Hội thảo quốc tế DepEd 2023

Ngay cả trước khi xảy ra đại dịch COVID, việc đánh giá chất lượng giáo dục đã không được phân bổ đồng đều trên toàn cầu và trong nhiều quốc gia, bao gồm cả các quốc gia có lợi thế về kinh tế. Đại dịch làm nổi bật những khác biệt này. Hàng triệu trẻ em đã tụt lại phía sau trên hành trình giáo dục của họ. ICEDU 2023 sẽ cung cấp một diễn đàn thông qua đó các nhà nghiên cứu giáo dục, các học viên và nhà hoạch định chính sách có thể xác định các vấn đề, thảo luận về chương trình nghiên cứu và đề xuất giải pháp