Chọn phát biểu đúng về hiện tượng tán sắc ánh sáng

Chọn phát biểu sai về hiện tượng tán sắc ánh sáng


A.

Ánh sáng trắng sau khi tán sắc tạo thành dải màu liên tục từ đỏ đến tím

B.

Chỉ lăng kính mới có thể làm tán sắc ánh sáng

C.

Là hiện tượng giúp chứng minh ánh sáng có tính chất sóng

D.

Là nguyên nhân gây ra hiện tượng cầu vồng sau cơn mưa

Bài toán Chọn phát biểu đúng về hiện tượng tán sắc?

A. Ánh sáng trắng là ánh sáng gồm 7 thành phần đơn sắc : đỏ, cam, vàng, lục, lam, chàm, tím


B. Tia sáng trắng khi chiếu từ không khí vào nước thì bao giờ cũng bị tán sắc
C. Tia sáng trắng chiếu từ không khí tới gặp mặt nước chỉ tán sắc khi nó bị khúc xạ
D. Tia sáng bị khúc xạ thì bao giờ cũng bị tách thành chùm sáng có nhiều màu từ đỏ đến tím

Lần chỉnh sửa cuối bởi 1 quản trị viên: 9/3/15

Câu này Đáp án A hình như vậy

Đáp án D
có đúng không bạn

Chuẩn A rồi việt nam nhìn lạ sgk đi

Đáp án A là đúng

Phát biểu nào sau đây là đúng khi nói về hiện tượng tán sắc ánh sáng ?

Phát biểu nào sau đây là đúng khi nói về hiện tượng tán sắc ánh sáng ?

A. Mọi ánh sáng qua lăng kính đều bị tán sắc.

B. Chỉ ánh sáng trắng truyền qua lăng kính mới xảy ra hiện tượng tán sắc ánh sáng.

C. Hiện tượng tán sắc của ánh sáng Mặt trời qua lăng kính cho thấy rằng trong ánh sáng Mặt trời có vô số ánh sáng đơn sắc có màu sắc biến thiên liên tục từ đỏ đến tím.

D. Hiện tượng tán sắc ánh sáng là hiện tượng ánh sáng bị lệch phương truyền khi truyền qua hai môi trường trong suốt khác nhau.

A. Tán sắc ánh sáng là hiện tượng chùm sáng trắng khi đi qua lăng kính bị tách ra thành nhiều chùm sáng có màu sắc khác nhau.

B. Quang phổ của ánh sáng có bảy màu là: đỏ, da cam, vàng, lục, lam, chàm, tím.

C. Khi bị tán sắc qua lăng kính, tia đỏ bị lệch nhiều nhất, tia tím bị lệch ít nhất.

D. Khi bị tán sắc qua lăng kính, tia màu đỏ bị lệch nhiều hơn tia màu lục.

Tải thêm tài liệu liên quan đến bài viết Chọn phát biểu đúng về hiện tượng tán sắc ánh sáng