Mã số cas của hóa chất là gì năm 2024

Mã số CAS của một hóa chất là dãy các chữ số duy nhất ấn định cho mỗi hóa chất theo quy tắc của Chemical Abstracts Service (một Ban thuộc Hội hóa học Mỹ, viết tắt là CAS)

Phiếu an toàn hóa chất (MSDS) phải bao gồm ít nhất là các mục sau: a) tên hoá chất, xuất xứ; nơi sản xuất;

 1. thành phần, công thức hoá học;
 2. đặc tính hoá lý, tính độc;
 3. tính ổn định và hoạt tính; đ) mức độ nguy hiểm;
 4. mức độ rủi ro đối với sức khoẻ;
 5. mức độ rủi ro đối với môi trường;
 6. tác động lên người và yêu cầu về thiết bị bảo vệ cá nhân;
 7. biện pháp sơ cứu về mặt y tế khi cần thiết;
 8. biện pháp xử lý khi có hoả hoạn;
 9. biện pháp ngăn ngừa rủi ro, ngăn ngừa tai nạn;
 10. biện pháp cất giữ;
 11. biện pháp quản lý chất thải;
 12. các yêu cầu trong vận chuyển;
 13. các tiêu chuẩn việt nam và quy định luật pháp phải tuân thủ;
 14. các thông tin cần thiết khác.

Phiếu an toàn hóa chất tiếng Việt theo mẫu quy định tại Phụ lục 17 Thông tư 28/2010/TT-BCT quy định cụ thể một số điều của Luật Hóa chất và Nghị định số 108/2008/NĐ-CP ngày 07 tháng 10 năm 2008 của chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hóa chất

Không có thành viên trực tuyến.

Chủ đề 10,834 Bài viết 42,127 Thành viên 31,234 Thành viên mới nhất khachmua

Số CAS là thông số bắt buộc trên sản phẩm hóa chất. CAS là gì? cùng tìm hiểu số CAS qua bài viết dưới đây.

CAS là viết tắt của “Chemical Abstracts Service” – Thuật ngữ tóm tắt hoá chất. Là thuật ngữ của Hiệp hội hoá chất Hoa Kỳ dùng gắn số định danh cho tất cả các loại hóa chất, từ đó việc tìm kiếm hoá chất trở nên đơn giản hơn bằng cách sử dụng chuỗi số định danh.

Số CAS được áp dụng cho đơn chất, hợp chất, chất vô cơ, chất hữu cơ, protein, enzyme thậm chí cho cả hỗn hợp, ví dụ số CAS của Acetone là: 67-64-1

Mã số cas của hóa chất là gì năm 2024
CAS của Acetone

2. Cách tính CAS

CAS được hiểu là một số chuỗi định danh duy nhất đối với các nguyên tố hóa học và cũng là tập hợp của các hợp chất hóa học, giúp cho việc tìm kiếm cơ sở dữ liệu thuận tiện hơn.

Số CAS sẽ có dạng: A-B-C

 • A có thể gồm 6 chữ số.
 • B chỉ gồm 2 chữ số.
 • C chỉ gồm 1 chữ số là số kiểm tra.

Các số này được đánh theo thứ tự, chất nào đánh sau sẽ có số lớn chất trước, và không mang ý nghĩa, quy luật nào bên trong.

Duy nhất số C được dùng để kiểm tra sẽ có công thức tính. Ví dụ hóa chất Acetone có số CAS: 67-64-1

C sẽ là phần dư của phép tính: (4*1+6*2+7*3+6*4)mod 10=64 mod 10 ( Mod là phép tính để lấy phần dư)

3. Ứng dụng CAS

 • Định danh tìm kiếm trên các kênh internet, báo trí, …

Trên đây là 1 số thông tin giúp bạn có được câu trả lời số CAS là gì? Cũng như ý nghĩa, ứng dụng và cách tra cứu số CAS trong hóa chất, giúp ta hiểu rõ hơn về hóa chất đang sử dụng.

