Bài 37 trang 22 toán 7 tập 1 năm 2024

Bài 37 trang 22 SGK Toán 7 tập 1 với lời giải chi tiết, rõ ràng theo khung chương trình sách giáo khoa Toán 7. Tài liệu được biên soạn và đăng tải với hướng dẫn chi tiết các bài tập tương ứng với từng bài học trong sách giúp cho các bạn học sinh ôn tập và củng cố các dạng bài tập, rèn luyện kỹ năng giải môn Toán. Chúc các bạn học tập tốt!

Bài 37 Trang 22 SGK Toán 7 - Tập 1

Bài 37 (SGK trang 22): Tìm giá trị của các biểu thức sau:

Hướng dẫn giải

![\begin{matrix} {x^n}.{x^m} = {x^{m + n}} \hfill \ {x^n}:{x^m} = {x^{n - m}} \hfill \ {\left( {{x^n}} \right)m} = {x{n.m}} \hfill \ {\left( {x.y} \right)^n} = {x^n}.{y^n} \hfill \ {\left( {\dfrac{x}{y}} \right)^n} = \dfrac{{{x^n}}}{{{y^n}}} \hfill \ \end{matrix}](https://https://i0.wp.com/tex.vdoc.vn/?tex=%5Cbegin%7Bmatrix%7D%0A%20%20%7Bx%5En%7D.%7Bx%5Em%7D%20%3D%20%7Bx%5E%7Bm%20%2B%20n%7D%7D%20%5Chfill%20%5C%5C%0A%20%20%7Bx%5En%7D%3A%7Bx%5Em%7D%20%3D%20%7Bx%5E%7Bn%20-%20m%7D%7D%20%5Chfill%20%5C%5C%0A%20%20%7B%5Cleft(%20%7B%7Bx%5En%7D%7D%20%5Cright)%5Em%7D%20%3D%20%7Bx%5E%7Bn.m%7D%7D%20%5Chfill%20%5C%5C%0A%20%20%7B%5Cleft(%20%7Bx.y%7D%20%5Cright)%5En%7D%20%3D%20%7Bx%5En%7D.%7By%5En%7D%20%5Chfill%20%5C%5C%0A%20%20%7B%5Cleft(%20%7B%5Cdfrac%7Bx%7D%7By%7D%7D%20%5Cright)%5En%7D%20%3D%20%5Cdfrac%7B%7B%7Bx%5En%7D%7D%7D%7B%7B%7By%5En%7D%7D%7D%20%5Chfill%20%5C%5C%20%0A%5Cend%7Bmatrix%7D)

Lời giải chi tiết

 1. %7D%5E6%7D%7D%7D%7B%7B%7B2%5E%7B10%7D%7D%7D%7D%20%3D%20%5Cfrac%7B%7B%7B2%5E%7B12%7D%7D%7D%7D%7B%7B%7B2%5E%7B10%7D%7D%7D%7D%20%3D%20%7B2%5E%7B12%20-%2010%7D%7D%20%3D%20%7B2%5E2%7D)
 1. %7D%5E5%7D%7D%7D%7B%7B%7B%7B%5Cleft(%20%7B0%2C2%7D%20%5Cright)%7D%5E6%7D%7D%7D%20%3D%20%5Cfrac%7B%7B%7B%7B%5Cleft(%20%7B3.0%2C2%7D%20%5Cright)%7D%5E5%7D%7D%7D%7B%7B%7B%7B%5Cleft(%20%7B0%2C2%7D%20%5Cright)%7D%5E6%7D%7D%7D%20%3D%20%5Cfrac%7B%7B%7B3%5E5%7D.%7B%7B%5Cleft(%20%7B0%2C2%7D%20%5Cright)%7D%5E5%7D%7D%7D%7B%7B%7B%7B%5Cleft(%20%7B0%2C2%7D%20%5Cright)%7D%5E6%7D%7D%7D%20%3D%20%5Cfrac%7B%7B%7B3%5E5%7D%7D%7D%7B%7B%7B%7B%5Cleft(%20%7B0%2C2%7D%20%5Cright)%7D%5E%7B6%20-%201%7D%7D%7D%7D%20%3D%20%5Cfrac%7B%7B%7B3%5E5%7D%7D%7D%7B%7B0%2C2%7D%7D%20%3D%201215)
 1. %7D%5E3%7D%7D%7D%7B%7B%7B%7B%5Cleft(%20%7B2.3%7D%20%5Cright)%7D%5E5%7D.%7B%7B%5Cleft(%20%7B%7B2%5E3%7D%7D%20%5Cright)%7D%5E2%7D%7D%7D%20%3D%20%5Cfrac%7B%7B%7B2%5E7%7D%7B%7B.3%7D%5E6%7D%7D%7D%7B%7B%7B2%5E5%7D%7B%7B.3%7D%5E5%7D%7B%7B.2%7D%5E6%7D%7D%7D%20%3D%20%5Cfrac%7B%7B%7B3%5E%7B6%20-%205%7D%7D%7D%7D%7B%7B%7B2%5E%7B5%20%2B%206%20-%207%7D%7D%7D%7D%20%3D%20%5Cfrac%7B3%7D%7B%7B%7B2%5E4%7D%7D%7D%20%3D%20%5Cfrac%7B3%7D%7B%7B16%7D%7D)
 1. %7D%5E3%7D%20%2B%203.%7B%7B%5Cleft(%20%7B2.3%7D%20%5Cright)%7D%5E2%7D%20%2B%20%7B3%5E3%7D%7D%7D%7B%7B%20-%2013%7D%7D%20%3D%20%5Cfrac%7B%7B%7B2%5E3%7D%7B%7B.3%7D%5E3%7D%20%2B%20%7B3%5E3%7D%7B%7B.2%7D%5E2%7D%20%2B%20%7B3%5E3%7D%7D%7D%7B%7B%20-%2013%7D%7D)

