Top 20 cửa hàng bookmark Huyện Bù Gia Mập Bình Phước 2022

Có tổng 2327 đánh giá về Top 20 cửa hàng bookmark Huyện Bù Gia Mập Bình Phước 2022

Vườn Quốc gia Bù Gia Mập

2008 đánh giá
Địa chỉ: 45RC+CX5,Bù Gia Mập,Bình Phước,Việt Nam
Website: http://vuonquocgiabugiamap.vn/

Địa điểm còn hoang sơ. Cảnh trí thú vị. Kiểu rừng nhiệt đới ẩm dày. Hệ sinh thái còn rất giàu. Thú vị cho các bạn khám phá, chơi hệ hiking hoang dã.

Điểm còn yếu: xa các khu vực đô thị, cơ sở du lịch còn yếu và chưa đồng bộ. Có khoảng 3 công ty hiện chuyên tour ở đây, hợp tác với đồng bào dân tộc địa phương. Các bạn nên sử dụng tour khi đi trek khu vực này.

Top 20 cửa hàng bookmark Huyện Bù Gia Mập Bình Phước 2022
Top 20 cửa hàng bookmark Huyện Bù Gia Mập Bình Phước 2022
Top 20 cửa hàng bookmark Huyện Bù Gia Mập Bình Phước 2022
Top 20 cửa hàng bookmark Huyện Bù Gia Mập Bình Phước 2022
Top 20 cửa hàng bookmark Huyện Bù Gia Mập Bình Phước 2022
Top 20 cửa hàng bookmark Huyện Bù Gia Mập Bình Phước 2022
Top 20 cửa hàng bookmark Huyện Bù Gia Mập Bình Phước 2022
Top 20 cửa hàng bookmark Huyện Bù Gia Mập Bình Phước 2022
Top 20 cửa hàng bookmark Huyện Bù Gia Mập Bình Phước 2022
Top 20 cửa hàng bookmark Huyện Bù Gia Mập Bình Phước 2022
Top 20 cửa hàng bookmark Huyện Bù Gia Mập Bình Phước 2022
Top 20 cửa hàng bookmark Huyện Bù Gia Mập Bình Phước 2022
Top 20 cửa hàng bookmark Huyện Bù Gia Mập Bình Phước 2022
Top 20 cửa hàng bookmark Huyện Bù Gia Mập Bình Phước 2022
Top 20 cửa hàng bookmark Huyện Bù Gia Mập Bình Phước 2022
Top 20 cửa hàng bookmark Huyện Bù Gia Mập Bình Phước 2022
Top 20 cửa hàng bookmark Huyện Bù Gia Mập Bình Phước 2022
Top 20 cửa hàng bookmark Huyện Bù Gia Mập Bình Phước 2022
Top 20 cửa hàng bookmark Huyện Bù Gia Mập Bình Phước 2022
Top 20 cửa hàng bookmark Huyện Bù Gia Mập Bình Phước 2022
Top 20 cửa hàng bookmark Huyện Bù Gia Mập Bình Phước 2022
Top 20 cửa hàng bookmark Huyện Bù Gia Mập Bình Phước 2022
Top 20 cửa hàng bookmark Huyện Bù Gia Mập Bình Phước 2022
Top 20 cửa hàng bookmark Huyện Bù Gia Mập Bình Phước 2022
Top 20 cửa hàng bookmark Huyện Bù Gia Mập Bình Phước 2022
Top 20 cửa hàng bookmark Huyện Bù Gia Mập Bình Phước 2022
Top 20 cửa hàng bookmark Huyện Bù Gia Mập Bình Phước 2022
Top 20 cửa hàng bookmark Huyện Bù Gia Mập Bình Phước 2022
Top 20 cửa hàng bookmark Huyện Bù Gia Mập Bình Phước 2022
Top 20 cửa hàng bookmark Huyện Bù Gia Mập Bình Phước 2022
Top 20 cửa hàng bookmark Huyện Bù Gia Mập Bình Phước 2022
Top 20 cửa hàng bookmark Huyện Bù Gia Mập Bình Phước 2022
Top 20 cửa hàng bookmark Huyện Bù Gia Mập Bình Phước 2022
Top 20 cửa hàng bookmark Huyện Bù Gia Mập Bình Phước 2022
Top 20 cửa hàng bookmark Huyện Bù Gia Mập Bình Phước 2022
Top 20 cửa hàng bookmark Huyện Bù Gia Mập Bình Phước 2022
Top 20 cửa hàng bookmark Huyện Bù Gia Mập Bình Phước 2022
Top 20 cửa hàng bookmark Huyện Bù Gia Mập Bình Phước 2022
Top 20 cửa hàng bookmark Huyện Bù Gia Mập Bình Phước 2022
Top 20 cửa hàng bookmark Huyện Bù Gia Mập Bình Phước 2022
Top 20 cửa hàng bookmark Huyện Bù Gia Mập Bình Phước 2022
Top 20 cửa hàng bookmark Huyện Bù Gia Mập Bình Phước 2022
Top 20 cửa hàng bookmark Huyện Bù Gia Mập Bình Phước 2022
Top 20 cửa hàng bookmark Huyện Bù Gia Mập Bình Phước 2022
Top 20 cửa hàng bookmark Huyện Bù Gia Mập Bình Phước 2022
Top 20 cửa hàng bookmark Huyện Bù Gia Mập Bình Phước 2022
Top 20 cửa hàng bookmark Huyện Bù Gia Mập Bình Phước 2022
Top 20 cửa hàng bookmark Huyện Bù Gia Mập Bình Phước 2022
Top 20 cửa hàng bookmark Huyện Bù Gia Mập Bình Phước 2022
Top 20 cửa hàng bookmark Huyện Bù Gia Mập Bình Phước 2022

