Top 7 cửa hàng chip chip Huyện Đơn Dương Lâm Đồng 2022

Bài viết đánh giá Top 7 cửa hàng chip chip Huyện Đơn Dương Lâm Đồng 2022 theo quan điểm cá nhân của tác giả

Công Ty Cổ phần Sữa Đà Lạt

892 đánh giá
Địa chỉ: Thôn Cầu sắt,Tu Tra,Đơn Dương,Lâm Đồng 66910, Việt Nam
Liên lạc: 0786633641
Website: https://www.canva.com/design/DAEkbfKiV6M/z15iEw8kP_egmwligAPoCA/view?website#4:trang-ch

*Dalat Milk Farm - chốn yên bình tuyệt đẹp Đà Lạt *

Khi vào bạn chỉ cần đưa ra chứng minh thư và gửi xe bên ngoài. Họ không thu phí tham quan. Đặc biệt tháng 11-12 loài hoa hướng dương ở đây lại trổ bông.

Cách di chuyển: từ thành phố Đà Lạt đi trên quốc lộ 20 về hướng Đức Trọng, đi qua ngã ba Finôm, khi đến ngã ba Bồng Lai thì rẽ trái đi thêm 5 km sẽ thấy nhà máy và vào xem hoa

Khi đi nhớ mang theo CMND nha, xuất trình đưa chú bảo vệ rồi vào thăm miễn phí. Khi nào ra thì nhận lại.

Sữa thanh trùng ĐL milk có giá 25k hà, thử đi, ngon lắm

Giờ mở cửa: 6 AM – 6 PM

Top 7 cửa hàng chip chip Huyện Đơn Dương Lâm Đồng 2022
Top 7 cửa hàng chip chip Huyện Đơn Dương Lâm Đồng 2022
Top 7 cửa hàng chip chip Huyện Đơn Dương Lâm Đồng 2022
Top 7 cửa hàng chip chip Huyện Đơn Dương Lâm Đồng 2022
Top 7 cửa hàng chip chip Huyện Đơn Dương Lâm Đồng 2022
Top 7 cửa hàng chip chip Huyện Đơn Dương Lâm Đồng 2022
Top 7 cửa hàng chip chip Huyện Đơn Dương Lâm Đồng 2022
Top 7 cửa hàng chip chip Huyện Đơn Dương Lâm Đồng 2022
Top 7 cửa hàng chip chip Huyện Đơn Dương Lâm Đồng 2022
Top 7 cửa hàng chip chip Huyện Đơn Dương Lâm Đồng 2022
Top 7 cửa hàng chip chip Huyện Đơn Dương Lâm Đồng 2022
Top 7 cửa hàng chip chip Huyện Đơn Dương Lâm Đồng 2022
Top 7 cửa hàng chip chip Huyện Đơn Dương Lâm Đồng 2022
Top 7 cửa hàng chip chip Huyện Đơn Dương Lâm Đồng 2022
Top 7 cửa hàng chip chip Huyện Đơn Dương Lâm Đồng 2022
Top 7 cửa hàng chip chip Huyện Đơn Dương Lâm Đồng 2022
Top 7 cửa hàng chip chip Huyện Đơn Dương Lâm Đồng 2022
Top 7 cửa hàng chip chip Huyện Đơn Dương Lâm Đồng 2022
Top 7 cửa hàng chip chip Huyện Đơn Dương Lâm Đồng 2022
Top 7 cửa hàng chip chip Huyện Đơn Dương Lâm Đồng 2022
Top 7 cửa hàng chip chip Huyện Đơn Dương Lâm Đồng 2022
Top 7 cửa hàng chip chip Huyện Đơn Dương Lâm Đồng 2022
Top 7 cửa hàng chip chip Huyện Đơn Dương Lâm Đồng 2022
Top 7 cửa hàng chip chip Huyện Đơn Dương Lâm Đồng 2022
Top 7 cửa hàng chip chip Huyện Đơn Dương Lâm Đồng 2022
Top 7 cửa hàng chip chip Huyện Đơn Dương Lâm Đồng 2022
Top 7 cửa hàng chip chip Huyện Đơn Dương Lâm Đồng 2022
Top 7 cửa hàng chip chip Huyện Đơn Dương Lâm Đồng 2022
Top 7 cửa hàng chip chip Huyện Đơn Dương Lâm Đồng 2022
Top 7 cửa hàng chip chip Huyện Đơn Dương Lâm Đồng 2022
Top 7 cửa hàng chip chip Huyện Đơn Dương Lâm Đồng 2022
Top 7 cửa hàng chip chip Huyện Đơn Dương Lâm Đồng 2022
Top 7 cửa hàng chip chip Huyện Đơn Dương Lâm Đồng 2022
Top 7 cửa hàng chip chip Huyện Đơn Dương Lâm Đồng 2022
Top 7 cửa hàng chip chip Huyện Đơn Dương Lâm Đồng 2022
Top 7 cửa hàng chip chip Huyện Đơn Dương Lâm Đồng 2022
Top 7 cửa hàng chip chip Huyện Đơn Dương Lâm Đồng 2022
Top 7 cửa hàng chip chip Huyện Đơn Dương Lâm Đồng 2022
Top 7 cửa hàng chip chip Huyện Đơn Dương Lâm Đồng 2022
Top 7 cửa hàng chip chip Huyện Đơn Dương Lâm Đồng 2022
Top 7 cửa hàng chip chip Huyện Đơn Dương Lâm Đồng 2022
Top 7 cửa hàng chip chip Huyện Đơn Dương Lâm Đồng 2022
Top 7 cửa hàng chip chip Huyện Đơn Dương Lâm Đồng 2022
Top 7 cửa hàng chip chip Huyện Đơn Dương Lâm Đồng 2022
Top 7 cửa hàng chip chip Huyện Đơn Dương Lâm Đồng 2022
Top 7 cửa hàng chip chip Huyện Đơn Dương Lâm Đồng 2022
Top 7 cửa hàng chip chip Huyện Đơn Dương Lâm Đồng 2022
Top 7 cửa hàng chip chip Huyện Đơn Dương Lâm Đồng 2022
Top 7 cửa hàng chip chip Huyện Đơn Dương Lâm Đồng 2022
Top 7 cửa hàng chip chip Huyện Đơn Dương Lâm Đồng 2022

