Thuốc xịt mũi phildesona giá bao nhiêu năm 2024

ễ J_ _Ễn… .nunzzuuu_ ẳầẵễỉâ’dỗBrEiđỉơ' Ễz ỄzboFể.2. 021 _Ív! ẩn …ẫlđ!a ỊocaslỊo Ịzu J..IOrng’ 1and mher ' ’.…..[lnllications] Seasonal and perennial allergic rhinỉn's and vasomotor fhlnitis. lrTreatment of nasal potyps,!. , . . leruo) Preserve in weIl-closed container, cool and place below ao’cFor complete information, please read enclosed insert paper lPaokingl 10mUBottie/Bo:[Commitnnl Each bonle lũmL contains Budesonide……//Kszommoz>zu…u. …uỄỉcnơề:ỉâ’432?ịỉr. ỄỄ Ễễẫ.III... ?Sẳ› aỈ› Ễưỉé .Ỉễqui> :: El 1. nè…...lltnâỄỂẳỄ uễửẻẻị _ ::Ể …ÊaÌAEỂỄSỀ t&ỄỄIỄỈẸ ỄỈỄsẵÊẸỂ Ểclẩ ỉẵỈ.ẵỄi.ẵSn ỂalI—ẺỄỄl i- Ê… ỄI ẫ, Ea Ệen x› 1: qằ Ể !:EX. :— !an e»z «& ẳẫ ỉẵn ::. ẵznmQRBc ẵ....ionEỸ í…. q…z. . ẵ ẫu nỉ. cã.ỉèozẵ…. ZZQQIÙ…mZỒÊ …: …..n . .fểiỵĨ.RĐể xa tẩm tay trẻ em Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng Nếu cân thêm thông tin xỉn hỏi" y kiến bác sĩPHILDESONA Khí dung xịt mũi (Budesom'd) : THÀNH PHẨN Mỗi lOml chứa: Hoạt chất: Budesonid .............................................. lOmg(tương đương với 200 liều SOụg) Tá dược: Avicei RS S91, Dextrose khan, Tween 80, Dinatri edetat hydrat, Kali sorbat, Aoỉd hydrocloric, nước tinh khỉết. I DƯỢC LỰC HỌC ' , Budesonid là một corticosteroid có tác dụng chống viêm, chông di ứng vả ức chế rniễn dịch rõ rệt. Budesonid, cũng như những corticosteroid khác, lảm gỉảm phản ứng viêm băng cảch lèim giảm tống hợp prostaglandin do hoạt hóa phospholipase A2. Corticostcroid lảm tăng nồng độ một số phospholipid mảng gây ức chế tống hợp prostaglandin. Những thuốc nây cũng lảm tăng nồng độ lipocortin, lả protein lảm giảm những oơ chất phospholipid của phospholipase A2. Corticostcroid lảm giảm tính thấm mao mạch do ức chế hoạt tính cùa kinin và nội độc tố vi khuẩn, và do lảm giảm lượng histamin tiết ra từ bạch cầu ưa base. I DƯỢC ĐỘNG HỌC Phần lớn budesonỉd hít vảo phổi được hẳp thụ toản thân. Ở người khỏe mạnh, 34% liều xịt đọng ở phối, vởỉ khả dụng sinh học tuyệt đối toản thân là 39% Nồng độ đỉnh huyết tương cùa budesonỉd đạt trong vòng 30 phút sau khi hít vảo. Thể tích phân bố cùa budesonỉd xấp xỉ 3 litfkg Khoảng 85- 90% thuốc gắn kết với protein huyết tương. Budesonid chuyển hỏa nhanh và mạnh trong gan. Hai chẩt chuyến hóa chủ yếu, tạo nên qua sự biến đổi sinh học, xúc tảo bới cytocrom P450 3A, là 16 alpha- hydroxyprednisolọn beta- hydroxybudesonid. Hoạt tính corticosteroid oùa mỗi chẳt chuyến hóa nảy chưa g 1% hoạt tính cùa thuốc mẹ Budesonid bải tiết trong nước tiếu và phân dưới dạng chẳt chuyến hóa. Trong nước tiểu tỉm thấy xấp xỉ 60% Iíều thuốc tiêm tĩnh mạch có đảnh dấu phóng xạ. Không phát hiện được budesonỉd dạng không biến đối của thuốc trong nước tìều. Không thấy có sự khác nhau về dược động học do chùng tộc, gỉới tính hoặc tuổi cao. Ở người bệnh trẻ em, sau khi hít budesonỉd qua một bình hít điểu ảp với liều xác định, khả dụng sinh học tuyệt đối toản thân giống như' 0 người lớn I CHỈ ĐỊNH Viêm mũi dị ứng theo mùa và quanh năm, viêm mũi vận mạoh Điếu trị polyp mũi. I LIÊU DÙNG VÀ CÁCH DÙNG Người lớn và người gỉả Viêm mũi: Dùng thuốc xịt mũi PHILDESONA mỗi ngảy một lần (vảo buốỉ sảng xịt 4 liều (200 microgam) vảo mỗi bên mũi) Sau khi đạt hiệu quả tốt, liều có thể gíảm xuống 1 liều cho mỗi bên mũi. Thuốc xịt mũi PHILDESONA cũng có thế được dùng 2 lần mỗi ngảy (vảo buối sáng và buổi tối xịt 2 liều (100 microgam) cho môi bên mũi) Điều tri golỵg mũi: Liều khuyên dùng 200ụg hai lần mỗi ngảy (vảo buối sảng vả buồi tối xịt 2 liều (100 microgam) cho môi bên mũi). Đây lả tổng Iíểu tối đa khuyên dùng cho mỗi ngảy Điều trị oó thế được kéo dải 3 tháng. Trẻ emChưa có đầy đủ số liệu khuyên dùng ơ trẻ em. Tuy nhiên, tỷ lệ nguy hiếm] lợi ich ở trẻ em và người lớn khác nhau. Điều quan trọng lả phải sử dụng thuốc đều đặn Nên dùng liều duy trì thắp nhẩt mả vẫn kiềm soát được triệu chứng một cáoh hiệu quả.I CHỐNG CHỈ ĐỊNHBệnh nhân mẫn cảm với bất kỳ thảnh phần nảo oùa thuốc.I CẨNH BÁO & THẬN TRỌNGCần đặc biệt lưu ý những bệnh nhân chuyển từ steroid đường uống sang xịt PHILDESONA do có thể bị rối loạn chức năng oùa trục tuyển dưới đồỉ-tuyến yên-tuyến thượng thậnCần theo dõi đặc biệt những bệnh nhân nhỉễm nấm hay virus ở mũi và bệnh nhân lao phối. Nến thông báo cho bệnh nhân bíết hiệu quả cùa PHILDESONA ohi đạt được sau vải ngảy điều trị Nếu có thế, việc điều trị viêm mũi theo mùa nên bắt đầu trưởc khi tiếp xúc với tác nhân dị ứng. Đôi khi trị liệu kết hợp cũng cần thiết để điều trị các triệu chứng ở mắt do dị ứng. Trong truờng họp điếu trị thời gian dải nên kiếm tra mảng nhầy mũi định kỳ mỗi 6 thảng.Dùng liều cao trong thời gian dải có thể ảnh hưởng toản thân như khi dùng corticosteroid xịt mũi Đã có bảo oảo ở trẻ em dùng corticosteroid xịt mũi ở liều thông thường có thề lảm chậm sự phảt triếnNgười ta khuyên rằng nên theo dõi ohỉếu oao của trẻ em thường xuyên khi dùng corticosteroid xịt mũi trong thời gian dải Nếu phát triển chậm, liệu pháp nên được xem lại với mục đích giảm liều oorticostcroid xịt mũi, nếu có thể dùng liếu thấp nhất mà vẫn kiếm soát được triệu ohửng một cảch hìệu quả Ngoài ra, phải lưu ý khi dùng cho bệnh nhân nhi. Điều trị liếu cao hơn lỉếu thông thường có thể gây ức chế đáng kể tuyến thượng thận. Nếu có bằng chứng cho thẳy dùng liều cao hơn liễu thông thường thì việc dùng thêm corticosteroid toản thân nên được oân nhắc trong thời gian bị stress.I TƯỜNG TÁC THUỐCMặc dù cho tới nay chưa có báo cảo về những tương tác thuốc, người ta cho rằng budesonỉd có khả năng tương tác với những thuốc được biết là có tương tảo với những corticosteroid khảo như: Barbiturat, phenytoin, vả rifampicin gây cảm ứng emzym gan và có thể lảm tãng chuyến hóa corticosteroid; oestrogen có thế lảm tăng tác dụng của hydrocortỉson; những thuốc gây mắt kali có thế lảm tăng tảo dụng gây thải kali của oortỉcosteroỉd.I PHỤ NỮCÓ THAI VÀ CHO CON BỦNên trảnh dùng trong thai kỳ trừ khi thật cần thiết. Ở động vật mang thai dùng budesonidềỵc thể gây bất thường trong sự phảt tríến phôi. Mối liên quan cùa tảo động nảy ở người chủ được xảo định.Chưa có tải liệu nảo oho thẳy có sự tiết budesoniđe qua sữa mẹ. Chi sữ dụng cho phụ nữ đang cho con bú khi lợi ích của việc dùng thuốc quan trọng hơn cảc nguy cơ có thể xảy ra