Lỗi không hiển thị danh bạ trên iphone năm 2024

Kiểm tra trạng thái hệ thống của Danh bạ, Lịch hoặc Lời nhắc trên iCloud để biết có sự cố ngừng dịch vụ hoặc sự cố về kết nối không.

 • Nếu lời nhắc không hiển thị trên một số thiết bị của bạn, hãy đảm bảo iPhone hoặc iPad đã cài đặt phiên bản iOS hoặc iPadOS mới nhất hoặc Máy Mac đã cài đặt phiên bản macOS mới nhất.
 • Đảm bảo bạn đã đăng nhập vào iCloud bằng cùng một ID Apple trên tất cả các thiết bị. Sau đó, kiểm tra xem bạn đã bật Danh bạ, Lịch và Lời nhắc
 • Kiểm tra xem phần cài đặt ngày và giờ trên thiết bị đã đúng với vị trí hiện tại của bạn hay chưa.
 • Nếu bạn dùng iCloud cho Windows để đồng bộ Danh bạ và Lịch với Outlook trên PC, hãy nhớ cập nhật PC lên phiên bản Windows mới nhất. Sau đó, .

Nếu bạn vẫn cần trợ giúp, hãy thử các bước cho thiết bị của bạn bên dưới.

Sau mỗi bước, hãy kiểm tra danh bạ, lịch hoặc lời nhắc.

 1. Đóng ứng dụng.
 2. Quay lại Màn hình chính.
 3. Chờ khoảng một phút, sau đó mở lại ứng dụng.

Để làm mới danh bạ, hãy mở ứng dụng Danh bạ và vuốt xuống trên danh sách. Để làm mới các nhóm liên hệ, hãy chạm vào Danh sách ở góc trên bên trái, rồi vuốt xuống trên danh sách.

Để làm mới lịch, hãy làm như sau:

 1. Mở ứng dụng Lịch.
 2. Chạm vào tab Lịch.
 3. Vuốt xuống trên danh sách để làm mới các sự kiện của bạn.

Lỗi không hiển thị danh bạ trên iphone năm 2024

Nếu bạn sử dụng nhiều nhóm hoặc tài khoản trong ứng dụng Danh bạ hoặc Lịch, hãy đảm bảo rằng Danh bạ và Lịch iCloud của bạn được thiết lập để hiển thị:

 • Mở ứng dụng Danh bạ, rồi chạm vào Danh sách ở góc trên bên trái. Đảm bảo bạn đã chọn Tất cả iCloud.
 • Mở ứng dụng Lịch và chạm vào tab Lịch. Đảm bảo bạn đã chọn tất cả lịch iCloud.

Thay đổi tần suất cập nhật lịch:

 1. Chạm vào Cài đặt, sau đó chạm vào Lịch.
 2. Chạm vào Đồng bộ hóa.
 3. Nếu bạn chọn Tất cả sự kiện, hãy chọn một khung thời gian cụ thể, chẳng hạn như Sự kiện trong 1 tháng qua. Nếu bạn chọn một khung thời gian cụ thể, hãy chọn Tất cả sự kiện.
 4. Quay lại Màn hình chính.
 5. Chờ một vài phút, sau đó mở ứng dụng Lịch. Chạm vào tab Lịch và vuốt xuống để làm mới.

Vì lịch Sinh nhật trên iCloud cập nhật hàng ngày, nên các thay đổi đối với sinh nhật có thể không xuất hiện trong ứng dụng Lịch cho đến ngày hôm sau.

Nếu danh bạ, lịch và lời nhắc nằm trong iCloud, thì iCloud sẽ tự động cập nhật thông tin của bạn. Nếu thông tin của bạn nằm trong tài khoản của bên thứ ba, như Google hoặc Yahoo, thì bạn có thể thay đổi tài khoản mặc định của mình thành iCloud. Nếu bạn thay đổi tài khoản mặc định thành iCloud, thì thông tin hiện có của bạn sẽ không di chuyển từ dịch vụ của bên thứ ba sang iCloud.