Khu này khá rộng.Khung cảnh đẹp , thích hợp cho du lịch và chụp ảnh cưới. Đặc biệt ở đây chỉ thấy bò fake chứ không thấy bò thật.

Top 7 cửa hàng chip chip Huyện Đơn Dương Lâm Đồng 2022
Top 7 cửa hàng chip chip Huyện Đơn Dương Lâm Đồng 2022
Top 7 cửa hàng chip chip Huyện Đơn Dương Lâm Đồng 2022
Top 7 cửa hàng chip chip Huyện Đơn Dương Lâm Đồng 2022
Top 7 cửa hàng chip chip Huyện Đơn Dương Lâm Đồng 2022
Top 7 cửa hàng chip chip Huyện Đơn Dương Lâm Đồng 2022

Chốn bình yên tìm về, kg khí mát mẻ trong lanh, mọi thứ đều miễn phí nha mn. Nếu cty Dalat Milk đầu tư thành địa điểm du lịch, phụcvuj đồ ăn, thức uống thì chắc chắn sẽ đông khách.

Top 7 cửa hàng chip chip Huyện Đơn Dương Lâm Đồng 2022
Top 7 cửa hàng chip chip Huyện Đơn Dương Lâm Đồng 2022
Top 7 cửa hàng chip chip Huyện Đơn Dương Lâm Đồng 2022
Top 7 cửa hàng chip chip Huyện Đơn Dương Lâm Đồng 2022
Top 7 cửa hàng chip chip Huyện Đơn Dương Lâm Đồng 2022
Top 7 cửa hàng chip chip Huyện Đơn Dương Lâm Đồng 2022
Top 7 cửa hàng chip chip Huyện Đơn Dương Lâm Đồng 2022
Top 7 cửa hàng chip chip Huyện Đơn Dương Lâm Đồng 2022
Top 7 cửa hàng chip chip Huyện Đơn Dương Lâm Đồng 2022
Top 7 cửa hàng chip chip Huyện Đơn Dương Lâm Đồng 2022
Top 7 cửa hàng chip chip Huyện Đơn Dương Lâm Đồng 2022
Top 7 cửa hàng chip chip Huyện Đơn Dương Lâm Đồng 2022
Top 7 cửa hàng chip chip Huyện Đơn Dương Lâm Đồng 2022
Top 7 cửa hàng chip chip Huyện Đơn Dương Lâm Đồng 2022
Top 7 cửa hàng chip chip Huyện Đơn Dương Lâm Đồng 2022
Top 7 cửa hàng chip chip Huyện Đơn Dương Lâm Đồng 2022
Top 7 cửa hàng chip chip Huyện Đơn Dương Lâm Đồng 2022
Top 7 cửa hàng chip chip Huyện Đơn Dương Lâm Đồng 2022
Top 7 cửa hàng chip chip Huyện Đơn Dương Lâm Đồng 2022
Top 7 cửa hàng chip chip Huyện Đơn Dương Lâm Đồng 2022
Top 7 cửa hàng chip chip Huyện Đơn Dương Lâm Đồng 2022
Top 7 cửa hàng chip chip Huyện Đơn Dương Lâm Đồng 2022
Top 7 cửa hàng chip chip Huyện Đơn Dương Lâm Đồng 2022
Top 7 cửa hàng chip chip Huyện Đơn Dương Lâm Đồng 2022
Top 7 cửa hàng chip chip Huyện Đơn Dương Lâm Đồng 2022

Chỗ check in đẹp, hướng nhìn xuống đồi cỏ và hồ. Có một vườn hoa giữa hồ nhưng tùy mùa mới có hoa. Mua sữa uống tại chỗ rồi ngắm cảnh cũng lãng mạn.

Top 7 cửa hàng chip chip Huyện Đơn Dương Lâm Đồng 2022
Top 7 cửa hàng chip chip Huyện Đơn Dương Lâm Đồng 2022
Top 7 cửa hàng chip chip Huyện Đơn Dương Lâm Đồng 2022
Top 7 cửa hàng chip chip Huyện Đơn Dương Lâm Đồng 2022
Top 7 cửa hàng chip chip Huyện Đơn Dương Lâm Đồng 2022
Top 7 cửa hàng chip chip Huyện Đơn Dương Lâm Đồng 2022
Top 7 cửa hàng chip chip Huyện Đơn Dương Lâm Đồng 2022
Top 7 cửa hàng chip chip Huyện Đơn Dương Lâm Đồng 2022
Top 7 cửa hàng chip chip Huyện Đơn Dương Lâm Đồng 2022
Top 7 cửa hàng chip chip Huyện Đơn Dương Lâm Đồng 2022
Top 7 cửa hàng chip chip Huyện Đơn Dương Lâm Đồng 2022
Top 7 cửa hàng chip chip Huyện Đơn Dương Lâm Đồng 2022
Top 7 cửa hàng chip chip Huyện Đơn Dương Lâm Đồng 2022
Top 7 cửa hàng chip chip Huyện Đơn Dương Lâm Đồng 2022
Top 7 cửa hàng chip chip Huyện Đơn Dương Lâm Đồng 2022
Top 7 cửa hàng chip chip Huyện Đơn Dương Lâm Đồng 2022
Top 7 cửa hàng chip chip Huyện Đơn Dương Lâm Đồng 2022
Top 7 cửa hàng chip chip Huyện Đơn Dương Lâm Đồng 2022
Top 7 cửa hàng chip chip Huyện Đơn Dương Lâm Đồng 2022
Top 7 cửa hàng chip chip Huyện Đơn Dương Lâm Đồng 2022
Top 7 cửa hàng chip chip Huyện Đơn Dương Lâm Đồng 2022
Top 7 cửa hàng chip chip Huyện Đơn Dương Lâm Đồng 2022
Top 7 cửa hàng chip chip Huyện Đơn Dương Lâm Đồng 2022
Top 7 cửa hàng chip chip Huyện Đơn Dương Lâm Đồng 2022
Top 7 cửa hàng chip chip Huyện Đơn Dương Lâm Đồng 2022
Top 7 cửa hàng chip chip Huyện Đơn Dương Lâm Đồng 2022
Top 7 cửa hàng chip chip Huyện Đơn Dương Lâm Đồng 2022
Top 7 cửa hàng chip chip Huyện Đơn Dương Lâm Đồng 2022
Top 7 cửa hàng chip chip Huyện Đơn Dương Lâm Đồng 2022
Top 7 cửa hàng chip chip Huyện Đơn Dương Lâm Đồng 2022
Top 7 cửa hàng chip chip Huyện Đơn Dương Lâm Đồng 2022
Top 7 cửa hàng chip chip Huyện Đơn Dương Lâm Đồng 2022
Top 7 cửa hàng chip chip Huyện Đơn Dương Lâm Đồng 2022
Top 7 cửa hàng chip chip Huyện Đơn Dương Lâm Đồng 2022
Top 7 cửa hàng chip chip Huyện Đơn Dương Lâm Đồng 2022

