Top 8 đặc điểm nổi bật của tình hình nước ta sau hiệp định giơnevơ 1954 là đặc điểm nào sau đây 2023

Top 1: Đặc điểm nổi bật nhất của tình hình Việt Nam sau Hiệp định ...

Tác giả: tuhoc365.vn - Nhận 181 lượt đánh giá
Tóm tắt: Lời giải của Tự Học 365 Đặc điểm nổi bật nhất của tình hình Việt Nam sau Hiệp định Giơnevơ là gì? . A. Cả nước hòa bình, khôi phục và phát triển kinh tế. B. Chiến tranh để lại hậu quả rất nặng nề. C. Đế quốc Mĩ phá hoại Hiệp định, tiến hành xâm lược miền Nam. D. Đất nước bị chia cắt làm hai miền với hai chế độ chính trị. - xã hội khác nhau. Đáp án đúng: DLời giải của Tự Học 365Giải chi tiết:Theo nội dung của Hiệp định Giơnevơ (1954) miền Bắc được hoàn toàn giải phóng, miền Nam vẫn đặt
Khớp với kết quả tìm kiếm: Giải chi tiết: Theo nội dung của Hiệp định Giơnevơ (1954) miền Bắc được hoàn toàn giải phóng, miền Nam vẫn đặt dưới sự thống trị của thực dân ...Giải chi tiết: Theo nội dung của Hiệp định Giơnevơ (1954) miền Bắc được hoàn toàn giải phóng, miền Nam vẫn đặt dưới sự thống trị của thực dân ... ...

Top 2: Nét nổi bật nhất của tình hình nước ta sau Hiệp định Giơnevơ...

Tác giả: doctailieu.com - Nhận 185 lượt đánh giá
Tóm tắt: Đặc điểm tình hình nước ta sau Hiệp định Giơ ne vơ năm 1954 là gì?Đặc điểm tình hình nước ta sau Hiệp định Giơ ne vơ năm 1954 là đất nước bị chia cắt thành 2 miền, với 2 chế độ chính trị-xã hội khác nhau. Nước ta sau hiệp định Giơnevơ: mới chỉ giải phóng được miền Bắc, sau hiệp. định Mĩ nhanh chóng nhảy vào miền Nam Việt Nam biến nơi này thành thuộc địa kiểu mới, căn cứ quân sự chống cộng ở Đông Nam Á. Giống như Đức và Triều Tiên sau Chiến tranh thế giới thứ hai, theo những quyết định của hội ngh
Khớp với kết quả tìm kiếm: 3 thg 2, 2021 · Đặc điểm tình hình nước ta sau Hiệp định Giơ ne vơ năm 1954 là đất nước bị chia cắt thành 2 miền, với 2 chế độ chính trị-xã hội khác nhau. Nước ...3 thg 2, 2021 · Đặc điểm tình hình nước ta sau Hiệp định Giơ ne vơ năm 1954 là đất nước bị chia cắt thành 2 miền, với 2 chế độ chính trị-xã hội khác nhau. Nước ... ...

Top 3: Đặc điểm nổi bật của tình hình nước ta sau Hiệp định Giơ-ne-vơ ...

Tác giả: hoc247.net - Nhận 205 lượt đánh giá
Tóm tắt: Câu hỏi:Đặc điểm nổi bật của tình hình nước ta sau Hiệp định Giơ-ne-vơ năm 1954 là A. đất nước bị chia cắt thành hai miền với hai chế độ chính trị - xã hội khác nhau. B. Pháp rút quân khỏi Miền Bắc, đất nước sạch bóng quân thù. C. đất nước tạm thời bị chia cắt thành hai miền với hai chế độ chính trị - xã. hội khác nhau. D. Mĩ thay chân Pháp, đưa tay sai lên nắm chính quyền ở miền Nam.Lời giải tham khảo:Đáp án đúng: CCâu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn b
Khớp với kết quả tìm kiếm: Nhiệm vụ của cách mạng miền Nam trong giai đoạn 1954-1975 là gì? Chiến thắng nào của ta có tính chất mở màn cho việc đánh lại chiến lược Chiến tranh đặc biệt” ...Nhiệm vụ của cách mạng miền Nam trong giai đoạn 1954-1975 là gì? Chiến thắng nào của ta có tính chất mở màn cho việc đánh lại chiến lược Chiến tranh đặc biệt” ... ...

Top 4: Đặc điểm của tình hình nước ta sau Hiệp định Giơnevơ năm 1954 ...