Để xem danh bạ của bạn đang nằm trong tài khoản nào, hãy làm như sau:

Trên iOS 16 hoặc phiên bản mới hơn:

 1. Mở ứng dụng Danh bạ, rồi chạm vào Danh sách ở góc trên bên trái.
 2. Chọn "Tất cả iCloud" để xem danh sách các liên hệ trong iCloud. Nếu bạn không thấy liên hệ mình đang tìm kiếm thì có thể liên hệ đó được lưu trữ ở một tài khoản khác.
 3. Chạm vào Danh sách ở góc trên bên trái, rồi chạm vào "Tất cả [tài khoản]" để kiểm tra từng mục thiết lập tài khoản của Danh bạ.
 4. Nếu bạn có bản sao danh bạ từ dịch vụ của bên thứ ba ở định dạng vCard phiên bản 3.0 trở lên, thì bạn có thể nhập danh bạ đó vào iCloud.

Trên iOS 15 hoặc phiên bản cũ hơn:

 1. Mở ứng dụng Danh bạ và chạm vào Nhóm ở góc trên bên trái.
 2. Bỏ chọn tùy chọn Tất cả [tài khoản] cho bất kỳ tài khoản của bên thứ ba nào, như Gmail hoặc Yahoo.
 3. Đảm bảo bạn đã chọn Tất cả iCloud.
 4. Chạm vào Xong để xem danh sách liên hệ. Nếu bạn không thấy liên hệ mình đang tìm kiếm, nghĩa là liên hệ đó được lưu trữ trong một tài khoản khác.
 5. Nếu bạn có bản sao danh bạ từ dịch vụ của bên thứ ba ở định dạng vCard phiên bản 3.0 trở lên, thì bạn có thể nhập danh bạ đó vào iCloud.

Đặt iCloud làm tài khoản mặc định cho danh bạ của bạn:

 1. Chạm vào Cài đặt, sau đó chạm vào Danh bạ.
 2. Chạm vào Tài khoản mặc định.
 3. Chọn iCloud.

Để kiểm tra xem lịch của bạn đang ở tài khoản nào, hãy mở ứng dụng Lịch, rồi chạm vào tab Lịch.

Đặt lịch iCloud làm lịch mặc định:

 1. Chạm vào Cài đặt, sau đó chạm vào Lịch.
 2. Chạm vào Lịch mặc định.
 3. Chạm vào một lịch trong iCloud để đặt lịch đó làm lịch mặc định.

Lỗi không hiển thị danh bạ trên iphone năm 2024

Đặt danh sách lời nhắc iCloud làm danh sách mặc định:

 1. Chạm vào Cài đặt, sau đó chạm vào Lời nhắc.
 2. Chạm vào Danh sách mặc định.
 3. Chạm vào một danh sách trong iCloud để đặt danh sách đó làm danh sách mặc định.
 4. Mở ứng dụng Lời nhắc.
 5. Chuyển đến chế độ xem Hôm nay và kiểm tra để tìm mọi lời nhắc quá hạn.
 6. Nếu bạn tìm thấy bất cứ lời nhắc quá hạn nào, hãy chạm vào hình tròn rỗng để hoàn thành lời nhắc hoặc xóa lời nhắc.

Lặp lại các bước này trên từng thiết bị đang sử dụng Lời nhắc iCloud.

 • Tìm hiểu cách khởi động lại iPhone.
 • Tìm hiểu cách khởi động lại iPad.
 • Tìm hiểu cách khởi động lại iPod touch.
 • Mở ứng dụng Watch trên iPhone và chạm vào tab Đồng hồ của tôi.
 • Chạm vào Cài đặt chung, sau đó chạm vào Đặt lại.
 • Chạm vào Đặt lại dữ liệu đồng bộ hóa.

Sau mỗi bước, hãy kiểm tra danh bạ, lịch hoặc lời nhắc.

