Lỗi toolbox trong solidworks 2023 không hiện lên năm 2024

Toolbox administrators use the Toolbox configuration tool to select and customize hardware, and to set user preferences and permissions. The best practice is to configure Toolbox before using it.

To configure Toolbox:

 1. In Windows, click .
 2. In SOLIDWORKS, click Configure in the SOLIDWORKSSystem Options - Hole Wizard/Toolbox dialog box.
 3. If Toolbox is managed by SOLIDWORKS PDM, click Yes at the prompt to check out the Toolbox folder.

  If you click No or if you do not have permission to check out the Toolbox folder, you can view Toolbox settings but you cannot save changes. To configure Toolbox from Toolbox Settings when Toolbox is managed by SOLIDWORKS PDM, Toolbox administrators must have the following SOLIDWORKS PDM folder permissions enabled:

  • Add or delete a folder
  • Add or rename a file
  • Check out file
  • Read file contents
 4. To select Hole Wizard holes and to specify default smart fasteners for standard Hole Wizard holes, click 1 - Hole Wizard. To select standards and hardware click 2 - Customize Your Hardware. After selecting the hardware, you can select sizes or define custom properties and add part numbers.

To simplify Toolbox configuration, select only the standards and hardware that you use.

To reduce the number of configurations, select the hardware within each standard and clear unused sizes and values.

Một số lỗi trên phần mềm SOLIDWORKS đã xuất hiện nguyên nhân bởi bản cập nhật Microsoft Installer KB3072630 từ ngày 15 tháng 7 năm 2015. Nếu bạn thấy bất kỳ lỗi nào bên dưới, hãy đọc tiếp để biết cách khắc phục.

Lỗi toolbox trong solidworks 2023 không hiện lên năm 2024

 1. Lỗi “The system administrator has set policies to prevent this installation” này được hiển thị khi cố gắng cài đặt các Services pack cho SOLIDWORKS với quyền quản trị.
 2. Sau khi cài đặt hoặc nâng cấp SOLIDWORKS, nhiều add-in SOLIDWORKS bị thiếu trong danh sách bổ trợ
 3. Khi khởi chạy SOLIDWORKS hoặc mở một tệp tin, SOLIDWORKS trả về “Could not load SOLIDWORKS DLL: GdtAnalysisSupport.dll”
 4. SOLIDWORKS Treehouse gặp sự cố khi khởi chạy
 5. SOLIDWORKS bị crash khi khởi chạy, với lỗi SWVBAServer. Điều này cũng xảy ra khi ghi, đọc hoặc chỉnh sửa Macro SOLIDWORKS
 6. Lỗi “Could not load SOLIDWORKS DLL: sldshellutils” xuất hiện khi khi chọn Pack and Go từ SOLIDWORKS hoặc SOLIDWORKS Explorer
 7. “DWG document manager library is invalid or missing” Lỗi nhìn thấy khi khởi chạy SOLIDWORKS hoặc SOLIDWORKS Explorer
 8. Lỗi “Failed to create ToolboxLibrary object”, theo sau là by “SOLIDWORKS database is missing” khi truy cập add-in SOLIDWORKS Toolbox?
 9. Sự bất ổn khi sử dụng Equations.

Cách khắc phục các lỗi này:

Để giải quyết bất kỳ vấn đề nào ở trên, hãy thử các bước sau:

1. Trước hết, hãy đảm bảo rằng bạn đã bỏ kiểm “Hide extensions for known file types” trong Windows folder options

Lỗi toolbox trong solidworks 2023 không hiện lên năm 2024

2. Tải xuống file zip này: SW-Error-Fixes bao gồm hai tệp tin đăng ký cần thiết để khắc phục sự cố này.

3. Giải nén 2 tập tin và nhấp đúp chuột vào tệp tin “RunB BeforeRepair_disable_KB3072630.reg. Điều này sẽ thay đổi sổ Registry của bạn - Windows có thể cảnh báo bạn rằng nhà xuất bản không thể được xác minh. Nhấp vào ngay Run để bỏ qua thông báo này. Ở tin nhắn tiếp theo, nhấp vào Yes

Lỗi toolbox trong solidworks 2023 không hiện lên năm 2024

4. Bây giờ bạn phải thực hiện Repair Solidworks. Để thực hiện việc này, điều hướng đến Control Panel > Programs and Features.Chọn Solidworks và chọn “Change”.Chọn “Repair the individual installation”, khi Trình quản lý cài đặt xuất hiện, nhấp vào Tiếp theo, sau đó, chọn Repair trên màn hình. Nếu có bộ cài bạn cũng có thể cài lại và chọn Repair.

Lỗi toolbox trong solidworks 2023 không hiện lên năm 2024

5. Sau khi sửa chữa và khởi động lại, bạn sẽ cần phải chạy tệp tin .reg thứ hai mà bạn đã tải xuống. Chạy “RunAfterRepair_enable_KB3072630.reg”. Chạy tệp này, sử dụng quy trình tương tự như “RunB BeforeRepair_disable_KB3072630.reg”