Vở bài tập toán lớp 2 tập 1 trang 15 năm 2024

Giải vở bài tập Toán lớp 2 trang 13, 14, 15 bài: Số hạng - Tổng sách Chân trời sáng tạo là nguồn tư liệu hay trong quá trình dạy học, với lời giải được biên soạn chi tiết bám sát nội dung học giúp các em học tốt môn Toán lớp 2 hơn.

Bài 1 Vở bài tập Toán lớp 2 trang 13

Làm theo mẫu.

Tính

Các thành phần của phép tính

Số hạng

Tổng

8 + 2 = 10

8 và 2

10

15 + 4 = ....

...........

..........

6 + 10 + 20 = ....

...........

..........

Hướng dẫn:

Quan sát ví dụ mẫu rồi làm tương tự.

Lời giải chi tiết:

Tính

Các thành phần của phép tính

Số hạng

Tổng

8 + 2 = 10

8 và 2

10

15 + 4 = 19

15 và 4

19

6 + 10 + 20 = 36

6, 10 và 20

36

Bài 2 Vở bài tập Toán lớp 2 trang 13

Đặt tính rồi tính tổng

24 + 63

11 + 76

52 + 4

Hướng dẫn:

- Đặt tính sao cho các chữ số cùng một hàng thẳng cột với nhau.

- Tính theo thứ tự từ phải sang trái.

Lời giải chi tiết:

24 + 63 = 87

11 + 76 = 87

52 + 4 = 56

Bài 3 Vở bài tập Toán lớp 2 trang 13

Tô màu các ô như sau:

 • Hai số có tổng là 16: màu xanh da trời.
 • Hai số có tổng là 9: màu đỏ.
 • Hai số có tổng là 44: màu vàng
 • Hai số có tổng là 52: màu tím

Vở bài tập toán lớp 2 tập 1 trang 15 năm 2024

Hướng dẫn:

Tính nhẩm để tìm hai số có tổng là 16, 9, 44, 52 rồi tô màu theo yêu cầu bài toán.

Lời giải chi tiết:

Ta có:

 • 9 + 0 = 9
 • 40 + 4 = 44
 • 30 + 22 = 52

Vậy ta tô màu như sau:

Vở bài tập toán lớp 2 tập 1 trang 15 năm 2024

Bài 4 Vở bài tập Toán lớp 2 trang 14

Số?

a)

Số hạng

15

22

25

64

50

40

Số hạng

22

15

44

3

40

50

Tổng

37

....

....

....

....

....

b)

Vở bài tập toán lớp 2 tập 1 trang 15 năm 2024

Hướng dẫn:

 1. Ta có: Số hạng + Số hạng = Tổng

Thực hiện phép cộng trong mỗi cột rồi điền kết quả vào chỗ chấm.

 1. Thực hiện các phép cộng theo chiều mũi tên rồi điền số thích hợp vào ô trống.

Lời giải chi tiết:

a)

Số hạng

15

22

25

64

50

40

Số hạng

22

15

44

3

40

50

Tổng

37

37

69

67

90

90

b)

Vở bài tập toán lớp 2 tập 1 trang 15 năm 2024

Bài 5 Vở bài tập Toán lớp 2 trang 14

Nối phép tính với kết quả thích hợp để giúp ong về tổ.

Vở bài tập toán lớp 2 tập 1 trang 15 năm 2024

Hướng dẫn:

Tính nhẩm kết quả phép cộng ghi trên mỗi chú ong rồi nối với tổ ong ghi số tương ứng.

Lời giải chi tiết:

Vở bài tập toán lớp 2 tập 1 trang 15 năm 2024

Bài 6 Vở bài tập Toán lớp 2 trang 15

Viết hai phép tính cộng theo tranh.

Vở bài tập toán lớp 2 tập 1 trang 15 năm 2024

Hướng dẫn:

Quan sát tranh ta viết phép cộng để tính tổng số viên bi trong hình.

Lời giải chi tiết:

Vở bài tập toán lớp 2 tập 1 trang 15 năm 2024

Bài 7 Vở bài tập Toán lớp 2 trang 15

Thử thách.

Điền chữ số thích hợp vào ô trống.

Vở bài tập toán lớp 2 tập 1 trang 15 năm 2024

Hướng dẫn:

Dựa vào kiến thức đặt tính rồi tính, ta tính nhẩm các số theo cột dọc rồi điền số thích hợp vào ô trống.

Lời giải chi tiết:

Vở bài tập toán lớp 2 tập 1 trang 15 năm 2024

.........................