%7D%7D%7B%7B%20-%2013%7D%7D%20%3D%20%5Cfrac%7B%7B%7B3%5E3%7D.13%7D%7D%7B%7B%20-%2013%7D%7D%20%3D%20%20-%20%7B3%5E3%7D%20%3D%20%20-%2027)

--> Bài tiếp theo: Bài 38 trang 22 SGK Toán 7 tập 1

---------

Trên đây là lời giải chi tiết Bài 37 trang 22 SGK Toán 7 tập 1 cho các em học sinh tham khảo, nắm được cách giải các dạng toán của Chương 1 Số hữu tỉ. Số thực Toán 7 Tập 1. Với lời giải hướng dẫn chi tiết các bạn có thể so sánh kết quả của mình từ đó nắm chắc kiến thức Toán lớp 7. Chúc các bạn học tốt và nhớ thường xuyên tương tác với GiaiToan để có thêm nhiều tài liệu chất lượng miễn phí nhé!

Với giải bài tập Toán 7 Bài 37: Hình lăng trụ đứng tam giác và hình lăng trụ đứng tứ giác sách Kết nối tri thức hay nhất, chi tiết giúp học sinh dễ dàng làm bài tập Toán Hình 7 Bài 37.

Giải Toán 7 Kết nối tri thức Bài 37: Hình lăng trụ đứng tam giác và hình lăng trụ đứng tứ giác

Quảng cáo

1. Hình lăng trụ đứng tam giác, hình lăng trụ đứng tứ giác

Giải Toán 7 trang 94 Tập 2

 • HĐ1 trang 94 Toán 7 Tập 2: Trong thực tế, ta gặp những vật thể có hình dạng sau đây. Hãy quan sát và nhận xét một vài đặc điểm chung của các hình đó: .... Xem lời giải

Giải Toán 7 trang 95 Tập 2

 • HĐ2 trang 95 Toán 7 Tập 2: Một số yếu tố của hình lăng trụ đứng tứ giác được chỉ rõ trong Hình 10.19. Em hãy nêu các yếu tố tương tự của hình lăng trụ đứng tam giác trong Hình 10.20 .... Xem lời giải
 • Thực hành trang 95 Toán 7 Tập 2: Cắt và gấp một miếng bìa thành hình lăng trụ đứng tam giác theo hướng dẫn sau: Bước 1. Vẽ hình khai triển theo mẫu và cắt theo viền (H.10.22) .... Xem lời giải

2. Diện tích xung quanh và thể tích của hình lăng trụ đứng tam giác, hình lăng trụ đứng tứ giác

Giải Toán 7 trang 96 Tập 2

 • HĐ3 trang 96 Toán 7 Tập 2: Quan sát hình lăng trụ đứng tam giác ABC.A’B’C’ và hình khai triển của nó. Hãy chỉ ra sự tương ứng giữa các mặt bên với các hình chữ nhật của hình khai triển .... Xem lời giải

