Coông ty cho thuê tài chính là gì năm 2024

Công ty cho thuê tài chính là tổ chức tín dụng hoạt động cung ứng vốn cho khách hàng chủ yếu thông qua việc cho thuê các loại động sản. Vậy, công ty cho thuê tài chính có nguyên tắc hoạt động ra sao?

Coông ty cho thuê tài chính là gì năm 2024

Công ty cho thuê tài chính là gì? (Hình từ internet)

1. Công ty cho thuê tài chính là gì?

Theo khoản khoản 4 Điều 4 Luật Các tổ chức tín dụng 2010 quy định công ty cho thuê tài chính như sau:

- Tổ chức tín dụng phi ngân hàng bao gồm công ty tài chính, công ty cho thuê tài chính và các tổ chức tín dụng phi ngân hàng khác.

- Công ty cho thuê tài chính là loại hình công ty tài chính có hoạt động chính là cho thuê tài chính theo quy định Luật Các tổ chức tín dụng 2010.

2. Công ty cho thuê tài chính có được hoạt động ngân hàng?

Theo Điều 112 Luật Các tổ chức tín dụng 2010 về hoạt động ngân hàng của công ty cho thuê tài chính bao gồm:

- Nhận tiền gửi của tổ chức.

- Phát hành chứng chỉ tiền gửi, kỳ phiếu, tín phiếu, trái phiếu để huy động vốn của tổ chức.

- Vay vốn của tổ chức tín dụng, tổ chức tài chính trong nước và nước ngoài theo quy định của pháp luật; vay Ngân hàng Nhà nước dưới hình thức tái cấp vốn theo quy định của Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

- Cho thuê tài chính.

- Cho vay bổ sung vốn lưu động đối với bên thuê tài chính.

- Cho thuê vận hành với điều kiện tổng giá trị tài sản cho thuê vận hành không vượt quá 30% tổng tài sản có của công ty cho thuê tài chính.

- Thực hiện hình thức cấp tín dụng khác khi được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận.

3. Hoạt động cho thuê tài chính của công ty cho thuê tài chính

Theo Điều 113 Luật Các tổ chức tín dụng 2010 quy định công ty tài chính được cấp tín dụng trung hạn, dài hạn trên cơ sở hợp đồng cho thuê tài chính và phải có một trong các điều kiện sau đây:

- Khi kết thúc thời hạn cho thuê theo hợp đồng, bên thuê được nhận chuyển quyền sở hữu tài sản cho thuê hoặc tiếp tục thuê theo thỏa thuận của hai bên.

- Khi kết thúc thời hạn cho thuê theo hợp đồng, bên thuê được quyền ưu tiên mua tài sản cho thuê theo giá danh nghĩa thấp hơn giá trị thực tế của tài sản cho thuê tại thời điểm mua lại.

- Thời hạn cho thuê một tài sản phải ít nhất bằng 60% thời gian cần thiết để khấu hao tài sản cho thuê đó.

- Tổng số tiền thuê một tài sản quy định tại hợp đồng cho thuê tài chính ít nhất phải bằng giá trị của tài sản đó tại thời điểm ký hợp đồng.

Như vậy, công ty cho thuê tài chính hoạt động với mục đích chính là cho thuê các tài sản mà vẫn có chức năng hoạt động của ngân hàng.

Khi có nhu cầu mở rộng sản xuất, kinh doanh, nhiều công ty, doanh nghiệp, thậm chí là cá nhân, sẽ phân vân trước dịch vụ cho thuê tài chính của các công ty cho thuê và dịch vụ vay tiền của các ngân hàng? Vậy hai loại hình này có gì giống và khác nhau? Hình thức nào có lợi hơn?

Cho thuê tài chính là gì?

Theo Điều 3 Nghị định 39/2014/NĐ-CP, khái niệm về cho thuê tài chính được định nghĩa như sau: "Cho thuê tài chính là hình thức cấp tín dụng trung và dài hạn, nhằm mục đích đầu tư vào việc mua sắm máy móc, thiết bị, và các phương tiện vận chuyển phục vụ cho quá trình sản xuất và kinh doanh."

Coông ty cho thuê tài chính là gì năm 2024
Cho thuê tài chính là gì?

Cũng giống như các hình thức cho thuê tài sản khác, cho thuê tài chính đại diện cho một loại hình cho thuê tài sản, nhưng nó khác biệt với các loại khác ở mức độ cơ bản. Cụ thể, trong quá trình cho thuê tài chính, có sự chuyển giao cơ bản về các rủi ro và lợi ích liên quan đến quyền sở hữu tài sản được cho thuê.

Cho thuê tài chính cũng có thể được hiểu là một hình thức cung cấp vốn, và nó là một hoạt động có tính chất trung và dài hạn, dựa trên các hợp đồng cho thuê tài sản. Các tài sản này có thể là máy móc, thiết bị, hoặc phương tiện vận chuyển, và thường xuyên là đối tác giữa công ty cho thuê tài chính, tổ chức tín dụng phi ngân hàng và bên thuê.

F88 giải ngân ngay 30 triệu trong 15 phút, không giữ tài sản, lãi suất 1.1%, điền đơn ngay!