Trên đây là Giải vở bài tập Toán lớp 2 bài: Số hạng - Tổng sách Chân trời sáng tạo nằm trong chủ đề 1. Bộ Chân trời sáng tạo gồm 2 tập. Trong mỗi tập sách, các nội dung được giới thiệu theo trình tự sách giáo khoa Toán Tiểu học với hệ thống bài tập đa dạng và phong phú. Trong mỗi phần, các bài tập tự luận và trắc nghiệm được giới thiệu đan xen và đặc biệt có một số đề kiểm tra dùng để tham khảo, giúp các em luyện tập toàn bộ kiến thức cơ bản.

Câu 1 (Bài 3, Tiết 3) trang 15, VBT Toán lớp 2 tập 1

Câu hỏi:

 1. Viết số thích hợp vào chỗ chấm (theo mẫu).

Mẫu: 45 = 40 + 5 76 = …… + 6

81 = …… + …… …… = 50 + 3

 1. Nối (theo mẫu).

Vở bài tập toán lớp 2 tập 1 trang 15 năm 2024

Phương pháp:

 1. quan sát rồi viết các số theo mẫu
 1. Tính nhẩm phép tính trên mỗi cánh hoa rồi nối với kết quả tương ứng

Lời giải:

 1. 45 = 40 + 5 76 = 70 + 6

81 = 80 + 1 53 = 50 + 3

 1. Em thực hiện các phép tính trên cánh hoa. Nối con ong với cánh hoa có kết quả giống nhau

40 + 2 = 42; 60 + 3 = 63; 50 + 1 = 51; 40 + 7 = 47; 30 + 5 = 35

Em nối được như sau:

Vở bài tập toán lớp 2 tập 1 trang 15 năm 2024

Câu 2 (Bài 3, Tiết 3) trang 16, VBT Toán lớp 2 tập 1

Câu hỏi:

Vở bài tập toán lớp 2 tập 1 trang 15 năm 2024

 1. Quan sát ba dây ở trên rồi tô màu đỏ vào các hình tròn, màu vàng vào các hình vuông, màu xanh vào các hình tam giác.
 1. Viết các số thích hợp vào chỗ chấm.

Tổng số các hình có ở dây 2 và dây 3 là:

..... +..... = ..... (hình)

Hiệu số các hình màu đỏ và các hình màu xanh ở cả ba dây là

..... -...... = ..... (hình)

 1. Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng.

Trong cả ba dây, hình nào có ít nhất?

 1. Hình tròn
 1. Hình vuông
 1. Hình tam giác

Phương pháp:

Em hãy tô màu theo yêu cầu của đề bài rồi điền số thích hợp vào chỗ chấm.

Lời giải:

 1. Em tô màu như sau:

Vở bài tập toán lớp 2 tập 1 trang 15 năm 2024

 1. Em đếm thấy dây 2 có 9 hình, dây 3 có 10 hình

Tổng số các hình có ở dây 2 vào dây 3 là:

9 + 10 = 19 (hình)

Ở cả ba dây, hình màu đỏ có 10, hình màu xanh có 7.

Hiệu số các hình màu đỏ và các hình màu xanh ở cả ba dây là:

10 – 7 = 3 (hình)

 1. Ở cả ba dây, hình màu vàng có 10 hình.

Do đó trong cả ba dây, hình tròn (màu đỏ) có 10 hình, hình vuông (màu vàng) có 10 hình, hình tam giác (màu xanh) có 7 hình nên hình tam giác có ít nhất (7 < 10), em khoanh vào đáp án C.

Câu 3 (Bài 3, Tiết 3) trang 17, VBT Toán lớp 2 tập 1

Câu hỏi:

Trên mỗi toa tàu ghi một số.

Vở bài tập toán lớp 2 tập 1 trang 15 năm 2024

 1. Đổi chỗ hai toa của đoàn tàu B để được các số sắp xếp theo thứ tự từ bé đến lớn bằng cách vẽ mũi tên. (theo mẫu).
 1. Tính hiệu số lớn nhất của đoàn tàu A và số bé nhất ở đoàn tàu B.

Phương pháp:

 1. So sánh các số trên đoàn tàu B rồi đổi chỗ để sắp xếp theo thứ tự từ bé đến lớn.
 1. Xác định số lớn nhất của đoàn tàu A và số bé nhất của đoàn tàu B rồi thực hiện phép trừ.

Lời giải:

 1. Đổi chỗ hai toa 67 và 30 của đoàn tàu B được các số xếp theo thứ tự từ bé đến lớn bằng cách vẽ mũi tên như sau: