Thông tư 14 2022 chuẩn hiệu trưởng violet

Duới đây là các thông tin và kiến thức về chủ đề công văn 4529/bgdđt-ngcbqlgd violet hay nhất do chính tay đội ngũ chúng tôi biên soạn và tổng hợp:

1. Công văn 4529/BGDĐT-NGCBQLGD 2018 hướng dẫn thực hiện ...

 • Tác giả: thuvienphapluat.vn

 • Ngày đăng: 2/1/2021

 • Xếp hạng: 1 ⭐ ( 4177 lượt đánh giá )

 • Xếp hạng cao nhất: 5 ⭐

 • Xếp hạng thấp nhất: 4 ⭐

 • Tóm tắt: Bài viết về Công văn 4529/BGDĐT-NGCBQLGD 2018 hướng dẫn thực hiện .... Đang cập nhật...

 • Khớp với kết quả tìm kiếm: 01.10.2018 · (Kèm theo Công văn số 4529 /BGDĐT-NGCBQLGD ngày 01 tháng 1 0 năm 2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo) Minh chứng ví dụ dưới đây chỉ mang tính chất gợi ý. Việc lựa chọn và sử dụng các minh chứng trong quá trình đánh giá cần phù hợp với thực tiễn của nhà trường và địa phươ n g theo quy định tại Thông tư số 14/2018/TT-BGDĐT....

 • Xem Ngay

2. CV số 4529/BGDDT-NGCBQLGD v/v Hướng dẫn thực hiện Thông ...

 • Tác giả: sgdbentre.edu.vn

 • Ngày đăng: 18/3/2021

 • Xếp hạng: 4 ⭐ ( 88303 lượt đánh giá )

 • Xếp hạng cao nhất: 5 ⭐

 • Xếp hạng thấp nhất: 3 ⭐

 • Tóm tắt: Nội dung chi tiết xem trong file đính kèm

 • Khớp với kết quả tìm kiếm: 04.10.2018 · Tiêu đề văn bản: CV số 4529/BGDDT-NGCBQLGD v/v Hướng dẫn thực hiện Thông tư số 14/2018/TT-BGDĐT ngày 20/7/2018 ban hành quy định chuẩn hiệu trưởng cơ sở giáo dục phổ thông: Số hiệu: Cơ quan ban hành: Phạm vi: Ngày ban hành: 04/10/2018: Ngày hiệu lực: 04/10/2018: Trạng thái: Đã có hiệu lực...

 • Xem Ngay

3. Công văn 4529/BGDĐT-NGCBQLGD 2018 hướng dẫn thực hiện ...

 • Tác giả: vanbanphapluat.co

 • Ngày đăng: 13/8/2021

 • Xếp hạng: 4 ⭐ ( 55420 lượt đánh giá )

 • Xếp hạng cao nhất: 5 ⭐

 • Xếp hạng thấp nhất: 4 ⭐

 • Tóm tắt: Ngày 01/10/2018,Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Công văn 4529/BGDĐT-NGCBQLGD 2018 hướng dẫn thực hiện Thông tư 14/2018/TT-BGDĐT Thuộc lĩnh vực Bộ máy hành chính, Giáo dục và sẽ có hiệu lực kể từ ngày 01/10/2018

 • Khớp với kết quả tìm kiếm: 01.10.2018 · Ngày 01/10/2018,Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Công văn 4529/BGDĐT-NGCBQLGD 2018 hướng dẫn thực hiện Thông tư 14/2018/TT-BGDĐT Thuộc lĩnh vực Bộ máy hành chính, Giáo dục và sẽ có hiệu lực kể từ ngày 01/10/2018...

 • Xem Ngay

4. Công văn số 4529/BGDĐT-NGCBQLGD hướng dẫn thực hiện …

 • Tác giả: vanban.pgdngochoi.kontum.edu.vn

 • Ngày đăng: 9/6/2021

 • Xếp hạng: 4 ⭐ ( 45065 lượt đánh giá )

 • Xếp hạng cao nhất: 5 ⭐

 • Xếp hạng thấp nhất: 3 ⭐

 • Tóm tắt: Bài viết về Công văn số 4529/BGDĐT-NGCBQLGD hướng dẫn thực hiện …. Đang cập nhật...