Tác giả: hoc247.net - Nhận 203 lượt đánh giá
Tóm tắt: Câu hỏi:Đặc điểm của tình hình nước ta sau Hiệp định Giơnevơ năm 1954 về Đông Dương. A. Mĩ thay chân Pháp đưa tay sai lên nắm chính quyền ở miền Nam. B. Miền Nam Việt Nam trở thành thuộc địa kiểu mới,căn cứ quân sự của Mĩ. C. Đất nước bị chia cắt làm hai miền với hai chế độ chính trị - xã hội. khác nhau. D. Miền Bắc được hoàn toàn giải phóng và tiến lên chủ nghĩa xã hộiLời giải tham khảo:Đáp án đúng: CCâu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bàiCÂU HỎI KHÁC.
Khớp với kết quả tìm kiếm: Dựa vào những dữ liệu dưới đây, hãy sắp xếp theo đúng trình tự thời gian:1. Cuộc tổng tiến công và nổi dậy xuân 1975: mốc mở đầu – kết thúc là. Đến cuối tháng 6 ...Dựa vào những dữ liệu dưới đây, hãy sắp xếp theo đúng trình tự thời gian:1. Cuộc tổng tiến công và nổi dậy xuân 1975: mốc mở đầu – kết thúc là. Đến cuối tháng 6 ... ...

Top 5: Đặc điểm nổi bật của tình hình Việt Nam sau hiệp định Giơnevơ ...

Tác giả: khoahoc.vietjack.com - Nhận 209 lượt đánh giá
Tóm tắt: CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ. Đặc điểm tình hình nước ta sau Hiệp định Giơnevơ (1954) giống với những nước nào dưới đây . Tình hình Việt Nam sau cách mạng tháng Tám 1945 và Hiệp định Giơnevơ 1954 về Đông. Dương cho thấy. Trong những năm 1954- 1975, Việt Nam là một. trong những trọng điểm trong chiến lược nào của đế quốc Mĩ?. Thời kì cách mạng nào Đảng ta chủ trương thực hiện cùng lúc hai chiến lược cách mạng khác nhau? . Nguyên nhân khách quan dẫn đến tình trạng. Việt Nam tạm thời bị chia cắt làm 2 miền sau hiệp định Giơnevơ năm 1954 về Đông Dương là. Việc kí kết và. thi hành Hiệp định Giơnevơ đã tạo ra sự chuyển biến như thế nào đối với cách mạng Việt Nam ngày sau năm 1954? . TÀI LIỆU VIP VIETJACK.
Khớp với kết quả tìm kiếm: 31 thg 3, 2022 · Đặc điểm nổi bật của tình hình Việt Nam sau hiệp định Giơnevơ năm 1954 về Đông Dương là A. Cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân hoàn thành ...31 thg 3, 2022 · Đặc điểm nổi bật của tình hình Việt Nam sau hiệp định Giơnevơ năm 1954 về Đông Dương là A. Cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân hoàn thành ... ...

Top 6: Đặc điểm nổi bật của tình hình nước ta sau ... - khoahoc.vietjack.com

Tác giả: khoahoc.vietjack.com - Nhận 220 lượt đánh giá
Tóm tắt: CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ. Nội dung nào sau đây không phản ánh đúng quan hệ quốc tế thời kì Chiến tranh lạnh?. Nội dung nào trong công cuộc đổi mới đất nước ở Việt Nam có điểm tương đồng so với cuộc cải cách mở cửa ở Trung Quốc?. Năm 1949, Liên Xô đạt được thành tựu khoa học - kĩ thuật nào dưới đây?. Đế quốc Mĩ đã thực hiện chiến lược chiến tranh nào. trong những năm 1969 - 1973?. Chiến thắng nào. mở ra khả năng quân và dân miền Nam có thể đánh bại hoàn toàn chiến lược Chiến tranh đặc biệt? Nhân tố quyết định hàng đầu cho sự phát triển của kinh tế Nhật Bản sau chiến tranh thế giới thứ hai là gì?. Trong hoàn cảnh đất nước bị bao vây, từ năm 1919 nước nga thực hiện chính sách gì?. TÀI LIỆU VIP VIETJACK.
Khớp với kết quả tìm kiếm: 26 thg 3, 2022 · Câu 2: Nội dung nào trong công cuộc đổi mới đất nước ở Việt Nam có điểm tương đồng so với cuộc cải cách mở cửa ở Trung Quốc?26 thg 3, 2022 · Câu 2: Nội dung nào trong công cuộc đổi mới đất nước ở Việt Nam có điểm tương đồng so với cuộc cải cách mở cửa ở Trung Quốc? ...

