Giá vàng 9999 trong nước hôm nay bao nhiêu năm 2024

Cập nhật nhanh và chính xác nhất thông tin giá vàng hôm nay, giá vàng SJC, giá vàng 24K, giá vàng 18K, giá vàng 9999, giá vàng tây, giá vàng online và giá vàng thế giới.

Giá vàng hôm nay các loại vàng SJC, 9999, 24K, 18K (17/4/2024)

Giá vàng hôm nay (17/4) tăng khoảng 100.000 - 200.000 đồng/lượng tại một vài hệ thống cửa hàng.

Cụ thể, tại Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn, vàng SJC tăng 100.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và chiều bán ra.

Tại Tập đoàn Phú Quý, vàng miếng SJC cũng tăng 200.000 đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán.

Trong khi đó, tại Tập đoàn Doji và hệ thống PNJ, giá vàng SJC đều giữ nguyên ở cả hai chiều mua vào - bán ra so với giá chốt phiên chiều qua.

Hiện, giá mua vào cao nhất của vàng miếng SJC đạt 81,8 triệu đồng/lượng và giá bán ra cao nhất đạt 83,82 triệu đồng/lượng.

Đối với vàng nữ trang SJC gồm vàng 24K, vàng nữ trang SJC loại 18K và loại 14K đều không có sự điều chỉnh trong phiên giao dịch sáng nay.

Diễn biến giá vàng cập nhật trong tháng 4/2024

-- Ngày 17/4: Vàng SJC có giá mua vào - bán ra là 81,8 - 83,82 triệu đồng/lượng. Giá vàng 24K đang ở mức 74,60 - 75,90 triệu đồng/lượng và giá vàng 18K là 54,58 - 57,08 triệu đồng/lượng.

-- Ngày 16/4: Vàng SJC có giá mua vào - bán ra là 82,30 - 84,32 triệu đồng/lượng. Giá vàng 24K đang ở mức 74,90 - 76,20 triệu đồng/lượng và giá vàng 18K là 54,80 - 57,30 triệu đồng/lượng.

-- Ngày 15/4: Vàng SJC có giá mua vào - bán ra là 81,7 - 83,82 triệu đồng/lượng. Giá vàng 24K đang ở mức 74,40 - 75,70 triệu đồng/lượng và giá vàng 18K là 54,43 - 56,93 triệu đồng/lượng.

-- Ngày 13/4: Vàng SJC có giá mua vào - bán ra là 82,7 - 84,72 triệu đồng/lượng. Giá vàng 24K đang ở mức 74,60 - 75,90 triệu đồng/lượng và giá vàng 18K là 54,58 - 57,08 triệu đồng/lượng.

-- Ngày 12/4: Vàng SJC có giá mua vào - bán ra là 82,7 - 84,72 triệu đồng/lượng. Giá vàng 24K đang ở mức 74,60 - 75,90 triệu đồng/lượng và giá vàng 18K là 54,58 - 57,08 triệu đồng/lượng.

-- Ngày 11/4: Vàng SJC có giá mua vào - bán ra là 82,2 - 84,22 triệu đồng/lượng. Giá vàng 24K đang ở mức 74,60 - 75,90 triệu đồng/lượng và giá vàng 18K là 54,58 - 57,08 triệu đồng/lượng.

-- Ngày 10/4: Vàng SJC có giá mua vào - bán ra là 82,5 - 84,6 triệu đồng/lượng. Giá vàng 24K đang ở mức 74,2 - 75,3 triệu đồng/lượng và giá vàng 18K là 54,43 - 56,63 triệu đồng/lượng.

-- Ngày 9/4: Vàng SJC có giá mua vào - bán ra là 80,6 - 82,62 triệu đồng/lượng. Giá vàng 24K đang ở mức 73 - 74 triệu đồng/lượng và giá vàng 18K là 53,45 - 55,65 triệu đồng/lượng.

-- Ngày 8/4: Vàng SJC có giá mua vào là 79,7 triệu đồng/lượng và giá bán ra là 81,9 triệu đồng/lượng. Giá vàng 24K đang ở mức 71,8 - 72,7 triệu đồng/lượng và giá vàng 18K là 52,68 - 54,68 triệu đồng/lượng.

