Hóa đơn thông thường trên 20 triệu phải chuyển khoản năm 2024

Hóa đơn đầu vào trên 20 triệu không chuyển khoản cần xử lý như thế nào? Quy định về thanh toán không dùng tiền mặt được áp dụng bắt đầu từ năm 2009, điển hình là việc chuyển khoản ngân hàng áp dụng với các hóa đơn có giá trị tối thiểu là 20 triệu. Dưới đây là một số thông tin quan trọng kế toán cần lưu ý khi thanh toán hóa đơn đầu vào.

Hóa đơn thông thường trên 20 triệu phải chuyển khoản năm 2024

Hóa đơn đầu vào trên 20 triệu không chuyển khoản là vấn đề nhiều kế toán gặp phải.

1. Quy định về thanh toán đối với hóa đơn trên 20 triệu đồng

Căn cứ theo Khoản 10, Điều 1, Thông tư số 26/2015/TT-BTC sửa đổi, bổ sung Điều 15 của Thông tư 219/2013/TT-BTC, Bộ Tài Chính có quy định về trường hợp hóa đơn đầu vào trên 20 triệu. Cụ thể, doanh nghiệp chỉ được khấu trừ thuế GTGT đầu vào khi các hóa đơn có giá trị 20 triệu trở lên có chứng từ thanh toán không sử dụng tiền mặt, tức là phải được chuyển khoản qua ngân hàng. Quy định này không áp dụng đối với giá trị hàng hóa, dịch vụ nhập khẩu từng lần có giá trị dưới 20 triệu đồng; hàng hóa, dịch vụ mua vào từng lần theo hóa đơn dưới 20 triệu đồng với mức giá đã có thuế GTGT và trường hợp hóa đơn mua vào đối với hàng hóa là quà biếu, quà tặng của tổ chức, cá nhân ở nước ngoài. Mặt khác, theo Khoản 1, Điều 6, Thông tư 78/2014/TT-BTC, tại mục hướng dẫn khấu trừ các khoản chi phí cho doanh nghiệp, Bộ Tài chính có quy định về việc các khoản chi nếu có hóa đơn mua hàng hóa, dịch vụ từng lần trên 20 triệu đồng (đã gồm thuế GTGT). Dựa vào các quy định trên, đối với các hóa đơn có giá trị trên 20 triệu, để được áp dụng khấu trừ thuế GTGT và tính vào chi phí, bên mua phải thực hiện thanh toán chuyển khoản qua ngân hàng. \>> Có thể bạn quan tâm: Hướng dẫn xử lý sai sót với hóa đơn đầu vào đã kê khai thuế.

2. Hóa đơn đầu vào trên 20 triệu không chuyển khoản có được chấp nhận không?

Đối với hóa đơn có giá trị trên 20 triệu đồng, nếu bên mua thực hiện thanh toán tiền mặt sẽ xảy ra 2 trường hợp sau: Trường hợp 1: Bên mua thanh toán tiền mặt cho bên bán đồng thời bên bán xuất hóa đơn GTGT trên 20 triệu cho bên mua. Trường hợp này hóa đơn đầu vào trên 20 triệu không chuyển khoản của bên mua sẽ không được khấu trừ, bên bán sẽ bị phạt. Trường hợp 2: Bên mua dùng tài khoản cá nhân chuyển khoản cho bên bán, bên bán xuất hóa đơn GTGT cho bên mua. Trường hợp này xét về phía bên bán thì hoàn toàn hợp lệ, nhưng hóa đơn GTGT trên 20 triệu của bên mua sẽ không được khấu trừ và bị loại ra.

Hóa đơn thông thường trên 20 triệu phải chuyển khoản năm 2024

Hóa đơn đầu vào trên 20 triệu thanh toán tiền mặt sẽ bị loại khỏi chi phí.

Trường hợp 3: Hóa đơn đầu vào trên 20 triệu, thanh toán một nửa tiền mặt. Bên mua sẽ được khấu trừ thuế GTGT trên số tiền đã thực hiện chuyển khoản và được tính vào chi phí tương ứng với số tiền chuyển khoản. Chi phí được trừ khi tính thuế TNDN và phần còn lại không chuyển khoản tiền thuế GTGT không được khấu trừ bao gồm tiền hàng và tiền thuế GTGT. \>> Tham khảo: Hóa đơn điện tử.

3. Cách xử lý hóa đơn đầu vào trên 20 triệu đồng thanh toán bằng tiền mặt

Một số trường hợp bên mua đã thực hiện thanh toán bằng tiền mặt đối với hóa đơn có giá trị trên 20 triệu đồng thì phải xử lý như thế nào? Phương án 1: Liên hệ bên bán, hai bên cùng ra ngân hàng viết sẵn ủy nhiệm chi chuyển khoản sang tài khoản của bên bán. Sau khi nhận được tiền trong tài khoản, bên bán rút tiền ra trả lại tiền mặt hoặc trả lại bằng séc. Phương án 2: Liên hệ bên bán và làm ủy nhiệm chi thanh toán vào tài làm giấy nộp tiền vào tài khoản của bên mua. Phương án này chỉ thực hiện khi hai bên là đối tác quen biết.

