Anh lớp 7 viết bài văn về tiếp kiệm điện năm 2024

Lời giải bài tập Unit 10 lớp 7 Skills 2 trang 111 trong Unit 10: Energy sources Tiếng Anh 7 Global Success hay, chi tiết giúp học sinh dễ dàng làm bài tập Tiếng Anh 7 Unit 10.

Tiếng Anh 7 Unit 10 Skills 2 (trang 111) - Global Success

Quảng cáo

1 (trang 111 Tiếng Anh 7 Global Success): Work in pairs. Answer the questions (Làm việc theo cặp. Trả lời các câu hỏi)

Gợi ý:

1. I usually use solar energy at home.

2. I usually use hot water from solar energy and turn off all the lights before going out.

Hướng dẫn dịch:

1. Bạn sử dụng loại năng lượng nào ở nhà?

- Tôi thường sử dụng năng lượng mặt trời ở nhà.

2. Bạn thường làm gì để tiết kiệm năng lượng?

- Tôi thường sử dụng nước nóng từ năng lượng mặt trời và tắt hết đèn trước khi ra ngoài.

2 (trang 111 Tiếng Anh 7 Global Success): Mr Lam is discussing with his students about how to save energy at home. Listen and circle the phrases you hear. (Thầy Lâm đang thảo luận với các sinh viên của mình về cách tiết kiệm năng lượng tại nhà. Nghe và khoanh tròn các cụm từ bạn nghe được.)

Bài nghe:

Quảng cáo

Đáp án: 1, 2, 3, 6

Nội dung bài nghe:

Mr Lam: As you know we use energy for cooking, heating and lighting. But it's not cheap. So how can we save energy at home? Linh, what do you do to save electricity?

Linh: Well, I always turn off the lights before going to bed. I have some electrical appliances, such as a TV, a CD player, ….. I turn them off when I don't use them. I think it helps us save electricity.

Mr Lam: You're right. What about you, Minh?

Minh: Well, we use low energy light bulbs at my house. We always turn them off when leaving the room. We use solar panels to warm water too. It's cheap and clean.

Mr Lam: Sounds interesting. And how about you …?

Hướng dẫn dịch:

Thầy Lâm: Như các em đã biết, chúng ta sử dụng năng lượng để đun nấu, sưởi ấm và thắp sáng. Nhưng nó không hề rẻ. Vậy làm thế nào chúng ta có thể tiết kiệm năng lượng tại nhà? Linh, em làm gì để tiết kiệm điện?

Quảng cáo

Linh: À, em luôn tắt đèn trước khi đi ngủ. Em có một số thiết bị điện, chẳng hạn như TV, đầu đĩa CD,… .. Em tắt chúng khi tôi không sử dụng. Em nghĩ nó giúp chúng ta tiết kiệm điện.

Thầy Lâm: Em nói đúng. Còn em thì sao, Minh?

Minh: À, ở nhà em sử dụng bóng đèn năng lượng thấp. Chúng em luôn tắt chúng khi rời khỏi phòng. Chúng em cũng sử dụng các tấm pin mặt trời để làm ấm nước. Nó rẻ và sạch.

Thầy Lâm: Nghe có vẻ thú vị. Con bạn thì sao …?

3 (trang 111 Tiếng Anh 7 Global Success): Listen again and tick T (True) or F (False) for each sentence (Nghe lại và đánh dấu T (Đúng) hoặc F (Sai) cho mỗi câu)

Bài nghe:

Lời giải:

1. T

2. F

3. T

4. T

5. F

Hướng dẫn dịch:

1. Thầy Lâm nói rằng chúng ta sử dụng năng lượng để nấu ăn, sưởi ấm và chiếu sáng.

2. Linh luôn tắt đèn khi ra ngoài.

Quảng cáo

3. Linh tắt các thiết bị điện khi không sử dụng.

4. Minh sử dụng bóng đèn năng lượng thấp ở nhà mình.

5. Minh sử dụng năng lượng mặt trời để nấu các bữa ăn.

4 (trang 111 Tiếng Anh 7 Global Success): Work in pairs. Read some ways to save energy at home. Choose three ways and write them in your notebook. (Làm việc theo cặp. Đọc một số cách để tiết kiệm năng lượng tại nhà. Chọn 3 cách và viết chúng vào sổ tay của bạn.)

