Trung bình cộng 2 số là 117 năm 2024

1/- Trung bình cộng của hai số tự nhiên là 117 . Tìm hai số đó , biết rằng nếu viết thêm chữ số 1 vào bên trái số bé thì được số lớn . Tìm hai số đó ?

Trung bình cộng 2 số là 117 năm 2024

Hai số tự nhiên có trung bình cộng là 117.Tìm hai số đó ,biết rằng ,nếu viết thêm chữ số 1 vào bên trái số bé thì được số lớn.

Xem chi tiết

Trung bình cộng 2 số là 117 năm 2024

2.Trung bình cộng của hai số tự nhiên la117. Tìm hai số đó, biết rằng nếu viết thêm chữ số 1 vào bên trái số bé thì được số lớn.

Xem chi tiết

Trung bình cộng 2 số là 117 năm 2024

trung bình cộng hai số tự nhiên bằng 117 tìm 2 số biết rằng nếu viết thêm chữ số 1 vào bên trái số bé thì được số lớn

Xem chi tiết

Trung bình cộng 2 số là 117 năm 2024

trung bình cộng của 2 số tự nhiên là 117 . Tìm 2 số đó , biết rằng nếu viết thêm chữ số 1 vào bên trái số bé thì dược số lớn .

Xem chi tiết

Trung bình cộng 2 số là 117 năm 2024

trung bình cộng hai số tự nhiên là 117, biết nếu thêm chữ số 1 vào bên trái số bé thì ta dược số lớn. tìm hai số

Xem chi tiết

Trung bình cộng 2 số là 117 năm 2024

Trung bình cộng của hai số tự nhiên là 148 tìm hai số đó biết rằng thêm chữ số1 vào bên trái số bé thì được số lớn

Xem chi tiết

Trung bình cộng 2 số là 117 năm 2024

Trung bình cộng của hai số tự nhiên bằng 2436 . Nếu viết thêm một chữ số 3 vào bên trái số bé ta được số lớn . Tìm hai số đó .

Xem chi tiết

Trung bình cộng 2 số là 117 năm 2024

Cho hai số tự nhiên có trung bình cộng của hai số tự nhiên bằng 1485 và biết nếu viết thêm chữ số 1 vào bên trái số bé ta được số lớn. Tìm số bé.

Viết tiếp vào chỗ chấm cho thích hợp. a) Số trung bình cộng của hai số 10 và 20 là ... Cân nặng của 4 học sinh lần lượt là 27 kg, 30 kg, 32 kg và 35 kg

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Viết tiếp vào chỗ chấm cho thích hợp.

  1. Số trung bình cộng của hai số 10 và 20 là: …......................
  1. Số trong bình cộng của ba số 20, 40 và 60 là: …..................
  1. Số trong bình cộng của ba số 3, 11 và 16 là: ........................

Phương pháp giải:

Muốn tìm số trung bình cộng của nhiều số, ta tính tổng của các số đó, rồi chia tổng đó cho số các số hạng.

Lời giải chi tiết:

  1. Số trung bình cộng của hai số 10 và 20 là (10 + 20) : 2 = 15
  1. Số trong bình cộng của ba số 20, 40 và 60 là: (20 + 40 + 60) : 3 = 40
  1. Số trong bình cộng của ba số 3, 11 và 16 là: (3 + 11 + 16) : 3 = 10

Câu 2

Cân nặng của 4 học sinh lần lượt là 27 kg, 30 kg, 32 kg và 35 kg. Hỏi trung bình mỗi bạn nặng bao nhiêu ki-lô-gam?

Phương pháp giải:

Cân nặng trung bình của 4 bạn = Tổng cân nặng của 4 bạn : 4

Lời giải chi tiết:

Trung bình mỗi bạn cân nặng số ki-lô-gam là:

(27 + 30 + 32 +35) : 4 = 31 (kg)

Đáp số: 31 kg

Câu 3

Số học sinh xuất sắc của các lớp khối Bốn ở một trường trong năm học vừa qua được cho như bảng sau:

Trung bình cộng 2 số là 117 năm 2024

Hỏi trong năm học vừa qua, trung bình mỗi lớp có bao nhiêu học sinh xuất sắc?

Phương pháp giải:

Số học sinh xuất sắc trung bình ở mỗi lớp = Tổng số học sinh xuất sắc : số lớp

Lời giải chi tiết:

Trong năm học vừa qua, trung bình mỗi lớp có số học sinh xuất sắc là:

(15 + 12 + 16 + 13) : 4 = 14 (học sinh)

Đáp số: 14 học sinh

Câu 4

Viết câu trả lời thích hợp vào chỗ chấm.

Chiều cao của 5 cầu thủ trong đội bóng đá thiếu niên – nhi đồng của Trường Tiểu học Thành Công được cho như bảng sau:

Trung bình cộng 2 số là 117 năm 2024

Chiều cao của 5 cầu thủ trong đội bóng đá thiếu niên – nhi đồng của Trường Tiểu học Quyết Thắng được cho như bảng sau:

Trung bình cộng 2 số là 117 năm 2024

Không thực hiện phép tính, em hãy cho biết chiều cao trung bình của một cầu thủ trong đội bóng đá thiếu niên – nhi đồng của trường nào cao hơn. Tại sao?

Phương pháp giải:

Quan sát số liệu trong 2 bảng để trả lời câu hỏi

Lời giải chi tiết:

Chiều cao trung bình của một cầu thủ trong đội bóng đá thiếu niên – nhi đồng của trường Tiểu học Quyết Thắng cao hơn vì phần lớn các cầu thủ trường Quyết Thắng có chiều cao cao hơn các cầu thủ trường Tiểu học Thành Công.

  • Giải bài 46: Tìm số trung bình cộng (tiết 2) trang 33 vở bài tập Toán 4 - Kết nối tri thức với cuộc sống Viết số thích hợp vào mỗi hình tròn, biết số ghi ở hình tròn bằng trung bình cộng của các số ghi ở hình vuông. Chú Luân có 6 chai nước nắp màu xanh và 8 chai nước nắp màu trắng
  • Giải bài 47: Bài toán liên quan đến rút về đơn vị (tiết 1) trang 34 vở bài tập Toán 4 - Kết nối tri thức với cuộc sống Có 72 hộp sữa chua chia đều vào 12 vỉ. Mẹ cắm đều 54 bông hoa cúc vào 6 lọ
  • Giải bài 47: Bài toán liên quan đến rút về đơn vị (tiết 2) trang 35 vở bài tập Toán 4 - Kết nối tri thức với cuộc sống Mẹ mua 4 kg cam phải trả tất cả 100 000 đồng. Có 84 chiếc bánh được đóng đều vào 14 hộp.
  • Giải bài 48: Luyện tập chung (tiết 1) trang 37 vở bài tập Toán 4 - Kết nối tri thức với cuộc sống Tính nhẩm. a) 52 613 x 10 = ………………….. Đặt tính rồi tính. 81 207 x 6 Giải bài 48: Luyện tập chung (tiết 2) trang 38 vở bài tập Toán 4 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Một cửa hàng hoa quả nhập về 765 kg quả vú sữa được đóng đều vào 17 thùng. Mi đã đặt một món quà sau ô cửa ghi phép tính có kết quả bé nhất. Mai, Việt, Nam