king of thieves là gì - Nghĩa của từ king of thieves

king of thieves có nghĩa là

Tốt nhất bao giờ hết!
Mút cặc của tôi PUBG Người hâm mộ!

Thí dụ

King of Thief Quy tắc!