Top 10 kết quả cuộc khởi nghĩa bà triệu 2023

Top 1: Nêu nguyên nhân, diễn biến, kết quả, ý nghĩa Bà Triệu? - HOC247

Tác giả: hoc247.net - Nhận 181 lượt đánh giá
Tóm tắt: Nguyên nhân:- Chính sách đô hộ, đồng hóa rất tàn bạo của triều địa nhà NgôDiễn biến: - Năm 248, cuộc khởi nghĩa bùng nổ. - Từ căn cứ Phú Điền, nghĩa quân nhanh chóng đánh chiếm các thành của bọn đỏ hộ ở quận Cửu Chân rồi từ đó đánh rộng ra khắp Giao Châu. Sử nhà Ngô chép : "Năm 248, toàn thể Giao Châu đều chấn động". Nhà Ngô cử Lục Dận đem 6000 quân sang đàn áp. Bà Triệu hi sinh trên núi Tùng (Phú Điền - Hậu Lộc - Thanh. Hoá). Kết quả: - Cuộc khởi nghĩa bị đàn áp. - Bà Triệu hy sinh trên núi T
Khớp với kết quả tìm kiếm: Diễn biến: - Năm 248, cuộc khởi nghĩa bùng nổ. - Từ căn cứ Phú Điền, nghĩa quân nhanh chóng đánh chiếm các thành của bọn đỏ ...Diễn biến: - Năm 248, cuộc khởi nghĩa bùng nổ. - Từ căn cứ Phú Điền, nghĩa quân nhanh chóng đánh chiếm các thành của bọn đỏ ... ...

Top 2: kết quả cuộc khởi nghĩa bà triệu - Hoc24

Tác giả: hoc24.vn - Nhận 198 lượt đánh giá
Tóm tắt: Câu hỏi trình bày diễn biến và kết quả của cuộc khởi nghĩa bà Triệu Xem chi tiết - Kết quả và ý nghĩa của các cuộc khởi nghĩa: Hai Bà Trưng, Bà Triệu, Lý Bí,. Mai Thúc Loan, Phùng Hưng,Đọc tiếp- Kết quả và ý nghĩa của các cuộc khởi nghĩa: Hai Bà Trưng, Bà Triệu, Lý Bí, Mai Thúc Loan, Phùng. Hưng, Xem chi tiết Trình bày nguyên nhân, kết quả và ý nghĩa lịch sử của cuộc khởi nghĩa Bà Triệu Xem chi tiết Trình bày nguyên nhân, diễn biến, kết quả và ý nghĩa của. cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng (năm 40
Khớp với kết quả tìm kiếm: Diễn biến cuộc khởi nghĩa Bà Triệu : - Năm 248, cuộc khởi nghĩa bùng nổ. - Từ căn cứ Phú Điền, nghĩa quân nhanh chóng đánh chiếm các thành của bọn đỏ hộ ở ...Diễn biến cuộc khởi nghĩa Bà Triệu : - Năm 248, cuộc khởi nghĩa bùng nổ. - Từ căn cứ Phú Điền, nghĩa quân nhanh chóng đánh chiếm các thành của bọn đỏ hộ ở ... ...

Top 3: Trình bày nguyên nhân, kết quả và ý nghĩa lịch sử của cuộc khởi ...