-- Ngày 6/4: Vàng SJC có giá mua vào là 80,9 triệu đồng/lượng và giá bán ra là 82,2 triệu đồng/lượng. Giá vàng 24K đang ở mức 71,8 - 72,7 triệu đồng/lượng và giá vàng 18K là 52,68 - 54,68 triệu đồng/lượng.

-- Ngày 5/4: Vàng SJC có giá mua vào là 78,9 triệu đồng/lượng và giá bán ra là 80,92 triệu đồng/lượng. Giá vàng 24K đang ở mức 70,5 - 71,35 triệu đồng/lượng và giá vàng 18K là 51,66 - 53,66 triệu đồng/lượng.

-- Ngày 4/4: Vàng SJC có giá mua vào là 79,7 triệu đồng/lượng và giá bán ra là 81,72 triệu đồng/lượng. Giá vàng 24K đang ở mức 70,6 - 71,45 triệu đồng/lượng và giá vàng 18K là 51,74 - 53,74 triệu đồng/lượng.

-- Ngày 3/4: Vàng SJC có giá mua vào là 79,5 triệu đồng/lượng và giá bán ra là 81,52 triệu đồng/lượng. Giá vàng 24K đang ở mức 70,10 - 70,95 triệu đồng/lượng và giá vàng 18K là 51,36 - 53,36 triệu đồng/lượng.

-- Ngày 2/4: Vàng SJC có giá mua vào là 79,1 triệu đồng/lượng và giá bán ra là 81,12 triệu đồng/lượng. Giá vàng 24K đang ở mức 69,35 - 70,2 triệu đồng/lượng và giá vàng 18K là 50,8 - 52,8 triệu đồng/lượng.

-- Ngày 1/4: Vàng SJC có giá mua vào là 78,9 triệu đồng/lượng và giá bán ra là 81,02 triệu đồng/lượng. Giá vàng 24K đang ở mức 69,35 - 70,15 triệu đồng/lượng và giá vàng 18K là 50,76 - 52,76 triệu đồng/lượng.

Diễn biến giá vàng cập nhật trong tháng 3/2024

- Ngày 29/3: Vàng SJC có giá mua vào là 79,5 triệu đồng/lượng và giá bán ra là 81,52 triệu đồng/lượng. Giá vàng 24K đang ở mức 69,15 - 70 triệu đồng/lượng và giá vàng 18K là 50,65 - 52,65 triệu đồng/lượng.

- Ngày 28/3: Vàng SJC có giá mua vào là 79,1 triệu đồng/lượng và giá bán ra là 81,12 triệu đồng/lượng. Giá vàng 24K đang ở mức 68,25 - 69,10 triệu đồng/lượng và giá vàng 18K là 49,98 - 51,98 triệu đồng/lượng.

- Ngày 25/3: Vàng SJC có giá mua vào là 78,2 triệu đồng/lượng và giá bán ra là 80,3 triệu đồng/lượng. Giá vàng 24K đang ở mức 67,9 - 68,8 triệu đồng/lượng và giá vàng 18K là 49,75 - 51,75 triệu đồng/lượng.

- Ngày 20/3: Vàng SJC có giá mua vào là 79,7 triệu đồng/lượng và giá bán ra là 81,72 triệu đồng/lượng. Giá vàng 24K đang ở mức 67,35 - 68,15 triệu đồng/lượng và giá vàng 18K là 49,26 - 51,26 triệu đồng/lượng.

- Ngày 19/3: Vàng SJC có giá mua vào là 79,9 triệu đồng/lượng và giá bán ra là 81,92 triệu đồng/lượng. Giá vàng 24K đang ở mức 67,4 - 68,2 triệu đồng/lượng và giá vàng 18K là 49,3 - 51,3 triệu đồng/lượng.

- Ngày 16/3: Vàng SJC có giá mua vào là 79,7 triệu đồng/lượng và giá bán ra là 81,7 triệu đồng/lượng. Giá vàng 24K đang ở mức 67,55 - 68,35 triệu đồng/lượng và giá vàng 18K là 49,41 - 51,41 triệu đồng/lượng.

- Ngày 15/3: Vàng SJC có giá mua vào là 79,5 triệu đồng/lượng và giá bán ra là 81,5 triệu đồng/lượng. Giá vàng 24K đang ở mức 67,55 - 68,45 triệu đồng/lượng và giá vàng 18K là 49,49 - 51,49 triệu đồng/lượng.