 • Khớp với kết quả tìm kiếm: 01.10.2018 · Công văn số 4529/BGDĐT-NGCBQLGD hướng dẫn thực hiện Thông tư số 14/2018/TT-BGDĐT ngày 20/7/2018 ban hành quy định chuẩn hiệu trưởng cơ sở giáo dục phổ thông - Văn Bản Điều Hành THÔNG TIN CHI TIẾT: VĂN BẢN ĐIỀU HÀNH Trang chủ Văn bản điều hành...

 • Xem Ngay

5. mẫu 01. đánh giá chuẩn hiệu trưởng ... - Violet

 • Tác giả: giaoan.violet.vn

 • Ngày đăng: 6/1/2021

 • Xếp hạng: 5 ⭐ ( 77199 lượt đánh giá )

 • Xếp hạng cao nhất: 5 ⭐

 • Xếp hạng thấp nhất: 5 ⭐

 • Tóm tắt: Bài viết về mẫu 01. đánh giá chuẩn hiệu trưởng ... - Violet. Đang cập nhật...

 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Gợi ý biểu mẫu đánh giá. sử dụng trong đánh giá theo chuẩn hiệu trưởng cơ sở giáo dục phổ thông. (Kèm theo công văn số 4529/BGDĐT-NGCBQLGD ngày 01 tháng 10 năm 2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo) BIỂU MẪU 01. PHIẾU HIỆU TRƯỞNG/PHÓ HIỆU TRƯỞNG TỰ …...

 • Xem Ngay

6. Đánh giá chuẩn HT - Violet

 • Tác giả: baigiang.violet.vn

 • Ngày đăng: 23/5/2021

 • Xếp hạng: 2 ⭐ ( 41032 lượt đánh giá )

 • Xếp hạng cao nhất: 5 ⭐

 • Xếp hạng thấp nhất: 4 ⭐

 • Tóm tắt: Bài viết về Đánh giá chuẩn HT - Violet. Đang cập nhật...

 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Minh chứng trong Công văn số 4529/BGDĐT-NGCBQLGD ngày 01/10/2018 chỉ mang tính chất gợi ý (không bắt buộc) 2. Quy trình đánh giá HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CHUẨN HIỆU TRƯỞNG CƠ SỞ GIÁO DỤC PHỔ THÔNG Bước 2. Nhà trường tổ chức lấy ý kiến …...

 • Xem Ngay

7. Đánh giá chuẩn P Hiệu trưởng ... - giaoan.violet.vn

 • Tác giả: giaoan.violet.vn

 • Ngày đăng: 27/5/2021

 • Xếp hạng: 1 ⭐ ( 76626 lượt đánh giá )

 • Xếp hạng cao nhất: 5 ⭐

 • Xếp hạng thấp nhất: 4 ⭐

 • Tóm tắt: Bài viết về Đánh giá chuẩn P Hiệu trưởng ... - giaoan.violet.vn. Đang cập nhật...

 • Khớp với kết quả tìm kiếm: sử dụng trong đánh giá theo chuẩn hiệu trưởng cơ sở giáo dục phổ thông. (Kèm theo công văn số 4529/BGDĐT-NGCBQLGD ngày 01 tháng 10 năm 2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo) BIỂU MẪU 01. PHIẾU HIỆU TRƯỞNG/PHÓ HIỆU TRƯỞNG TỰ ĐÁNH GIÁ. 1) Tỉnh/Thành phố: CÀ MAU. 2) Huyện/Quận/Thị xã: CÁI NƯỚC....

 • Xem Ngay

8. Công văn 5569/BGDĐT-NGCBQLGD 2018 hướng dẫn thực hiện ...

 • Tác giả: thuvienphapluat.vn

 • Ngày đăng: 2/6/2021

 • Xếp hạng: 1 ⭐ ( 21373 lượt đánh giá )

 • Xếp hạng cao nhất: 5 ⭐

 • Xếp hạng thấp nhất: 4 ⭐

 • Tóm tắt: Bài viết về Công văn 5569/BGDĐT-NGCBQLGD 2018 hướng dẫn thực hiện .... Đang cập nhật...

