Con ốm dưới 7 tuổi được nghỉ bao nhiêu ngày năm 2024

SKĐS - Năm 2023, người lao động được hưởng chế độ nghỉ phép chăm con ốm đau vẫn theo quy định tại Luật Bảo hiểm xã hội 2014. Theo quy định này, người lao động có con nhỏ dưới 7 tuổi ốm được nghỉ phép để chăm sóc con. Ngoài ra, lao động còn được hưởng trợ cấp nghỉ phép chăm con ốm đau theo quy định.

Cha mẹ được nghỉ đến 20 ngày để chăm con ốm

Người lao động tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH) bắt buộc sẽ được hưởng nhiều chế độ hỗ trợ tài chính khi xảy ra rủi ro trong lao động và cuộc sống, trong đó có chế độ ốm đau.

Chế độ ốm đau này không chỉ được cấp khi bản thân người lao động đau bệnh mà còn được cấp khi người lao động có con nhỏ bị bệnh, phải nghỉ việc dài ngày để chăm sóc con. Thời gian nghỉ tối đa mỗi năm tùy thuộc vào số tuổi của con.

Con ốm dưới 7 tuổi được nghỉ bao nhiêu ngày năm 2024

Khi con ốm, cha mẹ sẽ được nghỉ phép và hưởng chế độ nghỉ chăm sóc con theo quy định. Ảnh minh họa

Cụ thể, Khoản 2 Điều 25 Luật BHXH năm 2014 quy định về điều kiện để người lao động tham gia BHXH bắt buộc được hưởng chế độ ốm đau là: "Phải nghỉ việc để chăm sóc con dưới 7 tuổi bị ốm đau và có xác nhận của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền".

Điều 27 luật này quy định chi tiết hơn về thời gian mà người tham gia BHXH bắt buộc được hưởng chế độ khi con ốm đau.

Theo đó, thời gian hưởng chế độ khi con ốm đau trong một năm (áp dụng cho mỗi con) được tính theo số ngày chăm sóc con, tối đa là 20 ngày làm việc nếu con dưới 3 tuổi, tối đa là 15 ngày làm việc nếu con từ đủ 3 tuổi đến dưới 7 tuổi.

Trường hợp cả cha và mẹ cùng tham gia BHXH thì thời gian hưởng chế độ khi con ốm đau của cả cha và mẹ đều được tính theo quy định trên.

Thời gian nghỉ việc hưởng chế độ khi con ốm đau tính theo ngày làm việc, không kể ngày nghỉ lễ, nghỉ Tết, ngày nghỉ hằng tuần.

Thời gian này được tính kể từ ngày 1-1 đến ngày 31-12 của năm dương lịch, không phụ thuộc vào thời điểm bắt đầu tham gia BHXH của người lao động. Như vậy, việc xác định thời gian hưởng chế độ khi con ốm đau trong một năm được xác định theo số ngày nghỉ việc chăm sóc con và tuổi của con.

Mức hưởng chế độ nghỉ phép chăm con ốm đau

Theo Điều 28 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 quy định mức hưởng chế độ khi con ốm đau như sau:

Người lao động hưởng chế độ ốm đau theo quy định tại khoản 1 và điểm a khoản 2 Điều 26, Điều 27 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 thì mức hưởng tính theo tháng bằng 75% mức tiền lương đóng bảo hiểm xã hội của tháng liền kề trước khi nghỉ việc.

Trường hợp người lao động mới bắt đầu làm việc hoặc người lao động trước đó đã có thời gian đóng bảo hiểm xã hội, sau đó bị gián đoạn thời gian làm việc mà phải nghỉ việc chăm con, hưởng chế độ ốm đau ngay trong tháng đầu tiên trở lại làm việc thì mức hưởng bằng 75% mức tiền lương đóng bảo hiểm xã hội của tháng đó.

Mức hưởng trợ cấp ốm đau khi nghỉ chăm con một ngày được tính bằng mức trợ cấp ốm đau theo tháng chia cho 24 ngày.

Việc xác định thời gian hưởng chế độ khi con ốm đau trong một năm được xác định theo số ngày nghỉ việc chăm sóc con và tuổi của con.

NGUYỄN THỊ NGA (TP Thủ Đức, TP HCM) hỏi: "Con tôi bị ốm, phải nằm viện điều trị 2 lần trong một tháng. Theo quy định hiện hành, tôi được nghỉ bao nhiêu ngày để chăm sóc con?".

- BHXH Việt Nam trả lời: Khoản 2 điều 25 Luật BHXH năm 2014 quy định điều kiện hưởng chế độ ốm đau đối với người lao động đang tham gia BHXH là: Phải nghỉ việc để chăm sóc con dưới 7 tuổi bị ốm đau và có xác nhận của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền theo quy định của Bộ Y tế. Tại khoản 1 điều 27 Luật BHXH năm 2014 quy định thời gian hưởng chế độ khi con ốm đau trong một năm cho mỗi con được tính theo số ngày chăm sóc con tối đa là 20 ngày làm việc nếu con dưới 3 tuổi; tối đa là 15 ngày làm việc nếu con từ đủ 3 tuổi đến dưới 7 tuổi.

Tại khoản 1 điều 5 Thông tư số 59/2015/TT-BLĐTBXH ngày 29-12-2015 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định thời gian tối đa hưởng chế độ khi con ốm đau trong một năm cho mỗi con được tính theo ngày làm việc không kể ngày nghỉ lễ, nghỉ Tết, nghỉ hằng tuần theo quy định. Thời gian này được tính kể từ ngày 1-1 đến 31-12 của năm dương lịch, không phụ thuộc vào thời điểm bắt đầu tham gia BHXH của người lao động. Như vậy, việc xác định thời gian hưởng chế độ khi con ốm đau trong một năm được xác định theo số ngày nghỉ việc chăm sóc con và tuổi của con.

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, trả lời: Khoản 2 điều 25 Luật BHXH năm 2014 quy định điều kiện hưởng chế độ ốm đau đối với NLĐ đang tham gia BHXH là: Phải nghỉ việc để chăm sóc con dưới 7 tuổi bị ốm đau và có xác nhận của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền theo quy định của Bộ Y tế. Tại khoản 1 điều 27 Luật BHXH năm 2014 quy định thời gian hưởng chế độ khi con ốm đau trong một năm cho mỗi con được tính theo số ngày chăm sóc con tối đa là 20 ngày làm việc nếu con dưới 3 tuổi; tối đa là 15 ngày làm việc nếu con từ đủ 3 tuổi đến dưới 7 tuổi.

Tại khoản 1 điều 5 Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH ngày 29/12/2015 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định thời gian tối đa hưởng chế độ khi con ốm đau trong một năm cho mỗi con được tính theo ngày làm việc không kể ngày nghỉ lễ, Tết, nghỉ hằng tuần theo quy định. Thời gian này được tính kể từ ngày 1-1 đến ngày 31-12 của năm dương lịch, không phụ thuộc vào thời điểm bắt đầu tham gia BHXH của NLĐ. Như vậy, việc xác định thời gian hưởng chế độ khi con ốm đau trong một năm được xác định theo số ngày nghỉ việc chăm sóc con và tuổi của con.

Bảo hiểm chi trả tiền nghỉ ốm vào ngày nào?

Sau khi nhận được giấy tờ từ người lao động, phía công ty phải hoàn thiện hồ sơ gửi cho cơ quan BHXH trong 10 ngày. Sau đó, cơ quan BHXH sẽ giải quyết thủ tục và chi trả tiền chế độ trong 06 ngày làm việc tiếp theo.

Nghỉ ốm hưởng bảo hiểm tối đa bao nhiêu ngày?

Được nghỉ tối đa 180 ngày (bao gồm cả ngày lễ, Tết và ngày nghỉ hằng tuần). Hết thời hạn 180 ngày mà vẫn cần phải điều trị thì được nghỉ tiếp với thời gian tối đa bằng thời gian đã đóng bảo hiểm xã hội.

Người lao động được nghỉ ốm tối đa bao nhiêu ngày?

Điều 26 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 hiện chỉ quy định về thời gian nghỉ chế độ ốm đau tối đa trong 01 năm của người lao động với số ngày từ 30 đến 70 ngày làm việc/năm.

Nghỉ ốm bao nhiêu ngày thì phải báo giảm bảo hiểm xã hội?

Như vậy, đối với người lao động nghỉ ốm, không làm việc, không hưởng lương từ 14 ngày làm việc trở lên trong tháng thì công ty phải báo giảm lao động. Theo đó người lao động sẽ không được đóng BHXH trong tháng nghỉ và tháng nghỉ này không được tính để hưởng BHXH tuy nhiên sẽ vẫn được hưởng quyền lợi BHYT.