Cảnh quan đẹp, trông như là một trang trại bên Âu Mỹ. Sữa và các sản phẩm ngon, bổ dưỡng. Lưu ý sữa thanh trùng nên hạn sử dụng chỉ một tháng. Bảo quản trong ngăn mát tủ lạnh. Nên đi thăm quan theo mùa, canh trúng mùa hoa tam giác mạch hoặc hoa sao nhái là đẹp nhất. Đi theo đoàn thì liên hệ trước để được đón tiếp và uống sữa miễn phí.

Top 7 cửa hàng chip chip Huyện Đơn Dương Lâm Đồng 2022
Top 7 cửa hàng chip chip Huyện Đơn Dương Lâm Đồng 2022
Top 7 cửa hàng chip chip Huyện Đơn Dương Lâm Đồng 2022
Top 7 cửa hàng chip chip Huyện Đơn Dương Lâm Đồng 2022
Top 7 cửa hàng chip chip Huyện Đơn Dương Lâm Đồng 2022
Top 7 cửa hàng chip chip Huyện Đơn Dương Lâm Đồng 2022
Top 7 cửa hàng chip chip Huyện Đơn Dương Lâm Đồng 2022
Top 7 cửa hàng chip chip Huyện Đơn Dương Lâm Đồng 2022
Top 7 cửa hàng chip chip Huyện Đơn Dương Lâm Đồng 2022
Top 7 cửa hàng chip chip Huyện Đơn Dương Lâm Đồng 2022
Top 7 cửa hàng chip chip Huyện Đơn Dương Lâm Đồng 2022
Top 7 cửa hàng chip chip Huyện Đơn Dương Lâm Đồng 2022
Top 7 cửa hàng chip chip Huyện Đơn Dương Lâm Đồng 2022
Top 7 cửa hàng chip chip Huyện Đơn Dương Lâm Đồng 2022
Top 7 cửa hàng chip chip Huyện Đơn Dương Lâm Đồng 2022
Top 7 cửa hàng chip chip Huyện Đơn Dương Lâm Đồng 2022
Top 7 cửa hàng chip chip Huyện Đơn Dương Lâm Đồng 2022

Một chỗ đáng để checking, cỏ mượt, hoa bươm bướm đẹp (tháng 9), đôi căn nhà gỗ bên hồ nước xinh xinh.
Ko có phí vào cổng, để lại cmnd cho anh CA cute gác cổng, trong có bán sữa ngon (loại có đường nhưng cũng ko ngọt như vinamilk, cô gái Hà Lan).
Điểm trừ: du khách xả rác nhiều quá, ae giữ gìn một chút để ngày càng đẹp hơn.

