Các khối khí được hình thành như thế nào năm 2024

Do tiếp xúc với các bộ phận khác nhau của bề mặt Trái Đất (lục địa hoặc đại dương) nên không khí ở đáy tầng đối lưu chịu ảnh hưởng của mặt tiếp xúc mà hình thành các khối khí có đặc tính khác nhau về nhiệt độ, độ ẩm. Căn cứ vào nhiệt độ, người ta chia ra: khối khí nóng, khối khí lạnh.

Lý thuyết khí quyển của Trái Đất. Các khối khí. Khí áp và gió Địa lí 6 Cánh Diều ngắn gọn, đầy đủ, dễ hiểu

1. Khí quyển

  1. Khí quyển

- Là lớp không khí bao bọc quanh Trái Đất, được giữ lại nhờ sức hút của Trái Đất.

- Các tầng khí quyển:

Bảng đặc điểm của tầng đối lưu và tầng bình lưu

2. Thành phần của không khí

Vai trò:

- Ô-xy: chất khí cần thiết cho sự cháy và hô hấp của động vật.

- Hơi nước: nguồn gốc sinh ra các hiện tượng khí tượng (sương mù, mây, mưa,...).

- Khí cac-bo-nic: kết hợp với nước, ánh sáng và năng lượng mặt trời để cây xanh quang hợp tạo nên chất hữu cơ, khí oxy.

3. Các khối khí

- Để phân biệt các khối khí: dựa vào vĩ độ trung bình của nơi phát sinh.

- Dựa vào nhiệt độ: khối khí nóng và khối khí lạnh.

- Dựa vào bề mặt tiếp xúc: khối khí đại dương (tính chất khô) và khối khí lục địa (tính chất ẩm).

\=> Các khối khí ở xích đạo nóng và ẩm, các khối khí cực lạnh và khô.

4. Khí áp và gió

- Khí áp là sức nén của không khí lên bề mặt Trái Đất.

- Gió là sự di chuyển của không khí từ nơi có khí áp cao đến nơi có khí áp thấp.

Loigiaihay.com

  • Trả lời câu hỏi mục 1 trang 151 SGK Địa lí 6 Cánh Diều 1. Đọc thông tin và quan sát hình 13.1, hãy lập bảng mô tả đặc điểm của các tầng khí quyển. 2. Dựa vào hình 13.2, hãy cho biết không khí gồm những thành phần nào. 3. Khí ô-xy, hơi nước, khí cac-bo-nic tuy chiếm tỉ lệ nhỏ nhưng lại có vai trò rất lớn. Hãy cho biết vai trò của khí ô-xy, hơi nước và khí cac-bo-nic đối với đời sống và sản xuất của con người.
  • Trả lời câu hỏi mục 2 trang 152 SGK Địa lí 6 Cánh Diều Hãy cho biết đặc điểm của khối khí nhiệt đới có bề mặt tiếp xúc là đại dương.
  • Trả lời câu hỏi mục 3 trang 153 SGK Địa lí 6 Cánh Diều Đọc thông tin và quan sát hình 13.5, hãy: - Kể tên các đai khí áp trên Trái Đất. Các đai khí áp phân bố như thế nào trên Trái Đất? - Kể tên các loại gió thổi thường xuyên trên Trái Đất. Nhận xét sự phân bố của các loại gió đó.
  • Giải bài 1 phần luyện tập và vận dụng trang 154 SGK Địa lí 6 Cánh Diều Quan sát hình 13.1, hãy cho biết tầng khí quyển nào có liên quan nhiều nhất tới đời sống và sản xuất của con người. Trình bày đặc điểm của tầng khí quyển đó. Giải bài 2 phần luyện tập và vận dụng trang 154 SGK Địa lí 6 Cánh Diều

Quan sát hình 13.5, hãy hoàn thành bảng mô tả đặc điểm của các loại gió thổi thường xuyên trên Trái Đất theo mẫu sau: