Kết nối priv với windown 10 lỗi mtp năm 2024

2. trên điện thoại vào settings>Applications>Development>USB debugging. 3. Kết nối điện thoại với máy tính (cắm usb vào đó mà) 4. bấm windows+r gõ vào devmgmt.msc 5. Chuột phải vào hardware điện thoại của bạn (thường sẽ có biểu tượng vàng hay chấm thang gì đó do chưa có driver) > chọn properties. 6. Chọn tab Driver>Update Driver 7. Chọn install from Specific Location 8. Chon Include this location ín the search đồng thời bỏ chọn search removeable media 9. Browse tới file giải nén ở bước một, chọn OK 10. Đợi Finish nữa thôi.

II. Thiết lập tools Android. 1. Extract file thứ 2 2. kiếm vào thư mục tools và copy lại đường dẫn. Ví dụ của mình là C:\android-sdk\tools\ 3. windows +r và gõ vào SYSDM.CPL 4. Vào tab Advanced Click vào Enviroments... ở phía dưới cùng 5 Trong cửa sổ mới, nhìn xuống khung dưới System variables - kiếm phần path và chọn vào edit

Lỗi mà chúng ta đang đề cập hôm nay xảy ra khi kết nối điện thoại với máy tính. Điều này xảy ra vì những lý do khác nhau. Nó có thể là sự vắng mặt của các thành phần cần thiết trong hệ thống hoặc ngược lại, sự hiện diện của các thành phần thừa khác. Tất cả những yếu tố này ngăn cản việc cài đặt đúng trình điều khiển đa phương tiện cho thiết bị di động, cho phép "Windows" giao tiếp với điện thoại thông minh. Tiếp theo, chúng tôi sẽ xem xét tất cả các tùy chọn có thể để giải quyết lỗi này.

Phương pháp 1: Chỉnh sửa sổ đăng ký hệ thống

Sổ đăng ký là một tập hợp các tham số hệ thống (khóa) xác định hành vi của hệ thống. Một số phím, vì nhiều lý do khác nhau, có thể cản trở hoạt động bình thường. Trong trường hợp của chúng tôi, đây là vị trí duy nhất để loại bỏ.

  1. Mở trình chỉnh sửa sổ đăng ký. Chúng tôi làm điều đó trên đường dây "Chạy". (Thắng + R) với lệnh regedit
  2. Mở cửa sổ tìm kiếm bằng các phím CTRL + F, hãy chọn các hộp như được hiển thị trong ảnh chụp màn hình (chúng tôi chỉ cần tên của các phân vùng) và trong "Tìm thấy". nhập theo chỉ dẫn: {EEC5AD98-8080-425F-922A-DABF3DE3F69A} Thổi bay. Tìm thêm.. Xin lưu ý rằng thư mục phải được đánh dấu "Máy vi tính"..
  3. Trong phần tìm thấy, trong khối bên phải, hãy xóa tham số có tên «Bộ lọc cao cấp». ([Nhấp chuột]).
  4. Tiếp theo, chúng ta nhấn phím F3 để tiếp tục tìm kiếm. Trong tất cả các phần được tìm thấy, hãy tìm và xóa tham số «Bộ lọc cao cấp»..
  5. Đóng trình chỉnh sửa và khởi động lại máy tính của bạn.

Nếu các khóa không được tìm thấy hoặc phương thức không hoạt động, thì hệ thống đang thiếu thành phần thích hợp, mà chúng ta sẽ nói đến trong đoạn tiếp theo.

Phương pháp 2: Cài đặt MTPPK

MTPPK (Media Transfer Protocol Porting Kit) là trình điều khiển do Microsoft phát triển và được thiết kế cho PC để giao tiếp với bộ nhớ của thiết bị di động. Nếu bạn đã cài đặt "Ten", phương pháp này có thể không hoạt động, vì hệ điều hành này có khả năng tải loại phần mềm này từ Internet một cách độc lập và có thể đã được cài đặt sẵn.

Tải xuống Bộ công cụ chuyển giao thức truyền phương tiện từ trang web chính thức

Cài đặt rất đơn giản: chạy tệp đã tải xuống bằng cách nhấp đúp và làm theo lời nhắc "Thuật sĩ".

Các trường hợp cá biệt.

Dưới đây là một số trường hợp đặc biệt trong đó các giải pháp cho vấn đề không rõ ràng nhưng có hiệu quả.