Top 7 cửa hàng chip chip Huyện Đơn Dương Lâm Đồng 2022
Top 7 cửa hàng chip chip Huyện Đơn Dương Lâm Đồng 2022
Top 7 cửa hàng chip chip Huyện Đơn Dương Lâm Đồng 2022
Top 7 cửa hàng chip chip Huyện Đơn Dương Lâm Đồng 2022
Top 7 cửa hàng chip chip Huyện Đơn Dương Lâm Đồng 2022

Chổ này cho các bạn trẻ vào chụp hình sống ảo thì tuyệt vời, nhiều góc chụp đẹp, các cặp đôi vào chụp hình đám cưới cũng nhiều. Có bán các sản phẩm từ sữa của công ty cho khách thưởng thức. Nhớ mang chứng minh nhân dân theo vì 1 đoàn cần có 1 người gởi lại ở cổng bảo vệ mới được vào.

Top 7 cửa hàng chip chip Huyện Đơn Dương Lâm Đồng 2022
Top 7 cửa hàng chip chip Huyện Đơn Dương Lâm Đồng 2022
Top 7 cửa hàng chip chip Huyện Đơn Dương Lâm Đồng 2022
Top 7 cửa hàng chip chip Huyện Đơn Dương Lâm Đồng 2022
Top 7 cửa hàng chip chip Huyện Đơn Dương Lâm Đồng 2022
Top 7 cửa hàng chip chip Huyện Đơn Dương Lâm Đồng 2022
Top 7 cửa hàng chip chip Huyện Đơn Dương Lâm Đồng 2022
Top 7 cửa hàng chip chip Huyện Đơn Dương Lâm Đồng 2022
Top 7 cửa hàng chip chip Huyện Đơn Dương Lâm Đồng 2022
Top 7 cửa hàng chip chip Huyện Đơn Dương Lâm Đồng 2022
Top 7 cửa hàng chip chip Huyện Đơn Dương Lâm Đồng 2022
Top 7 cửa hàng chip chip Huyện Đơn Dương Lâm Đồng 2022
Top 7 cửa hàng chip chip Huyện Đơn Dương Lâm Đồng 2022
Top 7 cửa hàng chip chip Huyện Đơn Dương Lâm Đồng 2022
Top 7 cửa hàng chip chip Huyện Đơn Dương Lâm Đồng 2022
Top 7 cửa hàng chip chip Huyện Đơn Dương Lâm Đồng 2022
Top 7 cửa hàng chip chip Huyện Đơn Dương Lâm Đồng 2022
Top 7 cửa hàng chip chip Huyện Đơn Dương Lâm Đồng 2022
Top 7 cửa hàng chip chip Huyện Đơn Dương Lâm Đồng 2022
Top 7 cửa hàng chip chip Huyện Đơn Dương Lâm Đồng 2022
Top 7 cửa hàng chip chip Huyện Đơn Dương Lâm Đồng 2022
Top 7 cửa hàng chip chip Huyện Đơn Dương Lâm Đồng 2022
Top 7 cửa hàng chip chip Huyện Đơn Dương Lâm Đồng 2022
Top 7 cửa hàng chip chip Huyện Đơn Dương Lâm Đồng 2022
Top 7 cửa hàng chip chip Huyện Đơn Dương Lâm Đồng 2022
Top 7 cửa hàng chip chip Huyện Đơn Dương Lâm Đồng 2022
Top 7 cửa hàng chip chip Huyện Đơn Dương Lâm Đồng 2022
Top 7 cửa hàng chip chip Huyện Đơn Dương Lâm Đồng 2022
Top 7 cửa hàng chip chip Huyện Đơn Dương Lâm Đồng 2022
Top 7 cửa hàng chip chip Huyện Đơn Dương Lâm Đồng 2022
Top 7 cửa hàng chip chip Huyện Đơn Dương Lâm Đồng 2022
Top 7 cửa hàng chip chip Huyện Đơn Dương Lâm Đồng 2022
Top 7 cửa hàng chip chip Huyện Đơn Dương Lâm Đồng 2022
Top 7 cửa hàng chip chip Huyện Đơn Dương Lâm Đồng 2022
Top 7 cửa hàng chip chip Huyện Đơn Dương Lâm Đồng 2022
Top 7 cửa hàng chip chip Huyện Đơn Dương Lâm Đồng 2022
Top 7 cửa hàng chip chip Huyện Đơn Dương Lâm Đồng 2022
Top 7 cửa hàng chip chip Huyện Đơn Dương Lâm Đồng 2022

