Kinh xin on Chúa Thánh Thần

Chúng con lạy ơn Đức Chúa Thánh Thần thiêng liêng sáng láng vô cùng, chúng con xin Đức Chúa Thánh Thần xuống đầy lòng chúng con, là kẻ tin cậy Đức Chúa Trời, và đốt lửa kính mến Dức Chúa Trời trong lòng chúng con; chúng con xin Đức Chúa Trời cho Đức Chúa Thánh Thần xuống.

Sửa lại mọi sự trong ngoài chúng con.

Chúng con cầu cùng Đức Chúa Trời, xưa đã cho Đức Chúa Thánh Thần xuống soi lòng dạy dỗ các Thánh Tông Đồ, thì rày chúng con cũng xin Đức Chúa Trời cho Đức Chúa Thánh Thần lại xuống an ủi dạy dỗ chúng con làm những việc lành, vì công nghiệp vô cùng Đức Chúa Giêsu Kitô là Chúa chúng con. Amen.

Chúng con lạy ơn Đức Chúa Thánh Thần thiêng liêng sáng láng vô cùng. Chúng con xin Đức Chúa Thánh Thần xuống, đầy lòng chúng con là kẻ tin cậy Đức Chúa Trời, và đốt lửa kính mến Đức Chúa Trời trong lòng chúng con; chúng con xin Đức Chúa Trời cho Đức Chúa Thánh Thần xuống.

Xướng: Sửa lại mọi sự trong ngoài chúng con.

Chúng con cầu cùng Đức Chúa Trời xưa đã cho Đức Chúa Thánh Thần xuống soi lòng dậy dỗ các Thánh Tông Đồ, thì rầy chúng con cũng xin Đức Chúa Trời cho Đức Chúa Thánh Thần lại xuống, an ủi dạy dỗ chúng con làm những việc lành, vì công nghiệp vô cùng Đức Chúa Giêsu Kitô là Chúa chúng con. Amen.

CÁC KINH CẦU XIN ƠN CHÚA THÁNH THẦN: 9 KINH

1. TUẦN CỬU NHẬT XIN HOA QUẢ CHÚA THÁNH THẦN

Thánh Phaolô trong thơ gởi tín hữu Galát (5:22-23), Ngài đã đưa ra một chủ đề suy niệm và được dùng cho tuần cửu nhật này, đó là "Hoa quả của Thánh Thần là…" Chúng ta hãy cầu xin để được các hoa quả của Chúa Thánh Thần.

Lời Nguyện Hằng Ngày: "Mầu Nhiệm Của Sự Thánh Thiện"

Lạy Chúa Thánh Thần, linh hồn của linh hồn con, con yêu mến Ngài. Xin Ngài chỉ lối cho con, hướng dẫn con, hỗ trợ con, an ủi con, cho con biết việc phải làm, xin ra chỉ thị cho con. Con hứa dâng mình con cho những điều Ngài muốn con làm, và sẵn sàng đón nhận điều Ngài muốn xảy ra cho con. Xin ban cho con điều duy nhất, đó là cho con hiểu được thánh ý của Ngài. Amen.

Kinh Lạy Chúa Thánh Thần Xin Hãy Ðến

• Lạy Chúa Thánh Thần! xin Ngài hãy đến, từ trời xanh cao thẳm, xin hãy tỏa ánh sáng vinh quanh của Ngài trên chúng con!

• Xin hãy đến với con, hỡi Cha của kẻ khó nghèo. Xin hãy đến, hỡi Ðấng của sự thiện hảo. Xin hãy đến! Hỡi Ánh Sáng của muôn tâm hồn!

• Ngài là Ðấng an ủi tốt lành, là Chủ nhân hiền hòa của tâm hồn con, là nguồn dịu dàng tươi mát dường bao.

• Ngài là sự nghỉ ngơi giữa lao công khó nhọc, là hơi ấm áp giữa cơn nóng sốt, là sự an ủi giữa lúc lệ rơi.

• Lạy Ðấng Sự Sáng, xin đổ đầy tràn nơi sâu thẳm, bí ẩn nhất trong trái tim người tín hữu!

• Nếu không có Quyền năng của Chúa Thánh Thần, nhân loại chỉ là hư không, và thánh thiện chẳng là gì.

• Xin rửa sạch bùn nhơ nhớp, tưới nước vào chỗ khô cằn, chữa lành những thương tích tật nguyền của chúng con!

• Xin làm mền kẻ cứng lòng tin, sưởi ấm những tâm hồn băng giá, chỉnh đốn những tâm tư sai lạc!

• Xin ban cho kẻ trung tín, những người đặt lòng tin nơi Ngài, được bảy Ơn thánh đức.

• Xin ban cho họ phần thưởng nhân đức, được ơn chết lành khi lìa cuộc sống đời này, và ban cho họ niềm vui đến muôn đời. Amen.

Lạy Ðấng Tạo Thành Xin Hãy Ðến!

• Xin hãy đến, hỡi Thần Khí của Ðấng Tạo Hóa, xin viếng thăm tâm hồn kẻ trung tín, và đổ tràn ân sủng từ trời cao trên trái tim mà Cha đã tạo dựng!

Chúng con gọi Ngài là Ðấng An ủi, là Quà tặng của Thiên Chúa Tối Cao, là Nguồn Sức sống, là Lửa cháy, là Bác ái, là Ðấng Xức dầu. Ngài là Thần khí của bảy ơn, là Ngón tay của Bàn tay Chúa Cha, là Lời hứa nguyên thuỷ, là Ðấng làm đẹp lời cầu xin, xin toả chiếu ánh sáng của Ngài trên chúng con. Xin đổ tình yêu vào trong trái tim chúng con, xin nâng đỡ thân xác yếu đuối của chúng con bằng sức mạnh vô biên của Chúa, xin đuổi quân thù xa khỏi chúng con, xin ban cho chúng con sự bình an bất diệt, và xin cho chúng con dưới sự hướng dẫn của Ngài thoát khỏi tay ác quỷ! Xin giúp chúng con nhận biết Thiên Chúa Cha, tỏ cho chúng con thấy Chúa Con và thấy được chính Ngài cùng một Thần khí của Chúa Cha và Chúa con, xin giúp chúng con tin vào Ngài luôn mãi. Amen.

Ngày 1: Xin hoa quả của Thần khí là Tình yêu

Lạy Thần khí và Tình yêu thiêng liêng của Thiên Chúa, con xin Ngài ban cho con các ân sủng của Ngài, đặc biệt là Ơn bác ái. Xin tăng thêm ân sủng này trong con cho tới khi nó nở hoa, để nhờ đó tâm hồn con biết tuân phục và vâng theo ý Ngài. Lạy Thầy Chí thánh ở trong con, xin ban cho con được sống trong sự ngọt ngào mất thiết của Ngài và của Thiên Chúa Ba Ngôi.

Lạy Mẹ Maria, nguồn trợ giúp của các tín hữu, xin cầu cho chúng con. Lạy Chúa Thánh Thần, Ðấng truyền giao lòng bác ái trong trái tim chúng con, xin Ngài ngự đến trong chúng con. Amen.

Ngày 2: Xin hoa quả của Thần khí là Hoan lạc

Lạy Chúa Thánh Thần, Quà tặng của Thiên Chúa ban cho tâm hồn con. Con say đắm trong ân tình và lòng sủng ái mỗi khi liên tưởng đến Ngài. Con chẳng tìm được cách nào có thể diễn tả niềm hoan lạc sâu thẳm mà con cảm nhận được, khi biết rằng Ngài là Chủ nhân hiền hòa và là sự sống thiêng liêng ở trong con. Tâm hồn con tràn ngập hoan lạc trong sự suy niệm ngọt ngào về sự giàu sang vô tận của các ân sủng và thánh đức của Ngài.

Lạy Mẹ Maria, cội nguồn của niềm hoan lạc chúng con, xin cầu cho chúng con. Lạy Chúa Thánh Thần, Ðấng cho chúng con tràn đầy niềm hoan lạc, xin ngự đến trong chúng con. Amen.

Ngày 3: Xin hoa quả của Thần khí là Bình an

Lạy Chúa Thánh Thần, Quân Sư nội tâm và Chủ nhân thánh hóa tâm hồn, con xin Ngài với lòng kiên nhẫn không sờn để Ngài dạy cho tâm trí con biết sự thật trọn hảo, và xin gìn giữ trái tim con trong sự bình an thánh thiện của Ngài. Con khao khát sự thánh thiện, không phải cho chính riêng con, mà cho sự tán dương của Ngài. Lạy Chúa Thánh Thần, xin lắng nghe lời con nguyện cầu, và lấp đầy những nỗi khát vọng bừng cháy của con.

Lạy Mẹ Maria, là kho lẫm sự bình an, xin cầu cho chúng con. Lạy Chúa Thánh Thần, cội nguồn của bình an và hoan lạc, xin ngự đến trong chúng con. Amen.

Ngày 4: Xin hoa quả của Thần khí là sự Nhẫn nại

Lạy Chúa Thánh Thần, tình yêu trung kiên của Chúa Cha và Chúa Con, là bông hoa và hương vị  thánh thiện của Chúa Trời, là ngọn lửa thần linh rực cháy ở trong con, xin truyền ban sự nhẫn nại trong trái tim con mỗi khi con phải đối diện với những sự ngang trái trong đời sống hàng ngày. Xin đốt cháy mọi sự thiếu trong sạch và uốn nắn con trở nên hình ảnh của Ðấng Cứu độ. Lạy Thần khí nhẫn nại, xin cư ngụ ở trong con cách riêng để tâm hồn con được thánh tẩy.

Lạy Mẹ Maria, gương mẫu cho những hiền thê trần thế, xin cầu cho chúng con. Lạy Chúa Thánh Thần, Ðấng soi dẫn chúng con khỏi xa chước ma quỷ, xin ngự đến trong chúng con. Amen.

Ngày 5: Xin hoa quả của Thần khí là Nhân hậu

Lạy Chúa Thánh Thần, ngọn lửa thần linh của Ba Ngôi Cực thánh, ba lần ơn thánh đức, xin thắp sáng trong con một ngọn lửa bừng cháy tình yêu đối với tha nhân. Xin chiếm đoạt trọn vẹn tâm hồn con bằng ngọn lửa của Ngài; xin xua đuổi mọi ý hướng hỗn loạn, xin đưa con tới chiến thắng làm môn đệ của Ngài; xin ban cho con ân sủng được là ngọn lửa hằng sống, cháy sáng cho Ngài.

Lạy Mẹ Maria, Nữ trung gian mọi ân sủng, xin cầu cho chúng con. Lạy Chúa Thánh Thần, Ðấng thôi thúc chúng con trở nên nhân hậu, xin ngự đến trong chúng con. Amen.

Ngày 6: Xin hoa quả của Thần khí là Từ tâm

Lạy Thần khí của tình yêu, con cảm thấy day dứt khôn nguôi khi biết rằng Ngài bị quên lãng bởi chính những người cho mình là bạn của Ngài; và còn trầm trọng hơn thế nữa vì Ngài không được yêu mến bởi phần đông chúng con là những người đã bị ám ảnh bởi thần khí của thế gian này, đã thờ ơ về sự ân cần của Ngài. Xin Ngài nhận những lời cầu khấn khiêm nhường của chúng con để đền bù cho sự sơ xuất đáng thương này.

Lạy Mẹ Maria, Mẹ đầy lòng từ tâm, xin cầu cho chúng con. Lạy Chúa Thánh Thần, Ðấng thôi thúc để chúng con có những lời cầu nguyện đích thực, xin ngự đến trong chúng con. Amen.

Ngày 7: Xin hoa quả của Thần khí là Trung tín

Lạy Thần khí của sự thật và của ánh sáng, xin quét sạch khỏi thần trí con những bóng đen của lỗi lầm và nghi ngờ. Xin thắp sáng và giúp con chiếu tỏa tình bạn và tình yêu tốt lành của con đối với tha nhân. Xin ban ơn để con có thể trung thành mạnh mẽ với sự thật theo giới luật yêu thương cao cả mà Chúa Giêsu đã dạy, và để con luôn tồn tại trong bái ái tinh tuyền.

Lạy Mẹ Maria, Ðấng bầu chữa của kẻ bị áp bức, xin cầu cho chúng con. Lạy Chúa Thánh Thần, Ðấng ban đầy tràn cho chúng con niềm hoan lạc, xin ngự đến trong chúng con. Amen.

Ngày 8: Xin hoa quả của Thần khí là Hiền hòa

Lạy Chúa Thánh Thần, con cầu xin Ngài soi sáng thần trí của con, bằng những ánh sáng thông suốt tối cần cho con và cho những người con biết về họ. Xin cất khỏi con sự yếu đuối bằng sự yêu thương Ngài dành cho con. Xin cho con dễ tiếp nhận những lời linh ứng, và mạc khải của Ngài. Xin Thần khí Chúa Giêsu ở trong con bằng mối tương giao huynh đệ của con với Chúa.

Lạy Mẹ Maria, Hoa hồng huyền nhiệm, xin cầu cho chúng con. Lạy Chúa Thánh Thần, Ðấng ban đầy tràn chúng con niềm hoan lạc, xin ngự đến trong chúng con. Amen.

Ngày 9: Xin hoa quả của Thần khí là Tự chủ

Lạy Thần Khí Thanh tẩy, xin dẫn con tới đỉnh thánh thiện qua sự liên lỉ, nhẫn nại, và làm việc điều độ. Ngài tự hữu là Đấng thanh sạch, và con phải để cho Ngài sống trong con, con phải cộng tác với công việc toàn thiện của Ngài. Lậy Ðấng khôi phục sức sống, linh hồn của linh hồn con, xin ban cho con ơn khôn ngoan để con biết sống cho vinh quang của Chúa Giêsu và chết trong tình thương của Ngài.
Lạy Mẹ Maria, Ðấng đồng trinh vẹn tuyền và thanh sạch, xin cầu cho chúng con. Lạy Chúa Thánh Thần, Ðấng soi dẫn chúng con khỏi xa chước ma quỷ, xin ngự đến trong chúng con. Amen.

Kinh Xin 12 Hoa Quả Của Chúa Thánh Thần

• Lạy Chúa Thánh Thần, Tình yêu hằng hữu của Chúa Cha và Chúa Con, xin đoái thương ban cho con:

• Hoa quả Bác ái giúp con kết hợp với Chúa qua tình yêu.
• Hoa quả Hoan lạc đổ đầy trên con niềm an ủi chí thánh.
• Hoa quả Bình an nẩy sinh trong con một tâm hồn yên tịnh.
• Hoa quả Nhẫn nại cho phép con chịu đựng cách khiêm nhường mọi trái ngược với ước muốn của riêng con.
• Hoa quả Nhân hậu hướng dẫn con đáp ứng nhu cầu thiếu thốn của tha nhân.
• Hoa quả Từ tâm làm cho con có lòng nhân từ đối với mọi người.
• Hoa quả Khoan dung chẳng ngăn cản con không lưu tâm đến những người bị bỏ rơi.
• Hoa quả Hiền hòa làm lắng dịu những cơn bốc đồng giận dữ trong con; chận đứng những sự cằn nhằn; đè nén những phản ứng quá độ trong mối quan hệ với tha nhân..
• Hoa quả Trung tín cho con nên bình tĩnh, thành thật, trung thành giống Chúa.
• Hoa quả Khiêm tốn giúp con chỉnh đốn cách cư xử bên ngoài của con.
• Hoa quả Tiết độ và
• Hoa quả Trong sạch giữ thân xác con xứng đáng là đền thờ của Chúa.

Lạy Chúa, với sự trợ giúp của Chúa, và sau khi có được các hoa quả, xin giữ trái tim con được tinh tuyền nơi trần gian này, để nhờ Chúa Giêsu và theo như Lời Kinh thánh, con đáng được nhìn thấy Thiên Chúa của con muôn đời trong vinh quanh. Amen.

Kinh Cầu Chúa Thánh Thần

Lạy Chúa Thánh Thần, xin Ngài ngự đến, tràn đầy tâm hồn người tín hữu, xin đốt lên ngọn lửa tình yêu của Ngài trong lòng chúng con. Xin sai Thánh Linh Chúa tái tạo lại muôn loài và canh tân bộ mặt trái đất.

Lạy Chúa là Ðấng hướng dẫn tâm hồn người tín hữu bằng ánh sáng của Thánh Thần, xin ban cho chúng con cùng một Thần khí ấy, được khôn ngoan và hoan lạc luôn mãi trong sự an ủi của Ngài, nhờ Chúa Giêsu Kitô, Chúa chúng con. Amen.

Kinh Dâng Mình Cho Chúa Thánh Thần

Lạy Chúa Thánh Thần, Thần khí của sự sáng và tình yêu, con xin dâng lên Ngài trí khôn của con, trái tim con, ước muốn con, và tất cả con người của con bây giờ và mãi đời sau.

Xin cho trí khôn của con luôn luôn dễ tiếp nhận những lời linh ứng từ Thánh Thần và giáo huấn của giáo hội công giáo, mà chính Ngài là Ðấng hướng dẫn chẳng hề sai lầm. Xin cho trái tim của con luôn bừng cháy tình yêu của Chúa và của những người chung quanh. Xin cho ước muốn của con luôn phù hợp với ước muốn của Chúa, và xin cho tất cả cuộc đời con luôn noi gương thánh đức Thiên Chúa và Chúa Giêsu Ðấng cứu độ, nơi Người cùng với Chúa Cha và Chúa Thánh Thần, mà danh dự và vinh quang thuộc về Thiên Chúa đến muôn muôn đời. Amen.

Hoa Quả Của Chúa Thánh Thần Nơi Mẹ Maria

Lạy Mẹ Maria, Ngôi vị của Ơn Khôn Ngoan,  xin thương đoái nhìn đến linh hồn con cái Mẹ đang quỳ dưới chân Mẹ trong giây phút này. Mẹ biết hơn chính con rằng linh hồn này sầu khổ chừng nào, chứa đầy những ước muốn trần thế, và thói hư nết xấu làm ngăn cản tâm hồn con yêu mến Thiên Chúa cách trọn vẹn, cũng như ngăn cản con nếm được sự dịu dàng, ngọt ngào của Thiên Chúa.

Lạy Mẹ Maria, Mẹ biết rằng bởi khôn ngoan mà những ai đẹp lòng Thiên Chúa được chữa lành. Vì thế, xin chữa lành con, hỡi Mẹ nhân lành, bằng cách giúp con nhận được nơi Chúa Thánh Thần ơn khôn ngoan. Xin chữa lành lâu đài hoa lệ trong tâm hồn con, để nhờ đó không còn hệ luỵ hương hoa vật chất của thế gian này, mà chỉ thu góp những gì thuộc về Thiên Chúa mà thôi.

Ôi Mẹ là thủ quỹ của các đặc sủng Thánh Thần, xin hãy nhìn đến sự nghèo khó của con, và viếng thăm con. Con nài xin Mẹ cho con giàu có các đặc sủng Thánh Thần, nhất là ơn khôn ngoan thật cao quí, để nhờ đó con chỉ yêu mến Chúa, và tìm được sự thỏa mãn trong việc chu toàn thánh ý của Ngài. Amen.

Xin sự khôn ngoan của Chúa Cha, của Chúa Con và của Chúa Thánh Thần ngự xuống trên con, như đã ngự xuống trên Mẹ. Ước gì ân sủng cao quí này dẫn dắt con qua khỏi đại dương sóng gió của trần gian này; ước gì con được nâng đỡ, chở che để con không bao giờ bị chìm đắm, và để cuối cùng con tới được bến hằng sống đời đời. Amen.
------------------------------------
2. KINH XIN ƠN CHÚA THÁNH THẦN

Lạy Chúa Thánh Thần, từ vinh quang của Thiên Ðàng,
Xin Chúa hãy đến và ban nguồn ánh sáng của Ngài.
Xin hãy đến, hỡi Cha của kẻ nghèo khó.
Xin hãy đến, hỡi ánh sáng của tâm hồn,


Xin ban cho chúng con bảy nguồn ơn Thánh của Ngài.
Chúa là Ðấng an ủi những kẻ cô đơn,
Chúa tưới mát chúng con với tình yêu của Ngài.

Lạy Chúa, xin hãy đến, hỡi bạn của các linh hồn,
Khi chúng con mỏi mệt, xin Chúa ban ơn nghỉ ngơi.
Khi chúng con cảm thấy nóng nẩy, xin ban sự mát mẻ.
Xin an ủi những ai khóc lóc vì không người nâng đỡ.

Lạy Chúa là ánh sáng ân phúc,
Xin chuẩn bị trái tim chúng con cho riêng Chúa,
Xin tác động và ghi dấu ấn trong linh hồn chúng con.
Nếu không có sự đau đớn sống động của Chúa,
Thi không có gì tốt ở trong nhân loại.

Xin Chúa rửa sạch những điều dơ bẩn,
Xin chữa lành những vết thương,
Xin tưới mát những gì khô cằn,
Xin làm mềm mại những gì cứng cỏi,

Xin làm tan chảy những gì đông lạnh.
Xin hướng dẫn những gì đi sai lạc.

Lạy Chúa Thánh Thần, chúng con xin Chúa,
Ban tràn đầy ơn Thánh Chúa trên chúng con.

Xin ban quyền năng của ơn Thánh bẩy nguồn,
Ðể chúng con sống xứng đáng ở đời này,
Và hưởng ân phúc đời sau,
Khi chúng con đi trọn cuộc hành trình. Amen


3. KINH CẦU NGUYỆN VỚI CHÚA THÁNH THẦN

Lạy Chúa Thánh Thần,
xin soi sáng cho chúng con,
và ban cho chúng con ơn lành,
để ngay cả trong giờ phút cuối cùng,
dù cho sự phán xét Công thẳng của Chúa
dành sẵn cho nhân loại tộâi lỗi cũng sẽ được đổi thay.

Lạy Chúa, xin hãy dùng con như khí cụ bình an của Chúa!

Ðể con đem yêu thương vào nơi oán thù,
Ðem thứ tha vào nơi lăng nhục,
Ðem chữa lành vào nơi tranh chấp,
Ðem đức tin vào nơi nghi ngờ,
Ðem ánh sáng vaò nơi tối tăm,
Ðem niềm vui đến chốn u sầu.

Lạy Chúa.
Xin cho con tìm an ủi người hơn được người ủi an,
Tìm hiểu biết người hơn được người hiểu biết,
Tìm yêu mến người hơn được người mến yêu.

Vì chính khi hiến thân là khi được nhận lãnh,
Chính lúc chết đi là khi vui sống muôn đời. Amen.

(Lời dịch giả Kim Hà: Kinh này tựa như Kinh Hòa Bình của Thánh Phanxico Assissi.)

4. KINH CẦU CHÚA THÁNH THẦN

Lạy Chúa Thánh Thần, xin Chúa ban cho con sức mạnh để trả lời các câu hỏi một cách can đảm và với sự thật mà không làm thương tổn đến tình yêu.

Lạy Chúa Thánh Thần, lạy Thiên Thần Bản mệnh của con, lạy Thánh Tổng Lãnh Thiên Thần Micae, xin đuổi các quyền lực của ma quỷ ở trong chúng con.

Lạy Chúa Thánh Thần, Thần Khí Chân Lý, xin ban cho tất cả những ai hiện diện nơi đây được có ơn can đảm và sức mạnh hướng về sự thật. Xin Chúa cho các lời nói dối và sự lừa gạt bị đánh bại bởi quyền lực của các Thiên thần. Amen.

5. KINH CHÚA THÁNH THẦN

Xin ngự đến, lạy Chúa Thánh Thần sáng tạo,
Đến viếng thăm và tuôn đổ ơn trời.
Xuống cõi lòng và tâm trí bề tôi,
Là sản phẩm do tay Ngài mà có.

Tôn hiệu Chúa chính là Người Bảo Trợ,
Là Món quà của Thiên Chúa Tối Cao,
Là lử thiên, tình mến, suối dạt dào,
Ấn Thiên Chúa đóng vào hồn tín hữu.

Là nguồn mạch bảy hồng ân kỳ diệu,
Là ngón tay thần hiệu Chúa Thiên Đàng,
Và chính là ơn Cha hứa tặng ban,
Cho tín hữu nói năng thật lợi khẩu.

Xin chiếu sáng hầu mở mang trí não,
Để tình thương cho tràn ngập tâm hồn,
Thân yếu hèn giòn mỏng của chúng con,
Luôn trông đợi sức thiêng Ngài bồi dưỡng.

Xin xua đuổi địch thù cho khuất dạng,
Chúng con liền vui hưởng phúc bình an,
Được Ngài thương hằng chỉ lối mở đàng,
Là tránh khỏi muôn lỗi lầm nguy hại.

Xin Ngài dạy cho biết Cha từ ái,
Cùng am tường về Thánh Tử khoan nhân,
Và tin rằng: Ngài là chính Thánh Thần,
Nguồn thương mến giữa Hai Ngôi bền chặt.

6. CA TIẾP LÊN LỄ NGŨ TUẦN

Phiên dịch từ La ngữ
Missale Romanum MICLIX. Trang 248

Lạy Thánh Thần, xin thương tình ngự đến
Từ trời cao xin tỏa ánh quang minh
Xin ngự đến, lạy Cha kẻ cơ bần
Xin ngự đến, Ðấng thông ban ân huệ
Xin ngự đến, Ðấng soi lòng nhân thế
Thân lạy Ngài, Ðấng an ủi tuyệt vời

Là thượng khách hiền dịu của lòng người
Là mát mẻ dịu dàng thông thoáng gió
Chỗ nghỉ ngơi trong cuộc đời gian khổ
Trong nồng nực là mát mẻ thanh lương

Ðấng ủy lão khi lệ chảy u buồn
Ôi ánh sáng hồng phúc, xin soi chiếu
Tận đấy lòng của mọi người tín hữu
Không sức Ngài, chúng con bất lực thay

Nét tinh tuyền chẳng có một ai đây
Xin tẩy sạch những gì là ô uế
Xin tưới gội chỗ cằn khô hoang phế
Các thương tích xin mau mắn chữa lành

Làm nhu chuyển những đầu óc sỏi sành
Chỗ giá băng xin thương tình sưởi ấm
Và điều chỉnh những bước chân lầm lẫn
Bảy ơn thánh xin đổ xuống dạt dào

Tín hữu Ngài đang trông cậy khát khao
Ban công trạng và vững bền nhân đức
Ban cứu độ cuối cùng đầy diễm phúc
Trong niềm vui đến muôn thuở muôn đời.

Xuân Ly Băng

7. LỜI NGUYỆN CHÚA THÁNH THẦN

-LỜI NGUYỆN CỦA ĐỨC HỒNG Y MECIER

"Các con thân mến! Cha muốn chia sẻ với các con bí quyết nhằm đạt được đời sống thánh thiện và hạnh phúc chân thật. Mỗi ngày chỉ cần năm phút hồi tâm, nhắm mắt lại để không bị chi phối bởi những áp lực chung quanh. Khi tâm hồn đã lắng đọng, các con hãy bước vào nội tâm của mình. Nội tâm các con là đền thờ Chúa Thánh Thần. Chính lúc này, các con hãy thốt lên những lời cầu nguyện như sau:

“Kính lạy Chúa Thánh Thần, Chúa kính yêu của lòng con, con thờ lạy Ngài. Xin hãy soi sáng, hướng dẫn con, thêm sức cho con và an ủi con. Xin cho con biết phải làm gì và con xin hứa sẽ làm theo thánh ý Ngài. Con phó thác trọn vẹn hồn xác để tùy Ngài định đoạt và chấp nhận tất cả những gì Ngài cho phép xẩy đến trong đời. Xin cho con chỉ biết thánh ý Ngài mà thôi.”

Các con thân mến! Lời tuyên khấn mà Cha đã chia sẻ với các con chính là bí quyết hầu đạt được một cuộc sống thánh thiện và hạnh phúc.”

Đức Hồng Y Mecier.

8. LỜI NGUYỆN CỦA LM LIBEMANN, SÁNG LẬP DÒNG CHÚA THÁNH THẦN (1802-1852)

“Chính Chúa Thánh Thần, Đấng đã làm những điều vĩ đại trong các thánh, cũng sẽ thực hiện như vậy trong con.

Hãy hết lòng lắng nghe tiếng mời gọi của Ngài và đón nhận những hồng ân tiềm ẩn trong mọi biến cố để rồi chính Ngài sẽ là Thần Khí điều khiển con thuyền đời con đến bến Bình An chân thật là Thánh Tâm Chúa Giêsu.

Hãy tin tưởng tuyệt đối vào Ngài và cho Ngài sự tự do hành động trong đời con để rồi không phải con sống mà chính Ngài sống trong con và Ngài chính là hơi thở của con.

Như thế con sẽ đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác và con sẽ được chứng kiến những việc vĩ đại Ngài đã, đang và sẽ thực hiện trong đời con và chung quanh con.”

Cha Phanxicô Mria Phaolô Libemann, C.S.Sp.
Tu viện Dòng Chúa Thánh Thần,
4410 Yoakum Boulevard
Houston, TX 77006-58200
Phone: (713) 529-0405

9.  LỜI NGUYỆN XIN ƠN CHÚA THÁNH THẦN CỦA NGƯỜI MỸ DA ĐỎ

“Lạy Thần Khí Thiên Chúa Vĩ Đại,
Tiếng nói của Ngài con nghe trong tiếng gió,
Và hơi thở của Ngài ban sự sống cho toàn thế giới,
Xin Ngài nghe tiếng con cầu nguyện!
Con là kẻ nhỏ bé và yếu đuối,
Con cần đến sức mạnh và sự khôn ngoan của Ngài.

Xin Ngài cho con bước đi trong vẻ đẹp,
Và cho đôi mắt con giữ lại mầu đỏ tím của buổi hoàng hôn.

Xin cho đôi tay con biết kính trọng những gì Chúa đã tạo dựng,
Xin cho đôi tai con nghe được tiếng nói của Chúa.

Xin ban cho con sự khôn ngoan để con có thể hiểu được,
Những gì mà Chúa đã dạy chúng con.

Xin cho con học được những bài học mà Chúa dấu ẩn
Nơi những lá cây và đá tảng.

Con cần sức mạnh, không phải để mạnh mẽ hơn người anh em,
Nhưng để chiến thắng kẻ thù lớn nhất của con,
Đó là chính bản thân con.

Xin cho con luôn sẵn sàng đến với Chúa
Với đôi bàn tay sạch sẽ và đôi mắt ngay thẳng.
Khi đời sống con phai tàn, giống như hoàng hôn,
Thần khí con sẽ có thể đến với Chúa mà không hổ thẹn. Amen.

Kim Hà dịch thuật