Đoạn văn ngắn có sử dụng từ trái nghĩa năm 2024

4. " Các bô lão là những kẻ quê mùa, chất phác, chưa bao giờ được bước chân vào nơi lầu son gác tía, chua bao giờ được bàn việc nước, thế mà nghe quan gia hỏi, họ đều nắm tay, gân mặt, khảng khái tâu lên : Xin đánh, trăm miệng một lời, làm rung chuyển cả một toàn điện Diên Hồng "

Bài Làm :

Em và Nam là đôi bạn tri kỉ, hai đứa cũng đã chơi với nhau được rất lâu rồi. Ngày nào em vào bạn cũng cùng nhau đến trường vào buổi sáng, chiều thì hai đứa cùng nhau về, thỉnh thoảng buổi tối còn đi dạo trò chuyện với nhau. Ông em cũng đã tằng dạy em rằng nếu muốn tình bạn gắn kết lâu dài thì phải biết yêu quý bạn, thường xuyên trò chuyện, tâm sự mỗi khi bạn cần, luôn bảo vệ và giúp đỡ nhau. Không như nhưng xtinhr bạn ngắn ngủi, gặp rồi lại đi mà đây là tình bạn gắn kết lâu dài, phải biết cách để gìn giữ tình bạn trong sáng ấy. Cũng phải biết chọn bạn mà chơi, tránh xa và không tiếp xúc với những bạn xấu, tìm những người bạn tốt để chơi và học hỏi. Điều ông dạy em sẽ nhớ mãi, em sẽ cố gắng gìn giữ tình bạn này thật lâu bền.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?

starstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstar

5

starstarstarstarstar

1 vote

Viết 1 đoạn văn ngắn từ 5-7 câu chủ đề Mùa xuân, có sử dụng 1 cặp từ đồng nghĩa và 1 cặp từ trái nghĩa. ( gạch chân dưới các cặp từ đó ) ( Lưu ý : MỖI CẶP TỪ PHẢI NẰM TRONG 1 CÂU

Xem chi tiết

Đoạn văn ngắn có sử dụng từ trái nghĩa năm 2024

Viết một đoạn văn ngắn từ 5-7 câu nói về chủ đề học tập. Trong đó có sử dụng một cặp từ trái nghĩa và 1 cặp từ động nghĩa. Gạch chân hai cặp từ đó

Xem chi tiết

Đoạn văn ngắn có sử dụng từ trái nghĩa năm 2024

  • thái

10 tháng 12 2021 lúc 8:10

Viết 1 đoạn văn khoảng 5 đến 7 câu chủ đề tự chọn có sử dụng 1 cặp từ trái nghĩa và 1 thành ngữ.(gạch chân thành ngữ, cặp từ trái nghĩa và nêu tác dụng)

Xem chi tiết

Đoạn văn ngắn có sử dụng từ trái nghĩa năm 2024

viết một đoạn văn ngắn từ 5 đến 7 câu trình bày tình cảm của em với quê hương, trong đó có sử dụng cặp từ trái nghĩa. Gạch chân dưới cặp từ trái nghĩa đó

Xem chi tiết

Đoạn văn ngắn có sử dụng từ trái nghĩa năm 2024

Viết 1 đoạn văn tả cảnh đẹp ngắn từ 7-10 câu , trong đó có sử dụng cặp từ trái nghĩa.

Xem chi tiết

Đoạn văn ngắn có sử dụng từ trái nghĩa năm 2024

Em hãy viết 1 đoạn văn từ 5 đến 7 câu miêu tả một chú chó. Trong đó sử dụng ít nhất 1 cặp từ trái nghĩa

Xem chi tiết

Đoạn văn ngắn có sử dụng từ trái nghĩa năm 2024

Viết 1 đoạn văn từ 5-7 câu nêu cảm nghĩ của em về tình bạn trong cuộc sống của mỗi người. Trong đó, có sử dụng ít nhất 1 cặp từ đồng nghĩa, trái nghĩa, đồng âm (gạch chân và chỉ rõ)

Xem chi tiết

Đoạn văn ngắn có sử dụng từ trái nghĩa năm 2024

viết một đoạn văn khoảng 5 câu về ngày tết quê em trong đó có sử dụng cặp từ trái nghĩa gạch chân cặp từ trái nghĩa đó

Xem chi tiết

Đoạn văn ngắn có sử dụng từ trái nghĩa năm 2024

Từ phần đọc hiểu đoạn văn bản "Bánh trôi nước", em hãy viết đoạn văn từ (5-7 câu) trình bày hiểu biết của em về phụ nữ trong xã hội phong kiến xưa. Trong đó có sử dụng cặp từ trái nghĩa. Gạch chân các cặp từ trái nghĩa đó.

Xem chi tiết

Đoạn văn ngắn có sử dụng từ trái nghĩa năm 2024

a, Viết một đoạn văn từ 8-10 câu về chủ đề học tập . Trong đó có sử dụng một cặp từ trái nghĩa , một cặp từ đồng âm và gạch chân dưới các cặp từ đób, Viết một đoạn văn từ 8-10 câu về chủ đề quê hương . Trong đó có sử dụng một cặp từ đồng âm , một cặp từ Hán Việt và gạch chân dưới các cặp từ đóc, Viết một đoạn văn từ 8-10 câu về chủ đề tự chọn . Trong đó có sử dụng từ một cặp từ đồng âm , một cặp từ Hán Việt , từ trái nghĩa , từ đồng nghĩa và gạch chân dưới các cặp từ đóhelp me mai thi rồi

Từ trái nghĩa có nghĩa là gì?

1. Tìm hiểu về từ trái nghĩa. Từ trái nghĩa là những từ có ý nghĩa đối lập nhau trong mối quan hệ đương liên, chúng khác nhau về ngữ âm và phản ánh các khái niệm. Có rất nhiều từ trái nghĩa, ví dụ như : cao - thấp, trái - phải, trắng - đen,...

Thế nào là từ trái nghĩa lớp 5?

Khái niệm: Từ trái nghĩa là những từ có nghĩa trái ngược nhau. - Việc đặt các từ trái nghĩa bên cạnh nhau có tác dụng làm nổi bật những sự vật, sự việc, hoạt động, tính chất, trạng thái đối lập nhau,… - Một từ có thể có nhiều từ trái nghĩa với nó, tuỳ theo từng lời nói hoặc câu văn khác nhau.

Từ đồng nghĩa và từ trái nghĩa là gì?

Định nghĩa cơ bản của từ đồng nghĩa là một từ có nghĩa tương tự hoặc giống hệt với một từ khác mà nó được so sánh. Ví dụ, một từ đồng nghĩa với "big" là "large". Trái lại, một từ trái nghĩa, là khi từ thứ hai đối lập với từ đầu tiên, ví dụ "big" và "small".

Quả và trái khác nhau như thế nào?

Trong tiếng Việt có hai từ "trái" và "quả" đồng nghĩa. Các nhà ngôn ngữ học xác định rằng quả là từ Hán - Việt, còn trái mới là từ bản địa.