Hướng dẫn làm bài tập nguyên lý thống kê năm 2024

Uploaded by

Nguyễn Hữu Sơn

0% found this document useful (0 votes)

2K views

48 pages

môn nguyên lý thống kê

Copyright

© © All Rights Reserved

Available Formats

PDF, TXT or read online from Scribd

Share this document

Did you find this document useful?

Is this content inappropriate?

0% found this document useful (0 votes)

2K views48 pages

hướng dẫn giải bài tập thống kê

Uploaded by

Nguyễn Hữu Sơn

môn nguyên lý thống kê

Jump to Page

You are on page 1of 48

Search inside document

Reward Your Curiosity

Everything you want to read.

Anytime. Anywhere. Any device.

No Commitment. Cancel anytime.

Hướng dẫn làm bài tập nguyên lý thống kê năm 2024

Nguyên lý thống kê kinh tế đã trở thành một môn học cơ sở trong hầu hết các ngành đào tạo thuộc khối kinh tế. Trong bối cảnh thời gian lên lớp có giới hạn, người học được khuyến khích tự tham khảo tài liệu và tự học dưới sự hướng dẫn của giảng viên nên nhu cầu về tài liệu ôn tập và luyện tập các bài tập môn Nguyên lý thống kê kinh tế là rất lớn.

Để đáp ứng nhu cầu đó, cuốn sách này được biên soạn nhằm mục đích giúp cho bạn đọc ôn tập những kiến thức cần thiết của môn học Nguyên lý thống kê kinh tế và từ đó luyện tập các dạng bài tập khác nhau cho môn học.

Hướng dẫn làm bài tập nguyên lý thống kê năm 2024

Tác giả: TS. Vũ Văn Hưởng, PGS.TS. Lưu Quốc Đạt (Đồng chủ biên), TS. Nguyễn Thế Kiên, TS. Đồng Mạnh Cường, TS. Nguyễn Thị Quỳnh Anh, ThS. Nguyễn Thanh Hằng, ThS. Phan Thu, ThS. Đỗ Thị Minh Huệ, ThS. Nguyễn Quỳnh Anh

Loại bìa: Bìa mềm

Khổ sách: 16 x 24cm

Số trang: 196

Giá bìa: 109.000

Nơi xuất bản: Nhà xuất bản Đại học Quốc gia Hà Nội

ISBN: 978-604-352-432-1

Thống kê học là môn khoa học xã hội, nghiên cứu hệ thống các phương pháp thu thập, tổng hợp và phân tích các con số (hay còn gọi là mặt lượng) của những hiện tượng và quá trình kinh tế - xã hội số lớn để tìm hiểu bản chất và tính quy luật vốn có của chúng (hay còn gọi là mặt chất) trong những điều kiện địa điểm và thời gian cụ thể. Do đó, thống kê là một ngành khoa học có vai trò quan trọng trong hầu hết các lĩnh vực kinh tế - xã hội. Lý thuyết thống kê theo hướng ứng dụng trong lĩnh vực kinh tế và quản trị kinh doanh là công cụ không thể thiếu được trong hoạt động nghiên cứu và quản lý. Nguyên lý thống kê kinh tế đã trở thành một môn học cơ sở trong hầu hết các ngành đào tạo thuộc khối kinh tế.

Với kinh nghiệm giảng dạy được tích lũy qua nhiều năm, tham gia thực hiện các đề tài nghiên cứu trong lĩnh vực kinh tế - xã hội, cùng với sự phối hợp và hỗ trợ của các giảng viên tham gia giảng dạy học phần Nguyên lý thống kê kinh tế, nhóm tác giả biên soạn cuốn sách này nhằm đáp ứng nhu cầu học tập của sinh viên đại học khối ngành Kinh tế và nhu cầu tham khảo của các bạn đọc có quan tâm đến thống kê kinh tế trong nghiên cứu kinh tế - xã hội.

