Các dạng bài tập toán hình 10 nâng cao năm 2024

Cuốn sách "Bài tập hình học 10 nâng cao" bao gồm các bài tập được tuyển chọn và sắp xếp một cách có hệ thống, bám sát từng chủ đề và kiến thức trong sách giáo khoa, nhằm giúp các em sử dụng song song với sách giáo khoa, vừa củng cố kiến thức đang học, và rèn luyện để làm bài tập nâng cao kỹ năng giải toán hình học.

CLICK LINK DOWNLOAD SÁCH TẠI ĐÂY.

Sách gồm 248 trang tuyển tập các dạng toán và phương pháp giải Hình học 10 (Tự luận và trắc nghiệm) được biên soạn theo chương trình Hình học 10 cơ bản và nâng cao. Sách được phát hành bởi NXB Giáo dục và Đào tạo. Mỗi bài học gồm các phần:

+ Tóm tắt lý thuyết: Tổng hợp các lý thuyết SGK, công thức tính cần thiết trong giải các dạng toán + Các dạng toán: Được phân dạng đầy đủ và chi tiết, có hướng dẫn phương pháp giải, đưa ra các ví dụ điển hình và giải chi tiết các ví dụ đó + Bài tập: Tuyển chọn các bài toán tự luận và trắc nghiệm hay của từng dạng toán, có hướng dẫn các bước giải rất chi tiết + Bài tập tự luyện: Phần bài tập tự luyện thêm cho học sinh nhằm rèn luyện, khắc sâu kiến thức, nâng cao kỹ năng giải toán, có đáp số để đối chiếu

Nội dung sách: Chương 1. Vectơ Bài 1. Vectơ – các phép tính + Dạng 1. Chứng minh hai vectơ bằng nhau, hai vectơ đối nhau + Dạng 2. Chứng minh một đẳng thức vectơ + Dạng 3. Chứng minh ba điểm thẳng hàng + Dạng 4. Tìm tập hợp điểm Bài 2. Tích vô hướng của 2 vectơ + Dạng 1. Tính tích vô hướng + Dạng 2. Chứng minh đẳng thức nhờ tích vô hướng + Dạng 3. Chứng minh hai vectơ vuông góc + Dạng 4. Tìm tập hợp điểm [ads] Chương 2. Hệ thức lượng trong tam giác và đường tròn Bài 1. Hệ thức lượng trong tam giác + Dạng 1. Tính các yếu tố trong tam giác + Dạng 2. Chứng minh quan hệ giữa các yếu tố trong tam giác + Dạng 3. Nhận dạng tam giác Bài 2. Hệ thức lượng trong đường tròn + Dạng 1. Tính phương tích của một điểm đối với đường tròn + Dạng 2. Chứng minh tứ giác nội tiếp + Dạng 3. Chứng minh tiếp tuyến + Dạng 4. Chứng minh mối quan hệ giữa các đoạn thẳng + Dạng 5. Dùng phương tích chứng minh điểm cố định. Tìm tập hợp điểm + Dạng 6. Các bài toán có liên quan đến trục đẳng phương Chương 3. Phương pháp tọa độ trong mặt phẳng Bài 1. Hệ trục tọa độ + Dạng 1. Xác định một điểm + Dạng 2. Chứng minh một tính chất của một hình + Dạng 3. Áp dụng phương pháp tọa độ chứng minh bất đẳng thức và tìm giá trị lớn nhất, nhỏ nhất Bài 2. Đường thẳng + Dạng 1. Viết phương trình đường thẳng + Dạng 2. Vị trí tương đối giữa hai đường thẳng + Dạng 3. Tính góc giữa hai đường thẳng + Dạng 4. Khoảng cách từ một điểm đến một đường thẳng Bài 3. Đường tròn + Dạng 1. Tìm tâm và bán kính của đường tròn + Dạng 2. Viết phương trình đường tròn + Dạng 3. Tiếp tuyến với đường tròn Bài 4. Ba đường Conic + Dạng 1. Tìm các yếu tố của Conic + Dạng 2. Viết phương trình chính tắc của Conic + Dạng 3. Tìm một điểm trên Conic thỏa mãn tính chất (P) + Dạng 4. Chứng minh một tính chất của Conic + Dạng 5. Tập hợp điểm là một Conic