Sau hơn 8 tháng đóng cửa, chuyến đi đã mang lại nhiều điều thú vị và những cung đường rất đẹp, để khám phá và được tận hưởng không gian rừng và khám phá những nét đẹp tiềm ẩn của các con suối chảy xuyên tán rừng.....

Top 20 cửa hàng bookmark Huyện Bù Gia Mập Bình Phước 2022
Top 20 cửa hàng bookmark Huyện Bù Gia Mập Bình Phước 2022
Top 20 cửa hàng bookmark Huyện Bù Gia Mập Bình Phước 2022
Top 20 cửa hàng bookmark Huyện Bù Gia Mập Bình Phước 2022

Một nơi khá thú vị để khám phá hoà mình với thiên nhiên, đoạn đường trekking không quá dài quá khó phù hợp cho các bạn trẻ thanh thiếu niên rèn luyện sức khỏe.
Theo anh địa phương chia sẽ thì nên đi mùa Xuân từ tháng 1 thời tiết đẹp, tránh đi mùa mưa dễ trơn trượt.

Top 20 cửa hàng bookmark Huyện Bù Gia Mập Bình Phước 2022
Top 20 cửa hàng bookmark Huyện Bù Gia Mập Bình Phước 2022
Top 20 cửa hàng bookmark Huyện Bù Gia Mập Bình Phước 2022

Đường xuyên rừng rất đẹp và mát , ko quá nhiều xe , mình đi phượt qua

Top 20 cửa hàng bookmark Huyện Bù Gia Mập Bình Phước 2022
Top 20 cửa hàng bookmark Huyện Bù Gia Mập Bình Phước 2022
Top 20 cửa hàng bookmark Huyện Bù Gia Mập Bình Phước 2022
Top 20 cửa hàng bookmark Huyện Bù Gia Mập Bình Phước 2022

Đường vắng nhưng dễ đi, hoang sơ, k có sóng dt. Có khỉ hay vượn hoang gì đó ra gần đường để chơi, chim hót líu lo.

Top 20 cửa hàng bookmark Huyện Bù Gia Mập Bình Phước 2022

Chuyến đi rất thú vị, được các anh hướng dẫn giới thiệu về sự đa dạng sinh học của rừng bù gia mập, trekking cuối tuần cho cả gia đình rất tốt.