 • Khớp với kết quả tìm kiếm: theo quy định tại Thông tư số 48/2011/TT-BGDĐT ngày 25 tháng 10 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy định về chế độ làm việc đối với giáo viên mầm non (nếu có). 4. thực hiện Các sở giáo dục và đào tạo tổng hợp kết quả đánh giá theo chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non báo cáo Bộ Giáo dục và...

 • Xem Ngay

9. Công văn 430 /BGDĐT-NGCBQLGD - giaoan.violet.vn

 • Tác giả: giaoan.violet.vn

 • Ngày đăng: 1/6/2021

 • Xếp hạng: 5 ⭐ ( 86054 lượt đánh giá )

 • Xếp hạng cao nhất: 5 ⭐

 • Xếp hạng thấp nhất: 5 ⭐

 • Tóm tắt: Bài viết về Công văn 430 /BGDĐT-NGCBQLGD - giaoan.violet.vn. Đang cập nhật...

 • Khớp với kết quả tìm kiếm: BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Số: 430 /BGDĐT-NGCBQLGD CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc V/v: Hướng dẫn đánh giá, xếp loại HT trường trung học theo Thông tư số: 29/2009/TT-BGDĐT Hà......

 • Xem Ngay

10. Thư viện Giáo án điện tử - Violet

 • Tác giả: giaoan.violet.vn

 • Ngày đăng: 3/4/2021

 • Xếp hạng: 1 ⭐ ( 88899 lượt đánh giá )

 • Xếp hạng cao nhất: 5 ⭐

 • Xếp hạng thấp nhất: 3 ⭐

 • Tóm tắt: Bài viết về Thư viện Giáo án điện tử - Violet. Đang cập nhật...

 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc …...

 • Xem Ngay

11. CÔNG VĂN Số 4530/BGDĐT-NGCBQLGD V ... - giaoan.violet.vn

 • Tác giả: giaoan.violet.vn

 • Ngày đăng: 20/7/2021

 • Xếp hạng: 5 ⭐ ( 76371 lượt đánh giá )

 • Xếp hạng cao nhất: 5 ⭐

 • Xếp hạng thấp nhất: 1 ⭐

 • Tóm tắt: Bài viết về CÔNG VĂN Số 4530/BGDĐT-NGCBQLGD V ... - giaoan.violet.vn. Đang cập nhật...

 • Khớp với kết quả tìm kiếm: BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ----- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ----- Số: 4530/BGDĐT-NGCBQLGD V/v hướng dẫn thực hiện Thông tư số 20/2018/TT-BGDĐT ngày 22/8/2018 ban hành quy định......

 • Xem Ngay

12. Tập huấn đánh giá chuẩn ... - baigiang.violet.vn

 • Tác giả: baigiang.violet.vn

 • Ngày đăng: 20/1/2021

 • Xếp hạng: 3 ⭐ ( 69982 lượt đánh giá )

 • Xếp hạng cao nhất: 5 ⭐

 • Xếp hạng thấp nhất: 1 ⭐

 • Tóm tắt: Bài viết về Tập huấn đánh giá chuẩn ... - baigiang.violet.vn. Đang cập nhật...

 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Công văn số: 4529/BGDĐT-NGCBQLGD, ngày 01 tháng 10 năm 2018 về việc hướng dẫn thực hiện Thông tư số 14/2018/TT-BGDĐT ngày 20/7/2018 ban hành quy định chuẩn Hiệu trưởng cơ sở giáo dục phổ thông Công văn số 4530/BGDĐT-NGCBQLGD ngày 01 tháng 10 năm 2018 hướng dẫn thực hiện Thông tư số 20/2018/TT-BGDĐT ngày 22/8/2018...

 • Xem Ngay

13. Công văn 2729 /BGDĐT-NGCBQLGD - Văn bản Giáo Dục - …

 • Tác giả: trongvinhthcs.violet.vn

 • Ngày đăng: 30/1/2021

 • Xếp hạng: 3 ⭐ ( 75912 lượt đánh giá )

 • Xếp hạng cao nhất: 5 ⭐

 • Xếp hạng thấp nhất: 1 ⭐

 • Tóm tắt: Bài viết về Công văn 2729 /BGDĐT-NGCBQLGD - Văn bản Giáo Dục - …. Đang cập nhật...

