Lỗi điện thoại asus không có trình duyệt asus năm 2024

Để xem hướng dẫn chi tiết hơn, bạn cũng có thể nhấp vào liên kết video ASUS Youtube bên dưới để biết thêm về Cách thiết lập lại phần cứng trên điện thoại của bạn

https://www.youtube.com/watch?v=hOZu3A2YY6E

Nếu bạn không thể sử dụng chức năng "Factory data reset" trong menu Cài đặt, bạn có thể sử dụng chế độ Khôi phục(Recovery mode) để đặt lại thiết bị của mình. Để thiết lập lại dữ liệu ban đầu, vui lòng xem một số ví dụ bên dưới.

Các bước thực hiện thiết lập lại phần cứng của các model máy khác nhau có thể khác.

Lưu ý: 1. Tất cả dữ liệu đang được lưu trữ trên điện thoại của bạn sẽ bị xóa sau khi đặt lại. (Lưu ý: Sau khi thiết lập lại được thực hiện, tất cả dữ liệu, ứng dụng, cài đặt và thông tin cá nhân sẽ bị xóa sau khi khởi chạy) 2. Trước khi thực hiện thiết lập lại, hãy đảm bảo dung lượng pin cao hơn 15% hoặc sạc điện thoại trong quá trình thiết lập lại. 3. Khi thiết lập lại bắt đầu, sẽ mất khoảng 4-8 phút trước khi trình hướng dẫn thiết lập xuất hiện.

ZS676KS / ZS673KS / ZS672KS / ZS590KS / ZS630KL

1. Khi thiết bị đang tắt, hãy nhấn (đồng thời giữ) phím tăng âm lượng, sau đó nhấn (đồng thời giữ) phím nguồn.

Sau khi thiết bị rung, nhả phím nguồn (tiếp tục giữ phím tăng âm lượng) để vào chế độ Fastboot.

Lỗi điện thoại asus không có trình duyệt asus năm 2024

2. Chọn "RECOVERY MODE" bằng nút "giảm âm lượng" (hoặc "tăng âm lượng"), và sau đó nhấn "nút nguồn" để xác nhận.

Lỗi điện thoại asus không có trình duyệt asus năm 2024

3. Chọn "Wipe data/factory reset" bằng phím giảm âm lượng (hoặc tăng âm lượng), và sau đó nhấn nút nguồn để xác nhận.

Lỗi điện thoại asus không có trình duyệt asus năm 2024

4.Chọn "Yes" bằng phím giảm âm lượng(hoặc tăng âm lượng), và nhấn nút nguồn để bắt đầu reset.

Lỗi điện thoại asus không có trình duyệt asus năm 2024

5. Sau khi reset hoàn tất, chọn "Reboot system now" và nhấn nút nguồn để khởi động lại thiết bị.

Lỗi điện thoại asus không có trình duyệt asus năm 2024

ZE500KG / ZE500KL / ZE550KL / ZE551KL / ZD551KL / Zenfone 3 series / Zenfone 4 series / Zenfone 5 series

1. Khi thiết bị đang tắt, hãy nhấn (đồng thời giữ) phím giảm âm lượng, sau đó nhấn (đồng thời giữ) phím nguồn.

Sau khi thiết bị rung, nhả phím nguồn (tiếp tục giữ phím giảm âm lượng) để vào chế độ khôi phục.

2. Chọn "wipe data/factory reset" bằng phím giảm âm lượng (hoặc phím tăng âm lượng), rồi nhấn phím nguồn.

Lỗi điện thoại asus không có trình duyệt asus năm 2024

3.Chọn "Yes -- delete all user data" bằng phím giảm âm lượng (hoặc phím tăng âm lượng), rồi nhấn phím nguồn để bắt đầu thiết lập lại.

Lỗi điện thoại asus không có trình duyệt asus năm 2024

4. Sau khi đặt lại xong, chọn "reboot system now" và nhấn phím nguồn để khởi động lại thiết bị của bạn.

Lỗi điện thoại asus không có trình duyệt asus năm 2024

A500KL

1. Khi thiết bị đang tắt, hãy nhấn (đồng thời giữ) phím giảm âm lượng, sau đó nhấn (đồng thời giữ) phím nguồn.

Sau khi thiết bị rung, nhả phím nguồn (tiếp tục giữ phím giảm âm lượng) để vào chế độ khôi phục.

2. Sau khi bạn nhìn thấy hình ảnh bên dưới, hãy chọn "1. Enter SD download mode" bằng phím âm lượng và sau đó nhấn phím nguồn để xác nhận.

Lỗi điện thoại asus không có trình duyệt asus năm 2024

3. Chọn "wipe data/factory reset" bằng phím giảm âm lượng (hoặc phím tăng âm lượng), rồi nhấn phím nguồn.

Lỗi điện thoại asus không có trình duyệt asus năm 2024

4. Chọn "Yes -- delete all user data" bằng phím giảm âm lượng (hoặc phím tăng âm lượng), rồi nhấn phím nguồn để bắt đầu thiết lập lại.