Top 20 cửa hàng bookmark Huyện Bù Gia Mập Bình Phước 2022
Top 20 cửa hàng bookmark Huyện Bù Gia Mập Bình Phước 2022
Top 20 cửa hàng bookmark Huyện Bù Gia Mập Bình Phước 2022
Top 20 cửa hàng bookmark Huyện Bù Gia Mập Bình Phước 2022
Top 20 cửa hàng bookmark Huyện Bù Gia Mập Bình Phước 2022
Top 20 cửa hàng bookmark Huyện Bù Gia Mập Bình Phước 2022
Top 20 cửa hàng bookmark Huyện Bù Gia Mập Bình Phước 2022
Top 20 cửa hàng bookmark Huyện Bù Gia Mập Bình Phước 2022
Top 20 cửa hàng bookmark Huyện Bù Gia Mập Bình Phước 2022
Top 20 cửa hàng bookmark Huyện Bù Gia Mập Bình Phước 2022
Top 20 cửa hàng bookmark Huyện Bù Gia Mập Bình Phước 2022
Top 20 cửa hàng bookmark Huyện Bù Gia Mập Bình Phước 2022
Top 20 cửa hàng bookmark Huyện Bù Gia Mập Bình Phước 2022
Top 20 cửa hàng bookmark Huyện Bù Gia Mập Bình Phước 2022
Top 20 cửa hàng bookmark Huyện Bù Gia Mập Bình Phước 2022
Top 20 cửa hàng bookmark Huyện Bù Gia Mập Bình Phước 2022
Top 20 cửa hàng bookmark Huyện Bù Gia Mập Bình Phước 2022
Top 20 cửa hàng bookmark Huyện Bù Gia Mập Bình Phước 2022
Top 20 cửa hàng bookmark Huyện Bù Gia Mập Bình Phước 2022
Top 20 cửa hàng bookmark Huyện Bù Gia Mập Bình Phước 2022
Top 20 cửa hàng bookmark Huyện Bù Gia Mập Bình Phước 2022
Top 20 cửa hàng bookmark Huyện Bù Gia Mập Bình Phước 2022
Top 20 cửa hàng bookmark Huyện Bù Gia Mập Bình Phước 2022
Top 20 cửa hàng bookmark Huyện Bù Gia Mập Bình Phước 2022
Top 20 cửa hàng bookmark Huyện Bù Gia Mập Bình Phước 2022
Top 20 cửa hàng bookmark Huyện Bù Gia Mập Bình Phước 2022
Top 20 cửa hàng bookmark Huyện Bù Gia Mập Bình Phước 2022
Top 20 cửa hàng bookmark Huyện Bù Gia Mập Bình Phước 2022
Top 20 cửa hàng bookmark Huyện Bù Gia Mập Bình Phước 2022
Top 20 cửa hàng bookmark Huyện Bù Gia Mập Bình Phước 2022
Top 20 cửa hàng bookmark Huyện Bù Gia Mập Bình Phước 2022
Top 20 cửa hàng bookmark Huyện Bù Gia Mập Bình Phước 2022
Top 20 cửa hàng bookmark Huyện Bù Gia Mập Bình Phước 2022
Top 20 cửa hàng bookmark Huyện Bù Gia Mập Bình Phước 2022
Top 20 cửa hàng bookmark Huyện Bù Gia Mập Bình Phước 2022
Top 20 cửa hàng bookmark Huyện Bù Gia Mập Bình Phước 2022
Top 20 cửa hàng bookmark Huyện Bù Gia Mập Bình Phước 2022
Top 20 cửa hàng bookmark Huyện Bù Gia Mập Bình Phước 2022
Top 20 cửa hàng bookmark Huyện Bù Gia Mập Bình Phước 2022
Top 20 cửa hàng bookmark Huyện Bù Gia Mập Bình Phước 2022
Top 20 cửa hàng bookmark Huyện Bù Gia Mập Bình Phước 2022
Top 20 cửa hàng bookmark Huyện Bù Gia Mập Bình Phước 2022
Top 20 cửa hàng bookmark Huyện Bù Gia Mập Bình Phước 2022
Top 20 cửa hàng bookmark Huyện Bù Gia Mập Bình Phước 2022
Top 20 cửa hàng bookmark Huyện Bù Gia Mập Bình Phước 2022
Top 20 cửa hàng bookmark Huyện Bù Gia Mập Bình Phước 2022
Top 20 cửa hàng bookmark Huyện Bù Gia Mập Bình Phước 2022
Top 20 cửa hàng bookmark Huyện Bù Gia Mập Bình Phước 2022
Top 20 cửa hàng bookmark Huyện Bù Gia Mập Bình Phước 2022
Top 20 cửa hàng bookmark Huyện Bù Gia Mập Bình Phước 2022

Đường đi từ phước long lên tới bù gia mập rất xấu. Ổ gà ổ voi nhiều. Đèo dốc quanh co. Vườn quốc gia đẹp.

