Lập hóa đơn nhưng khách hàng không thanh toán năm 2024

, người mua không lấy hóa đơn hoặc không cung cấp tên, địa chỉ, mã số thuế (nếu có) thì vẫn phải lập hóa đơn và ghi rõ “người mua không lấy hoá đơn” hoặc “người mua không cung cấp tên, địa chỉ, mã số thuế”.

Như vậy: - Khi bán hàng, nếu có giá trị > 200.000 thì phải xuất hóa đơn (dù khách hàng không lấy hóa đơn). - Nếu không xuất thì sẽ bị phạt từ 10 - 20 triệu. (Theo Thông tư 176/2016/TT-BTC)

- Trường hợp, nếu giá trị < 200.000 thì các bạn

không cần phải lập hóa đơn từng lần, nhưng phải lập Bảng kê bán lẻ hàng hóa, dịch vụ. Cuối ngày các bạn phải lập một hoá đơn giá trị gia tăng hoặc hóa đơn bán hàng. (Nếu khách hàng yêu cầu lập hóa đơn từng lần, thì các bạn vẫn phải lập hóa đơn nhé)

Cách viết hóa đơn GTGT khách hàng không lấy hóa đơn:

HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG

Ký hiệu: AA/18P Liên 1: Lưu Số: 0000001

Ngày.02..tháng.08..năm 2018

Đơn vị bán hàng: CÔNG TY KẾ TOÁN THIÊN ƯNG Mã số thuế: 0106208569 Địa chỉ: 181 Xuân Thủy – Quận Cầu giấy – TP. Hà Nội Điện thoại:0984.322.539 Số tài khoản: 711A2695068 Họ tên người mua hàng: Người mua không lấy hoá đơn Tên đơn vị: (Hoặc: Người mua không cung cấp tên, địa chỉ, mã số thuế) Mã số thuế:……… …………………… Địa chỉ..................... Hình thức thanh toán: TM .Số tài khoản……….. STT Tên hàng hóa, dịch vụ Đơn vị tính Số lượng Đơn giá Thành tiền 1 2 3 4 5 6=4x5 1 Máy tính xách tay VAIO chiếc 1 15.000.000 15.000.000 Cộng tiền hàng: 15.000.000 Thuế suất GTGT: .10… % , Tiền thuế GTGT: 1.500.000 Tổng cộng tiền thanh toán: 16.500.000 Số tiền viết bằng chữ: Mười sáu triệu năm trăm nghìn đồng.

Người mua hàng (Ký, ghi rõ họ, tên)

Người bán hàng (Ký, đóng dấu ghi rõ họ, tên)

(Cần kiểm tra, đối chiếu khi lập, giao, nhận hoá đơn)

Cách kê khai hóa đơn khách hàng không lấy:

- Những hóa đơn khách hàng không lấy thì các bạn kê khai thuế như hóa đơn bán ra bình thường thôi nhé.

-----------

Chú ý: Khách hàng không lấy hóa đơn thì các bạn xuất hóa đơn theo hướng dẫn trên -> Còn việc các bạn Xuất hóa đơn mà không giao cho khách hàng thì sẽ bị phạt đó nhé

"3. Phạt tiền từ

4.000.000 đồng đến 8.000.000 đồng đối với một trong các hành vi: ...

  1. Lập hóa đơn nhưng không giao cho người mua, trừ trường hợp trên hóa đơn ghi rõ người mua không lấy hóa đơn hoặc hóa đơn được lập theo bảng kê"

(Theo điều 11 Thông tư 10/2014/TT-BTC ngày 17/1/2014)

Tức là: - Nếu trên hóa đơn các bạn ghi "Người mua không lấy hóa đơn" hoặc “người mua không cung cấp tên, địa chỉ, mã số thuế” => Thì các bạn không cần phải giao Liên 2 cho khách hàng.

- Nếu trên hóa đơn các bạn Không ghi như trên mà ghi rõ Thông tin của của khách hàng (Ghi rõ tên công ty, địa chỉ, MST) -> Thì các bạn PHẢI giao Liên 2 cho khách hàng -> Không giao sẽ bị phạt như trên.

Xem thêm: Các mức xử phạt vi phạm về hóa đơn

---------

Chúc các bạn thành công! Các bạn muốn học cách kê khai thuế, lập báo cáo tài chính, lập báo cáo quyết toán thuế thực tế có thể tham gia: Khóa