Bạn có thể làm mới lịch của mình trong ứng dụng Lịch:

 1. Mở ứng dụng Lịch.
 2. Từ menu Xem, hãy chọn Làm mới lịch.

Vì lịch Sinh nhật trên iCloud cập nhật hàng giờ, nên bạn có thể không thấy các thay đổi đối với sinh nhật trong ứng dụng Danh bạ hoặc Lịch trong một giờ.

Nếu bạn lưu trữ và sửa các sự kiện trong iCloud thay vì một nơi khác, như Trên máy Mac, Exchange hoặc Google, thì iCloud sẽ tự động cập nhật lịch của bạn. Nếu bạn sử dụng nhiều tài khoản trên máy Mac như iCloud, Gmail và Yahoo, hãy đảm bảo rằng iCloud là tài khoản Lịch mặc định của bạn:

 1. Mở ứng dụng Lịch.
 2. Chọn Lịch > Cài đặt. Trong macOS Monterey hoặc phiên bản cũ hơn, chọn Lịch > Tùy chọn.
 3. Trong tab Cài đặt chung, hãy đảm bảo rằng một trong các lịch iCloud của bạn là lịch mặc định.

Nếu bạn lưu trữ và sửa danh bạ trong iCloud thay vì một nơi khác, như Trên máy Mac, Exchange hoặc Google, thì iCloud sẽ tự động cập nhật danh bạ của bạn. Nếu bạn sử dụng nhiều tài khoản trên máy Mac như iCloud, Gmail và Yahoo, hãy đảm bảo rằng iCloud là tài khoản Danh bạ mặc định của bạn:

 1. Mở ứng dụng Danh bạ.
 2. Chọn Danh bạ > Tài khoản.
 3. Bấm vào tab iCloud. Đảm bảo bạn đã đăng nhập bằng ID Apple của mình và đã bật Danh bạ.

Chỉ cần bạn đã bật Lời nhắc trong Cài đặt iCloud, lời nhắc iCloud của bạn sẽ xuất hiện trên máy Mac.

 1. Mở ứng dụng Lời nhắc.
 2. Chuyển đến chế độ xem Hôm nay và kiểm tra để tìm mọi lời nhắc quá hạn.
 3. Nếu bạn tìm thấy bất kỳ lời nhắc quá hạn nào, hãy đánh dấu vào hình tròn rỗng để hoàn thành lời nhắc hoặc xóa lời nhắc.

Lặp lại các bước này trên từng thiết bị đang sử dụng Lời nhắc iCloud.

Sau khi khởi động lại máy tính, hãy kiểm tra xem bạn đã khắc phục được sự cố chưa.

Nếu tất cả các bản cập nhật của bạn không xuất hiện hoặc bạn gặp sự cố khác, hãy thử các bước sau trên iCloud.com:

 1. Cập nhật trình duyệt của bạn rồi xóa bộ nhớ đệm.
 2. Nếu bản cập nhật từ các thiết bị khác không xuất hiện, hãy mở một ứng dụng khác trên iCloud.com, như Mail. Sau đó, quay lại ứng dụng Danh bạ, Lịch hoặc Lời nhắc.
 3. Đăng xuất khỏi , sau đó đăng nhập lại.

Vì lịch Sinh nhật trên iCloud cập nhật hàng ngày, nên các thay đổi đối với sinh nhật có thể không xuất hiện trong ứng dụng Lịch cho đến ngày hôm sau.

Sau mỗi bước, hãy kiểm tra danh bạ, lịch hoặc lời nhắc.

Bấm vào Làm mới

Lỗi không hiển thị danh bạ trên iphone năm 2024
trong Outlook.

 1. Mở iCloud cho Windows.
 2. Bỏ chọn Mail, Danh bạ và Lịch, sau đó bấm vào Áp dụng.
 3. Chờ một vài giây, rồi chọn Mail, Danh bạ và Lịch, sau đó bấm vào Áp dụng.
 4. Mở Outlook.

