Chủ đề: roland tr-808

Có 8 bài viết

7 votes
0 answers
53 views
roland tr-808 là gì - Nghĩa của từ roland tr-808

roland tr-808 có nghĩa làThiết bị âm nhạc mang tính cách mạng được tạo ra vào cuối những năm 1980, không chỉ giữ nhịp trong các bài hát mà ...

9 votes
0 answers
47 views
Đề bài - giải bài 4 trang 13 sách bài tập địa lí 6 kết nối tri thức với cuộc sống

+ Kí hiệu diện tích: các loại đất (đất trồng lúa, đất trồng cây hằng năm, đất trồng cây lâu năm, đất lâm nghiệp, đất ở và đất ...

0 votes
0 answers
114 views
Đề bài - trả lời câu hỏi mục 1 trang 109 sgk địa lí 6 kết nối tri thức với cuộc sống

- Kể ít nhất ba đối tượng địa lí được thể hiện trên bản đồ hành chính và ba đối tượng địa lí được thể hiện trên bản dồ tự ...

6 votes
0 answers
180 views
Trả lời câu hỏi bài 51 trang 178 sgk công nghệ 8

Trong mạch điện, công tắc thường được lắp ở vị trí nào? Hãy chọn từ hoặc cụm từ thích hợp dưới đây và điền vào chỗ trống () ...

2 votes
0 answers
172 views
Đề bài - bài 6 trang 62 sbt sử 7

- Những chính sách đượctiến hành trên tất cả các mặt: kinh tế, chính trị và đặc biệt là văn hóa. Với mục đích muốn đưa nước ta quay ...

5 votes
0 answers
43 views
Đề bài - bài 84 trang 52 sbt toán 7 tập 2

Có thể vẽ được mấy tam giác (phân biệt) với ba cạnh là ba trong năm đoạn thẳng có độ dài (1cm, 2cm, 3cm, 4cm, 5cm.) Đề bài ...

3 votes
0 answers
98 views
Đề bài - giải câu 1 trang 45 sbt địa 6

Đánh dấu X vào ô vuông thể hiện ý em cho là sai.Quá trình phong hóa các loại đá là do:a) sự chênh lệch nhiệt độ làm cho đá nứt nẻ. b) ...

1 votes
0 answers
98 views
Đề bài - bài 2 trang 120 sgk hình học 10 nâng cao

(eqalign{& (A),,,overrightarrow n = left( {6;5} right) cr& (B),,,overrightarrow n = left( {0;1} right) cr& (C),,,overrightarrow n = left( { - 3;5} right) ...