đối với trẻ sơ sinh.I TÁC ĐỌNG LÊN KHẢ NĂNG LÁI XE VÀ VẶN HÀNH MÁY MÓCKhông ảnh hưởng.I TẢC DỤNG KHÔNG MONG MUỐNThinh thoảng hẳt hơi, nhức và khô mũi xảy ta lập tức ngay sau khi dùng thuốc. cc thể bị xuất huyết và chảy mảu cam nhẹ.Phản ứng quá mẫn cảm bao gồm phát ban và phù mạch hiểm khi xảy ra.Rẫt hiếm khi xảy ra loét mảng nhằy vả thủng vảch mũi đã được bảo các sau khi dùng oorticosteroid dạng khi dung xịt mũiĐã có bảo oảo hiếm khi xảy ra tăng nhãn' ap hoặc glaucom khi sử dụng dạng steroid xịt mũi Khi dùng liều oao với thời gian dải corticosteroid xịt mũi oỏ thể ảnh hưởng toản thân.* T hong báo cho bác sĩ những ta'c dụng không mong muốn gặp phải khi dùng thuốc : QUÁ LIÊUNhững triệu chứng quả liếu gồm kích thich và cảm giảc bòng rảt ở niêm mạc mũi, hẳt hơi,nhiễm nẩm Candida trong mũi và họng, loét mũi, chảy máu cam, sổ mũi, nghẹt mũi, nhứcđầu. Khi dùng thuốc quả 1iều, có thể xảy ra tăng năng vô tuyển thượng thận và ức chế tuyến thượng thận; trong những trường hợp nảy, cân nhắc đê quyểt định tạm ngừng hoặc ngừng hẳn corticosteroid.I HƯỚNG DÃN SỬ DỤNGTrước khi sử dụng PHILDESONA xịt mũi lần đầu phải lảm đầy thuốc ở phần vòi xịt. Để lảmđiếu nảy cần phải lắc chai thuốc và mở nắp bảo vệ. Cẩm chai thuốc thắng đứng bơm vải lần(5 - 10 lần) vảo không khí cho đển khi thây một lớp sương mù. Tác dụng của yiệc bơm nảyvẫn duy trì trong khoảng 24 giờ. Nếu để thời gian lâu hơn mới dùng lại lẩn kể tiếp thì phảibơm lại cho thuôo đầy phẫn vòi xịt. Chỉ cần bơm 1 lần vảo không khi trước khi sử dụng là đủ.1. Bệnh nhân được chỉ dẫn để bơm vảo mũi cùa họ Chai kế tiếp cần được lắc vả mở nắp bảo vệ.2. Cầm thắng dứng chai với mỗi ngón giữ mỗi bên ở phần vòi xịt.3. Đặt đinh ống thuốc vảo iỗ mũi và nhấn phần vòi xịt xuống 1 lần (hoặc nhiếu lần như hướng dẫn của bảo sĩ). Bơm thuốc vảo mũi kia tương tự.4. Sau khi sử dụng phần vòi xịt cần phải lau sạch bằng khăn giấy sạch và đậy nắp bảo vệ iại. Nên đế chai ở vị trí thẳng đứng trong lủc bảo uản.5. Giữ chai PHILDESONA xịt mũi sạch sẽ. Phan vòi xịt nhựa của chai PHILDESONA xịt mũi nên được lau chùi thường xuyên và lức nảo thuốc không bơm ra ngoải được. Nếu xảy ra, đầu tiên nên kiếm tra đề bảo dảm rằng thuốc đã được lên phẩn vòi xịt chưa (xem phần hướng dẫn trên). Nếu sau khi bơm lần nữa vẫn không được thi phẩn vòi xịt nên được lau chùi theo chỉ dẫn sau. Mở nắp nhựa vòi xịt bằng khăn giây sạch và rứa bằng nước am - nước không nóng. Sau khi phần vòi xịt được rứa cấn thận, để khô và đậy nắp lại. n V ! xịt không nên thảo ra bằng đinh ghim hoặc vật nhọn. Sau khi chùi phần vòi xịt đổfĩịfợc bơm dầy thuốc một iần nữa trước khi sử dụng. VI BÁO QUÁN: Trong hộp kín, nơi khô mát dưới 30°CI ĐÓNG GÓI: 10m1/1ọ/hộp.I HẠN DÙNG: 24 thảng kể từ ngây sản xuất.* Không dùng thuốc qua' thời hạn sử dụng.Sản xuất bời: HANLIM PHARM. CO., LTD. , 2-27, Yeongmun-ro, Cheoin-gu, Yongin-si, Gyeonggi-do, Him Quôc

+ "Lưu ý những sản phẩm đăng trên website thuộc loại thực phẩm chức năng: những sản phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh" + Dùng thuốc theo chỉ định của Bác sĩ + Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng