể

Theo Nghị định 123-2020-NĐ-CP và Thông tư 78-2021-TT-BTC, từ ngày 01/07/2022, các cơ sở kinh doanh nói chung và hộ kinh doanh bắt buộc phải chuyển sang sử dụng hóa đơn điện tử.

Trường hợp hộ kinh doanh bắt buộc sử dụng hóa đơn điện tử

Theo Điều 6 Thông tư 78-2021-TT-BTC quy định 3 trường hợp hộ kinh doanh bắt buộc phải sử dụng hóa đơn điện tử bao gồm:

 • “Hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp kê khai phải sử dụng hóa đơn điện tử.
 • Hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán nếu có yêu cầu sử dụng hóa đơn thì cơ quan thuế cấp lẻ hóa đơn điện tử theo từng lần phát sinh.
 • Hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh khai thuế theo từng lần phát sinh nếu có yêu cầu sử dụng hóa đơn thì cơ quan thuế cấp lẻ hóa đơn điện tử theo từng lần phát sinh”.

Hộ kinh doanh xuất hóa đơn bán hàng năm 2024
Trường hợp hộ kinh doanh bắt buộc sử dụng hóa đơn điện tử

Trường hợp hộ kinh doanh chưa bắt buộc sử dụng hóa đơn điện tử

Hộ, cá nhân kinh doanh tại địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn và đặc biệt khó khăn được sử dụng hóa đơn giấy của cơ quan Thuế trong thời gian tối đa 12 tháng khi:

 • Không thực hiện giao dịch với cơ quan thuế bằng phương tiện điện tử.
 • Không có hạ tầng công nghệ thông tin.
 • Không có hệ thống phần mềm kế toán.
 • Không có phần mềm lập hóa đơn điện tử để sử dụng hóa đơn điện tử và để truyền dữ liệu điện tử đến người mua và đến cơ quan thuế.

Trong thời gian đó, cơ quan thuế sẽ có giải pháp chuyển đổi dần sang áp dụng hóa đơn điện tử.

Lưu ý: Thời gian 12 tháng được tính như sau:

 • Đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh đang hoạt động từ trước 01/07/2022: 12 tháng tính một lần kể từ 01/07/2022.
 • Đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh mới thành lập từ ngày 01/07/2022: 12 tháng kể từ thời điểm đăng ký bắt đầu sử dụng hóa đơn.

(Theo Khoản 2 Điều 11 Thông tư 78-2021-TT-BTC và Khoản 1 Điều 14 Nghị định số 123/2020/NĐ-CP).

Thủ tục đăng ký hóa đơn điện tử cho hộ kinh doanh cá thể

Đối với hộ kinh doanh nộp thuế theo phương pháp kê khai

Để đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử, hộ kinh doanh nộp thuế theo phương pháp kê khai phải đáp ứng đủ các yêu cầu sau:

 • Có thiết bị kết nối Internet.
 • Có địa chỉ thư điện tử.
 • Có sử dụng chữ ký số theo thông tin mã số thuế.
 • Có sử dụng phần mềm hóa đơn điện tử.

Đối với hộ kinh doanh tại địa bàn có điều kiện khó khăn và đặc biệt khó khăn (thuộc trường hợp người nộp thuế không phải trả tiền dịch vụ theo Khoản 1 Điều 14 Nghị định số 123/2020/NĐ-CP): Truy cập Cổng thông tin Hệ thống hóa đơn điện tử tại địa chỉ https://hoadondientu.gdt.gov.vn/, chọn Đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử và điền đầy đủ thông tin theo hướng dẫn của hệ thống.

Cổng thông tin của Tổng Cục Thuế sẽ gửi tới người đăng ký email thông báo tiếp nhận hoặc không tiếp nhận tờ khai.

Sau khi được chấp nhận tờ khai đăng ký hóa đơn điện tử, hộ kinh doanh sẽ được nhận email có chứa tài khoản và mật khẩu để đăng nhập trên Cổng thông tin điện tử.

