Giải bài toán lớp 7 sách giáo khoa tập 1 năm 2024

Toán 7: Giải Toán 7 sách Chân trời sáng tạo, Kết nối tri thức, Cánh Diều

1. Toán lớp 7 Chân trời sáng tạo

 • Toán 7 Chân trời sáng tạo tập 1
 • Toán 7 Chân trời sáng tạo tập 2

2. Toán lớp 7 Kết nối tri thức với cuộc sống

 • Toán 7 Kết nối tri thức tập 1
 • Toán 7 Kết nối tri thức tập 2

3. Toán lớp 7 Cánh diều

 • Toán 7 Cánh Diều tập 1
 • Toán 7 Cánh Diều tập 2

Toán 7 Cánh diều là bộ sách mới gồm tập 1 và tập 2 được Lời giải hay tổng hợp lý thuyết, giải bài tập, trắc nghiệm Toán 7 Cánh diều đầy đủ và chi tiết nhất.

Giải bài toán lớp 7 sách giáo khoa tập 1 năm 2024

Giải sgk toán 7 tập 1, tập 2 bộ sách cánh diều giúp học sinh soạn toán 7, giải toán đại số và hình học 7 hay nhất, đầy đủ lý thuyết, trả lời các câu hỏi phần Câu hỏi khởi động, Hoạt động, Khám phá kiến thức và Luyện tập vận dụng.

Xem thêm

PDF SGK Toán 7 tập 1 Cánh diều

PDF SGK Toán 7 tập 2 Cánh diều

Loạt bài Giải bài tập Toán lớp 7 Tập 1 sách mới Kết nối tri thức, Cánh diều, Chân trời sáng tạo được đội ngũ Giáo viên nhiều năm kinh nghiệm biên soạn bám sát chương trình sách Toán 7 Tập 1 sách mới đầy đủ, chi tiết giúp học sinh dễ dàng làm bài tập về nhà môn Toán 7 Tập 1.

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Giải bài toán lớp 7 sách giáo khoa tập 1 năm 2024

Giải bài toán lớp 7 sách giáo khoa tập 1 năm 2024

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Giải bài tập Toán lớp 7 | Để học tốt Toán 7 của chúng tôi được biên soạn bám sát theo chương trình Sách giáo khoa Toán 7 (Tập 1 & Tập 2) và một phần dựa trên quyển sách Giải bài tập Toán 7 và Để học tốt Toán lớp 7.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.

Giải bài tập toán lớp 7 đủ các phần và trang tập 1 và tập 2 như là cuốn để học tốt Toán lớp 7. Tổng hợp công thức, lý thuyết, phương pháp giải bài tập đại số và hình học SGK Toán lớp 7. Giai toan 7 xem mục lục giai toan lop 7 duoi day

Lời giải bài tập Toán 7 sách mới Kết nối tri thức, Cánh diều, Chân trời sáng tạo hay nhất, chi tiết đầy đủ Tập 1 và Tập 2 sẽ giúp học sinh biết cách làm bài tập sách giáo khoa Toán 7 từ đó học tốt môn Toán 7 để đạt điểm cao trong các bài thi môn Toán lớp 7.

Giải bài tập Toán 7 (sách mới)

Giải bài tập Toán 7 Kết nối tri thức

 • Giải sbt Toán lớp 7 (Kết nối tri thức)
 • Giải Vở thực hành Toán lớp 7 (Kết nối tri thức)

Giải Toán lớp 7 Tập 1

Chương 1: Số hữu tỉ

 • Bài 1: Tập hợp các số hữu tỉ
 • Bài 2: Cộng, trừ, nhân, chia số hữu tỉ
 • Luyện tập chung trang 14, 15
 • Bài 3: Lũy thừa với số mũ tự nhiên của một số hữu tỉ
 • Bài 4: Thứ tự thực hiện các phép tính. Quy tắc chuyển vế
 • Luyện tập chung trang 24
 • Bài tập cuối chương 1

