Giải bài tập 2 hóa 11 trang 193 năm 2024

Đề bài

Từ benzen và các chất vô cơ cần thiết có thể điều chế được các chất sau:

2,4,6-tribomphenol (1); 2,4,6-trinitrophenol (2).

Viết phương trình hóa học của các phản ứng xảy ra.

Hướng dẫn giải

Có thể điều chế theo sơ đồ:

Lời giải chi tiết

VnDoc mời thầy cô cùng các bạn học sinh tham khảo tài liệu Giải bài tập Hóa 11 Bài 41: Phenol, chắc chắn bộ tài liệu sẽ là nguồn thông tin hữu ích để giúp các bạn học sinh rèn luyện giải bài tập Hóa học 11 một cách nhanh và chính xác nhất.

 • Giải bài tập trang 172 SGK Hóa học lớp 11: Hệ thống hóa về hiđrocacbon
 • Giải bài tập trang 177 SGK Hóa học lớp 11: Dẫn xuất halogen của hiđrocacbon
 • Giải bài tập trang 186, 187 SGK Hóa học lớp 11: Ancol

A. Tóm tắt Hóa 11 bài 41 Phenol

1. Định nghĩa, phân loại

Phenol là những hợp chất hữu cơ trong phân tử có nhóm -OH liên kết trực tiếp với nguyên tử C của vòng benzen

Cần phân biệt phenol và ancol thơm

Phân loại: Dựa vào số nhóm -OH trong phân tử, phenol chia thành 2 loại: phenol đơn chức và đa chức

2. Tính chất vật lí

Ở điều kiện thường, phenol là chất rắn màu trắng, nóng chảy ở 43 độ C. Để lâu, phenol bị oxi hóa chậm bởi không khí nên chuyển thành màu hồng

Phenol rất độc, khi dây vào tay có thể gây bỏng da

Phenol ít tan trong nước lạnh, nhưng tan nhiều trong nước nóng ( tan tốt nhất ở 66 độ C) và etanol

3. Tính chất hóa học của Phenol

Phản ứng thế nguyên tử H của nhóm –OH

Tác dụng với kim loại kiềm và dung dịch kiềm tạo muối phenolat:

C6H5-OH + NaOH → C6H5-ONa + H2O

C6H5-ONa + CO2 + H2O → C6H5-OH + NaHCO3

So sánh tính axit: CO2 > phenol > HCO3- > ancol.

Phản ứng ở vòng benzen

Phenol tác dụng với nước brom tạo kết tủa trắng.

Phản ứng thế vào nhân thơm ở phenol dễ hơn benzen nếu cho phenol phản ứng ở điều kiện êm dịu hơn thì thế được ở các vị trí para và ortho

Ví dụ: Dung dịch phenol tác dụng với dung dịch HNO3 cho 2,4,6-trinitrophenol kết tủa màu vàng

C6H5OH + 3HNO3 → C6H2(NO2)3OH + 3H2O

4. Ứng dụng

Phenol là nguyên liệu dùng để sản xuất các loại nhựa dùng để chế tạo các đồ dùng dân dụng

Phenol còn được dùng để sản xuất phẩm nhuộm, thuốc nổ, chất diệt nấm mốc,...

B. Giải bài tập Hóa 11 bài 41 Phenol

Bài 1 trang 193 SGK Hóa 11

Ghi Đ (đúng) hoặc S (sai) vào ô trống bên cạnh các câu sau:

 1. Phenol C6H5-OH là một rượu thơm
 1. Phenol tác dụng được với natri hidroxit tạo thành muối và nước.
 1. Phenol tham gia phản ứng thế brom và thế nitro dễ hơn benzen
 1. Dung dịch phenol làm quỳ tím hóa đỏ do nó là axit
 1. Giữa nhóm –OH và vòng benzen trong phân tử phenol có ảnh hưởng qua lại lẫn nhau.

Đáp án hướng dẫn giải

S a) Phenol C6H5-OH là một rượu thơm

Đ b) Phenol tác dụng được với natri hidroxit tạo thành muối và nước.

Đ c) Phenol tham gia phản ứng thế brom và thế nitro dễ hơn benzen

S d) Dung dịch phenol làm quỳ tím hóa đỏ do nó là axit

Đ e) Giữa nhóm –OH và vòng benzen trong phân tử phenol có ảnh hưởng qua lại lẫn nhau.

