Tòa nhà new skyline văn quán địa chỉ năm 2024

Bạn và gia đình đang cần tìm kiếm căn hộ chung cư hiện đại, sang trọng, thuận tiện giao thông mà chi phí phù hợp với mức thu nhập của gia đình thì chung cư New Skyline Văn Quán Hà Đông sẽ là lựa chọn số 1 của bạn

– Dự án nhà ở chung cư New skyline Văn Quán Hà Đông do tổng công ty đầu tư phát triển nhà và đô thị (Tổng HUD) làm Chủ đầu tư.

– Vị trí: Chung cư New Skyline được xây dựng trên lô đất CC2 – Khu đô thị Văn Quán – Hà Đông – Hà Nội

– Thiết kế: Công ty TNHH thiết kế toàn cầu RDC Việt Nam (Singapore).

– Đơn vị thi công: Công ty Posco E&C Việt Nam

– Giám sát: Công ty TNHH Tư vấn Đại học xây dựng (CCU)

II/ QUY MÔ DỰ ÁN CHUNG CƯ NEW SKYLINE VĂN QUÁN HÀ ĐÔNG

– Chung cư New Skyline Văn Quán Hà Đông được xây dựng với hai tòa tháp, tòa A và B cao 36 tầng nổi và 02 tầng hầm.

* Tầng 1 bao gồm 18 cửa hàng, kiot được đánh số từ 101 ~ 118 với diện tích thay đổi từ 27.8 ~ 179m2 .

* Tầng 2 là tầng dịch vụ thương mại: Với diện tích mặt bằng kinh doanh là 1572.2m2.

* Tầng 3 là tầng dịch vụ thương mại: Với diện tích mặt bằng kinh doanh là 1770m2.

* Tầng 4: là văn phòng cho thuê với tổng diện tích là 1821,7m2

* Tầng 5: là văn phòng cho thuê với tổng diện tích là 1856.8 m2

* Tầng 6: là văn phòng cho thuê với tổng diện tích là 1428.5 m2

* Tầng 7 và tầng 15 là căn hộ thông tầng với diện tích từ 192.1 ~ 268.7m2.

* Tầng 36 là căn hộ Penhouse với diện tích từ 202.5 ~ 279m2.

* Tầng 8 căn hộ cao cấp với mật độ 8 căn/sàn (diện tích các căn có sự thay đổi so với tầng 9 ~ 14)

* Từ tầng 9 ~ 14 là căn hộ cao cấp với mật độ 8 căn/sàn.

* Tầng 16 là căn hộ cao cấp với mật độ 6 căn/sàn (diện tích có sự thay đổi so với tầng 17 ~ 35)

* Từ tầng 17 ~ 35 là căn hộ cao cấp với mật độ 6 căn/sàn.

III/ THIẾT KẾ CHUNG CƯ NEW SKYLINE VĂN QUÁN

1. Tầng 1: là tầng dịch vụ thương mại với 18 Kiốt được đánh số từ 101 ~ 118; diện tích các Kiốt từ 23.8 ~ 179m2

2. Tầng 2: là tầng dịch vụ thương mại: Với diện tích mặt bằng kinh doanh là 1572.2m2

3. Tầng 3: là tầng dịch vụ thương mại: Với diện tích mặt bằng kinh doanh là 1770m2

4. Tầng 4: là văn phòng cho thuê với tổng diện tích là 1821,7m2

5. Tầng 5: là văn phòng cho thuê với tổng diện tích là 1856.8 m2

6. Tầng 6: là văn phòng cho thuê với tổng diện tích là 1428.5 m2

7. Tầng 7 và tầng 7 lửng là căn hộ thông tầng:

+ Tòa tháp A có 04 căn:

– Căn 702: S= 267.2m2; cửa vào Tây Bắc, ban công Đông Nam

– Căn 704: S=220.7m2 cửa vào Đông Bắc, ban công Đông Nam

– Căn 706: S=220.7m2 cửa vào Đông Bắc, ban công Tây Bắc

– Căn 708: S= 267.2m2 cửa vào Đông nam, ban công Tây Bắc

+Tòa tháp B có 03 căn

– Căn 702: S=266m2 cửa vào Tây Bắc, ban công Đông Nam

– Căn 704: S=220.6m2 cửa vào Tây Nam, ban công Đông Nam

– Căn 706: S=267.2m2 cửa vào Đông Nam, ban công Tây Bắc

– 01 sân chơi: S= 69.5m2.

