Bài 5 trang 9 sgk tiếng anh 10 tập 2 năm 2024

Đảm bảo lộ trình học tập xuyên suốt từ lớp 1 đến lớp 12, đáp ứng điều kiện giảng dạy đại trà bộ môn Tiếng Anh trong nhà trường phổ thông Việt Nam. Hệ thống tài nguyên hỗ trợ giảng dạy, học liệu điện tử đầy đủ, phong phú và được cập nhật thường xuyên, bao gồm:

- Sách học sinh, Sách giáo viên, Sách bài tập;

- Sách Mềm – Hệ thống phần mềm hỗ trợ giảng dạy, học tập;

- Thiết bị dạy học: Bộ thẻ từ, Bộ quân rối, Tranh tình huống;

- Phân phối chương trình, Giáo án giờ lên lớp, Bài giảng powerpoint, Tiết giảng minh họa;

- Hệ thống hỗ trợ, tập huấn sử dụng sách đồng bộ qua các kênh online và offline.

Nhà sáng lập Nền tảng luyện thi thông minh Prep. Với hơn 10 năm kinh nghiệm trong giảng dạy và luyện thi, Thầy Tú đã giúp hàng ngàn học viên đạt điểm cao trong kỳ thi IELTS. Bên cạnh đó, Thầy Tú Phạm cũng là chuyên gia tham vấn trong các chương trình của Hội Đồng Anh và là diễn giả tại nhiều sự kiện, chương trình và hội thảo hàng đầu về giáo dục.

Bài viết này sẽ cung cấp đáp án kèm lời giải chi tiết các bài tập SGK Tiếng Anh lớp 10 (Global Success - Kết nối tri thức với cuộc sống). Từ đó, giúp học sinh học tốt và đạt điểm cao trong các bài thi môn Tiếng Anh 10.

Bộ sách Global Success được sử dụng làm sách giáo khoa môn tiếng Anh 10 rộng rãi khắp cả nước. Ngoài cung cấp kiến thức, bộ sách còn thiết kế các bài tập một cách khoa học nhưng cũng không kém phần thú vị. Để giúp học sinh soạn bài và học tốt trên lớp, bài viết này sẽ gợi ý đáp án kèm giải thích chi tiết về từ vựng, ngữ nghĩa, phiên âm, ngữ pháp và ngữ cảnh có trong các bài tập SGK Tiếng Anh 10 (Global Success).

Link Youtube giải SGK lớp 10 theo unit Tại đây.

Unit 1: Family life

 • Từ vựng - Tiếng Anh 10 Unit 1
 • Getting Started - Tiếng Anh 10 Unit 1 (trang 8, 9)
 • Language - Tiếng Anh 10 Unit 1 (trang 9, 10)
 • Reading - Tiếng Anh 10 Unit 1 (trang 11, 12)
 • Speaking - Tiếng Anh 10 Unit 1 (trang 12)
 • Listening - Tiếng Anh 10 Unit 1 (trang 13)
 • Writing - Tiếng Anh 10 Unit 1 (trang 14, 15)
 • Communication and Culture / CLIL - Tiếng Anh 10 Unit 1 (trang 15, 16)
 • Looking back - Tiếng Anh 10 Unit 1 (trang 16)
 • Project - Tiếng Anh 10 Unit 1 (trang 17)

Unit 2: Humans and the environment

 • Từ vựng - Tiếng Anh 10 Unit 2
 • Getting Started - Tiếng Anh 10 Unit 2 (trang 18, 19)
 • Language - Tiếng Anh 10 Unit 2 (trang 19, 20, 21)
 • Reading - Tiếng Anh 10 Unit 2 (trang 21, 22)
 • Speaking - Tiếng Anh 10 Unit 2 (trang 23)
 • Listening - Tiếng Anh 10 Unit 2 (trang 24)
 • Writing - Tiếng Anh 10 Unit 2 (trang 25)
 • Communication and culture / CLIL - Tiếng Anh 10 Unit 2 (trang 25, 26)
 • Looking back - Tiếng Anh 10 Unit 2 (trang 26)
 • Project - Tiếng Anh 10 Unit 2 (trang 27)