Sữa chua, sữa tươi thơm ngon hơn Vinamilk. Nhiều góc chụp ảnh rất đẹp,đặc biệt đồng cỏ xanh mướt
Vào thăm quan không mất phí,chỉ cần mang CMT đi thôi

Top 7 cửa hàng chip chip Huyện Đơn Dương Lâm Đồng 2022
Top 7 cửa hàng chip chip Huyện Đơn Dương Lâm Đồng 2022
Top 7 cửa hàng chip chip Huyện Đơn Dương Lâm Đồng 2022
Top 7 cửa hàng chip chip Huyện Đơn Dương Lâm Đồng 2022
Top 7 cửa hàng chip chip Huyện Đơn Dương Lâm Đồng 2022
Top 7 cửa hàng chip chip Huyện Đơn Dương Lâm Đồng 2022
Top 7 cửa hàng chip chip Huyện Đơn Dương Lâm Đồng 2022
Top 7 cửa hàng chip chip Huyện Đơn Dương Lâm Đồng 2022
Top 7 cửa hàng chip chip Huyện Đơn Dương Lâm Đồng 2022
Top 7 cửa hàng chip chip Huyện Đơn Dương Lâm Đồng 2022

Bánh Ướt Lòng Gà - Bánh Căn Chíp Chíp

473 đánh giá
Địa chỉ: 4 Đường Tăng Bạt Hổ,Phường 1,Thành phố Đà Lạt,Lâm Đồng 66000, Việt Nam
Liên lạc: 0901206229
Website: https://www.foody.vn/lam-dong/chip-chip-banh-uot-long-ga

Bánh ướt lòng gà mà ko có miếng lòng nào ...
Bánh căn ăn dở, bị cháy
Có chén xíu mại ăn cũng dở....
Nhân viên phục vụ lâu, toàn quên trước quên sau.
Gọi mãi mới phục vụ nước, phục vụ món.
Biết là quán đông nhưng làm ko có logic...nhóm ngồi kế quầy nước thấy khách mới vô cũng có nước nhưng nhóm hỏi tới bà chủ mới đc phục vụ nước!!!
Mà giá thì khá cao.
Bánh ướt 50k / tô
Bánh căn 45k / mẹt
Xiên nướng 30k /1 xiên

Top 7 cửa hàng chip chip Huyện Đơn Dương Lâm Đồng 2022
Top 7 cửa hàng chip chip Huyện Đơn Dương Lâm Đồng 2022
Top 7 cửa hàng chip chip Huyện Đơn Dương Lâm Đồng 2022

Giỡ, Mắc, Ít
Bánh ướt lòng gà ăn tạm ổn
Bánh mì xíu mại giỡ khỏi bàn
Bánh căn thì giỡ khỏi nói
Không gian qán rất thoáng mát sạch sẽ, nhân viên chu đáo nhiệt tình… Nhưng cái quan trọng nhất là đồ ăn thì không được ngon :((

Top 7 cửa hàng chip chip Huyện Đơn Dương Lâm Đồng 2022
Top 7 cửa hàng chip chip Huyện Đơn Dương Lâm Đồng 2022
Top 7 cửa hàng chip chip Huyện Đơn Dương Lâm Đồng 2022
Top 7 cửa hàng chip chip Huyện Đơn Dương Lâm Đồng 2022
Top 7 cửa hàng chip chip Huyện Đơn Dương Lâm Đồng 2022
Top 7 cửa hàng chip chip Huyện Đơn Dương Lâm Đồng 2022
Top 7 cửa hàng chip chip Huyện Đơn Dương Lâm Đồng 2022

