Tỉnh Sóc Trăng có bao nhiêu thị xã và huyện?

Tỉnh Sóc Trăng có 11 đơn vị hành chính cấp huyện, bao gồm 1 thành phố, 2 thị xã và 8 huyện với 109 đơn vị hành chính cấp xã, bao gồm 17 phường, 12 thị trấn và 80 xã.

Mục lục

Tỉnh Sóc Trăng có bao nhiêu thành phố?

Tỉnh Sóc Trăng có 1 thành phố: Sóc Trăng.

Tỉnh Sóc Trăng có bao nhiêu thị xã?

Tỉnh Sóc Trăng có 2 thị xã: Vĩnh Châu, Ngã Năm.

Tỉnh Sóc Trăng có bao nhiêu huyện?

Tỉnh Sóc Trăng có 8 huyện: Mỹ Xuyên, Trần Đề, Long Phú, Kế Sách, Cù Lao Dung, Châu Thành, Mỹ Tú, Thạnh Trị.

Hy vọng, qua bài viết “Tỉnh Sóc Trăng Có Bao Nhiêu Thành Phố, Huyện, Thị Xã, Phường Thị Trấn?” bạn đã hiểu hơn về chủ đề này. Chúc bạn thành công.

Tỉnh Sóc Trăng là một Tỉnh thuộc Tây Nam Bộ của nước ta, có trung tâm hành chính đặt tại Thành phố Sóc Trăng. Tỉnh Sóc Trăng có dân số khoảng 1.199.653 và biển số xe là 83. Tỉnh Sóc Trăng có 12 huyện, thị xã.

Xem các địa điểm du lịch tại Tỉnh Sóc Trăng

Tỉnh Sóc Trăng có bao nhiêu thị xã và huyện?
Bản đồ hành chính Tỉnh Sóc Trăng

Tỉnh Sóc Trăng có bao nhiêu xã phường thị trấn?

Với diện tích tự nhiên khoảng 3.311,8 km2 thì Tỉnh Sóc Trăng có bao nhiêu huyện, thị xã, xã phường thị trấn nhỉ? Có lẽ bạn chưa biết Tỉnh Sóc Trăng có tới 12 cấp quận huyện thị xã, trong đó Tỉnh Sóc Trăng có 110 cấp xã phường thị trấn đấy. Cụ thể như sau nhé:

1. Thành phố Sóc Trăng có bao nhiêu xã, phường

Xem các địa điểm du lịch tại Thành phố Sóc Trăng

Thành phố Sóc Trăng có 10 ​đơn vị hành chính cấp xã, phường bao gồm 0 xã và 10 phường: Phường 5, Phường 7, Phường 8, Phường 6, Phường 2, Phường 1, Phường 4, Phường 3, Phường 9, Phường 10.

2. Huyện Châu Thành có bao nhiêu xã, thị trấn

Xem các địa điểm du lịch tại Huyện Châu Thành

Huyện Châu Thành có 8 ​đơn vị hành chính cấp xã, thị trấn bao gồm 1 thị trấn và 7 xã: Thị trấn Châu Thành, Xã Hồ Đắc Kiện, Xã Phú Tâm, Xã Thuận Hòa, Xã Phú Tân, Xã Thiện Mỹ, Xã An Hiệp, Xã An Ninh.

3. Huyện Kế Sách có bao nhiêu xã, thị trấn

Xem các địa điểm du lịch tại Huyện Kế Sách

Huyện Kế Sách có 13 ​đơn vị hành chính cấp xã, thị trấn bao gồm 2 thị trấn và 11 xã: Thị trấn Kế Sách, Thị trấn An Lạc Thôn, Xã Xuân Hòa, Xã Phong Nẫm, Xã An Lạc Tây, Xã Trinh Phú, Xã Ba Trinh, Xã Thới An Hội, Xã Nhơn Mỹ, Xã Kế Thành, Xã Kế An, Xã Đại Hải, Xã An Mỹ.

4. Huyện Mỹ Tú có bao nhiêu xã, thị trấn

Xem các địa điểm du lịch tại Huyện Mỹ Tú

Huyện Mỹ Tú có 9 ​đơn vị hành chính cấp xã, thị trấn bao gồm 1 thị trấn và 8 xã: Thị trấn Huỳnh Hữu Nghĩa, Xã Long Hưng, Xã Hưng Phú, Xã Mỹ Hương, Xã Mỹ Tú, Xã Mỹ Phước, Xã Thuận Hưng, Xã Mỹ Thuận, Xã Phú Mỹ.