Xem thêm: Các dạng toán và phương pháp giải Đại số 10 – Nguyễn Hữu Ngọc

 • Toán 10

Ghi chú: Quý thầy, cô và bạn đọc có thể chia sẻ tài liệu trên TOANMATH.com bằng cách gửi về: Facebook: TOÁN MATH Email: [email protected]

Tài liệu tổng hợp trên 50 dạng bài tập Toán lớp 10 phần Hình học được các Giáo viên nhiều năm kinh nghiệm biên soạn với đầy đủ phương pháp giải, ví dụ minh họa và trên 1000 bài tập trắc nghiệm chọn lọc từ cơ bản đến nâng cao có lời giải sẽ giúp học sinh ôn luyện, biết cách làm các dạng toán lớp 10 Hình học từ đó đạt điểm cao trong các bài thi môn Toán lớp 10.

Chuyên đề: Vectơ

 • Hai vecto cùng phương, hai vecto cùng hướng hay, chi tiết
 • Bài tập về tổng của hai vecto (cực hay, chi tiết)
 • Bài tập về hiệu của hai vecto (cực hay, chi tiết)
 • Bài tập về Quy tắc hình bình hành của vecto (cực hay, chi tiết)
 • Bài tập về Quy tắc trung điểm của vecto (cực hay, chi tiết)
 • Bài tập về Quy tắc trọng tâm tam giác của vecto (cực hay, chi tiết)
 • Cách phân tích một vecto theo hai vecto không cùng phương (cực hay, chi tiết)
 • Bài tập Tọa độ của vecto, tọa độ của một điểm (cực hay, chi tiết)
 • Tìm m để hai vecto cùng phương (cực hay, chi tiết)
 • Cách tìm tọa độ trung điểm của đoạn thẳng (cực hay, chi tiết)
 • Cách tìm tọa độ của trọng tâm tam giác (cực hay, chi tiết)
 • Tìm tọa độ điểm thỏa mãn điều kiện cho trước (cực hay, chi tiết)

Chuyên đề: Tích vô hướng của hai vectơ và ứng dụng

 • Cách tính độ dài vecto, khoảng cách giữa hai điểm trong hệ tọa độ (cực hay, chi tiết)
 • Công thức, cách tính góc giữa hai vecto (cực hay, chi tiết)
 • Cách chứng minh Hai vecto vuông góc (cực hay, chi tiết)
 • Tìm m để góc giữa hai vecto bằng một số cho trước cực hay (45 độ, góc nhọn, góc tù)
 • Cách giải bài tập về Định lí Cô-sin trong tam giác (cực hay, chi tiết)
 • Cách giải bài tập về Định lí Sin trong tam giác (cực hay, chi tiết)
 • Công thức, cách tính độ dài đường trung tuyến (cực hay, chi tiết)
 • Công thức, cách tính Diện tích tam giác (cực hay, chi tiết)
 • Bài tập Công thức Heron tính diện tích tam giác (cực hay, chi tiết)
 • Cách làm bài tập Giải tam giác lớp 10 (cực hay, chi tiết)
 • Cách tính bán kính đường tròn ngoại tiếp tam giác (cực hay, chi tiết)
 • Cách tính bán kính đường tròn nội tiếp tam giác (cực hay, chi tiết)

Chuyên đề: Phương pháp tọa độ trong mặt phẳng

Chủ đề: Phương trình đường thẳng

 • Các công thức về phương trình đường thẳng
 • Cách tìm vecto pháp tuyến của đường thẳng
 • Viết phương trình tổng quát của đường thẳng
 • Viết phương trình đoạn chắn của đường thẳng
 • Viết phương trình đường thẳng khi biết hệ số góc
 • Xác định vị trí tương đối của hai đường thẳng
 • Viết phương trình đường trung trực của đoạn thẳng
 • Tìm hình chiếu vuông góc của điểm lên đường thẳng
 • Tìm điểm đối xứng của một điểm qua đường thẳng
 • Cách tìm vecto chỉ phương của đường thẳng
 • Viết phương trình tham số, phương trình chính tắc của đường thẳng
 • Cách chuyển dạng phương trình đường thẳng: tổng quát sang tham số, chính tắc
 • Viết phương trình đường thẳng đi qua 1 điểm và song song (vuông góc) với 1 đường thẳng
 • Xác định vị trí tương đối giữa 2 đường thẳng
 • Tìm hình chiếu của 1 điểm lên đường thẳng
 • Tìm điểm đối xứng của 1 điểm qua đường thẳng
 • Viết phương trình đường thẳng thỏa mãn điều kiện cho trước
 • Tìm điểm thuộc đường thẳng thỏa mãn điều kiện cho trước
 • Viết phương trình đường thẳng d’ đối xứng với đường thẳng d qua 1 điểm
 • Các bài toán cực trị liên quan đến đường thẳng
 • Tính khoảng cách từ một điểm đến một đường thẳng
 • Tìm điểm thuộc đường thẳng có độ dài thỏa mãn điều kiện
 • Tìm khoảng cách giữa hai đường thẳng song song
 • Vị trí tương đối của 2 điểm với đường thẳng: cùng phía, khác phía
 • Cách xác định góc giữa hai đường thẳng
 • Viết phương trình đường thẳng d đi qua M và tạo với d’ một góc
 • Viết phương trình đường phân giác của góc tạo bởi hai đường thẳng

Chủ đề: Phương trình đường tròn

 • Cách nhận dạng, xác định phương trình đường tròn: tìm tâm, bán kính
 • Viết phương trình đường tròn biết tâm, bán kính, đường kính
 • Đường tròn tiếp xúc với đường thẳng
 • Viết phương trình đường tròn đi qua 3 điểm (đường tròn ngoại tiếp tam giác)
 • Viết phương trình tiếp tuyến của đường tròn tại 1 điểm, đi qua 1 điểm
 • Vị trí tương đối của hai đường tròn, của đường thẳng và đường tròn
 • Lập phương trình đường tròn thỏa mãn điều kiện cho trước
 • Viết phương trình đường tròn C’ đối xứng với đường tròn C qua 1 điểm, 1 đường thẳng
 • Các dạng bài tập khác về đường tròn trong mặt phẳng

Chủ đề: Phương trình đường elip

 • Tìm tiêu điểm, tiêu cự, tâm sai, trục lớn, trục nhỏ của Elip
 • Viết phương trình chính tắc của Elip
 • Lập phương trình Elip đi qua 2 điểm hoặc qua 1 điểm thỏa mãn điều kiện
 • Tìm giao điểm của đường thẳng và Elip
 • Các dạng bài tập khác về đường ElipChứng minh 2 vecto cùng phương, 2 vecto cùng hướng

A. Phương pháp giải

Định nghĩa:

- Giá của vecto là đường thẳng đi qua điểm đầu và điểm cuối của vecto đó.

- Hai vecto được gọi là cùng phương nếu giá của chúng song song hoặc trùng nhau.

- Hai vecto cùng phương có thể cùng hướng hoặc ngược hướng.

- Quy ước: Vecto – không (ký hiệu ) cùng phương, cùng hướng với mọi vecto.

Ba vecto được gọi là cùng phương với nhau

Vecto cùng hướng với , vecto ngược hướng với vecto

Phương pháp giải:

Để chứng minh hai vecto cùng phương, ta chứng minh giá của hai vecto đó song song hoặc trùng nhau. ( quan hệ từ vuông góc đến song song, cùng song song với 1 đường thẳng thứ ba, định lí Talet, tính chất đường trung bình của tam giác, hình thang, các góc vị trí so le trong – đồng vị bằng nhau ....)

Để chứng minh hai vecto cùng hướng, ta chứng minh hai vecto đó cùng phương và xét hướng của hai vecto đó.

B. Ví dụ minh họa

Ví dụ 1: Cho lục giác đều ABCDEF tâm O. Số các vecto khác không, cùng phương với vecto có điểm đầu và điểm cuối là các đỉnh của lục giác là:

 1. 4
 1. 6
 1. 8
 1. 10

Hướng dẫn giải:

Do ABCDEF là lục giác đều tâm O

Suy ra BE // CD // AF

Do đó OB // CD // AF

Do đó các vecto cùng phương với vecto

mà có điểm đầu và điểm cuối là

đỉnh của hình lục giác là các vecto:

Vậy có 6 vecto.