 • Khớp với kết quả tìm kiếm: BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Số: 2729 /BGDĐT-NGCBQLGD V/v: hướng dẫn bồi dưỡng hè cho GV, CBQLCSGD tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông và trung tâm GDTX . CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh......

 • Xem Ngay

14. Giáo án khác - Trần Tố Vinh - Violet

 • Tác giả: giaoan.violet.vn

 • Ngày đăng: 6/3/2021

 • Xếp hạng: 4 ⭐ ( 47904 lượt đánh giá )

 • Xếp hạng cao nhất: 5 ⭐

 • Xếp hạng thấp nhất: 3 ⭐

 • Tóm tắt: Bài viết về Giáo án khác - Trần Tố Vinh - Violet. Đang cập nhật...

 • Khớp với kết quả tìm kiếm: I. Văn bản thực hiện 1. Đối với hiệu trưởng, phó hiệu trưởng Thực hiện theo Thông tư số 14; Công văn số 4529/BGDĐT-NGCBQLGD ngày 01/10/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn thực hiện Thông tư số 14/2018/TT-BGDĐT ngày 20/7/2018 ban hành quy định chuẩn hiệu trưởng cơ sở giáo dục phổ thông (Công văn số 4529). 2. Đối với giáo viên...

 • Xem Ngay

15. Công văn 4530/BGDĐT-NGCBQLGD 2018 hướng dẫn thực hiện ...

 • Tác giả: thuvienphapluat.vn

 • Ngày đăng: 5/6/2021

 • Xếp hạng: 1 ⭐ ( 56453 lượt đánh giá )

 • Xếp hạng cao nhất: 5 ⭐

 • Xếp hạng thấp nhất: 5 ⭐

 • Tóm tắt: Bài viết về Công văn 4530/BGDĐT-NGCBQLGD 2018 hướng dẫn thực hiện .... Đang cập nhật...

 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Căn cứ Thông tư số 20/2018/TT-BGDĐT, sở GDĐT giao một đơn vị trực thuộc sở làm đầu mối chủ trì, xây dựng kế hoạch triển khai, chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra và tổng hợp kết quả thực hiện của các phòng giáo dục và đào tạo, các cơ sở giáo dục phổ thông trực thuộc; tăng cường công tác truyền thông, phổ biến để các đơn vị, cá nhân có liên quan nắm vững và thực hiện đúng ......

 • Xem Ngay

16. CHUAN GIAO VIEN 2018-2019 - Giáo án khác - Violet

 • Tác giả: giaoan.violet.vn

 • Ngày đăng: 8/7/2021

 • Xếp hạng: 3 ⭐ ( 31656 lượt đánh giá )

 • Xếp hạng cao nhất: 5 ⭐

 • Xếp hạng thấp nhất: 4 ⭐

 • Tóm tắt: Bài viết về CHUAN GIAO VIEN 2018-2019 - Giáo án khác - Violet. Đang cập nhật...

 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Thực hiện Công văn số 4529/BGDĐT-NGCBQLGD ngày 01/10/2018 về việc thực hiện Thông tư số 14/2018/TT-BGDĐT ngày 20/7/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành chuẩn hiệu trưởng cơ sở giáo dục phổ thông (gọi tắt là Thông tư 14); Công văn số 4530/BGDĐT-NGCBQLGD ngày 01/10/2018 về việc thực hiện Thông tư số 20/2018/TT-BGDĐT ngày 22/8/2018 của Bộ Giáo dục …...

 • Xem Ngay

17. CHUAN GIAO VIEN 2018-2019 - Công văn PGD - Nguyễn Thị ...

 • Tác giả: thcs-thitran-tanchau-tayninh.violet.vn

 • Ngày đăng: 16/8/2021

 • Xếp hạng: 3 ⭐ ( 30782 lượt đánh giá )

 • Xếp hạng cao nhất: 5 ⭐

 • Xếp hạng thấp nhất: 2 ⭐

 • Tóm tắt: Bài viết về CHUAN GIAO VIEN 2018-2019 - Công văn PGD - Nguyễn Thị .... Đang cập nhật...

 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Thực hiện Công văn số 4529/BGDĐT-NGCBQLGD ngày 01/10/2018 về việc thực hiện Thông tư số 14/2018/TT-BGDĐT ngày 20/7/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành chuẩn hiệu trưởng cơ sở giáo dục phổ thông (gọi tắt là Thông tư 14); Công văn số 4530/BGDĐT-NGCBQLGD ngày 01/10/2018 về việc thực hiện Thông tư số 20/2018/TT-BGDĐT ngày 22/8/2018 của Bộ Giáo dục …...

 • Xem Ngay

18. Công văn 4530/BGDĐT-NGCBQLGD hướng dẫn Thông tư …

 • Tác giả: luatvietnam.vn

 • Ngày đăng: 10/3/2021

 • Xếp hạng: 2 ⭐ ( 13926 lượt đánh giá )

 • Xếp hạng cao nhất: 5 ⭐

 • Xếp hạng thấp nhất: 3 ⭐

 • Tóm tắt: Công văn 4530/BGDĐT-NGCBQLGD của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn thực hiện Thông tư 20/2018/TT-BGDĐT quy định chuẩn giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông

 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Căn cứ Thông tư số 20/2018/TT-BGDĐT, sở GDĐT giao một đơn vị trực thuộc sở làm đầu mối chủ trì, xây dựng kế hoạch triển khai, chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra và tổng hợp kết quả thực hiện của các phòng giáo dục và đào tạo, các cơ sở giáo dục phổ thông trực thuộc; tăng cường công tác truyền thông, phổ biến để các đơn vị, cá nhân có liên quan nắm vững và thực hiện đúng ......

 • Xem Ngay

19. Công văn 1366/BGDĐT-NGCBQLGD hướng dẫn làm việc, nghỉ hè ...

 • Tác giả: luatvietnam.vn

 • Ngày đăng: 25/6/2021

 • Xếp hạng: 5 ⭐ ( 36109 lượt đánh giá )

 • Xếp hạng cao nhất: 5 ⭐

 • Xếp hạng thấp nhất: 2 ⭐

 • Tóm tắt: Công văn 1366/BGDĐT-NGCBQLGD hướng dẫn một số nội dung về chế độ làm việc, nghỉ hè đối với giáo viên trong thời gian phòng, chống dịch COVID-19 năm học 2019-2020

 • Khớp với kết quả tìm kiếm: 23.04.2020 · Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, ngày 13/3/2020, Bộ Giáo dục và Đào tạo (sau đây gọi là Bộ GDĐT) đã ban hành Quyết định số 736/QĐ-BGDĐT điều chỉnh khung kế hoạch thời gian năm học đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên áp dụng cho năm học 2019-2020. Tiếp theo Công văn số 1061/BGDĐT-GDTrH ngày 25/3/2020 về ......

 • Xem Ngay

20. Công văn 5568/BGDĐT-NGCBQLGD 2018 - HoaTieu.vn

 • Tác giả: hoatieu.vn

 • Ngày đăng: 12/7/2021

 • Xếp hạng: 2 ⭐ ( 84790 lượt đánh giá )

 • Xếp hạng cao nhất: 5 ⭐

 • Xếp hạng thấp nhất: 5 ⭐

 • Tóm tắt: Bài viết về Công văn 5568/BGDĐT-NGCBQLGD 2018 - HoaTieu.vn. Đang cập nhật...

 • Khớp với kết quả tìm kiếm: 25.06.2020 · căn cứ thông tư số 25/2018/tt-bgdđt, sở giáo dục và đào tạo xây dựng kế hoạch triển khai, chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra và tổng hợp kết quả thực hiện của các phòng giáo dục và đào tạo, các cơ sở giáo dục mầm non trực thuộc; tăng cường công tác truyền thông, phổ biến nội dung thông tư để các đơn vị, cá nhân có liên quan nắm vững và thực hiện đúng …...

 • Xem Ngay