NHẬP THÔNG TIN ĐĂNG KÝ VAY:

Vừa có tiền vừa có xe đi. Duyệt vay nhanh chóng trong 15 phút.

Thời hạn khoản vay tối thiểu 3 tháng và tối đa 12 tháng.

Lãi suất vay trong hạn hàng năm tối đa 13,2%/năm

Ví dụ: Khách hàng vay bằng đăng ký xe máy 10.000.000đ trong 12 tháng với lãi suất vay là 1.1%/ tháng (chưa bao gồm các phí khác)

Công ty cho thuê tài chính là gì?

Một tổ chức tín dụng, công ty cho thuê tài chính có chức năng sử dụng vốn tự có, vốn huy động hoặc các nguồn vốn khác để tài trợ cho việc cho thuê máy móc, thiết bị, và bất động sản. Cung cấp các dịch vụ tài chính và thực hiện các dịch vụ khác theo quy định của pháp luật là một trong những nhiệm vụ của công ty cho thuê tài chính. Tuy nhiên, công ty này không thực hiện dịch vụ thanh toán và không nhận tiền gửi dưới một năm.

Coông ty cho thuê tài chính là gì năm 2024
Cho thuê tài chính là gì?

Tổng quan thị trường công ty cho thuê tài chính tại Việt Nam

Tại các quốc gia khác trên thế giới, hình thức công ty cho thuê tài chính đang phát triển nhanh chóng. Chẳng hạn, ở Mỹ, ngành cho thuê tài chính chiếm khoảng 30% tổng số tiền tài trợ cho các giao dịch mua bán thiết bị hàng năm của các doanh nghiệp. Doanh thu của ngành này ở Hàn Quốc đạt xấp xỉ 17 tỉ USD, trong khi ở khu vực Đông Nam Á, doanh thu từ việc cho thuê tài sản ở Thái Lan đạt 3 tỉ USD. Tổng doanh thu hàng năm trên toàn cầu được ước đạt gần 600 tỉ USD, với tỷ lệ tăng trưởng trên 7% mỗi năm.

Ở Việt Nam, dịch vụ cho thuê tài chính và các công ty cho thuê tài chính đã phát triển trong khoảng 20 năm. Điều này cho thấy dịch vụ này đang trở nên ngày càng phổ biến tại Việt Nam, phản ánh xu hướng phát triển toàn cầu.

Những công việc chính của công ty cho thuê tài chính

Theo quy định của Luật các tổ chức tín dụng, hoạt động của công ty cho thuê tài chính bao gồm:

🔸 Công ty cho thuê tài chính thực hiện hoạt động ngân hàng, bao gồm việc nhận tiền gửi của tổ chức, phát hành chứng chỉ tiền gửi, kỳ phiếu, tín phiếu, trái phiếu để huy động vốn. Ngoài ra, công ty còn vay vốn từ tổ chức tín dụng, tổ chức tài chính trong nước và nước ngoài, cũng như vay Ngân hàng Nhà nước dưới hình thức tái cấp vốn.

🔸 Hoạt động cho thuê tài chính của công ty là việc cấp tín dụng trung hạn, dài hạn dựa trên hợp đồng. Có điều kiện khi kết thúc hợp đồng, bên thuê có thể nhận chuyển quyền sở hữu tài sản, quyền ưu tiên mua tài sản với giá ưu đãi, thời hạn cho thuê tài sản ít nhất bằng 60% thời gian cần thiết để khấu hao tài sản, và tổng số tiền thuê tài sản ít nhất phải bằng giá trị của tài sản đó tại thời điểm ký hợp đồng.

🔸 Công ty cho thuê tài chính mở tài khoản tiền gửi tại Ngân hàng Nhà nước và duy trì số dư bình quân không thấp hơn mức dự trữ bắt buộc. Đồng thời, cũng có thể mở tài khoản thanh toán tại ngân hàng thương mại và chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

🔸 Công ty không được góp vốn, mua cổ phần, hay thành lập công ty con, công ty liên kết dưới bất kỳ hình thức nào.

🔸 Các hoạt động khác bao gồm tiếp nhận vốn ủy thác từ Chính phủ, tổ chức, cá nhân; tham gia đấu thầu tín phiếu Kho bạc; mua, bán trái phiếu Chính phủ; kinh doanh và cung ứng dịch vụ ngoại hối, làm đại lý kinh doanh bảo hiểm; cung ứng dịch vụ tư vấn trong lĩnh vực ngân hàng, tài chính, đầu tư và cho thuê vận hành với điều kiện tổng giá trị tài sản không vượt quá 30% tổng tài sản của công ty.

Sự khác biệt giữa dịch vụ cho thuê tài chính và dịch vụ cho vay ngân hàng

🔸 Đối với doanh nghiệp, có hai nguồn chính cung cấp vốn, đó là nguồn vốn chủ sở hữu và vốn vay.

 • Tại Việt Nam, doanh nghiệp thường ưu tiên sử dụng vốn vay ngân hàng.
 • Tuy nhiên, đối với các doanh nghiệp sản xuất có tài sản cố định chủ yếu là máy móc, thiết bị, họ có thêm một lựa chọn hỗ trợ vốn, đó là thuê tài chính.
 • Nhiều doanh nghiệp vẫn chưa phân biệt rõ giữa hai hình thức này do quen thuộc với vay vốn ngân hàng.

🔸 Mặc dù có nhiều điểm khác biệt như thời hạn cho vay, điều kiện cho vay, cơ sở thẩm định, nhưng điểm quan trọng nhất để doanh nghiệp hiểu và tiếp cận hình thức thuê tài chính là gì? Theo tôi, sự khác biệt cơ bản nhất giữa thuê tài chính và vay ngân hàng chính là dòng tiền mà doanh nghiệp sử dụng khi được cấp tín dụng.

🔸 Để nhận vốn từ ngân hàng, doanh nghiệp phải thế chấp tài sản (tài sản thế chấp) cho khoản vay đó.

 • Tài sản này có thể là động sản (máy móc, phương tiện) hoặc bất động sản (nhà ở, đất đai, nhà xưởng).
 • Ngân hàng sẽ cấp một hạn mức tín dụng sau khi thế chấp tài sản, và doanh nghiệp sẽ được giải ngân dần dần trong hạn mức đã được duyệt.
 • Đôi khi, để giảm rủi ro, ngân hàng sẽ giải ngân gián tiếp thông qua đơn vị thứ ba (nhà cung cấp) sau khi nhận hóa đơn tài chính của nhà cung cấp.
  Coông ty cho thuê tài chính là gì năm 2024
  Cho thuê tài chính là gì?

🔸 Ngược lại, các công ty cho thuê tài chính thực hiện hình thức cấp vốn khác như sale – lease back (mua và cho thuê lại).

 • Trong trường hợp này, doanh nghiệp bán tài sản cho công ty cho thuê tài chính (thường là máy móc, thiết bị, phương tiện), nhưng vẫn tiếp tục sử dụng tài sản đó để sản xuất kinh doanh.
 • Doanh nghiệp sẽ nhận ngay khoản tiền bán tài sản và chỉ cần trả dần số tiền thuê tài sản đó (bao gồm cả lãi suất) cho công ty cho thuê tài chính theo từng kỳ (thường là theo tháng).
 • Điều lợi ích ở đây là doanh nghiệp có toàn quyền sử dụng nguồn vốn từ việc sale – lease back tài sản cho công ty cho thuê tài chính.
 • Sự chủ động này mang lại lợi ích lớn cho doanh nghiệp trong môi trường kinh doanh ngày càng khốc liệt hiện nay.

🔸 Mỗi hình thức cấp vốn đều có ưu và nhược điểm riêng, và sự chọn lựa tùy thuộc vào tình hình kinh doanh và năng lực của doanh nghiệp.

Công ty cho thuê tài chính là làm gì?

Công ty cho thuê tài chính (CTTC) cung cấp dịch vụ tín dụng trung và dài hạn cho doanh nghiệp, thông qua việc cho thuê máy móc, thiết bị và thực hiện một số nghĩa vụ như giải ngân, thanh toán, làm việc với nhà cung cấp, làm thủ tục mua bảo hiểm,...nullCông ty cho thuê tài chính là gì? Hoạt động của công ty CTTCacbleasing.com.vn › Tin tức › Tin tứcnull

Công ty cho thuê tài chính thường hỗ trợ bao nhiêu phần trăm trong giá trị tài sản trong hợp đồng?

Cho thuê tài chính cũng là một hình thức cấp vốn với tỉ lệ tài trợ cao lên đến 90% giá trị tài sản thuê.nullCho thuê tài chính là gì? - Chaileasewww.chailease.com.vn › tin-tuc-thi-truong › cho-thue-tai-chinh-la-ginull

Hợp đồng cho thuê tài chính là gì?

Hợp đồng cho thuê tài chính là hợp đồng không hủy ngang, được ký giữa bên cho thuê và bên thuê về việc cho thuê tài chính đối với một hoặc một số tài sản cho thuê. Trên đây là nội dung tư vấn của Ban biên tập Thư Ký Luật về khái niệm hợp đồng cho thuê tài chính.nullHợp đồng cho thuê tài chính là gì? - LawNet.vnlawnet.vn › doanh-nghiep › hop-dong-cho-thue-tai-chinh-la-gi-181656null

Câu 3 cho thuê tài sản có phải là một hình thức cấp tín dụng hay không giải thích tại sao?

Cho thuê tài chính là một hình thức cấp tín dụng trung và dài hạn, mà tại đó, tổ chức tín dụng (TCTD) sẽ cho doanh nghiệp (DN) quyền sử dụng tài sản cụ thể như máy móc, phương tiện, dây chuyền sản xuất,... trong một khoảng thời gian nhất định. Trong khoảng thời gian đó, DN phải trả tiền thuê hàng tháng cho TCTD.nullCấp tín dụng bằng cho thuê tài chính là gì? - Smartly Kapitalsmartlykapital.vn › blogs › cap-tin-dung-bang-cho-thue-tai-chinh-la-ginull