Chương 4: Tam giác bằng nhau

 • Bài 12: Tổng các góc trong một tam giác
 • Bài 13: Hai tam giác bằng nhau. Trường hợp bằng nhau thứ nhất của tam giác
 • Luyện tập chung trang 68
 • Bài 14: Trường hợp bằng nhau thứ hai và thứ ba của tam giác
 • Luyện tập chung trang 74
 • Bài 15: Các trường hợp bằng nhau của tam giác vuông
 • Bài 16: Tam giác cân. Đường trung trực của đoạn thẳng
 • Luyện tập chung trang 85, 86
 • Bài tập cuối chương 4

Giải Toán lớp 7 Tập 2


Giải bài tập Toán 7 Cánh diều

 • Giải sbt Toán lớp 7 (Cánh diều)

Giải Toán lớp 7 Tập 1

Chương 1. Số hữu tỉ

 • Bài 1. Tập hợp ℚ các số hữu tỉ
 • Bài 2. Cộng, trừ, nhân, chia số hữu tỉ
 • Bài 3. Phép tính lũy thừa với số mũ tự nhiên của một số hữu tỉ
 • Bài 4. Thứ tự thực hiện các phép tính. Quy tắc dấu ngoặc
 • Bài 5. Biểu diễn thập phân của số hữu tỉ
 • Bài tập ôn tập chương 1

Chương 2: Số thực

 • Bài 1. Số vô tỉ. Căn bậc hai số học
 • Bài 2. Tập hợp R các số thực
 • Bài 3. Giá trị tuyệt đối của một số thực
 • Bài 4. Làm tròn và ước lượng
 • Bài 5. Tỉ lệ thức
 • Bài 6. Dãy tỉ số bằng nhau
 • Bài 7. Đại lượng tỉ lệ thuận
 • Bài 8. Đại lượng tỉ lệ nghịch
 • Bài tập ôn tập chương 2

Giải Toán lớp 7 Tập 2

Chương 7: Tam giác

 • Bài 1: Tổng các góc của một tam giác
 • Bài 2: Quan hệ giữa góc và cạnh đối diện. Bất đẳng thức tam giác
 • Bài 3: Hai tam giác bằng nhau
 • Bài 4: Trường hợp bằng nhau thứ nhất của tam giác: cạnh - cạnh - cạnh
 • Bài 5: Trường hợp bằng nhau thứ hai của tam giác: cạnh - góc - cạnh
 • Bài 6: Trường hợp bằng nhau thứ ba của tam giác: góc - cạnh - góc
 • Bài 7: Tam giác cân
 • Bài 8: Đường vuông góc và đường xiên
 • Bài 9: Đường trung trực của một đoạn thẳng
 • Bài 10: Tính chất ba đường trung tuyến của tam giác
 • Bài 11: Tính chất ba đường phân giác của tam giác
 • Bài 12: Tính chất ba đường trung trực của tam giác
 • Bài 13: Tính chất ba đường cao của tam giác
 • Bài tập cuối chương 7
 • Giải Toán Hình 7 Cánh diều

Thực hành một số phần mềm


Giải bài tập Toán 7 Chân trời sáng tạo

 • Giải sbt Toán lớp 7 (Chân trời sáng tạo)

Giải Toán lớp 7 Tập 1

Phần Số và Đại số

Chương 1: Số hữu tỉ

 • Bài 1: Tập hợp các số hữu tỉ
 • Bài 2: Các phép tính với số hữu tỉ
 • Bài 3: Lũy thừa của một số hữu tỉ
 • Bài 4: Quy tắc dấu ngoặc và quy tắc chuyển vế
 • Bài 5: Hoạt động thực hành và trải nghiệm: Thực hành tính tiền điện
 • Bài tập cuối chương 1

Chương 2: Số thực

 • Bài 1: Số vô tỉ. Căn bậc hai số học
 • Bài 2: Số thực. Giá trị tuyệt đối của một số thực
 • Bài 3: Làm tròn số và ước lượng kết quả

Bài 4: Hoạt động thực hành và trải nghiệm: Dùng biểu đồ để phân tích kết quả học tập môn Toán của lớp