Top 7: Đặc điểm nổi bật của tình hình nước ta sau Hiệp định ... - Hamchoi.vn

Tác giả: hamchoi.vn - Nhận 213 lượt đánh giá
Tóm tắt: A. Đất nước bị chia cắt thành hai miền với hai chế độ chính trị khác nhau bởinhững âm mưu và thủ đoạn của Mỹ - Diệm. B. Miền Bắc nước ta được hoàn toàn. giải phóng. C. Pháp rút quân ra khỏi miền Bắc và miền Nam Việt Nam. D. Pháp không tổ chức hiệp thương tổng tuyển cử ở hai miền Bắc và Nam Việt Nam. Phương pháp: phân tích.Cách giải: do âm mưu của đế quốc Mĩ biến miền Nam trở thành thuộc địa kiểu mới, căn cứ quân sự nên dựng nên chính quyền tay sai Ngô Đình Diệm âm mưu chia cắt lâu dài nước ta. Cách mạng 2 miền có 2 nhiệm vụ khác nhau.Chọn đáp án: A. Câu trả lời này có. hữu ích không?. CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ. Thái độ của. thực dân Pháp sau khi kí Hiệp định sơ bộ (6-3) và Tạm ước (14-9) năm 1946 là. Nội dung nào trong công cuộc đổi mới đất nước ở Việt Nam có điểm tương đồng so với cuộc cải cách mở cửa ở Trung Quốc?. Quyết định nào của Hội nghị Pốtxđam (8 - 1945) đã tạo nên khó khăn cho tình hình Việt Nam sau Cách mạng tháng Tám năm 1945 như thế nào?. Thời cơ “ngàn năm có một” để nhân dân Việt Nam Tổng khởi nghĩa giành chính quyền năm 1945 kết thúc khi. Chủ trương quan trọng nhất của Hội nghị Trung ương lần thứ 8. (5-1941) là. Trong hoàn cảnh đất nước bị bao vây, từ năm 1919 nước nga thực hiện chính sách gì?. Nội dung nào. không phải là nguyên tắc hoạt động của Liên hợp quốc?. Năm 1949, Liên Xô đạt được thành tựu khoa học - kĩ thuật nào dưới đây?. Tổ chức đầu tiên mà Nguyễn Ái Quốc tiếp cận khi Người về Trung Quốc . Trong chiến lược Chiến tranh Đặc biệt (1961-1965) Mĩ –Diệm đã sử dụng lực chủ yếu nào?. Đế quốc Mĩ đã thực hiện chiến lược chiến tranh nào trong những năm 1969 - 1973?. Lực lượng cách mạng được xác định. trong Luận cương chính trị tháng 10 năm 1930 là. Một số nước ở Đông Nam Á đã chớp thời cơ khởi nghĩa giành chính quyền và tuyên bố độc lập vào thời điểm năm 1945 gồm. Nội dung nào sau đây không phản ánh đúng quan hệ quốc tế thời kì Chiến tranh lạnh?. Chiến thắng nào mở ra khả năng quân và dân miền Nam có. thể đánh bại hoàn toàn chiến lược Chiến tranh đặc biệt?.
Khớp với kết quả tìm kiếm: 31 thg 8, 2021 · Đặc điểm nổi bật của tình hình nước ta sau Hiệp định Giơnevơ 1954 là đặc điểm nào sau đây? Quảng cáo. A. Đất nước bị chia cắt thành hai miền ...31 thg 8, 2021 · Đặc điểm nổi bật của tình hình nước ta sau Hiệp định Giơnevơ 1954 là đặc điểm nào sau đây? Quảng cáo. A. Đất nước bị chia cắt thành hai miền ... ...

Top 8: Đặc điểm nổi bật của tình hình nước ta sau Hiệp định Giơnevơ năm ...

Tác giả: share.shub.edu.vn - Nhận 214 lượt đánh giá
Tóm tắt: Trang chủKiến thức chungĐặc điểm nổi bật của tình. hình nước ta sau Hiệp định Giơnevơ năm 1954 về Đông Dương làCập nhật ngày: 07-09-2022Chia sẻ bởi: Nguyễn phương anhĐặc điểm nổi bật của tình hình nước ta sau Hiệp định Giơnevơ năm 1954 về Đông Dương làA miền Nam trở thành thuộc địa của. Mĩ.. B miền Bắc tiến hành khôi phục kinh tế.C đất nước tạm thời bị chia cắt thành 2 miền.D đất nước tạm thời bị chia cắt thành 2 quốc gia.Chủ đề liên quanÂm. mưu cơ bản của đế quốc Mĩ đối với miền Nam ngay sau Hiệp đ
Khớp với kết quả tìm kiếm: Xếp hạng 4,5 sao (4.373) 6 thg 9, 2022 · Đặc điểm nổi bật của tình hình nước ta sau Hiệp định Giơnevơ năm 1954 về Đông Dương là miền Nam trở thành thuộc địa của Mĩ. miền Bắc tiến ...Xếp hạng 4,5 sao (4.373) 6 thg 9, 2022 · Đặc điểm nổi bật của tình hình nước ta sau Hiệp định Giơnevơ năm 1954 về Đông Dương là miền Nam trở thành thuộc địa của Mĩ. miền Bắc tiến ... ...