- Ngày 14/3: Vàng SJC có giá mua vào là 79 triệu đồng/lượng và giá bán ra là 81,02 triệu đồng/lượng. Giá vàng 24K đang ở mức 67,1 - 68,2 triệu đồng/lượng và giá vàng 18K là 49,3 - 51,3 triệu đồng/lượng.

- Ngày 13/3: Vàng SJC có giá mua vào là 80,2 triệu đồng/lượng và giá bán ra là 82,22 triệu đồng/lượng. Giá vàng 24K đang ở mức 68,1 - 69 triệu đồng/lượng và giá vàng 18K là 49,9 - 51,9 triệu đồng/lượng.

- Ngày 12/3: Vàng SJC có giá mua vào là 80,3 triệu đồng/lượng và giá bán ra là 82,32 triệu đồng/lượng. Giá vàng 24K đang ở mức 68,8 - 69,65 triệu đồng/lượng và giá vàng 18K là 50,39 - 52,39 triệu đồng/lượng.

- Ngày 11/3: Vàng SJC có giá mua vào là 80 triệu đồng/lượng và giá bán ra là 82,2 triệu đồng/lượng. Giá vàng 24K đang ở mức 68,7 - 69,55 triệu đồng/lượng và giá vàng 18K là 50,31 - 52,31 triệu đồng/lượng.

Diễn biến giá vàng cập nhật trong tháng 2/2024

- Ngày 29/2: Vàng SJC có giá mua vào là 77,5 triệu đồng/lượng và giá bán ra là 79,52 triệu đồng/lượng. Giá vàng 24K đang ở mức 63,95 - 64,85 triệu đồng/lượng và giá vàng 18K là 46,79 - 48,79 triệu đồng/lượng.

- Ngày 28/2: Vàng SJC có giá mua vào là 77,15 triệu đồng/lượng và giá bán ra là 79,5 triệu đồng/lượng. Giá vàng 24K đang ở mức 63,7 - 64,7 triệu đồng/lượng và giá vàng 18K là 46,68 - 48,68 triệu đồng/lượng.

- Ngày 26/2: Vàng SJC có giá mua vào là 76,7 triệu đồng/lượng và giá bán ra là 78,92 triệu đồng/lượng. Giá vàng 24K đang ở mức 63,35 - 64,35 triệu đồng/lượng và giá vàng 18K là 46,42 - 48,42 triệu đồng/lượng.

- Ngày 23/2: Vàng SJC có giá mua vào là 76,7 triệu đồng/lượng và giá bán ra là 78,72 triệu đồng/lượng. Giá vàng 24K đang ở mức 63,15 - 64,25 triệu đồng/lượng và giá vàng 18K là 46,3 - 48,3 triệu đồng/lượng.

- Ngày 15/2: Vàng SJC có giá mua vào là 76,7 triệu đồng/lượng và giá bán ra là 78,92 triệu đồng/lượng. Giá vàng 24K đang ở mức 63,2 - 64,2 triệu đồng/lượng và giá vàng 18K là 46,3 - 48,3 triệu đồng/lượng.

- Ngày 7/2: Vàng SJC có giá mua vào là 76,5 triệu đồng/lượng và giá bán ra là 78,9 triệu đồng/lượng. Giá vàng 24K đang ở mức 63,1 - 64,1 triệu đồng/lượng và giá vàng 18K là 46,23 - 48,23 triệu đồng/lượng.

- Ngày 6/2: Vàng SJC có giá mua vào là 76,3 triệu đồng/lượng và giá bán ra là 78,52 triệu đồng/lượng. Giá vàng 24K đang ở mức 62,95 - 63,95 triệu đồng/lượng và giá vàng 18K là 46,12 - 48,12 triệu đồng/lượng.

- Ngày 5/2: Vàng SJC có giá mua vào là 75,95 triệu đồng/lượng và giá bán ra là 78,3 triệu đồng/lượng. Giá vàng 24K đang ở mức 62,9 - 63,9 triệu đồng/lượng và giá vàng 18K là 46,08 - 48,08 triệu đồng/lượng.

- Ngày 3/2: Vàng SJC có giá mua vào là 75,9 triệu đồng/lượng và giá bán ra là 78,7 triệu đồng/lượng. Giá vàng 24K đang ở mức 63 - 64 triệu đồng/lượng và giá vàng 18K là 46,15 - 48,15 triệu đồng/lượng.