Đáp án B

Ví dụ 2: Cho hai vecto không cùng phương , . Khẳng định nào sau đây đúng?

 1. Không có vectơ nào cùng phương với cả hai vectơ .
 1. Có vô số vectơ cùng phương với cả hai vectơ .
 1. Có một vectơ cùng phương với cả hai vectơ , đó là vectơ .
 1. Cả A, B, C đều sai.

Hướng dẫn giải:

+ Theo quy ước, vecto cùng phương, cùng hướng với mọi vecto (lý thuyết), do đó đáp án C đúng, từ đó suy ra đáp án A và D là đáp án sai.

+ Đáp án B: có vô số vecto cùng phương với cả hai vecto là sai

Thật vậy, giả sử có 1 vecto cùng phương với cả hai vecto

Gọi giá của vecto là đường thẳng m, giá của vecto là đường thẳng a, và giá của vecto là đường thẳng b.

Khi đó mâu thuẫn với giả thiết hai vecto không cùng phương.

Đáp án C

Ví dụ 3: Cho điểm A và vecto khác vecto . Xác định điểm M sao cho vecto cùng phương với vecto .

Hướng dẫn giải:

Gọi giá của vecto là đường thẳng .

TH1: Điểm A thuộc đường thẳng

Lấy điểm M bất kỳ thuộc đường thẳng

Khi đó đường thẳng AM =

Vậy vecto cùng phương với vecto .

Vậy M thuộc đường thẳng với đi qua điểm A và là giá của vecto .

TH2: Điểm A không thuộc đường thẳng

+ Qua A, dựng dường thẳng m song song với đường thẳng

+ Lấy điểm M bất kỳ thuộc m, khi đó AM //

Suy ra vecto cùng phương với vecto .

Vậy điểm M thuộc đường thẳng m đi qua A và m // thì vecto cùng phương với vecto .

....................................

....................................

....................................

Bài tập về tổng của hai vecto

A. Phương pháp giải

Định nghĩa: Cho hai vecto . Lấy một điểm A tùy ý ta vẽ , từ B vẽ . Vecto được gọi là tổng của hai vecto . Kí hiệu: . Phép toán tìm tổng của hai vecto còn được gọi là phép cộng hai vecto.

Các tính chất:

Tính chất giao hoán:

Tính chất kết hợp:

Tính chất vecto-không:

Các quy tắc:

Quy tắc 3 điểm: Cho 3 điểm A, B, C tùy ý ta có:

Quy tắc n điểm (mở rộng quy tắc 3 điểm): Cho n điểm , ta có:

(quy tắc này được dùng để tìm tổng của nhiều vecto nối đuôi nhau)

Phương pháp giải: Sử dụng linh hoạt các quy tắc và tính chất của phép cộng vecto để giải quyết bài tập.

B. Ví dụ minh họa

Ví dụ 1: Ví dụ 1. Cho 5 điểm A, B, C, D, F. Chứng minh rằng

Hướng dẫn giải:

a, Ta có: (áp dụng quy tắc 3 điểm)

\= (tính chất giao hoán kết hợp)

\= (quy tắc 3 điểm)

\= (nhớ lại khái niệm vecto-không là vecto có điểm đầu và điểm cuối trùng nhau)

\= (tính chất vecto-không)

Vậy (đpcm)

b, Ta có: (áp dụng quy tắc 3 điểm)

\= (áp dụng tính chất giao hoán và kết hợp)

\= (quy tắc 3 điểm)

\= (tính chất kết hợp)

\=

\= (vecto có điểm đầu và điểm cuối trùng nhau là vecto-không)

\= (tính chất vecto-không)

Vậy (đpcm).

Ví dụ 2: Ví dụ 2. Cho tam giác ABC vuông tại A có và BC = a. Tính độ dài vecto .

Hướng dẫn giải:

Nhận xét: để làm bài tập này, ta cần nhớ lại công thức độ dài vecto:

Độ dài của vecto , ký hiệu là .

