Cơ học kỹ thuật Nguyễn Văn Khang pdf

Sách “Cơ học kỹ thuật - Engineering Mechanics: giáo trình dùng cho sinh viên đại học và cao đẳng kỹ thuật”.

Tác giả: Nguyễn Văn Khang.

Năm xuất bản: 2016.

Cơ học là khoa học nghiên cứu chuyển động và cân bằng của các vật thể. Trong đó, cơ học Newton nghiên cứu chuyển động và cân bằng của các vật thể có kích thước đủ lớn so với kích thước nguyên tử và có vận tốc đủ nhỏ so với ánh sáng.

Tuỳ theo từng quan điểm, người ta có thể phân loại cơ học thành: cơ học lý thuyết và cơ học ứng dụng, cơ học vật lý và cơ học kỹ thuật v.v… Cơ học vật lý là lĩnh vực cổ nhất và phát triển hoàn thiện nhất của vật lý. Trong đó, chủ yếu nghiên cứu chuyển động cơ học và cân bằng của chất điểm, hệ các chất điểm và một vài mô hình vật rắn đơn giản.

Cơ học kỹ thuật là một lĩnh vực khoa học nghiên cứu chuyển động và cân bằng của các hệ kỹ thuật. Đó là các máy, các công trình xây dựng, các phương tiện giao thông vận tải, v.v… Các mô hình cơ học của hệ kỹ thuật cho đến giữa thế kỷ 20 thường là mô hình hệ các chất điểm và các mô hình đàn hồi đơn giản. Từ giữa thế kỷ 20 đến nay, các mô hình cơ học của các hệ kỹ thuật thường được sử dụng là mô hình hệ các vật rắn, hệ các phần tử hữu hạn, hệ các vật thể đàn hồi, hệ các môi trường liên tục, v.v…

Sách trình bày các nội dung:

- Tĩnh học vật rắn: hệ tiên đề tĩnh học, liên kết và phản lực liên kết, hệ lực phẳng và điều kiện cân bằng của vật rắn phẳng, hệ lực không gian và điều kiện cân bằng của vật rắn không gian, trọng tâm vật rắn, ma sát giữa các vật rắn.

- Động học vật rắn: động học điểm, cơ sở động học vật rắn, chuyển động tương đối của điểm và vật rắn, động học vật rắn chuyển động song phẳng, động học vật rắn không gian.

- Động lực học vật rắn: các định luật cơ bản của động lực học chất điểm, cơ sở phương pháp động lượng và năng lượng, một số nguyên lý cơ học, động lực học vật rắn không gian, va chạm của các vật rắn, động lực học chuyển động tương đối, dao động tuyến tính và ổn định chuyển động.

Ghi tài liệu tham khảo theo IEEE:

[1] N. V. Khang, Cơ học kỹ thuật - Engineering Mechanics: giáo trình dùng cho sinh viên đại học và cao đẳng kỹ thuật. Hà Nội: Nxb Giáo dục Việt Nam, 2016.

Cơ học kỹ thuật


Cơ học kỹ thuật Nguyễn Văn Khang pdf

  Cơ học kỹ thuật Nguyễn Văn Khang pdf

  Bài 22. Sự phát triển của khoa học - kỹ thuật và văn hóa thế giới nửa đầu thế kỷ XX

  Danh mục: Lịch sử

  ... I. SỰ PHÁT TRIỂN CỦA KHOA HỌC – KĨ THUẬT THẾ GIỚI NỬA ĐẦU THẾ KỶ XX.1. Những phát minh lớn của Khoa học – kĩ thuật. 2. Tác động của Khoa học – Kĩ thuật: II.NỀN VĂN HÓA XÔ VIẾT HÌNH THÀNH ... phát triển văn học, nghệ thuật Kết quả: Nhân dân trình độ văn hóa cao, đội ngũ trí thức đông đảo… Các khoa học về trái đất những thành tựu lớn nào ? Đó là nền văn hóa được ... Thành tựu khoa học về Trái đấtThành tựu khoa học về Trái đấtHải dương học Hải dương học Khí tượng học Khí tượng học Điện thoại A. Anh – Xtanh (1879...