– Ở tầng 7, giữa 2 tòa tháp A và B là bể bơi (6.5m x 22m), S= 143m2

– Tầng 7 lửng: là mặt bằng câu lạc bô với S=361.7m2

8. Tầng 8 : là tầng căn hộ, mỗi tòa tháp A và B có 08 căn hộ/1 sàn,

8.1. Tòa tháp A

– Căn 802 (S=131.4m); cửa vào Tây Bắc, ban công Đông Nam

– Căn 804 (S=98.9m2); cửa vào Đông Bắc, ban công Đông nam

– Căn 806 (S=98.9m2); cửa vào Đông Bắc, ban công Tây Bắc

– Căn 808 (S=131.4m2); cửa vào Đông Nam, ban công Tây Bắc

– Căn số 810 (S=126.3m2); cửa vào Đông Nam, ban công Tây Bắc

– Căn số 812 (S=97.3); cửa vào Tây Nam, ban công Tây Bắc

– Căn số 814 (S=97.3); cửa vào Tây Nam, ban công Đông Nam

– Căn 816 (S=126.3m2) cửa vào Tây Bắc, ban công Đông Nam

8.2. Tòa tháp B

– Căn 802 (S=131.4m2); cửa vào Tây Bắc, ban công Đông Nam

– Căn 804 (S=98.9m2); cửa vào Tây Nam, ban công Đông nam

– Căn 806 (S=98.9m2); cửa vào Tây nam, ban công Tây Bắc

– Căn 808 (S=131.4m2); cửa vào Đông Nam, ban công Tây Bắc

– Căn số 810 (S=126.3m2); cửa vào Đông Nam, ban công Tây Bắc

– Căn số 812 (S=97.3); cửa vào Đông Bắc, ban công Tây Bắc

– Căn số 814 (S=97.3); cửa vào Đông Bắc, ban công Đông Nam

– Căn 816 (S=126.3m2) cửa vào Tây Bắc, ban công Đông Nam

9.Tầng 9~14 : là mặt bằng căn hộ với 8 căn/1 sàn/1 tòa tháp với các diện tích như sau:

9.1. Tòa tháp A

– Căn 02 (S=124.8m2); cửa vào Tây Bắc, ban công Đông Nam

– Căn số 04 (S=98.2m2); cửa vào Đông Bắc, ban công Đông nam

– Căn số 06(S=98.2m2); cửa vào Đông Bắc, ban công Tây Bắc

– Căn số 08 (S=124.8m2); cửa vào Đông Nam, ban công Tây Bắc

– Căn số 10 (S=126.4m2); cửa vào Đông Nam, ban công Tây Bắc

– Căn số 12 (S=97.2m2); cửa vào Tây Nam, ban công Tây Bắc

– Căn số 14 (S=97.2m2; cửa vào Tây Nam, ban công Đông Nam

– Căn số 16 (S=126.4m2) cửa vào Tây Bắc, ban công Đông Nam

9.2. Tòa tháp B

– Căn 02 (S=124.8m2); cửa vào Tây Bắc, ban công Đông Nam

– Căn số 04 (S=98.2m2); cửa vào Tây Nam, ban công Đông nam

– Căn số 06(S=98.2m2); cửa vào Tây nam, ban công Tây Bắc

– Căn số 08 (S=124.8m2); cửa vào Đông Nam, ban công Tây Bắc

– Căn số 10 (S=126.4m2); (S=126.3m2); cửa vào Đông Nam, ban công Tây Bắc

– Căn số 12 (S=97.2m2); cửa vào Đông Bắc, ban công Tây Bắc

– Căn số 14 (S=97.2m2; cửa vào Đông Bắc, ban công Đông Nam

– Căn số 16 (S=126.4m2) cửa vào Tây Bắc, ban công Đông Nam

Tòa nhà new skyline văn quán địa chỉ năm 2024

10. Thông tầng 15 và tầng 15 lửng : là căn hộ thông tầng, mỗi tháp A và B đều có 06 căn với các loại diện tích:

10.1. Tòa tháp A

– Căn 02 – S=250.7m2; cửa vào Tây bắc, ban công Đông Nam

– Căn 04 – S=192.1m2; cửa vào Đông Bắc, ban công Đông Nam

– Căn 06 – S=192.1m2; cửa vào Đông Bắc, ban công Tây Bắc

– Căn số 08 – 250.7m2; cửa vào Đông Nam, ban công Tây Bắc

– Căn số 10 – S=268.7m2; cửa vào Đông Nam, ban công Tây Bắc

– Căn số 12 – S=268.7m2. cửa vào Tây Bắc, ban công Đông Nam

10.2. Tòa tháp B

– Căn 02 – S=250.7m2; cửa vào Tây bắc, ban công Đông Nam

– Căn 04 – S=192.1m2; cửa vào Tây nam, ban công Đông Nam

– Căn 06 – S=192.1m2; cửa vào Tây Nam, ban công Tây Bắc

– Căn số 08 – 250.7m2; cửa vào Đông Nam, ban công Tây Bắc

– Căn số 10 – S=268.7m2; cửa vào Đông Nam, ban công Tây Bắc

– Căn số 12 – S=268.7m2. cửa vào Tây Bắc, ban công Đông Nam

– Ở giữa 2 tòa A và B là phòng tập Gym đa năng S=425m2 (25m x17m)

– 4 sân chơi (S=66.2m2).

Tòa nhà new skyline văn quán địa chỉ năm 2024

11. Tầng 16: mỗi tòa tháp có 06 căn hộ với các loại diện tích:

11.1. Tòa tháp A

– Căn 02 – S=132.2m2; cửa vào Tây Bắc, ban công Đông Nam

– Căn 04 – S=98.1m2; cửa vào Đông Bắc, ban công Đông Nam

– Căn số 06 – S=98.1m2; cửa vào Đông Bắc, ban công Tây Bắc

– Căn số 08- S=132.2m2; cửa vào Đông Nam, ban công Tây Bắc

– Căn số 10 – S=142.8m2; cửa vào Đông Nam, ban công Tây Bắc

– Căn số 12 – S=142.8m2 cửa vào Tây Bắc, ban công Đông Nam

11.2. Tòa tháp B

– Căn 02 – S=132.2m2; cửa vào Tây Bắc, ban công Đông Nam

– Căn 04 – S=98.1m2; cửa vào Tây Nam, ban công Đông Nam

– Căn số 06 – S=98.1m2; cửa vào Tây Nam, ban công Tây Bắc

– Căn số 08- S=132.2m2; cửa vào Đông Nam, ban công Tây Bắc

– Căn số 10 – S=142.8m2; cửa vào Đông Nam, ban công Tây Bắc

– Căn số 12 – S=142.8m2 cửa vào Tây Bắc, ban công Đông Nam

Và có 4 sân chơi, mỗi sân chơi có S=25.9m2.