- Ngày 1/2: Vàng SJC có giá mua vào là 75,4 triệu đồng/lượng và giá bán ra là 77,92 triệu đồng/lượng. Giá vàng 24K đang ở mức 62,8 - 63,8 triệu đồng/lượng và giá vàng 18K là 46 - 48 triệu đồng/lượng.

Diễn biến giá vàng cập nhật trong tháng 1/2024

- Ngày 31/1: Vàng SJC có giá mua vào là 74,9 triệu đồng/lượng và giá bán ra là 77,42 triệu đồng/lượng. Giá vàng 24K đang ở mức 62,7 - 63,7 triệu đồng/lượng và giá vàng 18K là 45,93 - 47,93 triệu đồng/lượng.

- Ngày 29/1: Vàng SJC có giá mua vào là 74,4 triệu đồng/lượng và giá bán ra là 76,8 triệu đồng/lượng. Giá vàng 24K đang ở mức 62,55 - 63,55 triệu đồng/lượng và giá vàng 18K là 45,82 - 47,82 triệu đồng/lượng.

- Ngày 26/1: Vàng SJC có giá mua vào là 74,15 triệu đồng/lượng và giá bán ra là 76,52 triệu đồng/lượng. Giá vàng 24K đang ở mức 62,55 - 63,55 triệu đồng/lượng và giá vàng 18K là 45,82 - 47,82 triệu đồng/lượng.

- Ngày 25/1: Vàng SJC có giá mua vào là 74 triệu đồng/lượng và giá bán ra là 76,52 triệu đồng/lượng. Giá vàng 24K đang ở mức 62,6 - 63,5 triệu đồng/lượng và giá vàng 18K là 45,78 - 47,78 triệu đồng/lượng.

- Ngày 24/1: Vàng SJC có giá mua vào là 74,2 triệu đồng/lượng và giá bán ra là 76,72 triệu đồng/lượng. Giá vàng 24K đang ở mức 62,75 - 63,65 triệu đồng/lượng và giá vàng 18K là 45,89 - 47,89 triệu đồng/lượng.

- Ngày 23/1: Vàng SJC có giá mua vào là 73,8 triệu đồng/lượng và giá bán ra là 76,32 triệu đồng/lượng. Giá vàng 24K đang ở mức 62,65 - 63,55 triệu đồng/lượng và giá vàng 18K là 45,82 - 47,82 triệu đồng/lượng.

- Ngày 22/1: Vàng SJC có giá mua vào là 73,9 triệu đồng/lượng và giá bán ra là 76,32 triệu đồng/lượng. Giá vàng 24K đang ở mức 62,7 - 63,6 triệu đồng/lượng và giá vàng 18K là 45,85 - 47,85 triệu đồng/lượng.

- Ngày 18/1: Vàng SJC có giá mua vào là 73,65 triệu đồng/lượng và giá bán ra là 76,15 triệu đồng/lượng. Giá vàng 24K đang ở mức 62,2 - 63,1 triệu đồng/lượng và giá vàng 18K là 45,48 - 47,48 triệu đồng/lượng.

- Ngày 17/1: Vàng SJC có giá mua vào là 74 triệu đồng/lượng và giá bán ra là 76,5 triệu đồng/lượng. Giá vàng 24K đang ở mức 62,6 - 63,55 triệu đồng/lượng và giá vàng 18K là 45,82 - 47,82 triệu đồng/lượng.

- Ngày 16/1: Vàng SJC có giá mua vào là 74,5 triệu đồng/lượng và giá bán ra là 76,7 triệu đồng/lượng. Giá vàng 24K đang ở mức 62,95 - 63,85 triệu đồng/lượng và giá vàng 18K là 46,04 - 48,04 triệu đồng/lượng.

- Ngày 15/1: Vàng SJC có giá mua vào là 74,5 triệu đồng/lượng và giá bán ra là 77,5 triệu đồng/lượng. Giá vàng 24K đang ở mức 62,5 - 63,4 triệu đồng/lượng và giá vàng 18K là 45,71 - 47,71 triệu đồng/lượng.

- Ngày 12/1: Vàng SJC có giá mua vào là 73,2 triệu đồng/lượng và giá bán ra là 75,72 triệu đồng/lượng. Giá vàng 24K đang ở mức 61,95 - 62,85 triệu đồng/lượng và giá vàng 18K là 45,29 - 47,29 triệu đồng/lượng.