Cuốn sách được biên soạn gồm 6 chương, cụ thể:

  • Chương I giúp người học hiểu rõ được lý thuyết và thực hành các bài tập liên quan tới khái niệm và đối tượng nghiên cứu của thống kê học; các loại tổng thể thống kê; các loại tiêu thức và chỉ tiêu thống kê; các loại thang đo được sử dụng trong thống kê.
  • Chương II giúp người học nắm được lý thuyết căn bản và thực hành các bài tập liên quan tới quá trình nghiên cứu thống kê, gồm: điều tra thống kê (khái niệm, yêu cầu, phân loại, phương pháp thu thập thông tin, sai số); tổng hợp thống kê (khái niệm, phân loại, các bước tiến hành).
  • Chương III giúp người học nắm được các lý thuyết căn bản và thực hành các bài tập liên quan tới các tham số thống kê, gồm: số tuyệt đối trong thống kê; số tương đối trong thống kê; các mức độ trung tâm; các chỉ tiêu đo độ biến thiên của tiêu thức.
  • Chương IV giúp người học nắm được các lý thuyết căn bản và thực hành các bài tập liên quan tới hồi quy và tương quan hai biến, gồm: liên hệ hàm số và liên hệ tương quan; cách xác định và tác dụng của hệ số tương quan; cách xác định và tác dụng của phương pháp phân tích hồi quy; các bước tiến hành phân tích hồi quy.
  • Chương V giúp người học nắm được các lý thuyết căn bản và thực hành các bài tập liên quan tới dãy số thời gian, gồm: khái niệm và phân loại dãy số thời gian; các chỉ tiêu phân tích biến động của dãy số thời gian; phương pháp phân tích xu thế biến động của hiện tượng nghiên cứu; một số mô hình dự đoán thống kê căn cứ vào thông tin của dãy số thời gian.
  • Chương VI giúp người học nắm được các lý thuyết căn bản và thực hành các bài tập liên quan tới chỉ số thống kê, gồm có: khái niệm, đặc điểm, phân loại và tác dụng của chỉ số thống kê; chỉ số phát triển; chỉ số không gian; chỉ số kế hoạch; hệ thống chỉ số.

VỀ TÁC GIẢ CHỦ BIÊN:

.png&cache=31536000)

TS. Vũ Văn Hưởng: Nhận bằng Tiến sĩ chuyên ngành Kinh tế tại Đại học Tổng hợp Waikato - New Zealand (2014); hiện là Chủ nhiệm Bộ môn Thống kê và Phương pháp nghiên cứu kinh tế, Khoa Kinh tế Phát triển, Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội; thành viên hội đồng khoa học ngành Kinh tế của Quỹ Phát triển Khoa học và Công nghệ Quốc gia (NAFOSTED).

Các hướng nghiên cứu chính: Phân tích năng suất và hiệu quả doanh nghiệp; Sinh kế, đất đai và phúc lợi hộ gia đình. Đến nay TS. Vũ Văn Hưởng đã công bố nhiều bài báo khoa học trên các tạp chí quốc tế thuộc danh mục ISI/Scopus và trong nước, đồng thời là đồng tác giả của Giáo trình Kinh tế lượng (NXB Tài chính, 2009).

Hướng dẫn làm bài tập nguyên lý thống kê năm 2024

PGS.TS. Lưu Quốc Đạt: Nhận bằng Tiến sĩ chuyên ngành Quản lý Công nghiệp tại Đại học Khoa học và Kỹ thuật Quốc gia Đài Loan (2013); hiện là giảng viên, Phó Trưởng Khoa Kinh tế Phát triển, Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội. Hướng nghiên cứu chính của PGS.TS. Lưu Quốc Đạt gồm: Lý thuyết tập mờ; Các mô hình ra quyết định đa tiêu chuẩn; Quản lý chuỗi cung ứng; Kinh tế số; Năng lượng tái tạo.

Ông đã công bố khoảng 30 bài nghiên cứu đăng trên các tạp chí quốc tế thuộc danh mục ISI/Scopus; chủ trì, tham gia nhiều đề tài khoa học các cấp; đồng thời là thành viên Ban Biên tập của tạp chí quốc tế Neutrosophic Sets and Systems; đồng tác giả sách chuyên khảo Các yếu tố ảnh hưởng đến năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp bưu chính Việt Nam.