mystery box whore là gì - Nghĩa của từ mystery box whore

mystery box whore có nghĩa là

Một người nào đó, khi chơi zombie trên COD, người sẽ làm bất cứ điều gì bao gồm chết tiệt toàn bộ trò chơi để bắn vào hộp bí ẩn.

Thí dụ

"Thoát là một con điếm hộp bí ẩn!"