Trong Outlook 2010 trở lên:

 1. Bấm vào menu Tệp.
 2. Bấm vào Tùy chọn trong bảng bên trái.
 3. Bấm vào Phần bổ sung trong bảng bên trái của cửa sổ Tùy chọn Outlook.
 4. Xem danh sách các phần bổ sung trong mục Phần bổ sung ứng dụng đang hoạt động.
 5. Chọn Phần bổ sung Outlook iCloud.

.

Trong Outlook 2010 trở lên:

 1. Bấm vào menu Tệp.
 2. Chọn Thông tin > Cài đặt tài khoản > Tệp dữ liệu.
 3. Nếu iCloud là tài khoản mặc định trong cột Nhận xét, hãy chọn một tài khoản khác và bấm vào Đặt thành Mặc định.
 4. Đóng Outlook.
 5. Mở iCloud cho Windows, rồi bấm vào Đăng xuất.
 6. Nhập ID Apple và mật khẩu, rồi bấm vào đăng nhập.
 7. Bấm vào Danh bạ và Lịch, rồi bấm vào Áp dụng.

Sau khi khởi động lại máy tính, hãy kiểm tra xem bạn đã khắc phục được sự cố chưa.

Nếu bạn vẫn cần trợ giúp, hãy liên hệ với Bộ phận Hỗ trợ của Apple.

Apple không đề xuất hay chứng thực thông tin về các sản phẩm không do Apple sản xuất hoặc các trang web độc lập không chịu sự kiểm soát hay kiểm tra của Apple. Apple không chịu trách nhiệm về việc lựa chọn, hiệu suất hay việc sử dụng trang web hoặc sản phẩm của bên thứ ba. Apple không đưa ra tuyên bố nào về tính chính xác hay độ tin cậy của trang web bên thứ ba. Liên lạc với nhà cung cấp để biết thêm thông tin.

Làm sao để lấy Danh bạ từ SIM vào iPhone?

Nhập danh bạ được lưu trữ trên thẻ SIM.

Lắp thẻ SIM cũ chứa danh bạ vào iPhone. Đảm bảo rằng thẻ SIM lắp vừa..

Chạm vào Cài đặt > Danh bạ > Nhập danh bạ trên SIM..

Nếu được hỏi, hãy chọn nơi bạn muốn nhập danh bạ trên thẻ SIM..

Chờ quá trình nhập hoàn tất..

Mở Danh bạ và đảm bảo rằng danh bạ của bạn đã được nhập..

Tại sao iCloud không cập nhật Danh bạ?

Nếu có thiết bị chưa đăng nhập bằng ID Apple hoặc đã tắt tính năng Danh bạ, bạn sẽ không thấy danh bạ iCloud trên các thiết bị đó.nullThiết Lập iCloud Cho Danh Bạ Trên Mọi Thiết Bị - Apple Supportsupport.apple.com › vi-vn › guide › icloud › icloudnull

Thế của tôi trong Danh bạ iPhone là gì?

iPhone sử dụng ID Apple để tạo ra thẻ liên hệ của bạn, được gọi là Thẻ của tôi, trong ứng dụng Danh bạ , nhưng có thể bạn muốn thêm hoặc sửa chi tiết – bao gồm tên, địa chỉ, số điện thoại, sinh nhật, ảnh và Áp phích liên hệ mà bạn có thể chia sẻ với mọi người khi bạn gọi điện hoặc gửi tin nhắn đến họ.nullThêm hoặc sửa thông tin liên hệ và ảnh của bạn trên iPhonesupport.apple.com › vi-vn › guide › iphone › iosnull

Làm sao để xóa Danh bạ trên iPhone?

Bước 1: Truy cập vào mục “Danh bạ” trong thiết bị iPhone của bạn. Bước 2: Chọn liên hệ mà bạn muốn xóa, sau đó nhấn vào Edit/Sửa ở góc phải phía bên trên màn hình. Bước 3: Kéo xuống phần cuối cùng, chọn Delete Contact/Xóa liên hệ.nullTOP 5 cách xóa danh bạ trên Iphone siêu nhanh, siêu đơn giảndienmaycholon.vn › kinh-nghiem-mua-sam › top-5-cach-xoa-danh-ba-tre...null