Huyện long phú nay thuộc huyện nào tỉnh hậu giang năm 2024

Cơ quan chủ quản: UBND HUYỆN LONG PHÚ - TỈNH SÓC TRĂNG Địa Chỉ: Ấp 4 Thị trấn Long Phú, Huyện Long Phú, Tỉnh Sóc Trăn Điện Thoại: 02993.857.430 Fax: 02993.857.430 . Email: [email protected]

Người chịu trách nhiệm nội dung:......................................................... Ghi Rõ Nguồn "UBND HUYỆN LONG PHÚ" Khi Phát Hành Lại Thông Tin Từ Website Này.

Mới đây, Chính phủ đã ban hành Nghị định 124/2006/NĐ-CP về việc điều chỉnh địa giới hành chính, thành lập xã, thị trấn thuộc thị xã Vị Thanh, huyện Long Mỹ; đổi tên thị xã Tân Hiệp thành thị xã Ngã Bảy, tỉnh Hậu Giang.

Huyện long phú nay thuộc huyện nào tỉnh hậu giang năm 2024

Điều chỉnh xã Long Phú để thành lập thị trấn Trà Lồng và xã Tân Phú (Ảnh minh họa)

Cụ thể, Nghị định 124/2006/NĐ-CP quy định về việc thành ập thị trấn Trà Lồng và xã Tân Phú, thuộc huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang như sau:

1. Thành lập thị trấn Trà Lồng thuộc huyện Long Mỹ trên cơ sở điều chỉnh 713,56 ha diện tích tự nhiên và 4.571 nhân khẩu của xã Long Phú.

 • Thị trấn Trà Lồng có 713,56 ha diện tích tự nhiên và 4.571 nhân khẩu;
 • Địa giới hành chính thị trấn Trà Lồng: Đông giáp xã Phương Phú, huyện Phụng Hiệp; Tây và Bắc giáp xã Tân Phú; Nam giáp xã Hưng Phú, tỉnh Sóc Trăng.

2. Thành lập xã Tân Phú thuộc huyện Long Mỹ trên cơ sở điều chỉnh 2.550,37 ha diện tích tự nhiên và 9.060 nhân khẩu của xã Long Phú.

 • Xã Tân Phú có 2.550,37 ha diện tích tự nhiên và 9.060 nhân khẩu;
 • Địa giới hành chính xã Tân Phú: Đông giáp xã Phương Phú, huyện Phụng Hiệp; Tây giáp xã Long Phú; Nam giáp thị trấn Trà Lồng và Bắc giáp xã Long Trị.

Do đó, sau khi điều chỉnh địa giới hành chính xã Long Phú còn lại 2.313,36 ha diện tích tự nhiên và 9.881 nhân khẩu. Huyện Long Mỹ có 39.611,57 ha diện tích tự nhiên và 159.677 nhân khẩu, có 12 đơn vị hành chính trực thuộc bao gồm các xã: Long Trị, Tân Phú, Long Phú, Long Bình, Thuận Hoà, Thuận Hưng, Xà Phiên, Lương Tâm, Vĩnh Thuận Đông, Vĩnh Viễn và các thị trấn: Long Mỹ, Trà Lồng.

Huyện Long Phú có diện tích là 263,72 km² và dân số là 113.856 người. Huyện lỵ là thị trấn Long Phú nằm cách thành phố Sóc Trăng 15 km về hướng đông.

Lịch sử[sửa | sửa mã nguồn]

Nguồn gốc địa danh Bang Long và Long Phú[sửa | sửa mã nguồn]

Bang Long[sửa | sửa mã nguồn]

Ban đầu, địa danh Bang Long chỉ là tên một làng thuộc tổng Định Mỹ, tỉnh Sóc Trăng. Sau này, thực dân Pháp thành lập quận và đặt tên là quận Bang Long do lấy theo tên gọi làng Bang Long vốn là nơi đặt quận lỵ.

Long Phú[sửa | sửa mã nguồn]

Thực dân Pháp tiến hành hợp nhất làng Bang Long và làng Phú Đức thành một làng mới lấy tên là Long Phú. Kể từ đó, quận lỵ quận Bang Long thuộc địa bàn làng Long Phú. Chính vì vậy, sau này thực dân Pháp cũng đổi tên quận Bang Long thành quận Long Phú cho tiện quản lý.

Lịch sử[sửa | sửa mã nguồn]

Thời Pháp thuộc[sửa | sửa mã nguồn]

Ngày 1 tháng 3 năm 1926, quận Long Phú thuộc tỉnh Sóc Trăng được thành lập trên cơ sở đổi tên từ quận Bàng Long trước đó, gồm có 2 tổng: Định Chí và Định Mỹ. Ngày 19 tháng 11 năm 1929, quận bị giải thể. Ngày 1 tháng 1 năm 1930, quận Long Phú được tái lập với 3 tổng: Định Chí, Định Mỹ và Định Phước. Quận lỵ đặt tại làng Long Phú.

