Kênh youtube hướng dẫn học tiếng anh thi vào 10 năm 2024

Để hỗ trợ các bạn tốt hơn trong quá trình ôn thi tiếng Anh lớp 10 năm 2020, TiengAnhK12 đã tổng hợp các video/kênh YouTube hữu ích trong bài viết dưới đây.

Video bài giảng ôn thi tiếng Anh vào 10 trên VTV7

Bài giảng Chinh phục kỳ thi lớp 10 môn Tiếng Anh Ngân hàng câu hỏi ôn luyện tại TiengAnhK12 Các thì hiện tại

Các thì quá khứ

Các thì tương lai - Động từ khiếm khuyết

 • Thì Tương lai với will & going to
 • Thì Tương lai đơn: Will
 • Thì Tương lai gần: Going to
 • Tương lai trong quá khứ
 • Thì Tương lai tiếp diễn
 • Thì tương lai hoàn thành
 • Thì tương lai hoàn thành tiếp diễn
 • Động từ khuyết thiếu chỉ Khả năng ở hiện tại
 • Động từ khuyết thiếu chỉ Khả năng trong quá khứ

Âm vị-Hậu tố-Danh từ-Mạo từ-Lượng từ

 • Danh từ đếm được và không đếm được
 • Danh từ số ít và số nhiều
 • Mạo từ xác định và mạo từ không xác định (a/an/the)
 • Mạo từ xác định và những trường hợp không dùng mạo từ
 • many, much, more
 • a lot of, lots of, many, much, few, a few, little, a little Giải một số dạng bài tập cơ bản Ôn luyện tiếng Anh vào 10 theo từng dạng bài Phát âm - Hậu tố tạo nên tính từ - Sở hữu cách
 • Phát âm: Nguyên âm đơn
 • Hậu tố
 • Thành lập tính từ
 • Sở hữu cách Nguyên âm đôi - Trạng từ - Những cấu trúc so sánh
 • Phát âm: Nguyên âm đôi
 • Chức năng và vị trí của trạng từ
 • Trạng từ chỉ nơi chốn, cách thức, thời gian
 • Trạng từ chỉ tần suất
 • Trạng từ chỉ mức độ
 • Trạng từ chỉ cách thức
 • Trạng từ của câu: certainly, clearly
 • Trạng từ liên kết
 • So sánh bằng/không bằng của tính từ và trạng từ
 • So sánh giống và khác nhau
 • Các cấu trúc so sánh
 • So sánh hơn của tính từ
 • So sánh hơn của trạng từ
 • So sánh nhất của tính từ
 • So sánh nhất của trạng từ
 • So sánh kép

Phát âm một số phụ âm - Sự hòa hợp chủ ngữ và động từ

 • Phát âm: Phụ âm
 • Các quy tắc chung về hòa hợp chủ ngữ - động từ Động từ - Cấu trúc "used to" - Trọng âm

Ôn tập các kiến thức đã học trong tập 6,7,8,9 Câu bị động trong tiếng Anh

 • Thể bị động với các cấu trúc thường gặp Câu điều kiện
 • Câu điều kiện loại 0, câu điều kiện loại 1
 • Câu điều kiện loại 2 Mệnh đề quan hệ - Kỹ năng đọc lấy chi tiết
 • Mệnh đề quan hệ xác định
 • Mệnh đề quan hệ không xác định
 • Đọc hiểu thông tin chi tiết: Tìm thấy và hiểu thông tin cụ thể CÓ rõ ràng trong văn bản
 • Đọc hiểu thông tin chi tiết: Nhận ra chi tiết/thông tin được diễn đạt khác Cụm từ đi với do/make/take - Đoán nghĩa từ qua ngữ cảnh
 • Collocations với DO
 • Collocations với MAKE
 • Collocations với TAKE
 • Đọc và đoán/hiểu nghĩa từ trong ngữ cảnh

Video ôn thi tiếng Anh vào 10 của bạn Trần Khánh Vy - hotgirl 7 thứ tiếng

 • Ôn thi tiếng Anh vào 10 và tiếng Anh THPT Quốc gia có khó không?
 • Các cấu trúc câu dễ sử dụng sai khi làm bài thi

Loạt video ôn thi tiếng Anh vào 10 (bao gồm luyện kiến thức và làm đề thi) của Aloluon

 • Đề thi Tiếng Anh vào 10 Hà Nội 2019 (2 bài đọc)
 • Đề thi Tiếng Anh vào 10 Hà Nội 2019 (phần trắc nghiệm)
 • Đề thi Tiếng Anh vào 10 Hà Nội 2019 (phần viết lại câu)
 • Đề luyện thi vào 10 - môn Tiếng Anh (test 17)
 • Đề luyện thi vào 10 - môn Tiếng Anh (test 16)
 • Đề luyện thi vào 10 - môn Tiếng Anh (test 15)
 • Đề luyện thi vào 10 - môn Tiếng Anh (test 14)
 • Đề luyện thi vào lớp 10 - môn Tiếng Anh (test 13)
 • Đề luyện thi vào lớp 10- môn Tiếng Anh (test 12)
 • Đề luyện thi vào lớp 10- môn Tiếng Anh ( test 11)
 • Đề luyện thi vào 10 - môn Tiếng Anh (test 10)
 • Đề luyện thi vào lớp 10- môn Tiếng Anh (test 9)
 • Đề luyện thi vào 10 - môn Tiếng Anh (test 8)
 • Đề luyện thi vào 10 - môn Tiếng Anh (test 7)
 • Đề luyện thi vào 10 - môn Tiếng Anh (test 6) Bài giảng Ngân hàng câu hỏi ôn luyện tại TiengAnhK12
 • 100 Câu tìm và sửa lỗi sai tiếng anh - Ôn Thi Vào lớp 10 - Phần 1
 • 100 Câu tìm và sửa lỗi sai tiếng anh - Ôn Thi Vào lớp 10 - Phần 2
 • 100 Câu tìm và sửa lỗi sai tiếng anh - Ôn Thi Vào lớp 10 - Phần 3

TÌM LỖI - Chỉ ra phần có lỗi sai trong câu

 • Viết lại câu Tiếng Anh - Ôn thi vào 10 (Phần 1)
 • Viết lại câu Tiếng Anh - Ôn thi vào 10 (Phần 2) Although, In spite of, Because, Because of
 • Liên từ phụ thuộc
 • Mệnh đề/ Cụm từ chỉ sự tương phản
 • Liên từ chỉ lý do, nguyên nhân, mục đích, kết quả WISH CLAUSE (câu ước trong Tiếng Anh) Câu ước với "I wish", "If only" Câu giả định - IT'S TIME, WOULD RATHER
 • Câu giả định với "It is time ..."
 • Câu giả định với would rather Vị trí của TÍNH TỪ trong Tiếng Anh (Adjectives)
 • Chức năng và vị trí của tính từ
 • Trật tự của các tính từ Bài tập giới từ (Preposition exercise)

Phát âm Tiếng Anh đuôi -s/es và -ed

 • Đuôi "ed"
 • Đuôi "s"/"es"

3. Bộ đề thi thử miễn phí vào 10 mới nhất

Trên đây là tổng hợp các video ôn luyện kiến thức, luyện đề thi tiếng Anh vào 10. TiengAnhk12 có hẳn một kho đề thi vào 10 cực chất để các em luyện tập và nâng cao kỹ năng làm bài của mình đấy. Trong suốt các tháng trước ngày thi, TiengAnhK12 liên tục bổ sung các đề thi thử mới mỗi tuần.