Đối với các trường hợp còn lại:

Bước 1: Truy cập phần mềm hóa đơn điện tử của tổ chức cung cấp dịch vụ.

Bước 2: Chọn mẫu số 01/ĐKTĐ-HĐĐT phụ lục I Nghị định số 123/2020/NĐ-CP và nhập các thông tin để đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử.

Bước 3: Chấp nhận tờ khai. Sau khi được chấp nhận tờ khai, hộ kinh doanh phải ngưng sử dụng và tiến hành tiêu hủy hóa đơn giấy đã mua của cơ quan Thuế nhưng chưa sử dụng (nếu có) (Theo Khoản 3 Điều 15 Nghị định số 123/2020/NĐ-CP).

Đối với hộ kinh doanh kê khai thuế theo phương pháp khoán hoặc theo từng lần phát sinh

Thủ tục đăng ký hóa đơn điện tử đối với hộ kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán hoặc nộp theo từng lần phát sinh sẽ phụ thuộc vào địa điểm nơi hộ kinh doanh tiến hành hoạt động kinh doanh. Cụ thể:

 • Đối với hộ kinh doanh có địa điểm kinh doanh cố định: Nộp hồ sơ đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử đến Chi cục thuế tại nơi thực hiện hoạt động kinh doanh.
 • Đối với hộ kinh doanh không có địa điểm kinh doanh cố định: Nộp hồ sơ đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử đến Chi cục thuế nơi cư trú hoặc nơi đăng ký kinh doanh.

Thời điểm xuất hóa đơn điện tử cho hộ kinh doanh cá thể

Các hộ kinh doanh hoạt động theo các phương pháp khai thuế khác nhau sẽ có thời điểm xuất hóa đơn điện tử khác nhau. Cụ thể:

 • Hộ kinh doanh theo phương pháp kê khai xuất hóa đơn ngay khi cung cấp hàng hóa, dịch vụ;
 • Hộ kinh doanh theo phương pháp khoán; Hộ kinh doanh khai thuế theo từng lần phát sinh xuất hóa đơn khi hộ kinh doanh có yêu cầu theo từng lần phát sinh.

Hộ kinh doanh xuất hóa đơn bán hàng năm 2024

Trên đây là toàn bộ chia sẻ của VIN-HOADON về hóa đơn điện tử cho hộ kinh doanh cá thể. Quý khách hàng, doanh nghiệp, đơn vị nếu có nhu cầu được tư vấn về thuế, kế toán, lao động, bảo hiểm xã hội, hóa đơn điện tử hãy liên hệ đến Tổng đài 1900 6134 của VIN-HOADON hoặc đăng ký ngay:

Hộ kinh doanh sử dụng hóa đơn gì?

- Hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp kê khai phải sử dụng hóa đơn điện tử.

Hóa đơn hộ kinh doanh cá thể bao nhiêu phần trăm?

Như vậy tỷ lệ tính thuế trên doanh thu của hộ gồm tỷ lệ thuế GTGT là 5%, tỷ lệ thuế TNCN là 2% theo quy định tại Điểm a Khoản 2 Điều 10 Thông tư số 40/2021/TT-BTC và Phụ lục I ban hành kèm theo.

Xuất hóa đơn bán hàng là gì?

Hóa đơn bán hàng là một loại chứng từ quan trọng trong hoạt động kinh doanh, giúp ghi nhận doanh thu, chi phí và các thông tin khác liên quan đến giao dịch mua bán và là căn cứ để kê khai, nộp thuế và làm chứng từ kế toán.

Hóa đơn đỏ là như thế nào?

Hóa đơn đỏ là cách hiểu của người dùng hóa đơn gọi chung nên chưa được quy định trong luật, có thể hiểu hóa đơn đỏ dùng để chỉ hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT) hay hóa đơn VAT dùng trong kinh doanh hàng hóa, dịch vụ.