  • 66
  • 1,361
  • 1

   Cơ học kỹ thuật Nguyễn Văn Khang pdf

   Tài liệu Tiểu luận "Cách mạng khoa học kỹ thuật - một vấn đề mang tính chất thời đại" ppt

   Danh mục: Báo cáo khoa học

   ... người. 2.2.2. Công nghệ thông tin Nếu nói kỹ thuật điện tử là sở của kỹ thuật thông tin, thì kỹ thuật thông tin là bộ phận mấu chốt của công nghệ tin học ngày nay. Thông tin là hệ thống thần ... "Cách mạng khoa học kỹ thuật - một vấn đề mang tính chất thời đại" Tiểu luận triết học 3hiện đại) với các lần trước. Nhìn lại lịch sử phát triển của Khoa học - Kỹ thuật thể thấy ... năng trước mắt về khoa họckỹ thuật của ta còn xa mới đáp ứng được yêu cầu của cuộc cách mạng kỹ thuật ấy, và tích cực chuẩn bị để phục vụ đắc lực cuộc cách mạng kỹ thuật trên quy mô lớn...

   • 21
   • 1,277
   • 3

    Cơ học kỹ thuật Nguyễn Văn Khang pdf

     Cơ học kỹ thuật Nguyễn Văn Khang pdf

     Chương 11: Đo các đại lượng cơ học - Kỹ thuật đo lường

     Danh mục: Cao đẳng - Đại học

     ... Thịnh - BM Kỹ thuật đo và THCN Đào Đức Thịnh - BM Kỹ thuật đo và THCN Đào Đức Thịnh - BM Kỹ thuật đo và THCN EncoderĐào Đức Thịnh - BM Kỹ thuật đo và THCN Đào Đức Thịnh - BM Kỹ thuật đo và ... Thịnh - BM Kỹ thuật đo và THCN Đào Đức Thịnh - BM Kỹ thuật đo và THCN Đào Đức Thịnh - BM Kỹ thuật đo và THCN LVDT - Linear variable diferential transformers Đào Đức Thịnh - BM Kỹ thuật đo ... EncoderĐào Đức Thịnh - BM Kỹ thuật đo và THCN LVDT - Linear variable diferential transformers Đào Đức Thịnh - BM Kỹ thuật đo và THCN sở chungĐào Đức Thịnh - BM Kỹ thuật đo và THCN Encoder...

     • 77
     • 750
     • 0

      Cơ học kỹ thuật Nguyễn Văn Khang pdf

       Cơ học kỹ thuật Nguyễn Văn Khang pdf

        Cơ học kỹ thuật Nguyễn Văn Khang pdf

         Cơ học kỹ thuật Nguyễn Văn Khang pdf

          Cơ học kỹ thuật Nguyễn Văn Khang pdf

           Cơ học kỹ thuật Nguyễn Văn Khang pdf

            Cơ học kỹ thuật Nguyễn Văn Khang pdf

             Cơ học kỹ thuật Nguyễn Văn Khang pdf

              Cơ học kỹ thuật Nguyễn Văn Khang pdf

               Cơ học kỹ thuật Nguyễn Văn Khang pdf

                Cơ học kỹ thuật Nguyễn Văn Khang pdf

                Lịch sử lớp 8 - SỰ PHÁT TRIỂN CỦA KHOA HỌC KỸ THUẬT VÀ VĂN HÓA THẾ GIỚI NỬA ĐẦU THẾ KỶ XX doc

                Danh mục: Khoa học xã hội

                ... ưu việt văn hóa Xô Viết, kích thích sự say mê tìm tòi, sáng tạo khoa học, kỹ thuật của HS. II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC :  Giáo viên chuẩn bị : - Tranh ảnh thành tựu văn hóa, khoa học kỹ thuật. - ... CỦA KHOA HỌC KỸ THUẬTVĂN HÓA THẾ GIỚI NỬA ĐẦU THẾ KỶ XX I. MỤC TIÊU BÀI HỌC : 1/. Kiến thức : Gíup HS hiểu được : - Giúp HS hiểu được những tiến bộ vượt bậc của khoa học kỹ thuật ... DẠY VÀ HỌC :  Kiểm tra bài cũ: (SGK) 1/. HOẠT ĐỘNG 1 : SỰ PHÁT TRIỂN KHOA HỌCKỸ THUẬT THẾ GIỚI THẾ KỶ XX  Mục tiêu : Cho HS hiểu được những tiến bộ vượt bậc của khoa họckỹ thuật thế...

                • 8
                • 1,039
                • 2

                Cơ học kỹ thuật Nguyễn Văn Khang pdf

                 Cơ học kỹ thuật Nguyễn Văn Khang pdf

                  Cơ học kỹ thuật Nguyễn Văn Khang pdf

                   Cơ học kỹ thuật Nguyễn Văn Khang pdf