Tòa nhà new skyline văn quán địa chỉ năm 2024

12. Tầng 17 ~ 35. Mỗi sàn có 06 căn với các loại diện tích.

12.1. Tòa tháp A

Căn 02 – S=125.7m2; cửa vào Tây Bắc, ban công Đông Nam

Căn 04 – S= 97.3m2; cửa vào Đông Bắc, ban công Đông Nam

Căn 06 – S=97.3m2; cửa vào Đông Bắc, ban công Tây Bắc

Căn số 08 – S=125.7m2; cửa vào Đông Nam, ban công Tây Bắc

Căn số 10 – S=135.5m2; cửa vào Đông Nam, ban công Tây Bắc

Căn số 12 – S=135.5m2. cửa vào Tây Bắc, ban công Đông Nam

12.2. Tòa tháp B

Căn 02 – S=125.7m2; cửa vào Tây Bắc, ban công Đông Nam

Căn 04 – S= 97.3m2; cửa vào Tây Nam, ban công Đông Nam

Căn 06 – S=97.3m2; cửa vào Tây Nam, ban công Tây Bắc

Căn số 08 – S=125.7m2; cửa vào Đông Nam, ban công Tây Bắc

Căn số 10 – S=135.5m2; cửa vào Đông Nam, ban công Tây Bắc

Căn số 12 – S=135.5m2. cửa vào Tây Bắc, ban công Đông Nam

Tòa nhà new skyline văn quán địa chỉ năm 2024

13. Tầng 36 căn hộ Penhouse: Mỗi sàn có 06 căn hộ Penhouse với các loại diện tích,

13.1. Tòa tháp A

– Căn 02 – S=260.8m2; cửa vào Tây Bắc, ban công Đông Nam

– Căn 04 – S=202.5m2; cửa vào Đông Bắc, ban công Đông Nam

– Căn 06 – 202.5m2; cửa vào Đông Bắc, ban công Tây Bắc

– Căn 08 – S=260.8m2; cửa vào Đông Nam, ban công Tây Bắc

– Căn số 10 – S=279m2; cửa vào Đông Nam, ban công Tây Bắc

– Căn số 12 – S=279m2.cửa vào Tây Bắc, ban công Đông Nam

IV/ TIỆN ÍCH CỦA DỰ ÁN CHUNG CƯ NEW SKYLINE VĂN QUÁN HÀ ĐÔNG

Chung cư New Skyline Văn Quán nằm tại ngã tư đường Nguyễn Khuyến và đường 19/5 bên cạnh hồ Văn Quán Hà Đông. Dự án có vị trí đắc địa nhất khu vực Hà Đông – Hà Nội với đầy đủ tất cả các cơ sở hạ tầng, tiện ích và các dịch vụ giải trí xung quanh.

+ Cách ủy ban nhân dân quận Hà Đông 1.2km

+ Cách bệnh viện Hà Đông 1.7km

+ Cách bệnh viện 103 khoảng 2km

+ Cách ga tàu điện Hà Đông 1.0 km

+ Cách siêu thị mua sắm Coop.Mart 500m

+ Chung cư New SkyLine Văn Quán lợi thế gần các trường đại học lớn như: Học Viện An Ninh, Đại học Kiến trúc, Đại học Hà Nội, Đại học Khoa hoc tự nhiên,…

+ Gần các đô thị lớn như: Khu đô thị Xa La, KĐT Văn Phú, KĐT Hyundai Hillstate, Mulberry Lane, Làng Việt Kiều Châu Âu…

Tòa nhà new skyline văn quán địa chỉ năm 2024

V/ TIẾN ĐỘ THANH TOÁN CHUNG CƯ NEW SKYLINE VĂN QUÁN HÀ ĐÔNG

Tiến độ thanh toán chia thành 5 đợt:

– Đợt 1: Chậm nhất 10 ngày từ khi hợp đồng có hiệu lực khách hàng đóng 30% GTHĐ.

– Đợt 2: Chậm nhất 30 ngày từ khi hợp đồng có hiệu lực khách hàng đóng tiếp 20% GTHĐ.

– Đợt 3: Chậm nhất 60 ngày từ khi hợp đồng có hiệu lực khách hàng đóng tiếp 20% GTHĐ.

– Đợt 4 : Chậm nhất 10 ngày từ khi bên bán thông báo cho bên mua đóng tiếp 25% GTHĐ và 2% KPBT để nhận bàn giao nhà.

– Đợt 5: Chậm nhất 10 ngày từ khi bên bán thông báo bàn giao giấy chứng nhận, khách hàng đóng 5% còn lại.