Rất tốt. Mình đi tour trekking cùng bạn bè ở khu rừng này. Rừng rất hoang sơ với nhiều loại cây gỗ quý và lâu năm. Tour mình có đi ngang các con suối và dừng lại tắm rất thích. Nước suối trong vắt và mát lạnh. Các anh kiểm lâm lập chốt trong rừng cũng nhiều, thỉnh thoảng đoàn mình có gặp. Hy vọng mọi người có vào đây thì hãy giữ vệ sinh và đừng xả rác. Đợt mình đi hơi bị nhiều vắt rừng, các bạn cẩn thận. Có dịp mình sẽ đi lại. scenic

Top 20 cửa hàng bookmark Huyện Bù Gia Mập Bình Phước 2022
Top 20 cửa hàng bookmark Huyện Bù Gia Mập Bình Phước 2022
Top 20 cửa hàng bookmark Huyện Bù Gia Mập Bình Phước 2022
Top 20 cửa hàng bookmark Huyện Bù Gia Mập Bình Phước 2022
Top 20 cửa hàng bookmark Huyện Bù Gia Mập Bình Phước 2022
Top 20 cửa hàng bookmark Huyện Bù Gia Mập Bình Phước 2022
Top 20 cửa hàng bookmark Huyện Bù Gia Mập Bình Phước 2022
Top 20 cửa hàng bookmark Huyện Bù Gia Mập Bình Phước 2022
Top 20 cửa hàng bookmark Huyện Bù Gia Mập Bình Phước 2022
Top 20 cửa hàng bookmark Huyện Bù Gia Mập Bình Phước 2022

Ban quản lý Vườn Quốc Gia Bù Gia Mập

123 đánh giá
Địa chỉ: Vườn Quốc Gia,Bù Gia Mập,Bình Phước 830000,Việt Nam
Liên lạc: 0989218912
Website: http://vuonquocgiabugiamap.vn/

Nhà hàng PARI

97 đánh giá
Địa chỉ: XR23+C5Q,Thị trấn Thanh Bình,Bù Đốp,Bình Phước, Việt Nam
Liên lạc: 0907307999
Website: https://sites.google.com/site/nhahangparisbinhphuoc/nha-hang-dhac-san-ngon-tai-bu-dhop

Quán thì to nhưng ăn không ngon mà giá lại cao quá.

So với nơi đây thì được

Top 20 cửa hàng bookmark Huyện Bù Gia Mập Bình Phước 2022
Top 20 cửa hàng bookmark Huyện Bù Gia Mập Bình Phước 2022
Top 20 cửa hàng bookmark Huyện Bù Gia Mập Bình Phước 2022
Top 20 cửa hàng bookmark Huyện Bù Gia Mập Bình Phước 2022
Top 20 cửa hàng bookmark Huyện Bù Gia Mập Bình Phước 2022
Top 20 cửa hàng bookmark Huyện Bù Gia Mập Bình Phước 2022
Top 20 cửa hàng bookmark Huyện Bù Gia Mập Bình Phước 2022
Top 20 cửa hàng bookmark Huyện Bù Gia Mập Bình Phước 2022

Không gian rộng rải đồ ăn cũng tốt đặc biệt món cá lăng nấu lẩu và nướng muối ớt

Thức ăn ngon, nhân viên niềm nở. Giá thì thật sự mình không biết vì được đãi.

Địa điểm cũng để tiếp khách hay ăn trưa không gian rộng lớn đậu xe thoải mái tiếp khách đối tác có phòng riêng nên cũng tạm

menu phong phú, chế biến ngon, phục vụ nhanh lẹ, có chỗ đậu xe rộng rãi

Quán tốt nhất huyện Bù Đốp. Phục vụ ăn uống tốt, đồ ăn tương đối ngon.