Bánh căn thập cẩm ăn cũng tạm được. Mỗi bánh là trứng kèm một topping như thịt bò, mực, trứng cút khá oke. Nước ăn kèm vị vừa. Có nước mía dâu tây ngon vị lạ lắm nhé

Top 7 cửa hàng chip chip Huyện Đơn Dương Lâm Đồng 2022
Top 7 cửa hàng chip chip Huyện Đơn Dương Lâm Đồng 2022
Top 7 cửa hàng chip chip Huyện Đơn Dương Lâm Đồng 2022

Quán đầu tiên khi vừa đến Đà Lạt. Ấn tượng đầu tiên là đông nghẹt người và ngập tràn rác. Rác và dầu trên lầu dưới đất cho đến cầu thang. Đi ngay tết nên đợi món khá lâu. Mấy đứa đi phượt nó vô đây ăn nhiều,đa số chắc dân tỉnh nên ồn lắm. Dc cái mấy bạn nv nam trên lầu pv cũng ổn. Giá bánh ướp thì thấy hơi cao và hên xui vì có phần thì nhiều thịt phi lê gà , có phần thì toàn xương gà.

Top 7 cửa hàng chip chip Huyện Đơn Dương Lâm Đồng 2022
Top 7 cửa hàng chip chip Huyện Đơn Dương Lâm Đồng 2022
Top 7 cửa hàng chip chip Huyện Đơn Dương Lâm Đồng 2022
Top 7 cửa hàng chip chip Huyện Đơn Dương Lâm Đồng 2022
Top 7 cửa hàng chip chip Huyện Đơn Dương Lâm Đồng 2022
Top 7 cửa hàng chip chip Huyện Đơn Dương Lâm Đồng 2022
Top 7 cửa hàng chip chip Huyện Đơn Dương Lâm Đồng 2022
Top 7 cửa hàng chip chip Huyện Đơn Dương Lâm Đồng 2022
Top 7 cửa hàng chip chip Huyện Đơn Dương Lâm Đồng 2022
Top 7 cửa hàng chip chip Huyện Đơn Dương Lâm Đồng 2022

Nhân viên đông nhưng thiếu quy trình làm việc, ai cũng quay tới quay lui không xong.

bánh cháy đen, nước mắm quá ngọt, không ngon. sữa đậu nành là món tệ nhất ở quán.

mình đánh giá âm cho thái độ nhân viên phục vụ. mình báo xin nước chấm, nhân viên đùn đẩy, nói kiu con kia lấy cho, mình đến tận chỗ bé đó, nói cho mình xin chén nước chấm. bé đó thái độ bảo ra bàn đi. vẫn chưa cho nước chấm. trong khi 3 người đưa 2 chén nước chấm, ngồi chờ 2 người ăn hết khay bánh rồi vãn chưa có nước chấm.

mình bảo tính tiền thì có người chạy ra liền :)))) xong mình bảo chị ơi, 3 người ăn, mà em kiu nãy giờ chưa ai bưng đủ đồ ăn, thì chịu này chửi um trời, 1 hồi mới bưng 1 chén nước nắm ra đặt phạch trước mặt, thiếu điều nước mắm văng hết lên mặt.

thề k có lần sau. cũng hiểu tại sao quán bị đánh giá thấp. chắc lần trước mình xui thôi, nên mình cũng ghé lần 2 vì gần khách sạn, đi bộ ra ăn cho tiện, ai dè 2 lần như 1. Thái độ nhân viên cả đồ ăn đều đánh giá thấp. bye

Top 7 cửa hàng chip chip Huyện Đơn Dương Lâm Đồng 2022

Bánh căn ngon ! Quán có nhiều món lựa chọn ! Giá cả ổn ! Không gian quán rộng rãi !

