Tài liệu giáo khoa chuyên toán hình học 10 năm 2024

được biên soạn với các mục đích sau: Phục vụ việc dạy và học ở hệ chuyên Toán thể hiện được tinh thần chương trình chuyên toán, gắn với chương trình và sách giáo khoa Toán nâng cao nhằm giúp học sinh có thể chuyển đổi từ việc học hệ chuyên sang hệ không chuyên và ngược lại. Làm một tài liệu giáo khoa cho giáo viên dạy các lớp chuyên Toán. Giúp học sinh các lớp chuyên tự học; giúp học sinh khá giỏi ở các lớp đại trà có tài liệu để có thể tự học, tự bồi dưỡng thêm.

Tuyển tập các tài liệu CHUYÊN ĐỀ TOÁN 10 hay nhất trong chương trình môn Toán lớp 10, bao gồm các nội dung: Mệnh Đề Và Tập Hợp; Bất Phương Trình Và Hệ Bất Phương Trình Bậc Nhất Hai Ẩn; Hàm Số Và Đồ Thị; Đại Số Tổ Hợp; Hệ Thức Lượng Trong Tam Giác; Vectơ; Phương Pháp Toạ Độ Trong Mặt Phẳng; Thống Kê; Xác Suất; Phương Pháp Quy Nạp Toán Học; Nhị Thức Newton; Hệ Phương Trình Bậc Nhất Ba Ẩn; Ba Đường Conic Và Ứng Dụng.

Các tài liệu CHUYÊN ĐỀ TOÁN 10 được biên soạn phù hợp với chương trình sách giáo khoa Toán 10: Cánh Diều, Chân Trời Sáng Tạo, Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống; với đầy đủ lý thuyết, các dạng toán, ví dụ minh họa, bài tập trắc nghiệm và bài tập tự luận có đáp án và lời giải chi tiết, đầy đủ các mức độ nhận thức: nhận biết, thông hiểu, vận dụng và vận dụng cao.

  1. Thư viện yên bái
  2. Tài liệu Trung học phổ thông
  3. Khoa học tự nhiên

Please use this identifier to cite or link to this item:http://hdl.handle.net/11744.6/22122

Title: Tài liệu chuyên toán Hình Học 10 Authors: Đoàn Quỳnh chủ biên, Văn Như Cương Trần Nam Dũng, Nguyễn Minh Hà Đỗ Thanh Sơn, Lê Bá Khánh Trình Keywords: Toán học Hình học Lớp 10 Tài liệu thi chuyên Issue Date: 2011 Publisher: Đại học Quốc Gia Hà Nội.-Tái bản lần thứ 2 Abstract: Phục vụ việc dạy và học hệ chuyên Toán, tài liệu giáo khoa cho giáo viên dạy các lớp chuyên Toán, giúp học sinh các lớp chuyên tự học. Description: Thư viện tỉnh Yên Bái;341tr. URI: http://hdl.handle.net/11744.6/22122 Appears in Collections:Khoa học tự nhiên

Files in This Item:

Tài liệu giáo khoa chuyên toán hình học 10 năm 2024

  • File : 128. Tài liệu chuyên Toán Hình học 10 - Đoàn Quỳnh.pdf
  • ##### Description :
  • ##### Size : 86,36 MB
  • ##### Format : Adobe PDF

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Uploaded by

Nam Nguyen

100% found this document useful (1 vote)

2K views

342 pages

Original Title

Tài Liệu Chuyên Toán Hình Học 10.pdf

Copyright

© © All Rights Reserved

Available Formats

PDF, TXT or read online from Scribd

Share this document

Did you find this document useful?

Is this content inappropriate?

100% found this document useful (1 vote)

2K views342 pages

Tài Liệu Chuyên Toán Hình Học 10 PDF

Uploaded by

Nam Nguyen

Jump to Page

You are on page 1of 342

Search inside document

Reward Your Curiosity

Everything you want to read.

Anytime. Anywhere. Any device.

No Commitment. Cancel anytime.

Tài liệu giáo khoa chuyên toán hình học 10 năm 2024

Cuốn tài liệu chuyên Toán Hình học 10 do Đoàn Quỳnh chủ biên được biên soạn nhằm phục vụ việc dạy và học ở hệ chuyên Toán thể hiện được tinh thần của chương trình chuyên Toán, khá gần với chương trình SGK Toán hình học nâng cao nhằm giúp học sinh có thể chuyển đổi từ việc học ở hệ chuyên sang hệ không chuyên và ngược lại.

  • Làm một tài liệu giáo khoa cho giáo viên dạy các lớp chuyên Toán.
  • Giúp học sinh các lớp chuyên tự học ; giúp học sinh khá giỏi ở các lớp đại trà có tài liệu để có thể tự học, tự bồi dưỡng thêm (bên cạnh SGK nâng cao).

Tác giả mong rằng bộ sách này thực sự bổ ích cho các học sinh ham thích và học giỏi môn Toán, đặc biệt giúp học sinh chuyên toán có tài liệu học tập riêng cho hệ chuyên của mình.