Quảng cáo

 • HĐ4 trang 96 Toán 7 Tập 2: Tính tổng diện tích các hình chữ nhật (1), (2), (3) và so sánh với tích của chu vi đáy với chiều cao của hình lăng trụ đứng ở hình trên .... Xem lời giải

Giải Toán 7 trang 97 Tập 2

 • Luyện tập 1 trang 97 Toán 7 Tập 2: Một lều chữ A dạng hình lăng trụ đứng có kích thước như Hình 10.26. Tính diện tích vải để làm hai mái và trải đáy của lều .... Xem lời giải
 • Vận dụng trang 97 Toán 7 Tập 2: Một khúc gỗ dùng để chặn bánh xe (giúp xe không bị trôi khi dừng đỗ) có dạng hình lăng trụ đứng, đáy là hình thang cân có kích thước như Hình 10.27 .... Xem lời giải

Giải Toán 7 trang 98 Tập 2

 • Luyện tập 2 trang 98 Toán 7 Tập 2: Một chiếc khay đựng linh kiện bằng nhựa, có dạng hình lăng trụ đứng đáy là hình thang vuông với độ dài hai cạnh đáy là 30 cm, 40 cm và các kích thước như Hình 10.29 .... Xem lời giải
 • Thử thách nhỏ trang 98 Toán 7 Tập 2: Một bể bơi có hình dạng và kích thước như Hình 10.30. Hình dạng của bể bơi được ghép bởi một hình hộp chữ nhật và một hình lăng trụ đứng tam giác .... Xem lời giải

Quảng cáo

Bài tập

 • Bài 10.11 trang 98 Toán 7 Tập 2: Quan sát và gọi tên các mặt đáy, mặt bên, cạnh đáy, cạnh bên của hình lăng trụ đứng tam giác ở Hình 10.31 .... Xem lời giải

Giải Toán 7 trang 99 Tập 2

 • Bài 10.12 trang 99 Toán 7 Tập 2: Quan sát Hình 10.32 và cho biết, cạnh nào trong các cạnh (1), (2), (3) ghép với cạnh AB để có được hình lăng trụ đứng? .... Xem lời giải
 • Bài 10.13 trang 99 Toán 7 Tập 2: Tính diện tích xung quanh và thể tích của hình lăng trụ đứng trong Hình 10.33 .... Xem lời giải
 • Bài 10.14 trang 99 Toán 7 Tập 2: Thùng một chiếc máy nông nghiệp có dạng hình lăng trụ đứng tứ giác như Hình 10.34 .... Xem lời giải
 • Bài 10.15 trang 99 Toán 7 Tập 2: Một hình gồm hai hình lăng trụ đứng ghép lại với các kích thước ở Hình 10.35. Tính thể tích của lăng trụ .... Xem lời giải
 • Bài 10.16 trang 99 Toán 7 Tập 2: Một hộp đựng khẩu trang y tế được làm bằng bìa cứng có dạng một hình hộp chữ nhật, kích thước như Hình 10.36 .... Xem lời giải

Quảng cáo

Xem thêm lời giải bài tập Toán lớp 7 Kết nối tri thức hay, chi tiết khác:

 • Toán 7 Luyện tập trang 101 Tập 2
 • Toán 7 Bài tập cuối chương 10 trang 102
 • Toán 7 Đại lượng tỉ lệ trong đời sống
 • Toán 7 Hộp quà và chân đế lịch để bàn của em
 • Toán 7 Bài tập ôn tập cuối năm trang 110, 111, 112, 113
 • Bài 37 trang 22 toán 7 tập 1 năm 2024
  Gói luyện thi online hơn 1 triệu câu hỏi đầy đủ các lớp, các môn, có đáp án chi tiết. Chỉ từ 200k!

Săn shopee siêu SALE :

 • Sổ lò xo Art of Nature Thiên Long màu xinh xỉu
 • Biti's ra mẫu mới xinh lắm
 • Tsubaki 199k/3 chai
 • L'Oreal mua 1 tặng 3

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, SÁCH LUYỆN THI DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 7

Bộ giáo án, bài giảng powerpoint, đề thi, sách dành cho giáo viên và khóa học dành cho phụ huynh tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài hỗ trợ đăng ký : 084 283 45 85

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Bài 37 trang 22 toán 7 tập 1 năm 2024

Bài 37 trang 22 toán 7 tập 1 năm 2024

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Giải bài tập Toán lớp 7 của chúng tôi được biên soạn bám sát sgk Toán 7 Tập 1 & Tập 2 bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống (NXB Giáo dục).

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.