Tác giả: tech12h.com - Nhận 197 lượt đánh giá
Tóm tắt: 2. Khởi nghĩa Bà Triệu 2. Khởi nghĩa Bà Triệu? Trình bày nguyên nhân, kết quả và ý nghĩa lịch sử của cuộc khởi nghĩa Bà Triệu? Nguyên nhân, kết quả và ý nghĩa lịch sử của cuộc khởi nghĩa Bà Triệu:Nguyên nhân: Nhà Ngô cai trị nước ta, áp đặt nhiều thứ thuế, bắt thợ thủ công giỏi của nước ta đưa về Trung Quốc => Mâu thuẫn người Việt với chính quyền xảy ra ngày càng gay gắt dẫn đến các cuộc đấu tranh tự chủ diễn ra trong đó có cuộc. khởi nghĩa do Bà Triệu lãnh đạo.Kết quả: Trước sự đàn áp của 80
Khớp với kết quả tìm kiếm: Nguyên nhân, kết quả và ý nghĩa lịch sử của cuộc khởi nghĩa Bà Triệu: Nguyên nhân: Nhà Ngô cai trị nước ta, áp đặt nhiều thứ thuế, bắt thợ thủ công giỏi của ...Nguyên nhân, kết quả và ý nghĩa lịch sử của cuộc khởi nghĩa Bà Triệu: Nguyên nhân: Nhà Ngô cai trị nước ta, áp đặt nhiều thứ thuế, bắt thợ thủ công giỏi của ... ...

Top 4: Khởi nghĩa Bà Triệu - VnDoc.com

Tác giả: vndoc.com - Nhận 81 lượt đánh giá
Tóm tắt: 1. Khởi nghĩa Bà. Triệu diễn ra vào năm nào, ở đâu. 2. Nguyên nhân cuộc khởi nghĩa Bà Triệu. 3. Diễn biến khởi nghĩa bà Triệu (năm 248). 4. Kết quả cuộc khởi nghĩa Bà Triệu là gì?. 5. Giá trị lịch sử và ý nghĩa khởi nghĩa Bà Triệu Nguyên nhân, diễn biến khởi nghĩa Bà TriệuKhởi nghĩa Bà Triệu là một cuộc nổi dậy mạnh mẽ và tiêu biểu trong lịch sử nước ta. Cuộc khởi nghĩa này là sự kết tinh của quá trình đấu tranh không mệt mỏi. Mời các bạn cùng tìm hiểu về nguyên nhân, bối cảnh lịch sử, diễn biến
Khớp với kết quả tìm kiếm: Khởi nghĩa Bà Triệu là một cuộc nổi dậy mạnh mẽ và tiêu biểu trong lịch sử nước ta. Cuộc khởi nghĩa này là sự kết tinh của quá trình đấu tranh không mệt mỏi ...Khởi nghĩa Bà Triệu là một cuộc nổi dậy mạnh mẽ và tiêu biểu trong lịch sử nước ta. Cuộc khởi nghĩa này là sự kết tinh của quá trình đấu tranh không mệt mỏi ... ...

Top 5: Nguyên nhân, diễn biến, kết quả, ý nghĩa cuộc khởi nghĩa Bà Triệu ...

Tác giả: hoidap247.com - Nhận 125 lượt đánh giá
Tóm tắt: *Nguyên nhân:- Chính sách đô hộ, đồng hóa rất tàn bạo của triều địa nhà Ngô*Diễn biến:- Năm 248, cuộc khởi nghĩa bùng nổ.- Từ căn cứ Phú Điền, nghĩa quân nhanh chóng đánh chiếm các thành của bọn đỏ hộ ở quận Cửu Chân rồi từ đó đánh rộng ra khắp Giao Châu. Sử nhà Ngô chép: "Năm 248, toàn thể Giao Châu đều chấn động" - Nhà Ngô cử Lục Dận đem 6000 quân sang đàn áp. *Kết quả:- Cuộc khởi nghĩa bị đàn áp.- Bà Triệu hy sinh trên núi Tùng ( Phú Điền - Hậu Lộc - Thanh Hoá ).*Ý nghĩa:- Khởi nghĩa t
Khớp với kết quả tìm kiếm: Nguyên nhân, diễn biến, kết quả, ý nghĩa cuộc khởi nghĩa Bà Triệu? Nhân dân ta kế thừa tinh thần yêu nước đấu tranh chống ngoại xâm qua ...Nguyên nhân, diễn biến, kết quả, ý nghĩa cuộc khởi nghĩa Bà Triệu? Nhân dân ta kế thừa tinh thần yêu nước đấu tranh chống ngoại xâm qua ... ...