Bài 2 trang 193 SGK Hóa 11

Từ benzen và các chất vô cơ cần thiết có thể điều chế được các chất sau:

2,4,6-tribomphenol (1) ; 2,4,6-trinitrophenol (2)

Viết phương trình hóa học của các phản ứng xảy ra.

Đáp án hướng dẫn giải

C6H6 C6H5Br C6H5ONa C6H5OH Br3C6H2OH (NO2)3C6H2OH

Bài 3 trang 193 SGK Hóa 11

Cho 14,0 gam hỗn hợp A gồm phenol và etanol tác dụng với natri dư thu được 2,24 lít khí hidro (đktc)

 1. Viết các phương trình hóa học xảy ra.
 1. Tính thành phần phần trăm khối lượng của mỗi chất trong A.
 1. Cho 14,0 gam hỗn hợp A tác dụng với HNO3 thì thu được bao nhiêu gam axit picric (2,4,6- trinitrophenol)?

Đáp án hướng dẫn giải

 1. Phương trình phản ứng:

2C6H5OH + 2Na → 2C6H5ONa + H2↑

x mol x/2mol

2C2H5OH + 2Na → 2C2H5OH + H2↑

y mol y/2

![\left{ \begin{array}{l} 94x + 46y = 14\ x + y = 0,2 \end{array} \right. = \left{ \begin{array}{l} x = 0,1\ y = 0,1 \end{array} \right.](https://https://i0.wp.com/tex.vdoc.vn/?tex=%5Cleft%5C%7B%20%5Cbegin%7Barray%7D%7Bl%7D%0A94x%20%2B%2046y%20%3D%2014%5C%5C%0Ax%20%2B%20y%20%3D%200%2C2%0A%5Cend%7Barray%7D%20%5Cright.%20%3D%20%20%3E%20%5Cleft%5C%7B%20%5Cbegin%7Barray%7D%7Bl%7D%0Ax%20%3D%200%2C1%5C%5C%0Ay%20%3D%200%2C1%0A%5Cend%7Barray%7D%20%5Cright.)

%mphenol = 67,1%; %metanol = 32,9%

 1. C6H5OH + 3HNO3 → (NO2)3C6H2OH + 3H2O

m(NO2)3C6H2OH = 0,100 x 229 = 22,9 g

Bài 4 trang 193 SGK Hóa 11

Cho từ từ phenol vào nước brom; stiren vào dung dịch brom trong CCl4. Nêu hiện tượng và viết các phương trình hóa học.

Đáp án hướng dẫn giải

Giải bài tập 2 hóa 11 trang 193 năm 2024

Bài 5 trang 193 SGK Hóa 11

Sục khí CO2 vào dung dịch natri phenolat thấy dung dịch vẩn đục, trong dung dịch có NaHCO3 được tạo thành. Viết phương trình hóa học của phản ứng xảy ra và giải thích. Nhận xét về tính axit của phenol.

Đáp án hướng dẫn giải

C6H5ONa + CO2 + H2O C6H5OH + NaHCO3

Dung dịch bị vẩn đục là do phản ứng tạo ra phenol.

Nhận xét về tính axit của phenol: Phenol có tính axit yếu hơn nấc thứ nhất của axit cacbonic H2CO3, nên bị axit cacbonic đẩy ra khỏi dung dịch muối.

Bài 6 trang 193 SGK Hóa 11

Viết các phương trình hóa học điều chế: phenol từ benzen (1); stiren từ etylbenzen (2). Các chất vô cơ cần thiết coi như có đủ.

Đáp án hướng dẫn giải

(1) Điều chế phenol phenol từ benzen:

C6H6 + Br2 C6H5Br + HBr

C6H5Br + 2NaOHđặc C6H5ONa + NaBr + H2O

C6H5ONa + CO2 + H2O C6H5OH + NaHCO3

(2) Điều chế stiren từ etybenzen

Giải bài tập 2 hóa 11 trang 193 năm 2024

-----

Trên đây VnDoc.com đã giới thiệu tới bạn đọc tài liệu: Giải bài tập Hóa 11 Bài 41: Phenol. Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Hóa học lớp 10, Giải bài tập Hóa học lớp 11, Thi thpt Quốc gia môn Văn, Thi thpt Quốc gia môn Lịch sử, Thi thpt Quốc gia môn Địa lý, Thi thpt Quốc gia môn Toán, đề thi học kì 1 lớp 11, đề thi học kì 2 lớp 11 mà VnDoc tổng hợp và đăng tải.