Bài tập nghe toicmy email address is fred năm 2024

Nỗi ám ảnh của Nhật Bản, gieo rắc nỗi khiếp sợ. Theo truyền thuyết đô thị Nhật Bản, có rất nhiều câu chuyện về Teke Teke nhưng chung quy thì được miêu tả là một hồn ma không chân bò bằng 2 tay lang thang ở ga tàu để tìm kiếm mục tiêu. Mọi người biết gì về Teke Teke nữa không? Cho mình biết với nhé!