Trả lời câu hỏi bài 51 trang 178 sgk công nghệ 8

Trong mạch điện, công tắc thường được lắp ở vị trí nào? Hãy chọn từ hoặc cụm từ thích hợp dưới đây và điền vào chỗ trống () trong câu sau:
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn
  • Câu 1
  • Câu 2

Câu 1

Hãy điền từ thích hợp vào chỗ trống () trong câu sau để nêu nguyên lý làm việc của công tắc:

Khi đóng công tắc cực động .... vào cực tĩnh làm kín mạch. Khi cắt công tắc, cực động tách khỏi cực tĩnh làm ..... mạch điện

Lời giải chi tiết:

Khi đóng công tắc cực động chạm vào cực tĩnh làm kín mạch. Khi cắt công tắc, cực động tách khỏi cực tĩnh làm hở mạch điện

Câu 2

Trong mạch điện, công tắc thường được lắp ở vị trí nào? Hãy chọn từ hoặc cụm từ thích hợp dưới đây và điền vào chỗ trống () trong câu sau:

Công tắc thường lắp trên dây pha,....với tải,....cầu chì

Lời giải chi tiết:

Công tắc thường lắp trên dây pha, nối tiếpvới tải, saucầu chì

Tải thêm tài liệu liên quan đến bài viết Trả lời câu hỏi bài 51 trang 178 sgk công nghệ 8