Ok đc

Top 20 cửa hàng bookmark Huyện Bù Gia Mập Bình Phước 2022

Bảo Hiểm Xã Hội Huyện Bù Gia Mập

18 đánh giá
Địa chỉ: W254+Q73,Phú Nghĩa,Bù Gia Mập,Bình Phước, Việt Nam
Liên lạc: 02713727277

Quá ok

Xử lí giấy tờ quá lâu

Kém

Thân thiện

Nhiệt tình

Tạm

Nhà hàng nổi pari

15 đánh giá
Địa chỉ: XVCG+JQV, Unnamed Road,Phước Minh,Bù Gia Mập,Bình Phước, Việt Nam
Liên lạc: 0976439789

Bè sạch sẽ, mát mẻ. Thức ăn ngon, phục vụ chu đáo!

Lần sau nhất định gia đình mình sẽ quay lại !

Top 20 cửa hàng bookmark Huyện Bù Gia Mập Bình Phước 2022

Nhà hàng nổi Pari nơi ăn uốn câu cá giải trí tuyệt với. Đặc sản là cá lăng và tép tươi sống

Mát mẻ giá rẻ món ăn ngon

Thoáng mát nhưng mồi chưa ngon lắm.

Không gian thoáng mát.. Món ăn đặc sắc ..phục vụ tận tình

Đã đóng cửa nhưng thái độ tiếp khách rất tốt

Phúc vụ tốt.đồ ăn cũng tạm được

Tốt

Top 20 cửa hàng bookmark Huyện Bù Gia Mập Bình Phước 2022
Top 20 cửa hàng bookmark Huyện Bù Gia Mập Bình Phước 2022

UBND Huyện Bù Gia Mập

9 đánh giá
Địa chỉ: W264+R2Q,Phú Nghĩa,Phước Long,Bình Phước, Việt Nam

Không gian thoáng mát, sạch đẹp, nhưng vẫn thể hiện được sự uy nghiêm của cơ quan công quyền.

Top 20 cửa hàng bookmark Huyện Bù Gia Mập Bình Phước 2022
Top 20 cửa hàng bookmark Huyện Bù Gia Mập Bình Phước 2022
Top 20 cửa hàng bookmark Huyện Bù Gia Mập Bình Phước 2022

Onion is chính
Cạn lời

Điện máy XANH Phú Văn

9 đánh giá
Địa chỉ: 40 ĐT760,Phú Văn,Bù Gia Mập,Bình Phước, Việt Nam

Hàng chất lượng. Mình bị lỗi con oppo mới mua mà vào đổi nhân viên kiểm tra thao tác nhanh chóng. Sẽ ủng hộ lần sau mua tivi với tủ lạnh nữa

Top 20 cửa hàng bookmark Huyện Bù Gia Mập Bình Phước 2022
Top 20 cửa hàng bookmark Huyện Bù Gia Mập Bình Phước 2022
Top 20 cửa hàng bookmark Huyện Bù Gia Mập Bình Phước 2022
Top 20 cửa hàng bookmark Huyện Bù Gia Mập Bình Phước 2022
Top 20 cửa hàng bookmark Huyện Bù Gia Mập Bình Phước 2022

Hàng chất lượng, nhân viên dễ thương

Nhân viên nhiệt tình, dễ thương

Tuyệt vời ,sản phẩm chính hãng

Khai trương 27/11/2021

Top 20 cửa hàng bookmark Huyện Bù Gia Mập Bình Phước 2022
Top 20 cửa hàng bookmark Huyện Bù Gia Mập Bình Phước 2022
Top 20 cửa hàng bookmark Huyện Bù Gia Mập Bình Phước 2022

Phục vụ nhiệt tình

Dịch vụ toits

Siêu thị Bách hoá XANH Thôn 4, Xã Đa Kia

8 đánh giá
Địa chỉ: Thôn 4,Bù Gia Mập,Bình Phước,Việt Nam
Website: https://www.bachhoaxanh.com/

Bách hóa đầy đủ hàng hóa.

Nhân viên nhiệt tình tuy còn 1 số ít hàng không có

Ok

(Bản dịch tự động của Google)
Được

Top 20 cửa hàng bookmark Huyện Bù Gia Mập Bình Phước 2022

Trung tâm hành chính huyện Bù Gia Mập

8 đánh giá
Địa chỉ: W264+R2X,Phú Nghĩa,Bù Gia Mập,Phú Nghĩa Phước Long Bình Phước, Việt Nam

Sạch đẹp, gọn gàng.

