3 5 km vuông bằng bao nhiêu mét vuông năm 2024

1 Mét vuông = 1.0×10-6 Kilômét vuông 10 Mét vuông = 1.0×10-5 Kilômét vuông 2500 Mét vuông = 0.0025 Kilômét vuông 2 Mét vuông = 2.0×10-6 Kilômét vuông 20 Mét vuông = 2.0×10-5 Kilômét vuông 5000 Mét vuông = 0.005 Kilômét vuông 3 Mét vuông = 3.0×10-6 Kilômét vuông 30 Mét vuông = 3.0×10-5 Kilômét vuông 10000 Mét vuông = 0.01 Kilômét vuông 4 Mét vuông = 4.0×10-6 Kilômét vuông 40 Mét vuông = 4.0×10-5 Kilômét vuông 25000 Mét vuông = 0.025 Kilômét vuông 5 Mét vuông = 5.0×10-6 Kilômét vuông 50 Mét vuông = 5.0×10-5 Kilômét vuông 50000 Mét vuông = 0.05 Kilômét vuông 6 Mét vuông = 6.0×10-6 Kilômét vuông 100 Mét vuông = 0.0001 Kilômét vuông 100000 Mét vuông = 0.1 Kilômét vuông 7 Mét vuông = 7.0×10-6 Kilômét vuông 250 Mét vuông = 0.00025 Kilômét vuông 250000 Mét vuông = 0.25 Kilômét vuông 8 Mét vuông = 8.0×10-6 Kilômét vuông 500 Mét vuông = 0.0005 Kilômét vuông 500000 Mét vuông = 0.5 Kilômét vuông 9 Mét vuông = 9.0×10-6 Kilômét vuông 1000 Mét vuông = 0.001 Kilômét vuông 1000000 Mét vuông = 1 Kilômét vuông

Cách so sánh hai số đo diện tích “đề-ca-mét vuông” và “héc-tô-mét vuông” tương tự như cách so sánh các số đo diện tích đã học khác.

Lưu ý: Khi so sánh các số đo có kèm theo các đơn vị đo khác nhau, trước hết ta phải đổi về cùng 1 đơn vị đo sau đó thực hiện so sánh bình thường.

Ví dụ: Điền dấu thích hợp ( < ; > ; = ) vào chỗ chấm:

 1. 35$dam^2$...25$dam^2$

Hai số đo 35$dam^2$ ; 25$dam^2$ có cùng đơn vị đo là $dam^2$.

Mà 35 > 25 nên 35$dam^2$ \> 25$dam^2$

 1. 16$hm^2$...61$hm^2$

Hai số đo 16$hm^2$; 61$hm^2$ có cùng đơn vị đo là $hm^2$.

Mà 16 < 61 nên 16$hm^2$ < 61$hm^2$

 1. 3$hm^2$...208$dam^2$

Ta có 3$hm^2$ \= 300$dam^2$

Mà 300$dam^2$ \> 208$dam^2$.

Vậy 3$hm^2$ \> 208$dam^2$

Dạng 4: Các phép tính với các đơn vị đo diện tích

Các phép tính với hai số đo diện tích “đề-ca-mét vuông” và “héc-tô-mét vuông” tương tự như các phép tính với các số đo diện tích đã học khác.

Lưu ý: Khi thực hiện phép tính có kèm theo các đơn vị đo khác nhau, trước hết ta phải đổi về cùng 1 đơn vị đo sau đó thực hiện tính bình thường.

 • nguyenthituyen86
  3 5 km vuông bằng bao nhiêu mét vuông năm 2024
 • Chưa có nhóm
 • Trả lời 0
 • Điểm 32
 • Cảm ơn 0
 • Toán Học
 • Lớp 5
 • 10 điểm
 • nguyenthituyen86 - 19:31:18 04/10/2022
 • Hỏi chi tiết
 • 3 5 km vuông bằng bao nhiêu mét vuông năm 2024
  Báo vi phạm

Hãy luôn nhớ cảm ơn và vote 5* nếu câu trả lời hữu ích nhé!

TRẢ LỜI

3 5 km vuông bằng bao nhiêu mét vuông năm 2024

3 5 km vuông bằng bao nhiêu mét vuông năm 2024

 • soicodoc26
  3 5 km vuông bằng bao nhiêu mét vuông năm 2024
 • We are the best of Knowledge Arena
 • Trả lời 3087
 • Điểm 1417
 • Cảm ơn 4129
 • soicodoc26
  3 5 km vuông bằng bao nhiêu mét vuông năm 2024
 • 04/10/2022

Đáp án + Giải thích các bước giải:

Ta có: `1km^2 = 1000000 m^2`

`-> 3/5 km^2 = 3/5 . 1000000 m^2 =600000m^2`

`

Sói`

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?

starstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstar

5

starstarstarstarstar

4 vote

 • 3 5 km vuông bằng bao nhiêu mét vuông năm 2024

  3 5 km vuông bằng bao nhiêu mét vuông năm 2024

  • hoangdung643
   3 5 km vuông bằng bao nhiêu mét vuông năm 2024
  • Chưa có nhóm
  • Trả lời 143
  • Điểm 4025
  • Cảm ơn 159 a on chưa thế
 • 3 5 km vuông bằng bao nhiêu mét vuông năm 2024

  3 5 km vuông bằng bao nhiêu mét vuông năm 2024

  • hoangdung643
   3 5 km vuông bằng bao nhiêu mét vuông năm 2024
  • Chưa có nhóm
  • Trả lời 143
  • Điểm 4025
  • Cảm ơn 159 vào trang cá nhân rồi bấm vào câu hỏi đầu trang mà trả lời giúp e ik
 • 3 5 km vuông bằng bao nhiêu mét vuông năm 2024

  3 5 km vuông bằng bao nhiêu mét vuông năm 2024

  • soicodoc26
   3 5 km vuông bằng bao nhiêu mét vuông năm 2024
  • We are the best of Knowledge Arena
  • Trả lời 3087
  • Điểm 1417
  • Cảm ơn 4129 giờ a mới học về

3 5 km vuông bằng bao nhiêu mét vuông năm 2024

3 5 km vuông bằng bao nhiêu mét vuông năm 2024

 • tiendatdang12345
  3 5 km vuông bằng bao nhiêu mét vuông năm 2024
 • Chưa có nhóm
 • Trả lời 889
 • Điểm 13408
 • Cảm ơn 618
 • tiendatdang12345
  3 5 km vuông bằng bao nhiêu mét vuông năm 2024
 • 04/10/2022

Đáp án+Giải thích các bước giải:

ta đổi1km2=1000000

suy ra 3/5km2=3/5×1000000=600000

như vậy 3/5km vuông = 600000 M vuông

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?

starstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstar

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

3 5 km vuông bằng bao nhiêu mét vuông năm 2024