Lỗi điện thoại asus không có trình duyệt asus năm 2024

5. Sau khi đặt lại xong, chọn "reboot system now" và nhấn phím nguồn để khởi động lại thiết bị của bạn.

Lỗi điện thoại asus không có trình duyệt asus năm 2024

ZE550ML / ZE551ML / A500CG (Android 5.0)

1. Khi thiết bị đang tắt, hãy bấm (đồng thời giữ) phím tăng âm lượng và sau đó bấm (đồng thời giữ) phím nguồn.

Sau khi thiết bị rung, nhả phím nguồn (tiếp tục giữ phím tăng âm lượng) để vào chế độ Fastboot.

2. Chọn "RECOVERY MODE" bằng "phím giảm âm lượng" (hoặc "phím tăng âm lượng"), rồi nhấn "phím nguồn" để thông báo.

Lỗi điện thoại asus không có trình duyệt asus năm 2024

3. Bạn sẽ thấy điều này trên màn hình của mình sau khi thiết bị khởi động lại.

Nhấn (đồng thời giữ) phím nguồn, sau đó nhấn (sau đó thả) phím tăng âm lượng.

Lỗi điện thoại asus không có trình duyệt asus năm 2024

4. Chọn "wipe data/factory reset" bằng phím giảm âm lượng (hoặc phím tăng âm lượng), rồi nhấn phím nguồn để bắt đầu thiết lập lại.

Lỗi điện thoại asus không có trình duyệt asus năm 2024

5. Chọn "Yes -- delete all user data" bằng phím giảm âm lượng (hoặc phím tăng âm lượng), rồi nhấn phím nguồn để bắt đầu thiết lập lại.

Lỗi điện thoại asus không có trình duyệt asus năm 2024

6. Sau khi hoàn tất đặt lại, chọn "reboot system now" và nhấn phím nguồn để khởi động lại thiết bị của bạn.

Lỗi điện thoại asus không có trình duyệt asus năm 2024

ZE500CL

1. Khi thiết bị đang tắt, hãy bấm (đồng thời giữ) phím tăng âm lượng và sau đó bấm (đồng thời giữ) phím nguồn.

Sau khi thiết bị rung, nhả phím nguồn (tiếp tục giữ phím tăng âm lượng) để vào chế độ Fastboot.

2. Chọn "RECOVERY MODE" bằng "phím giảm âm lượng" (hoặc "phím tăng âm lượng"), rồi nhấn "phím nguồn" để xác nhận.

Lỗi điện thoại asus không có trình duyệt asus năm 2024

3. Chọn "wipe data/factory reset" bằng phím giảm âm lượng (hoặc phím tăng âm lượng), rồi nhấn phím nguồn để bắt đầu thiết lập lại.

Lỗi điện thoại asus không có trình duyệt asus năm 2024

4.Chọn "Yes -- delete all user data" bằng phím giảm âm lượng (hoặc phím tăng âm lượng), rồi nhấn phím nguồn để bắt đầu thiết lập lại.

Lỗi điện thoại asus không có trình duyệt asus năm 2024

5. Sau khi đặt lại xong, chọn "reboot system now" và nhấn phím nguồn để khởi động lại thiết bị của bạn.

Lỗi điện thoại asus không có trình duyệt asus năm 2024

A500CG (Android 4.4)

1. Khi thiết bị đang tắt, hãy bấm (đồng thời giữ) phím tăng âm lượng và sau đó bấm (đồng thời giữ) phím nguồn.

Sau khi thiết bị rung, nhả phím nguồn (tiếp tục giữ phím tăng âm lượng) để vào chế độ Fastboot.

2. Chọn "RECOVERY" bằng "phím giảm âm lượng" (hoặc "phím tăng âm lượng"), rồi nhấn "phím nguồn" để xác nhận.

Lỗi điện thoại asus không có trình duyệt asus năm 2024

3. Bạn sẽ thấy điều này trên màn hình của mình sau khi thiết bị khởi động lại.

Đầu tiên, nhấn liên tiếp phím giảm âm lượng và nhấn phím tăng âm lượng

Lỗi điện thoại asus không có trình duyệt asus năm 2024

4. Chọn "wipe data/factory reset" bằng phím giảm âm lượng (hoặc phím tăng âm lượng), rồi nhấn phím nguồn để bắt đầu thiết lập lại.

Lỗi điện thoại asus không có trình duyệt asus năm 2024

5. Sau khi đặt lại xong, chọn "reboot system now" và nhấn phím nguồn để khởi động lại thiết bị của bạn.

Lỗi điện thoại asus không có trình duyệt asus năm 2024

Chúng tôi khuyên bạn nên đến Trung tâm bảo hành gần nhất để sửa chữa nếu sự cố của bạn vẫn không thể khắc phục.