Ví dụ 3: Ví dụ 3. Cho 6 điểm A, B, C, D, E, F. Đẳng thức nào sau đây đúng?

Hướng dẫn giải:

Ta có:

\= (tính chất giao hoán và kết hợp)

\= (quy tắc 3 điểm)

\=

\= .

Vậy

Suy ra A đúng, B, C, D sai.

Đáp án A

Ví dụ 4: Ví dụ 4. Chỉ ra vecto tổng của trong các vecto sau:

Hướng dẫn giải:

Đáp án D

....................................

....................................

....................................

Bài tập về hiệu của hai vecto

A. Phương pháp giải

Vecto đối của một vecto: Vecto đối của vecto là vecto ngược hướng với và có cùng độ dài với vecto , ký hiệu là -

Vecto đối của vecto là vecto .

Vecto đối của vecto là vecto .

Hiệu hai vecto: Hiệu của hai vecto , kí hiệu là , là tổng của vecto và vecto đối của vecto , tức là

Phép lấy hiệu của hai vecto được gọi là phép trừ hai vecto.

Quy tắc về hiệu hai vecto: Nếu là một vecto đã cho thì với điểm O bất kỳ, ta luôn có

Phương pháp giải: áp dụng quy tắc về hiệu hai vecto, quy tắc ba điểm, vecto đối…

B. Ví dụ minh họa

Ví dụ 1: Cho 4 điểm A, B, C, D phân biệt. Chứng minh rằng

Hướng dẫn giải:

Ta có: (1) (áp dụng quy tắc về hiệu hai vecto)

Lại có: (vecto đối)

(2) (áp dụng quy tắc ba điểm về tổng hai vecto)

Từ (1) và (2) suy ra: (đpcm)

Ví dụ 2: Cho tứ giác ABCD, tìm các vecto sau

Hướng dẫn giải:

Ví dụ 3: Cho hình vuông ABCD có cạnh là a. Độ dài của vecto là

 1. a
 1. 2a

Hướng dẫn giải:

Ta có: (quy tắc về hiệu hai vecto)

Suy ra

ABCD là hình vuông cạnh với đường chéo DB

Vậy độ dài vecto .

Đáp án C

Ví dụ 4: Chỉ ra vecto tổng trong các vecto sau

Hướng dẫn giải:

\=

\= (áp dụng quy tắc hiệu hai vecto và vecto đối)

\= (áp dụng quy tắc ba điểm)

\= (tính chất giao hoán)

\= (quy tắc ba điểm)

Vậy D đúng và A, B, C sai.

Đáp án D

Ví dụ 5: Cho các điểm A, B, C, M, N, X phân biệt. Chọn kết quả sai:

Hướng dẫn giải:

+ Ta có: A đúng

+ Lại có: theo quy tắc hiệu hai vecto B đúng

+ C sai (vì A, B phân biệt nên )

+ theo quy tắc ba điểm D đúng

Đáp án C

....................................

....................................

....................................

Đã có lời giải bài tập lớp 10 sách mới:

 • (mới) Giải bài tập Lớp 10 Kết nối tri thức
 • (mới) Giải bài tập Lớp 10 Chân trời sáng tạo
 • (mới) Giải bài tập Lớp 10 Cánh diều
 • Các dạng bài tập toán hình 10 nâng cao năm 2024
  Gói luyện thi online hơn 1 triệu câu hỏi đầy đủ các lớp, các môn, có đáp án chi tiết. Chỉ từ 200k!

Săn shopee siêu SALE :

 • Sổ lò xo Art of Nature Thiên Long màu xinh xỉu
 • Biti's ra mẫu mới xinh lắm
 • Tsubaki 199k/3 chai
 • L'Oreal mua 1 tặng 3

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, SÁCH LUYỆN THI DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 10

Bộ giáo án, bài giảng powerpoint, đề thi, sách dành cho giáo viên và gia sư dành cho phụ huynh tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài hỗ trợ đăng ký : 084 283 45 85

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Các dạng bài tập toán hình 10 nâng cao năm 2024

Các dạng bài tập toán hình 10 nâng cao năm 2024

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.