Hóa đơn thông thường trên 20 triệu phải chuyển khoản năm 2024

Một số phương án xử lý khi bên mua đã thanh toán tiền mặt đối với hóa đơn trên 20 triệu.

Phương án 3: Sang bên đối tác thương lượng để lấy tiền mặt sau đó mang ra ngân hàng làm ủy nhiệm chi, chuyển khoản sang tài khoản của công ty bên bán. Phương án 4: Thực hiện theo Công văn 4785/TCT-KK ngày 12/11/2015 của Tổng cục Thuế Căn cứ theo Công văn số 4785/TCT-KK của Tổng cục Thuế trả lời Công văn số 5823 của của Cục Thuế tỉnh Đồng Nai về việc khách hàng của Điện lực Long Khánh - Công ty TNHH MTV Điện lực Đồng Nai đề nghị được thanh toán lần 2 qua ngân hàng để đủ điều kiện khấu trừ thuế GTGT, Tổng cục Thuế đã đưa ra hướng dẫn như sau: - Căn cứ theo Điểm a, b, Khoản 2, Điều 12, Luật thuế số 13/2008/QH12 ngày 3/6/2008; Khoản 6, Điều 1, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật thuế GTGT số 31/2013/QH13 ngày 19/6/2013, điều kiện để khấu trừ thuế GTGT đầu vào gồm: “a) Có hóa đơn giá trị gia tăng mua hàng hóa, dịch vụ hoặc chứng từ nộp thuế giá trị gia tăng ở khâu nhập khẩu;

  1. Có chứng từ thanh toán qua ngân hàng đối với hàng hóa, dịch vụ mua vào, trừ hàng hóa, dịch vụ mua từng lần có giá trị dưới hai mươi triệu đồng". Mặt khác, tại Khoản 5, Điều 10, Chương II, Thông tư số 156/2013/TT-BTC, Bộ Tài Chính hướng dẫn: “Hồ sơ khai thuế bổ sung được nộp cho cơ quan thuế vào bất cứ ngày làm việc nào, không phụ thuộc vào thời hạn nộp hồ sơ khai thuế của lần tiếp theo, nhưng phải trước khi cơ quan thuế, cơ quan có thẩm quyền công bố quyết định kiểm tra thuế, thanh tra thuế tại trụ sở người nộp thuế; nếu cơ quan thuế, cơ quan có thẩm quyền đã ban hành kết luận, quyết định xử lý về thuế sau kiểm tra, thanh tra thì người nộp thuế được khai bổ sung, điều chỉnh: - Người nộp thuế phát hiện hồ sơ khai thuế đã nộp còn sai sót nhưng không liên quan đến thời kỳ, phạm vi đã kiểm tra, thanh tra thì người nộp thuế được khai bổ sung, điều chỉnh và phải nộp tiền chậm nộp theo quy định. - Người nộp thuế phát hiện hồ sơ khai thuế đã nộp còn sai sót liên quan đến thời kỳ đã kiểm tra, thanh tra nhưng không thuộc phạm vi đã kiểm tra, thanh tra thì người nộp thuế được khai bổ sung, điều chỉnh và phải nộp tiền chậm nộp theo quy định.” - Căn cứ theo các quy định nêu trên, trường hợp doanh nghiệp thanh toán hóa đơn trên 20 triệu đồng trở lên (giá đã bao gồm thuế GTGT), nếu không có chứng từ thanh toán qua ngân hàng thì không được khấu trừ thuế GTGT. \>> Có thể bạn quan tâm: Hóa đơn đầu vào với công ty xây dựng. Nếu trường hợp công ty có hóa đơn mua bán đầy đủ nhưng không có chứng từ thanh toán qua ngân hàng do thực hiện thanh toán tiền mặt, Tổng cục Thuế giao cho Cục Thuế TP. Đồng Nai xem xét cho cong ty tự điều chỉnh và chịu trách nhiệm về điều chỉnh để có chứng từ thanh toán qua ngân hàng đáp ứng điều kiện khấu trừ thuế GTGT, nhưng phải chuẩn bị trước khi có quyết định thanh tra, kiểm tra của cơ quan thuế. Trên đây là một số hướng dẫn xử lý trong trường hợp hóa đơn đầu vào trên 20 triệu không chuyển khoản. Kế toán có thể tham khảo thông tin và lưu ý khi nhận hóa đơn đầu vào, tránh những rắc rối phát sinh dẫn tới không được khấu trừ thuế. Để nhận thêm tư vấn thêm về phần mềm hóa đơn điện tử E-invoice hoàn toàn miễn phí, Quý doanh nghiệp vui lòng liên hệ: CÔNG TY PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ THÁI SƠN
  • Địa chỉ: Số 15 Đặng Thùy Trâm – Cầu Giấy – Hà Nội
  • Tổng đài HTKH: 1900 4767 – 1900 4768
  • Tel : 024.37545222
  • Fax: 024.37545223
  • Website: https://einvoice.vn/
  • Fanpage: Hóa đơn điện tử Einvoice.