Ngày 12/10/2023 Tổng cục hải quan đã ra công văn 2917/HQTPHCM-GSQL giải đáp vướng mắc của mã CAS hóa chất thể hiện trên MSDS cho tờ khai nhập khẩu. Nội dung công văn như sau

Mã số cas của hóa chất là gì năm 2024

TỔNG CỤC HẢI QUAN

CỤC HẢI QUAN

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Số: 2917/HQTPHCM-GSQL

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TP. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 10 năm 2023

V/v cung cấp mã CAS hóa chất thể hiện MSDS cho tờ khai nhập khẩu

Kính gửi: Công ty TNHH Evonik Việt Nam

(Địa chỉ: Tòa nhà Vincom Center, P.17010-11, Lầu 17, số 72 Lê Thánh Tôn, phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh)

Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh nhận được công văn số 250923/CASEVN ngày 25/9/2023 của Công ty TNHH Evonik Việt Nam về việc vướng mắc cung cấp mã CAS hóa chất thể hiện trên MSDS cho tờ khai nhập khẩu. Liên quan đến vấn đề nêu trên, Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh có ý kiến như sau:

Đề nghị Quý Công ty nghiên cứu các văn bản sau:

 1. Về thông tin bảo mật của doanh nghiệp:

Tại khoản 1 Điều 29 Nghị định số 113/2017/NĐ-CP ngày 09/10/2017 của Chính phủ quy định về thông tin bảo mật như sau:

“1. Thông tin bảo mật của bên khai báo, đăng ký, báo cáo theo quy định tại khoản 2 Điều 50 của Luật hóa chất bao gồm:

 1. Tên và số lượng hóa chất được sản xuất, nhập khẩu, kinh doanh;
 1. Thông tin có liên quan đến bí quyết công nghệ, bí mật thương mại".

Tại Điều 51 Luật hóa chất quy định sử dụng thông tin bảo mật, theo đó:

“1. Cơ quan, người tiếp nhận khai báo, đăng ký, báo cáo hóa chất có trách nhiệm cung cấp thông tin bảo mật quy định tại Điều 50 của Luật này khi có yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền

2. Cơ quan, người tiếp nhận khai báo đăng ký, báo cáo hóa chất có trách nhiệm giữ bí mật thông tin bảo mật theo quy định của pháp luật".

2. Về việc nộp bổ sung tài liệu kỹ thuật, cung cấp đầy đủ thông tin về hóa chất nhập khẩu bao gồm tên, số CAS và tỷ lệ hàm lượng:

Tại điểm b.3 khoản 1 Điều 24 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính quy định thủ tục kiểm tra tên hàng, mã số hàng hóa, mức thuế khi kiểm tra hồ sơ hải quan như sau:

“b.3) Trường hợp phát hiện thông tin khai báo về tên hàng, mô tả hàng hóa chưa phù hợp với mã số hàng hóa, hoặc sai lệch giữa các thông tin trên chứng từ thuộc bộ hồ sơ hải quan và thông tin khai trên tờ khai hải quan nhưng chưa đủ căn cứ để xác định tên hàng, mã số hàng hóa, mức thuế thì yêu cầu người khai hải quan nộp bổ sung tài liệu kỹ thuật hoặc hợp đồng mua bán hàng hóa hoặc bản phân tích thành phần sản phẩm

Qua kiểm tra các chứng từ nộp bổ sung, nếu cơ quan hải quan có đủ cơ sở xác định người khai hải quan khai không đúng tên hàng, mã số hàng hóa mức thuế thì hướng dẫn người khai hải quan khai bổ sung như quy định tại điểm b.2 khoản này. Trường hợp người khai hải quan không nộp được chứng từ theo yêu cầu của cơ quan hải quan hoặc qua kiểm tra các chứng từ, cơ quan hải quan chưa đủ cơ sở để xác định tên hàng, mã số hàng hóa, mức thuế thì thực hiện lấy mẫu phân tích, giám định theo quy định của Bộ trưởng Bộ Tài chính về phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa, phân tích để kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu hoặc báo cáo Chi cục trưởng Chi cục Hải quan quyết định kiểm tra thực tế hàng hóa theo khoản 2 Điều này "

Như vậy, cơ quan Hải quan có quyền yêu cầu người khai hải quan nộp bổ sung tài liệu kỹ thuật khi phát hiện thông tin khai báo về tên hàng, mô tả hàng hóa chưa phù hợp với mã số hàng hóa, hoặc sai lệch giữa các thông tin trên chứng từ bộ hồ sơ hải quan và thông tin khai trên tờ khai hải quan nhưng chưa đủ căn cứ để xác định tên hàng, mã số hàng hóa, mức thuế.

Căn cứ Điều 26 Luật Hải quan ngày 23/6/2014: "Khi phân loại hàng hóa phải căn cứ hồ sơ hải quan tài liệu kỹ thuật và các thông tin khác có liên quan đến hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu để xác định tên gọi, mã số của hàng hóa theo danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam”;

Căn cứ Khoản 2, Điều 16 Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015 của Chính phủ: "Việc phân loại hàng hóa căn cứ vào hồ sơ hải quan, tài liệu kỹ thuật và các thông tin về thành phần, tinh chất lý, hóa, tính năng, công dụng của hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu";

Căn cứ Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa, phân tích để kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; Thông tư số 17/2021/TT-BTC ngày 26/02/2021 sửa đổi, bổ sung một số điều tại Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ Tài chính:

Thông tư số 31/2022/TT-BTC ngày 08/6/2022 của Bộ Tài chính về việc ban hình Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam, thì:

Thông tin về thành phần của hàng hóa là một trong những yếu tố có ảnh hưởng đến việc phân loại hàng hóa xuất nhập khẩu.

Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh trả lời để Quý Công ty được biết. Trường hợp phát sinh vướng mắc khi làm thủ tục hải quan, Công ty liên hệ trực tiếp Chi cục Hải quan nơi đăng ký tờ khai để được hướng dẫn cụ thể.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;

- Cục trưởng(để báo cáo);

- Các Phó Cục trưởng (để báo cáo);

- Lưu: VT, GSQL.Hạnh (02).

TL. CỤC TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG

GIÁM SÁT QUẢN LÝ VỀ HẢI QUAN

Vương Tuấn Nam

DỊCH VỤ LÀM THỦ TỤC NHẬP KHẨU HÓA CHẤT CỦA CÔNG TY RỒNG BIỂN

Dịch vụ làm thủ tục hải quan xuất nhập khẩu của công ty Rồng Biển sẽ hỗ trợ khách hàng làm thủ tục nhập khẩu hóa chất và nhiều thủ tục khác như: đăng ký CO, đăng ký kiểm dịch thực vật,… Đảm bảo các đơn hàng được làm thủ tục xuất nhập khẩu một cách nhanh chóng để tránh phát sinh nhiều chi phí. Tìm hiểu thêm tại ĐÂY

Nguồn: Công ty TNHH Giao Nhận Quốc tế Rồng Biển.

Mã số cas của hóa chất là gì năm 2024

CÁC LOẠI THUẾ PHÁT SINH KHI NHẬP KHẨU CHÍNH NGẠCH

Jan 26

Hiện nhà nước Việt Nam đang có xu hướng siết chặt việc nhập khẩu tiểu ngạch và phát triển việc nhập khẩu hàng hóa chính ngạch. Do đó việc nhập khẩu chính ngạch sẽ ngày càng đơn giản và dễ dàng hơn. Và khi nhập khẩu hàng hóa chính...

Xem thêm

Mã số cas của hóa chất là gì năm 2024

THỦ TỤC NHẬP KHẨU NGUYÊN LIỆU SẢN XUẤT THỨC ĂN...

Nov 07

Ngành sản xuất thức ăn chăn nuôi, thức ăn thú cưng là một ngành nghề đang phát triển tại Việt Nam. Việc nhập khẩu nguyên liệu để sản xuất thức ăn chăn nuôi rất đa dạng, và có thể sẽ tốn nhiều thời gian và chi phí nếu như bạn không...

Xem thêm

Mã số cas của hóa chất là gì năm 2024

NHỮNG ĐIỀU CẦN LƯU Ý KHI XUẤT KHẨU GẠO

Sep 07

Xuất khẩu gạo là một trong những lĩnh vực đang được chú trọng và phát triển hiện nay của Việt Nam. Vậy doanh nghiệp cần lưu ý những gì để đáp ứng đủ điều kiện xuất khẩu gạo? Cùng tìm hiểu nhé:

Mã số CAS lấy ở đâu?

Số đăng ký CAS được gán cho một chất khi nó ở trong cơ sở dữ liệu CAS REGISTRY. Các con số được gán theo thứ tự tuần tự cho các chất mới, duy nhất được xác định bởi các nhà khoa học CAS.

Số CAS của sản phẩm là gì?

Số CAS chính xác là gì? CAS là viết tắt của “Chemical Abstracts Service” – Dịch vụ tóm tắt hoá chất. Đây là một đơn vị của Hiệp Hội Hoá Chất Hoa Kỳ để gắn số định danh cho tất cả các loại hoá chất, từ đó việc tìm kiếm hoá chất trở nên đơn giản hơn bằng cách sử dụng chuỗi số định danh này.

Tiêu chuẩn CAS là gì?

CAS được hiểu là một số chuỗi định danh duy nhất đối với các nguyên tố hóa học và cũng là tập hợp của các hợp chất hóa học, giúp cho việc tìm kiếm cơ sở dữ liệu thuận tiện hơn. A có thể gồm 6 chữ số. B chỉ gồm 2 chữ số. C chỉ gồm 1 chữ số là số kiểm tra.

Chemical Abstracts Service number là gì?

Mã số CAS (Chemical Abstracts Service) là Mã số đăng ký hóa chất của Hiệp hội Hóa chất Hoa Kỳ.