Hướng dẫn vẽ bánh răng trong solidwork năm 2024

Phần mềm Gear Trax là một phần mềm hổ trợ cho việc tạo ra các cặp bánh răng trụ , nghiêng , nón , trục vít ,.. một cách dễ dàng và chính xác các thông số Module của bánh răng , cho các phần mềm CAD như SolidWorks .