Unit 3: Music

 • Từ vựng - Tiếng Anh 10 Unit 3
 • Getting Started - Tiếng Anh 10 Unit 3 (trang 28, 29)
 • Language - Tiếng Anh 10 Unit 3 (trang 29, 30)
 • Reading - Tiếng Anh 10 Unit 3 (trang 31, 32)
 • Speaking - Tiếng Anh 10 Unit 3 (trang 32)
 • Listening - Tiếng Anh 10 Unit 3 (trang 33)
 • Writing - Tiếng Anh 10 Unit 3 (trang 33, 34)
 • Communication and culture / CLIL - Tiếng Anh 10 Unit 3 (trang 34, 35)
 • Looking back - Tiếng Anh 10 Unit 3 (trang 36)
 • Project - Tiếng Anh 10 Unit 3 (trang 37)

Review 1: Tiếng Anh 10

 • Language - Tiếng Anh 10 Review 1 (trang 38, 39)
 • Skills - Tiếng Anh 10 Review 1 (trang 40, 41)

Unit 4: For a better community

 • Từ vựng - Tiếng Anh 10 Unit 4
 • Getting Started - Tiếng Anh 10 Unit 4 (trang 42, 43)
 • Language - Tiếng Anh 10 Unit 4 (trang 43, 44)
 • Reading - Tiếng Anh 10 Unit 4 (trang 45, 46)
 • Speaking - Tiếng Anh 10 Unit 4 (trang 46)
 • Listening - Tiếng Anh 10 Unit 4 (trang 47)
 • Writing - Tiếng Anh 10 Unit 4 (trang 48)
 • Communication and culture / CLIL - Tiếng Anh 10 Unit 4 (trang 49, 50)
 • Looking back - Tiếng Anh 10 Unit 4 (trang 50)
 • Project - Tiếng Anh 10 Unit 4 (trang 51)

Unit 5: Inventions

 • Từ vựng - Tiếng Anh 10 Unit 5
 • Getting Started - Tiếng Anh 10 Unit 5 (trang 52, 53)
 • Language - Tiếng Anh 10 Unit 5 (trang 53, 54)
 • Reading - Tiếng Anh 10 Unit 5 (trang 55)
 • Speaking - Tiếng Anh 10 Unit 5 (trang 56)
 • Listening - Tiếng Anh 10 Unit 5 (trang 57)
 • Writing - Tiếng Anh 10 Unit 5 (trang 58)
 • Communication and Culture / CLIL - Tiếng Anh 10 Unit 5 (trang 58, 50, 60)
 • Looking back - Tiếng Anh 10 Unit 5 (trang 60)
 • Project - Tiếng Anh 10 Unit 5 (trang 61)

Review 2: Tiếng Anh 10

 • Language - Tiếng Anh 10 Review 2 (trang 62, 63)
 • Skills - Tiếng Anh 10 Review 2 (trang 64, 65)

Unit 6: Gender equality

 • Từ vựng - Tiếng Anh 10 Unit 6
 • Getting Started - Tiếng Anh 10 Unit 6 (trang 66, 67)
 • Language - Tiếng Anh 10 Unit 6 (trang 67, 68)
 • Reading - Tiếng Anh 10 Unit 6 (trang 69, 70)
 • Speaking - Tiếng Anh 10 Unit 6 (trang 70, 71)
 • Listening - Tiếng Anh 10 Unit 6 (trang 71)
 • Writing - Tiếng Anh 10 Unit 6 (trang 72)
 • Communication and Culture / CLIL - Tiếng Anh 10 Unit 6 (trang 73, 74)
 • Looking back - Tiếng Anh 10 Unit 6 (trang 74)
 • Project - Tiếng Anh 10 Unit 6 (trang 75)

Unit 7: Viet Nam and international organisations

 • Từ vựng - Tiếng Anh 10 Unit 7
 • Getting Started - Tiếng Anh 10 Unit 7 (trang 76, 77)
 • Language - Tiếng Anh 10 Unit 7 (trang 77, 78)
 • Reading - Tiếng Anh 10 Unit 7 (trang 79, 80)
 • Speaking - Tiếng Anh 10 Unit 7 (trang 80, 81)
 • Listening - Tiếng Anh 10 Unit 7 (trang 81, 82)
 • Writing - Tiếng Anh 10 Unit 7 (trang 82)
 • Communication and Culture / CLIL - Tiếng Anh 10 Unit 7 (trang 83, 84)
 • Looking back - Tiếng Anh 10 Unit 7 (trang 84, 85)
 • Project - Tiếng Anh 10 Unit 7 (trang 85)

Unit 8: New ways to learn

 • Từ vựng - Tiếng Anh 10 Unit 8
 • Getting Started - Tiếng Anh 10 Unit 8 (trang 86, 87)
 • Language - Tiếng Anh 10 Unit 8 (trang 87, 88)
 • Reading - Tiếng Anh 10 Unit 8 (trang 89, 90)
 • Speaking - Tiếng Anh 10 Unit 8 (trang 90)
 • Listening - Tiếng Anh 10 Unit 8 (trang 91)
 • Writing - Tiếng Anh 10 Unit 8 (trang 92)
 • Communication and Culture / CLIL - Tiếng Anh 10 Unit 8 (trang 93)
 • Looking back - Tiếng Anh 10 Unit 8 (trang 94)
 • Project - Tiếng Anh 10 Unit 8 (trang 95)

Review 3: Tiếng Anh 10

 • Language - Tiếng Anh 10 Review 3 (trang 96, 97)
 • Skills - Tiếng Anh 10 Review 3 (trang 97, 98, 99)

Unit 9: Protecting the environment

 • Từ vựng - Tiếng Anh 10 Unit 9
 • Getting Started - Tiếng Anh 10 Unit 9 (trang 100, 101)
 • Language - Tiếng Anh 10 Unit 9 (trang 101, 102, 103)
 • Reading - Tiếng Anh 10 Unit 9 (trang 103, 104)
 • Speaking - Tiếng Anh 10 Unit 9 (trang 104, 105)
 • Listening - Tiếng Anh 10 Unit 9 (trang 106)
 • Writing - Tiếng Anh 10 Unit 9 (trang 106, 107)
 • Communication and Culture / CLIL - Tiếng Anh 10 Unit 9 (trang 107, 108)
 • Looking back - Tiếng Anh 10 Unit 9 (trang 108, 109)
 • Project - Tiếng Anh 10 Unit 9 (trang 109)

Unit 10: Ecotourism

 • Từ vựng - Tiếng Anh 10 Unit 10
 • Getting Started - Tiếng Anh 10 Unit 10 (trang 110, 111)
 • Language - Tiếng Anh 10 Unit 10 (trang 111, 112)
 • Reading - Tiếng Anh 10 Unit 10 (trang 113, 114)
 • Speaking - Tiếng Anh 10 Unit 10 (trang 114, 115)
 • Listening - Tiếng Anh 10 Unit 10 (trang 115)
 • Writing - Tiếng Anh 10 Unit 10 (trang 116)
 • Communication and Culture / CLIL - Tiếng Anh 10 Unit 10 (trang 117, 118)
 • Looking back - Tiếng Anh 10 Unit 10 (trang 118)
 • Project - Tiếng Anh 10 Unit 10 (trang 119)

Review 4: Tiếng Anh 10

 • Language - Tiếng Anh 10 Review 4 (trang 120, 121)
 • Skills - Tiếng Anh 10 Review 4 (trang 122, 123)

Những bài tập SGK Tiếng Anh lớp 10 (Global Success) đều được thiết kế bài bản, đầy đủ kiến thức và thực hành để đem lại hiệu quả học tập môn tiếng Anh cao nhất. Các bài tập giúp củng cố kiến thức, cũng như kiểm tra, đánh giá kết quả sau quá trình học mỗi bài của học sinh. Bài viết này hi vọng đã giúp học sinh soạn hiệu quả trước khi đến lớp, góp phần tăng cường và nâng cao khả năng tiếng Anh cho học sinh lớp 10.


Tài liệu tham khảo

 • Nhiều Tác Giả. Tiếng Anh 10 - Global Success. NXB Giáo Dục Việt Nam.
 • Giải bài tập SGK Tiếng Anh lớp 10 - Global Success

Bạn muốn học thêm về nội dung này?

Đặt lịch học 1-1 với Giảng viên tại ZIM để được học sâu hơn về nội dung của bài viết bạn đang đọc. Thời gian linh hoạt và học phí theo buổi