2 tháng 9 năm 1954 là ngày gì năm 2024

Ngày 2/9 chính là ngày Quốc khánh Việt Nam. Đây được coi như là một ngày lễ lớn hằng năm của nước ta kỉ niệm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản Tuyên ngôn độc lập tại Quảng trường Ba Đình, Hà Nội.

Sau khi Hà Nội và miền Bắc khởi nghĩa thắng lợi, ngày 25/8, Chủ tịch Hồ Chí Minh từ chiến khu trở về ngoại thành Hà Nội. Chiều hôm sau, Đoàn Trung ương đón Người về ở căn gác 2, nhà số 48, phố Hàng Ngang, Hà Nội để trực tiếp chỉ đạo phong trào. Người đã chủ tọa phiên họp của Thường vụ Trung ương Đảng bàn về công tác đối nội, đối ngoại, và đưa ra quyết định về việc khẩn trương tổ chức lễ ra mắt chính phủ lâm thời.

Đúng vào ngày 2/9/1945, khi bản Tuyên ngôn được đọc lên chính lúc khai sinh ra nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Lúc đầu ngày 2/9 được gọi là “Việt Nam độc lập” còn ngày 19/8 thì gọi là Quốc khánh. Vào năm 1954 ngày 2/9 chính thức được gọi là Quốc Khánh Việt Nam.

Ngày Quốc khánh Việt Nam 2/9/1945 chính là ngày khai sinh ra nước Việt Nam dân chủ Cộng Hòa và ngày nay chính là Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Ngày 2/9 được xem là một cột mốc chói lọi trong hành trình nghìn năm dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam ta.

Lễ Quốc khánh 2/9/2024 sẽ rơi vào thứ 2 nhằm ngày 30/7/2024 âm lịch.

2 tháng 9 năm 1954 là ngày gì năm 2024

Lễ Quốc khánh 2/9 năm 2024 là thứ mấy? Người lao động được nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 năm 2024 được mấy ngày? (Hình từ Internet)

Người lao động được nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 năm 2024 được mấy ngày?

Theo Mục 5 Thông báo 5015/TB-LĐTBXH năm 2023 về việc nghỉ tết Âm lịch và nghỉ lễ Quốc khánh năm 2024 đối với người lao động trong khối doanh nghiệp sẽ như sau:

5. Đối với người lao động không thuộc đối tượng quy định tại khoản 1 Thông báo này, người sử dụng lao động quyết định lựa chọn phương án nghỉ tết Âm lịch và nghỉ lễ Quốc khánh năm 2024 như sau:
....
- Đối với dịp nghỉ lễ Quốc khánh: thứ Hai ngày 02/9/2024 Dương lịch và lựa chọn 01 trong 02 ngày: Chủ Nhật ngày 01/9/2024 hoặc thứ Ba ngày 03/9/2024 Dương lịch.
- Thông báo phương án nghỉ tết Âm lịch và nghỉ lễ Quốc khánh năm 2024 cho người lao động trước khi thực hiện ít nhất 30 ngày.
- Nếu ngày nghỉ hằng tuần trùng với ngày nghỉ lễ, tết quy định tại khoản 1 Điều 112 Bộ luật Lao động thì người lao động được nghỉ bù ngày nghỉ hằng tuần vào ngày làm việc kế tiếp theo quy định tại khoản 3 Điều 111 Bộ luật Lao động.
- Khuyến khích người sử dụng lao động áp dụng thời gian nghỉ tết Âm lịch cho người lao động như quy định đối với công chức, viên chức.

Theo đó, lịch nghỉ Quốc khánh 2024 của người lao động sẽ như sau:

Thứ Hai ngày 02/9/2024 Dương lịch và lựa chọn 01 trong 02 ngày:

- Chủ Nhật ngày 01/9/2024 Dương lịch

- Thứ Ba ngày 03/9/2024 Dương lịch

Như vậy, vào dịp lễ Quốc khánh 2/9 năm 2024 thì người lao động trong khối doanh nghiệp sẽ được nghỉ lễ từ 3 - 4 ngày tùy theo doanh nghiệp có làm việc vào ngày thứ 7 hay không

Người lao động đi làm vào ngày lễ Quốc khánh 2/9 sẽ nhận lương như thế nào?

Căn cứ tại Điều 112 Bộ luật Lao động 2019 có quy định về nghỉ lễ tết như sau:

Nghỉ lễ, tết
1. Người lao động được nghỉ làm việc, hưởng nguyên lương trong những ngày lễ, tết sau đây:
...
đ) Quốc khánh: 02 ngày (ngày 02 tháng 9 dương lịch và 01 ngày liền kề trước hoặc sau);
...

Ngoài ra, theo Điều 98 Bộ luật Lao động 2019 quy định về tiền lương làm thêm giờ, làm việc vào ban đêm như sau:

Tiền lương làm thêm giờ, làm việc vào ban đêm
1. Người lao động làm thêm giờ được trả lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương thực trả theo công việc đang làm như sau:
a) Vào ngày thường, ít nhất bằng 150%;
b) Vào ngày nghỉ hằng tuần, ít nhất bằng 200%;
c) Vào ngày nghỉ lễ, tết, ngày nghỉ có hưởng lương, ít nhất bằng 300% chưa kể tiền lương ngày lễ, tết, ngày nghỉ có hưởng lương đối với người lao động hưởng lương ngày.
2. Người lao động làm việc vào ban đêm thì được trả thêm ít nhất bằng 30% tiền lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương thực trả theo công việc của ngày làm việc bình thường.
3. Người lao động làm thêm giờ vào ban đêm thì ngoài việc trả lương theo quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này, người lao động còn được trả thêm 20% tiền lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương theo công việc làm vào ban ngày của ngày làm việc bình thường hoặc của ngày nghỉ hằng tuần hoặc của ngày nghỉ lễ, tết.
....

Qua đó có thể thấy, lễ Quốc khánh 2/9 là một trong các ngày lễ mà người lao động được nghỉ việc và hưởng nguyên lương. Cho nên, trường hợp người lao động đi làm vào ngày lễ Quốc khánh 2/9 thì sẽ hưởng lương như sau:

[1] Đối với người lao động làm việc vào ban ngày:

Lương của người lao động ít nhất = 300% x Đơn giá tiền lương hoặc tiền lương thực trả theo công việc đang làm

Lưu ý: chưa kể tiền lương ngày lễ, tết, ngày nghỉ có hưởng lương đối với người lao động hưởng lương ngày.

[2] Đối với người lao động làm việc vào ban đêm:

Lương của người lao động được trả thêm ít nhất = 30% x Đơn giá tiền lương hoặc tiền lương thực trả theo công việc của ngày làm việc bình thường.

[3] Đối với người lao động làm thêm giờ vào ban đêm:

Ngoài việc trả lương theo như [1] và [2], người lao động còn được trả thêm 20% tiền lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương theo công việc làm vào ban ngày của ngày nghỉ lễ tết.