Bao nhiêu mét vuông thì được phep la2m sổ đỏ năm 2024

Nếu bạn quan tâm đến quy định diện tích cấp sổ đỏ, bài viết của OneHousing sẽ cung cấp cho bạn thông tin chi tiết và tổng quan về chủ đề này.

Đất ở thường có giá trị và giá chuyển nhượng cao nhất, do đó khi cấp Sổ đỏ hoặc Sổ hồng, nhiều hộ gia đình và cá nhân mong muốn được công nhận là đất ở. Nếu bạn quan tâm đến quy định diện tích cấp sổ đỏ, bài viết của OneHousing sẽ cung cấp cho bạn thông tin chi tiết và tổng quan về chủ đề này.

Diện tích đất ở được quy định cụ thể ra sao?

Diện tích đất ở được ghi trong Giấy chứng nhận phụ thuộc vào từng trường hợp cụ thể và quy định về hạn mức giao đất ở, công nhận đất ở của các tỉnh, thành. Theo Luật Đất đai 2013 Điều 11 và Nghị định 43/2014/NĐ-CP Điều 3 (được sửa đổi, bổ sung bởi khoản 1 Điều 2 Nghị định 01/2017/NĐ-CP), loại đất được xác định dựa trên một trong những trường hợp sau:

Trường hợp đất có giấy tờ chứng minh quyền sử dụng đất

Theo Luật Đất đai 2013, theo khoản 2 của Điều 11, nếu trên giấy tờ chứng minh quyền sử dụng đất ghi là đất ở, thì khi cấp Giấy chứng nhận, thửa đất đó sẽ được công nhận là đất ở.

Trường hợp đất được Nhà nước giao

Thông tin về diện tích đất trong trường hợp này được chỉ định rõ trong quyết định cấp phép giao đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Trường hợp đất không có giấy tờ chứng minh quyền sử dụng đất, quyết định giao đất

Khi xác định diện tích đất ở cho hộ gia đình hoặc cá nhân, đây là trường hợp phức tạp nhất. Trong trường hợp đất đang sử dụng ổn định mà không phải do lấn, chiếm, chuyển mục đích sử dụng đất trái phép, loại đất sẽ được xác định theo hiện trạng đất đang sử dụng. Nếu có nhà ở trên đất đó, thì nó sẽ được coi là đất ở theo quy định.

Trường hợp đất sử dụng do lấn, chiếm, sử dụng đất trái phép thì loại đất sẽ được dựa vào nguồn gốc, quá trình quản lý, sử dụng đất.

Bao nhiêu mét vuông thì được phep la2m sổ đỏ năm 2024

Quy định diện tích cấp sổ đỏ (Nguồn: Isvn)

Trường hợp đất sử dụng vào các mục đích khác nhau

Để sử dụng một thửa đất cho nhiều mục đích khác nhau, cần xác định mục đích sử dụng đất nói chung và diện tích đất ở nói riêng theo quy định tại khoản 1 Điều 2 Nghị định 01/2017/NĐ-CP. Trong trường hợp không thể định rõ ranh giới sử dụng đất cho các mục đích khác nhau, mục đích chính của việc sử dụng đất sẽ được xác định dựa trên loại đất có mức giá cao nhất trong bảng giá đất được UBND cấp tỉnh ban hành.

Theo đó, trường hợp thứ nhất, khi có thể xác định được ranh giới sử dụng giữa các mục đích, thì sẽ tách thửa đất và xác định mục đích cho từng phần đất.

Trường hợp thứ hai, khi không thể xác định được ranh giới, thì mục đích sử dụng đất chính sẽ được xác định theo loại đất có mức giá cao nhất trong Bảng giá đất. Ngoài ra, hạn mức giao đất ở và công nhận đất ở cũng được quy định bởi Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành và có sự khác nhau giữa các khu vực.

Như đã phân tích ở trên, diện tích đất ở thời điểm cấp Sổ đỏ, Sổ hồng sẽ khác nhau tùy vào từng trường hợp. Tóm lại, không có một diện tích cụ thể cho tất cả các trường hợp.

Bao nhiêu mét vuông thì được phep la2m sổ đỏ năm 2024

Quy định diện tích cấp sổ đỏ (Nguồn: Phamlaw)

Giải đáp: Khi nào thu hồi sổ đỏ, sổ hồng đã cấp?

Đọc tiếp

Trường hợp vượt hạn mức đất ở thì có được công nhận đất ở hay không?

Để công nhận đất ở cho thửa đất vượt quá hạn mức giao đất, có hai trường hợp được xem xét. Trường hợp thứ nhất, đất có giấy tờ chứng nhận quyền sử dụng đất và trong giấy tờ đó ghi rõ đây là đất ở, bao gồm cả diện tích vượt hạn mức. Trường hợp thứ hai, diện tích đất xây dựng nhà ở và các công trình phục vụ đời sống lớn hơn hạn mức công nhận đất ở.

Quy định về trường hợp này được nêu rõ tại Điều 20 Nghị định 43/2014/NĐ-CP, trong đó điểm a khoản 1 quy định rằng, nếu diện tích thửa đất có nhà ở nhỏ hơn hoặc bằng hạn mức công nhận đất ở quy định tại Khoản 4 Điều 103 của Luật Đất đai, thì toàn bộ diện tích thửa đất đó được công nhận là đất ở. Nếu diện tích thửa đất có nhà ở lớn hơn hạn mức công nhận đất ở, thì chỉ có diện tích đất ở bằng hạn mức công nhận đất ở được công nhận.

Nếu diện tích đất dùng để xây dựng nhà ở và các công trình phục vụ đời sống vượt quá hạn mức được công nhận cho đất ở, thì diện tích đất ở sẽ được xác định dựa trên diện tích thực tế đã xây dựng nhà ở và các công trình phục vụ đời sống đó.

Bao nhiêu mét vuông thì được phep la2m sổ đỏ năm 2024

Quy định diện tích cấp sổ đỏ (Nguồn: VOV)

Trên đây là quy định về việc giải đáp các câu hỏi liên quan đến đất đai: Khi làm Sổ đỏ, người dân sẽ được cấp bao nhiêu mét vuông đất để ở. Câu trả lời cho câu hỏi này không áp dụng chung cho tất cả các trường hợp, mà phải xem xét từng trường hợp cụ thể. Quy định này khá phức tạp và liên quan đến Luật Đất đai năm 2013, nghị định hướng dẫn Luật Đất đai và quy định về hạn mức giao đất ở, công nhận đất ở của từng tỉnh, thành phố.

Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, OneHousing không chịu trách nhiệm về những trường hợp tự ý áp dụng mà không có sự tư vấn của Pro Agent.