Đẹp

Top 20 cửa hàng bookmark Huyện Bù Gia Mập Bình Phước 2022
Top 20 cửa hàng bookmark Huyện Bù Gia Mập Bình Phước 2022

Rất hai long về phúc vụ

Tuyệt

Cảnh quan sạch đẹp.

Đẹp lắm

Ngân hàng AGRIBANK chi nhánh Đakia

6 đánh giá
Địa chỉ: VVPF+G74, ĐT759,Đa Kia,Bù Gia Mập,Bình Phước, Việt Nam
Liên lạc: 02713710149

Rất tốt

Cơ sở vật chất hơi kém nhưng nhân viên tận tình

Chán cách làm việc của nv

Tốt

Điện lực Bù Gia Mập

5 đánh giá
Địa chỉ: W243+R7X,Phú Nghĩa,Bù Gia Mập,Bình Phước, Việt Nam
Liên lạc: 02713936069

Cách lam viec ok,

(Bản dịch tự động của Google) Rat mọi thứ

(Bản gốc)
Rat tot

Điện máy Xanh Đa Kia

5 đánh giá
Địa chỉ: VVPC+2XF, ĐT759,Thôn 4,Bù Gia Mập,Bình Phước, Việt Nam
Website: http://dienmayxanh.com/

Dịcu vụ cskh tốt nhiều sự lựa chọn mẫu mã đa dạng tiện ích phong phú.

Chăm sóc khách hàng tốt, hàng hoá đa dạng , nơi mua sắm tuyệt vời

Chăm Sóc khách hàng tốt, sản phẩm hàng hoá đa dạng chất lượng

chất lượng phục vụ tốt

Top 20 cửa hàng bookmark Huyện Bù Gia Mập Bình Phước 2022

Huyện Ủy Bù Gia Mập

4 đánh giá
Địa chỉ: W265+C49, Đường Không Tên,Phú Nghĩa,Bù Gia Mập,Bình Phước, Việt Nam

Sạch đẹp tuyệt vời

Công an huyện Bù Gia Mập

4 đánh giá
Địa chỉ: W285+5QC,Phú Nghĩa,Bù Gia Mập,Bình Phước, Việt Nam

Vì nước quên thân vì dân phục vụ

Sạch sẽ

Giao hàng tiết kiệm, bù gia mập, ghtk

2 đánh giá
Địa chỉ: W2H4+Q69, ĐT741,Phú Nghĩa,Bù Gia Mập,Bình Phước, Việt Nam

Nhân viên giao hàng thiếu trách nhiệm.

Chi Cục Thuế Huyện Bù Gia Mập

2 đánh giá
Địa chỉ: W254+W6X, Đường Không Tên,Phú Nghĩa,Bù Gia Mập,Bình Phước, Việt Nam
Liên lạc: 02713727554

Khang trang hiện đại

Agribank - Atm

2 đánh giá
Địa chỉ: PVJF+V44, ĐT741,Bu Nho,Bù Gia Mập,Bình Phước, Việt Nam
Liên lạc: 02713776494
Website: http://agribank.com.vn/

Trường tiểu học Bù Gia Mập

2 đánh giá
Địa chỉ: 35P4+CJ2,Bù Gia Mập,Phước Long,Bình Phước, Việt Nam
Liên lạc: 02713724056

Trường ở vùng sâu nhưng được xây dựng khá khang trang.

Top 20 cửa hàng bookmark Huyện Bù Gia Mập Bình Phước 2022

Trường Tiểu Học Bù Gia Mập

Top 20 cửa hàng bookmark Huyện Bù Gia Mập Bình Phước 2022

Shop Hoa Tươi Bù Gia Mập Bình Phước

Địa chỉ: ĐT 741 thôn khắc khoan Xã,Phú Nghĩa,Bù Gia Mập,Bình Phước, Việt Nam
Liên lạc: 0905227766
Website: https://shophoatuoibugiamap.business.site/?utm_source\u003dgmb\u0026utm_medium\u003dreferral

Phòng Tài Chính - Kế Hoạch Huyện Bù Gia Mập

Địa chỉ: XX45+PMJ,Phú Nghĩa,Bù Gia Mập,Bình Phước, Việt Nam
Liên lạc: 02713727123