- Ngày 11/1: Vàng SJC có giá mua vào là 72 triệu đồng/lượng và giá bán ra là 74,45 triệu đồng/lượng. Giá vàng 24K đang ở mức 61,8 - 62,7 triệu đồng/lượng và giá vàng 18K là 45,18 - 47,18 triệu đồng/lượng.

- Ngày 9/1: Vàng SJC có giá mua vào là 71,5 triệu đồng/lượng và giá bán ra là 74,2 triệu đồng/lượng. Giá vàng 24K đang ở mức 61,8 - 62,65 triệu đồng/lượng và giá vàng 18K là 45,14 - 47,14 triệu đồng/lượng.

- Ngày 8/1: Vàng SJC có giá mua vào là 72,5 triệu đồng/lượng và giá bán ra là 75,2 triệu đồng/lượng. Giá vàng 24K đang ở mức 61,9 - 62,75 triệu đồng/lượng và giá vàng 18K là 45,22 - 47,22 triệu đồng/lượng.

- Ngày 5/1: Vàng SJC có giá mua vào là 72,5 triệu đồng/lượng và giá bán ra là 75,2 triệu đồng/lượng. Giá vàng 24K đang ở mức 61,85 - 62,7 triệu đồng/lượng và giá vàng 18K là 45,18 - 47,18 triệu đồng/lượng.

- Ngày 4/1: Vàng SJC có giá mua vào là 72,5 triệu đồng/lượng và giá bán ra là 75,5 triệu đồng/lượng. Giá vàng 24K đang ở mức 61,75 - 62,6 triệu đồng/lượng và giá vàng 18K là 45,1 - 47,1 triệu đồng/lượng.

- Ngày 3/1: Vàng SJC có giá mua vào là 72,5 triệu đồng/lượng và giá bán ra là 75,52 triệu đồng/lượng. Giá vàng 24K đang ở mức 61,8 - 62,65 triệu đồng/lượng và giá vàng 18K là 45,14 - 47,14 triệu đồng/lượng.

- Ngày 2/1: Vàng SJC có giá mua vào là 71 triệu đồng/lượng và giá bán ra là 74,02 triệu đồng/lượng. Giá vàng 24K đang ở mức 61,7 - 62,6 triệu đồng/lượng và giá vàng 18K là 45,1 - 47,1 triệu đồng/lượng.

Diễn biến giá vàng thế giới mới nhất

Ông David Meger, Giám đốc phòng giao dịch kim loại tại High Ridge Futures, cho biết với dữ liệu mạnh mẽ từ Trung Quốc và một số quốc gia đang tìm cách tiếp tục tăng lãi suất, đồng USD đang suy yếu so với các loại tiền tệ khác, cung cấp một số hỗ trợ cho thị trường vàng.

Đồng bạc xanh đã chạm mức thấp nhất trong một tuần vào đầu phiên 1/3 sau khi đồng nhân dân tệ của Trung Quốc tăng giá khi hoạt động sản xuất của nước này tăng trưởng với tốc độ nhanh nhất kể từ tháng 4/2012.

Tại thời điểm khảo sát, chỉ số USD Index, thước đo sức mạnh của đồng bạc xanh so với các đồng tiền đối thủ trong rổ tiền tệ, giảm 0,46% xuống 104,34.

Vì vàng là tài sản được định giá bằng đồng USD, nên sự suy yếu của đồng tiền này giúp kim loại quý trở nên hấp dẫn hơn đối với người mua ở thị trường nước ngoài.

Vàng nhẫn 9999 hôm nay bao nhiêu?

GIÁ VÀNG HÔM NAY.

1 chỉ vàng ngày hôm nay giá bao nhiêu?

Vàng 14K bao nhiêu 1 chỉ: Giá nguyên liệu vàng 14K hiện tại rơi vào khoảng 3,530,000đ/chỉ 1 chỉ vàng 10k bao nhiêu tiền: Giá nguyên liệu vàng 10K hiện dao động khoảng 2,988,000đ/chỉ

Giá vàng 610 hôm nay bao nhiêu 1 chỉ?

Tại cửa hàng PNJ (đơn vị 1.000đ/Chỉ):.

1 chỉ vàng ý bao nhiêu tiền?

Giá vàng trắng Ý hiện tại bao nhiêu một chỉ?.