Top 6: Em hãy trình bày diễn biến của cuộc khởi nghĩa Bà Triệu

Tác giả: loigiaihay.com - Nhận 165 lượt đánh giá
Tóm tắt: Đề bàiEm hãy trình bày diễn biến của cuộc khởi nghĩa Bà Triệu.Phương pháp giải - Xem chi tiếtdựa vào sgk Lịch sử 6 trang 56, 57 để trả lời.Lời giải chi tiếtDiễn biến của cuộc khởi nghĩa Bà Triệu:- Năm 248, cuộc khởi nghĩa bùng nổ.- Từ căn cứ Phú Điền (Hậu Lộc, Thanh Hóa), nghĩa quân đánh phá. các thành ấp của quan lại nhà Ngô ở quận Cửu Chân rồi đánh ra khắp Giao Châu.- Được tin, nhà Ngô cử tướng Lục Dận đem 6.000 quân sang Giao Châu, chúng vừa đánh, vừa mua chuộc, tìm cách chia rẽ nghĩa quân.- T
Khớp với kết quả tìm kiếm: Trước thế giặc mạnh, cuộc khởi nghĩa bị đàn áp, Bà Triệu anh dũng hi sinh trên núi Tùng (Phú Điền, Hậu Lộc, Thanh Hóa). => Cuộc khởi nghĩa kết thúc.Trước thế giặc mạnh, cuộc khởi nghĩa bị đàn áp, Bà Triệu anh dũng hi sinh trên núi Tùng (Phú Điền, Hậu Lộc, Thanh Hóa). => Cuộc khởi nghĩa kết thúc. ...

Top 7: Cuộc khởi nghĩa Bà Triệu (năm 248): Nguyên nhân, Diễn biến, Ý ...

Tác giả: khoalichsu.edu.vn - Nhận 152 lượt đánh giá
Tóm tắt: Đánh giá về Cuộc khởi nghĩa Bà Triệu (năm 248): Nguyên nhân, Diễn biến, Ý nghĩa. Tìm hiểu sơ lược về khởi nghĩa Bà Triệu. Kết quả cuộc khởi nghĩa Bà Triệu là gì?. tổng giá trị lịch sử và ý nghĩa khởi nghĩa Bà Triệu. Các câu hỏi về ý nghĩa của cuộc khởi nghĩa bà triệu năm 248. Các Hình Ảnh Về ý nghĩa của cuộc khởi nghĩa bà triệu năm 248. Tham khảo báo cáo về ý nghĩa của cuộc khởi nghĩa bà triệu năm 248 tại WikiPedia. Bối cảnh lịch sử của cuộc khởi nghĩa. Diễn biến khởi nghĩa bà Triệu (năm 248) B
Khớp với kết quả tìm kiếm: 1 thg 5, 2023 · Khởi nghĩa Bà Triệu là một cuộc nổi dậy mạnh mẽ và tiêu biểu trong lịch sử nước ta. Cuộc khởi nghĩa này là sự kết tinh của quá trình đấu ...1 thg 5, 2023 · Khởi nghĩa Bà Triệu là một cuộc nổi dậy mạnh mẽ và tiêu biểu trong lịch sử nước ta. Cuộc khởi nghĩa này là sự kết tinh của quá trình đấu ... ...