5. Huyện Cù Lao Dung có bao nhiêu xã, thị trấn

Xem các địa điểm du lịch tại Huyện Cù Lao Dung

Huyện Cù Lao Dung có 8 ​đơn vị hành chính cấp xã, thị trấn bao gồm 1 thị trấn và 7 xã: Thị trấn Cù Lao Dung, Xã An Thạnh 1, Xã An Thạnh Tây, Xã An Thạnh Đông, Xã Đại Ân 1, Xã An Thạnh 2, Xã An Thạnh 3, Xã An Thạnh Nam.

6. Huyện Long Phú có bao nhiêu xã, thị trấn

Xem các địa điểm du lịch tại Huyện Long Phú

Huyện Long Phú có 11 ​đơn vị hành chính cấp xã, thị trấn bao gồm 2 thị trấn và 9 xã: Thị trấn Long Phú, Xã Song Phụng, Thị trấn Đại Ngãi, Xã Hậu Thạnh, Xã Long Đức, Xã Trường Khánh, Xã Phú Hữu, Xã Tân Hưng, Xã Châu Khánh, Xã Tân Thạnh, Xã Long Phú.

7. Huyện Mỹ Xuyên có bao nhiêu xã, thị trấn

Xem các địa điểm du lịch tại Huyện Mỹ Xuyên

Huyện Mỹ Xuyên có 11 ​đơn vị hành chính cấp xã, thị trấn bao gồm 1 thị trấn và 10 xã: Thị trấn Mỹ Xuyên, Xã Đại Tâm, Xã Tham Đôn, Xã Thạnh Phú, Xã Ngọc Đông, Xã Thạnh Quới, Xã Hòa Tú 1, Xã Gia Hòa 1, Xã Ngọc Tố, Xã Gia Hòa 2, Xã Hòa Tú II.

8. Thị xã Ngã Năm có bao nhiêu xã, phường

Xem các địa điểm du lịch tại Thị xã Ngã Năm

Thị xã Ngã Năm có 8 ​đơn vị hành chính cấp xã, phường bao gồm 5 xã và 3 phường: Phường 1, Phường 2, Xã Vĩnh Quới, Xã Tân Long, Xã Long Bình, Phường 3, Xã Mỹ Bình, Xã Mỹ Quới.

9. Huyện Thạnh Trị có bao nhiêu xã, thị trấn

Xem các địa điểm du lịch tại Huyện Thạnh Trị

Huyện Thạnh Trị có 10 ​đơn vị hành chính cấp xã, thị trấn bao gồm 2 thị trấn và 8 xã: Thị trấn Phú Lộc, Thị trấn Hưng Lợi, Xã Lâm Tân, Xã Thạnh Tân, Xã Lâm Kiết, Xã Tuân Tức, Xã Vĩnh Thành, Xã Thạnh Trị, Xã Vĩnh Lợi, Xã Châu Hưng.

10. Thị xã Vĩnh Châu có bao nhiêu xã, phường

Xem các địa điểm du lịch tại Thị xã Vĩnh Châu

Thị xã Vĩnh Châu có 10 ​đơn vị hành chính cấp xã, phường bao gồm 6 xã và 4 phường: Phường 1, Xã Hòa Đông, Phường Khánh Hòa, Xã Vĩnh Hiệp, Xã Vĩnh Hải, Xã Lạc Hòa, Phường 2, Phường Vĩnh Phước, Xã Vĩnh Tân, Xã Lai Hòa.

11. Huyện Trần Đề có bao nhiêu xã, thị trấn

Xem các địa điểm du lịch tại Huyện Trần Đề

Huyện Trần Đề có 11 ​đơn vị hành chính cấp xã, thị trấn bao gồm 2 thị trấn và 9 xã: Xã Đại Ân 2, Thị trấn Trần Đề, Xã Liêu Tú, Xã Lịch Hội Thượng, Thị trấn Lịch Hội Thượng, Xã Trung Bình, Xã Tài Văn, Xã Viên An, Xã Thạnh Thới An, Xã Thạnh Thới Thuận, Xã Viên Bình.