Hướng dẫn dịch:

- Sử dụng bóng đèn tiết kiệm năng lượng

- Sử dụng các tấm pin mặt trời để làm ấm nước

- Tắt đèn khi ra khỏi phòng

- Tắt các thiết bị điện khi không sử dụng

5 (trang 111 Tiếng Anh 7 Global Success): Write a paragraph of about 70 words about how you save energy at home. (Viết một đoạn văn khoảng 70 từ về cách bạn tiết kiệm năng lượng ở nhà.)

Gợi ý:

We use a lot of energy at home and it costs us a lot. To save energy, we should use low energy light bulbs. Secondly, remember to turn off electrical appliances when not using them. Last but not least, we should use solar panels to warm water.

Hướng dẫn dịch:

Chúng tôi sử dụng rất nhiều năng lượng ở nhà và chúng tôi tốn rất nhiều năng lượng. Để tiết kiệm năng lượng, chúng ta nên sử dụng bóng đèn năng lượng thấp. Thứ hai, hãy nhớ tắt các thiết bị điện khi không sử dụng. Cuối cùng nhưng không kém phần quan trọng, chúng ta nên sử dụng các tấm pin mặt trời để làm ấm nước.

Bài giảng: Unit 10 Skills 2 - Kết nối tri thức - Cô Hồng Bích (Giáo viên VietJack)

Xem thêm lời giải bài tập Tiếng Anh lớp 7 Global Success (bộ sách Kết nối tri thức) hay khác:

 • Từ vựng Unit 10 lớp 7
 • Getting Started (trang 104, 105 Tiếng Anh lớp 7): 1. Listen and read ... 2. What are Lan and her father talking about?
 • A Closer Look 1 (trang 106 Tiếng Anh lớp 7): 1. Match the types of energy in A with the energy sources in B... 2. Match the types of energy in A
 • A Closer Look 2 (trang 107, 108 Tiếng Anh lớp 7): 1. Work in pairs... 2. Complete the sentences, using the present continuous form of the verbs in brackets
 • Communication (trang 109 Tiếng Anh lớp 7): 1. Listen and read the conversation... 2. Work in pairs
 • Skills 1 (trang 110 Tiếng Anh lớp 7): 1. Work in pairs. Discuss the following questions... 2. Mr Lam is giving a lecture on energy sources
 • Looking Back (trang 112 Tiếng Anh lớp 7): 1. Match the adjectives in A with the nouns in B to make phrases ... 2. Complete the sentences, using the phrases in 1.
 • Project (trang 113 Tiếng Anh lớp 7): 1. Below are some tips about how students can save energy at school... 2. Work in groups

Đã có lời giải bài tập lớp 7 sách mới:

 • (mới) Giải bài tập Lớp 7 Kết nối tri thức
 • (mới) Giải bài tập Lớp 7 Chân trời sáng tạo
 • (mới) Giải bài tập Lớp 7 Cánh diều
 • Anh lớp 7 viết bài văn về tiếp kiệm điện năm 2024
  Gói luyện thi online hơn 1 triệu câu hỏi đầy đủ các lớp, các môn, có đáp án chi tiết. Chỉ từ 200k!

Săn shopee siêu SALE :

 • Sổ lò xo Art of Nature Thiên Long màu xinh xỉu
 • Biti's ra mẫu mới xinh lắm
 • Tsubaki 199k/3 chai
 • L'Oreal mua 1 tặng 3

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, SÁCH LUYỆN THI DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 7

Bộ giáo án, bài giảng powerpoint, đề thi, sách dành cho giáo viên và khóa học dành cho phụ huynh tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài hỗ trợ đăng ký : 084 283 45 85

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Anh lớp 7 viết bài văn về tiếp kiệm điện năm 2024

Anh lớp 7 viết bài văn về tiếp kiệm điện năm 2024

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Soạn Tiếng Anh 7 thí điểm | Giải bài tập Tiếng Anh 7 thí điểm | Để học tốt Tiếng Anh 7 thí điểm của chúng tôi được biên soạn một phần dựa trên cuốn sách: Để học tốt Tiếng Anh 7 thí điểm và Giải bài tập Tiếng Anh 7 thí điểm và bám sát nội dung sgk Tiếng Anh 7 mới Tập 1 và Tập 2.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.