Top 7 cửa hàng chip chip Huyện Đơn Dương Lâm Đồng 2022
Top 7 cửa hàng chip chip Huyện Đơn Dương Lâm Đồng 2022
Top 7 cửa hàng chip chip Huyện Đơn Dương Lâm Đồng 2022
Top 7 cửa hàng chip chip Huyện Đơn Dương Lâm Đồng 2022
Top 7 cửa hàng chip chip Huyện Đơn Dương Lâm Đồng 2022
Top 7 cửa hàng chip chip Huyện Đơn Dương Lâm Đồng 2022
Top 7 cửa hàng chip chip Huyện Đơn Dương Lâm Đồng 2022

Bánh ướt lòng gà đầy đặn nhưng không ngon bằng bên bánh ướt lòng gà Trang, mình thấy hơn ít nước trộn nên hơi nhạt. Bánh căn ở đây thì ngon hơn bên cây bơ.

Top 7 cửa hàng chip chip Huyện Đơn Dương Lâm Đồng 2022
Top 7 cửa hàng chip chip Huyện Đơn Dương Lâm Đồng 2022

Trên đường này có 2 chỗ để bảng hiệu Chip Chip thì phải quán mình ăn là quán nhìn rộng hơn phía Hoà Bình vào gặp trước mé tay phải, thật ra là trước jo mình lên ĐL mình đều ghé quán Trang ăn rất thường, lần này 2 vợ chồng mình lên định ăn quán khác xem như thế nào thế là mình chọn quán này vì nhìn bên ngoài rộng rãi và sạch sẽ. Vào quán kêu 2 phần bánh canh lòng gà trứng non lúc này tầm 7h sáng và ko có khách nhưng mình phải đợi khoảng tầm 15p mới đem lên., ôi cha ơi bánh có mùi, gan thì nhiều hơn mề, mề thì cắt nhỏ xíu rất ít, thịt gà cũng rất ít, cái ko thích nữa là trong tô bánh ướt quán có thêm topping heo quay với chả giò, nước mắm thì thôi ko thể tả đc chỉ 1 từ thôi dở. Nhất định mình sẽ ko bao jo ghé lại

Top 7 cửa hàng chip chip Huyện Đơn Dương Lâm Đồng 2022
Top 7 cửa hàng chip chip Huyện Đơn Dương Lâm Đồng 2022
Top 7 cửa hàng chip chip Huyện Đơn Dương Lâm Đồng 2022
Top 7 cửa hàng chip chip Huyện Đơn Dương Lâm Đồng 2022

Bảo hiểm xã hội huyện Đơn Dương

4 đánh giá
Địa chỉ: 270 Hai Tháng Tư,TT. Thạnh Mỹ,Đơn Dương,Lâm Đồng, Việt Nam
Liên lạc: 02633621787

Cho em hỏi đi làm CMND ở đây phải không ạ

Chip Chip Shop

2 đánh giá
Địa chỉ: 16 Đ. Lê Văn Tiên,Tân Đông Hiệp,Dĩ An,Bình Dương, Việt Nam
Liên lạc: 0975407770

Tòa Án Nhân Dân Huyện Đơn Dương

1 đánh giá
Địa chỉ: 85 Hai Tháng Tư,TT. Thạnh Mỹ,Đơn Dương,Lâm Đồng, Việt Nam
Liên lạc: 02633847360

Shop Chip Chip - Đồ Trẻ Em

Địa chỉ: Sạp G25 Lầu , Chợ Mới,Lâm Đồng,Việt Nam
Liên lạc: 0988690176

Công Ty TNHH Rau Quả Khắc Trí

Địa chỉ: 395, Quốc Lộ 27, Thôn Lạc Viên, Xã Lạc Xuân, Huyện Đơn Dương, Tỉnh Lâm Đồng,Lạc Xuân,Đơn Dương,Lâm Đồng, Việt Nam
Liên lạc: 0915911211
Website: http://raucuquadalat.com/