Giai đoạn 1956-1976[sửa | sửa mã nguồn]

Việt Nam Cộng hòa[sửa | sửa mã nguồn]

Năm 1953, địa bàn quận Long Phú được tách ra để thành lập mới quận Lịch Hội Thượng, quận lỵ đặt tại xã Lịch Hội Thượng. Sau năm 1956, chính quyền Việt Nam Cộng hòa đặt quận Long Phú thuộc tỉnh Ba Xuyên, gồm có 2 tổng: Định Mỹ với 5 xã, Định Hoà với 7 xã.

Ngày 13 tháng 1 năm 1958, quận Long Phú có thêm tổng Định Phước với 4 xã, đồng thời tổng Định Hoà có thêm 1 xã. Lúc này cũng giải thể quận Lịch Hội Thượng, sáp nhập địa bàn trở lại vào quận Long Phú.

Ngày 11 tháng 12 năm 1965, tái lập quận Lịch Hội Thượng cùng thuộc tỉnh Ba Xuyên. Sau năm 1965, giải thể tất cả các tổng.

Chính quyền Cách mạng[sửa | sửa mã nguồn]

Sau năm 1956, chính quyền Cách mạng vẫn đặt huyện Long Phú thuộc tỉnh Sóc Trăng.

Tháng 8 năm 1966, huyện Long Phú chia thành 2 huyện: Long Phú và Lịch Hội Thượng.

Sau ngày 30 tháng 4 năm 1975, chính quyền quân quản Cộng hòa miền Nam Việt Nam ban đầu vẫn đặt huyện Long Phú thuộc tỉnh Sóc Trăng cho đến đầu năm 1976. Huyện lỵ là thị trấn Long Phú, được thành lập do tách đất từ xã Long Phú. Bên cạnh đó, huyện Lịch Hội Thượng cũng bị giải thể, sáp nhập trở lại vào huyện Long Phú và huyện Mỹ Xuyên. Lúc này, chính quyền Cách mạng cũng bỏ danh xưng "quận" có từ thời Pháp thuộc và lấy danh xưng "huyện" (quận và phường dành cho các đơn vị hành chánh tương đương khi đã đô thị hóa).

Từ năm 1976 đến nay[sửa | sửa mã nguồn]

Theo Nghị định số 03/NĐ-76 ngày 24 tháng 2 năm 1976 và Quyết định số 17/QĐ-76 ngày 24 tháng 3 năm 1976, Chính phủ Việt Nam quyết định hợp nhất 3 đơn vị hành chính cấp tỉnh ngang bằng nhau, bao gồm 3 tỉnh: Sóc Trăng, tỉnh Cần Thơ và thành phố Cần Thơ để thành lập tỉnh mới và mang tên là tỉnh Hậu Giang. Lúc này, Long Phú là huyện của tỉnh Hậu Giang với 19 đơn vị hành chính cấp xã, bao gồm thị trấn Long Phú và 18 xã: An Thạnh 1, An Thạnh 2, An Thạnh 3, Đại Ân 1, Đại Ân 2, Châu Khánh, Đại Ngãi, Hậu Thạnh, Lịch Hội Thượng, Liêu Tú, Long Đức, Long Phú, Phú Hữu, Song Phụng, Tân Hưng, Tân Thạnh, Trung Bình, Trường Khánh.

Tuy nhiên, đến ngày 26 tháng 12 năm 1991, Quốc hội Việt Nam ban hành Nghị quyết về việc phân vạch lại địa giới hành chính tỉnh. Theo đó, chia tỉnh Hậu Giang thành tỉnh Cần Thơ và tỉnh Sóc Trăng, huyện Long Phú thuộc tỉnh Sóc Trăng luôn giữ ổn định cho đến ngày hôm nay.

Ngày 11 tháng 01 năm 2002, Chính phủ Việt Nam ban hành Nghị định số 04/2002/NĐ-CP. Theo đó, thành lập huyện Cù Lao Dung trên cơ sở 23.606,29 ha diện tích tự nhiên và 58.031 nhân khẩu của các xã: An Thạnh 1, An Thạnh 2, An Thạnh 3 và Đại Ân 1 thuộc huyện Long Phú.

Sau khi thành lập huyện Cù Lao Dung, huyện Long Phú còn lại 45.529,53 ha diện tích tự nhiên và 171.289 nhân khẩu với 15 đơn vị hành chính cấp xã trực thuộc, bao gồm thị trấn Long Phú và 14 xã: Châu Khánh, Đại Ân 2, Đại Ngãi, Hậu Thạnh, Lịch Hội Thượng, Liêu Tú, Long Đức, Long Phú, Phú Hữu, Song Phụng, Tân Hưng, Tân Thạnh, Trung Bình, Trường Khánh.

Ngày 23 tháng 12 năm 2009, Chính phủ Việt Nam ban hành Nghị quyết số 64/NQ-CP. Theo đó:

 • Thành lập thị trấn Lịch Hội Thượng trên cơ sở điều chỉnh 2.078,80 ha diện tích tự nhiên và 13.231 nhân khẩu của xã Lịch Hội Thượng.
 • Thành lập thị trấn Trần Đề trên cơ sở điều chỉnh 1.163,03 ha diện tích tự nhiên và 11.915 nhân khẩu của xã Trung Bình; 719,60 ha diện tích tự nhiên và 2.220 nhân khẩu của xã Đại Ân 2.
 • Thành lập huyện Trần Đề trên cơ sở điều chỉnh 18.978,39 ha diện tích tự nhiên và 75.046 nhân khẩu của huyện Long Phú; 18.897,59 ha diện tích tự nhiên và 55.031 nhân khẩu của huyện Mỹ Xuyên.

Sau khi điều chỉnh địa giới hành chính, huyện Long Phú còn lại 26.372,12 ha diện tích tự nhiên và 110.952 nhân khẩu với 11 đơn vị hành chính cấp xã trực thuộc, bao gồm thị trấn Long Phú và 10 xã: Long Phú, Tân Hưng, Tân Thạnh, Trường Khánh, Hậu Thạnh, Đại Ngãi, Song Phụng, Long Đức, Châu Khánh, Phú Hữu.

Ngày 25 tháng 8 năm 2011, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 90/NQ-CP. Theo đó, thành lập thị trấn Đại Ngãi trên cơ sở toàn bộ 791,35 ha diện tích tự nhiên và 10.141 nhân khẩu của xã Đại Ngãi.

Huyện Long Phú có 26.382,27 ha diện tích tự nhiên và 112.994 nhân khẩu với 11 đơn vị hành chính cấp xã trực thuộc, bao gồm 2 thị trấn: Long Phú, Đại Ngãi và 9 xã: Trường Khánh, Phú Hữu, Hậu Thạnh, Song Phụng, Long Đức, Châu Khánh, Tân Thạnh, Tân Hưng, Long Phú.

Hành chính[sửa | sửa mã nguồn]

Huyện Long Phú có 11 đơn vị hành chính cấp xã trực thuộc, bao gồm 2 thị trấn: Long Phú (huyện lỵ), Đại Ngãi và 9 xã: Châu Khánh, Hậu Thạnh, Long Đức, Long Phú, Phú Hữu, Song Phụng, Tân Hưng, Tân Thạnh, Trường Khánh.

Kinh tế - xã hội[sửa | sửa mã nguồn]

Kinh tế[sửa | sửa mã nguồn]

 • Chủ yếu sản xuất nông nghiệp, trồng lúa và vườn cây ăn trái ở các xã dọc sông Hậu. Long Phú là huyện được trên đầu tư xây dựng Trung tâm Điện Lực Long Phú tại xã Long Đức và sắp tới là thương cảng đặt tại thị trấn Đại Ngãi.
 • Huyện đang có những đề án quy hoạch tổng thể thị trấn Long Phú, xây dựng và chỉnh trang đô thị cho trung tâm huyện lỵ và các xã, thị trấn như: Đại Ngãi, Trường Khánh, Tân Thạnh...

Xã hội[sửa | sửa mã nguồn]

Giáo dục[sửa | sửa mã nguồn]

3 trường trung học phổ thông:

 • Trường Trung học phổ thông Lương Định Của (ở Thị trấn Long Phú)
 • Trường Trung học phổ thông Đại Ngãi (ở Thị trấn Đại Ngãi)
 • Trường Trung học phổ thông Tân Thạnh (hiện nay là Trường Trung học phổ thông Lương Định Của điểm phân hiệu) tại xã Tân thạnh.

11 trường trung học cơ sở: Trung học cơ sở Thị trấn Long Phú, Trung học cơ sở Đại Ngãi, Trung học cơ sở Dương Kỳ Hiệp, Trung học cơ sở Long Đức, Trung học cơ sở Tân Thạnh, Trung học cơ sở Tân Hưng, Trung học cơ sở Hậu Thạnh, Trung học cơ sở Song Phụng, Trung học cơ sở Phú Hữu, Trung học cơ sở Châu Khánh, Trung học cơ sở Long Phú

Chú thích[sửa | sửa mã nguồn]

 • Tổng cục Thống kê
 • Nghị quyết của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam ngày 26/12/1991 về việc phân vạch lại địa giới hành chính một số tỉnh.
 • Nghị quyết của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ngày 26/12/1991 về việc phân vạch lại địa giới hành chính một số tỉnh.
 • Nghị định 04/2002/NĐ-CP điều chỉnh địa giới hành chính huyện Long Phú để thành lập huyện Cù Lao Dung; thành lập xã, thị trấn thuộc huyện Cù Lao Dung, tỉnh Sóc Trăng.
 • Nghị quyết số 64/NQ-CP ngày 23/12/2009 về việc điều chỉnh địa giới hành chính các xã để thành lập thị trấn thuộc các huyện: Thạnh Trị, Long Phú; điều chỉnh địa giới hành chính huyện Long Phú và huyện Mỹ Xuyên để thành lập huyện Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng. Nghị quyết số 90/NQ-CP ngày 25/08/2011 về việc thành lập thị xã Vĩnh Châu, thành lập các phường thuộc thị xã Vĩnh Châu và thị trấn Đại Ngãi thuộc huyện Long Phú, tỉnh Sóc Trăng