Top 8: Nêu nguyên nhân, diễn biến, kết quả, ý nghĩa bà Triệu - loga.vn

Tác giả: loga.vn - Nhận 204 lượt đánh giá
Tóm tắt: Kể tên thời gian các cuộc khởi nghĩa trong thế kỉ I-IX?1. kể tên thời gian các cuộc khởi nghĩa trong thế kỉ I đến thế kỉ IX ?2. dựa vào 4 câu thơ: một xin rửa sạch nước thùhai xin đem lại nghiệp xưa họ Hùng, ba kẻo oan ức lòng chồng,bốn xin vẹn vẹn sở công lênh này.- em hãy nêu mục đích. của cuộc khởi nghĩa hai Bà Trưng- trình bày diễn biến cuộc khởi nghĩa ? là học sinh em cần làm gì để giữ gìn độc lập dân tộc ?3. Triệu Quang Phục đánh tan quân Lương như thế nào ? tại sao Triệu Quang Phục lại ch
Khớp với kết quả tìm kiếm: Kết quả: - Cuộc khởi nghĩa bị đàn áp. - Bà Triệu hy sinh trên núi Tùng. Ý nghĩa: - Khởi nghĩa tiêu biểu cho ...Kết quả: - Cuộc khởi nghĩa bị đàn áp. - Bà Triệu hy sinh trên núi Tùng. Ý nghĩa: - Khởi nghĩa tiêu biểu cho ... ...

Top 9: Hãy trình bày diễn biến chính và ý nghĩa của cuộc khởi nghĩa Bà Triệu

Tác giả: vietjack.com - Nhận 182 lượt đánh giá
Tóm tắt: Lịch Sử lớp 6 Bài 16: Các cuộc khởi nghĩa tiêu biểu giành độc lập trước thế kỉ X. Săn SALE shopee tháng 5:. ĐỀ THI, GIÁO ÁN, KHÓA HỌC DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 6 Siêu sale 25-5 ShopeeLịch Sử lớp 6 Bài 16: Các cuộc khởi nghĩa tiêu biểu giành độc lập trước thế kỉ XCâu hỏi 6 trang 74 Lịch Sử lớp 6: Hãy trình bày diễn biến chính và ý nghĩa của cuộc khởi nghĩa Bà Triệu. Quảng. cáoLời giải:- Diễn biến:+ Năm 248, từ căn cứ ở núi Nưa (Triệu Sơn, Thanh Hoá), khởi nghĩa bùng nổ.+ L
Khớp với kết quả tìm kiếm: Hãy trình bày diễn biến chính và ý nghĩa của cuộc khởi nghĩa Bà Triệu - Tuyển chọn giải bài tập Lịch Sử lớp 6 Kết nối tri thức hay nhất, ngắn gọn giúp bạn ...Hãy trình bày diễn biến chính và ý nghĩa của cuộc khởi nghĩa Bà Triệu - Tuyển chọn giải bài tập Lịch Sử lớp 6 Kết nối tri thức hay nhất, ngắn gọn giúp bạn ... ...

Top 10: Nêu nguyên nhân của cuộc khởi nghĩa Bà Triệu - vietjack.me

Tác giả: vietjack.me - Nhận 146 lượt đánh giá
Tóm tắt: Với giải câu hỏi trang 90 sgk Lịch Sử lớp 6 bộ sách Chân trời sáng tạo được biên soạn lời giải chi tiết sẽ giúp học sinh biết cách làm bài tập môn Lịch Sử 6. Mời các bạn đón xem:Giải Lịch sử 6 Bài 18: Các cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc trước thế kỉ X - Chân trời sáng tạoCâu hỏi trang 90 SGK Lịch Sử 6:Dựa vào tư liệu 18.5 và lược đồ 18.7, em hãy:- Nêu nguyên nhân của cuộc khởi. nghĩa Bà Triệu.- Trình bày những nét chính của cuộc khởi nghĩa.Trả lời:- Nguyên nhân của cuộc khởi nghĩa Bà Triệu:
Khớp với kết quả tìm kiếm: Do lực lượng quân Ngô quá mạnh, khởi nghĩa đã bị đàn áp, Bà Triệu anh dũng hi sinh tại khu vực núi Tùng (Thanh Hoá). Xem thêm lời giải bài tập Lịch sử lớp 6 ...Do lực lượng quân Ngô quá mạnh, khởi nghĩa đã bị đàn áp, Bà Triệu anh dũng hi sinh tại khu vực núi Tùng (Thanh Hoá). Xem thêm lời giải bài tập Lịch sử lớp 6 ... ...